26 września uczniowie z klasy III a wraz z nauczycielkami Panią Anetą Karczmarek i Panią Ewą Łubińską zwiedzili wystawę grzybów jadalnych, niejadalnych i trujących, a także uczestniczyli w szkoleniu z zakresu profilaktyki zatruć grzybami.
05

Spotkanie zostało przygotowane przez pracowników PSSE w Krasnymstawie w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego. Szkolenie prowadziła Pani Monika Brzyszko - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie z uprawnieniami klasyfikatora grzybów i Pani Beata Błaszczak - specjalistka w dziedzinie grzyboznawstwa. Na wystawie można było obejrzeć piękne okazy grzybów z lasów powiatu krasnostawskiego i Podkarpacia. Wystawa oraz szkolenie dostarczyły wielu cennych wskazówek na temat jak odróżniać grzyby jadalne od niejadalnych, przygotować się do grzybobrania, a także co robić w przypadku zatrucia grzybami.
Opracowała Ewa Łubińska