21 września 2018 r. uczniowie z klas 1a i 2a uczestniczyli w XV Lubelskim Festiwalu Nauki, który odbył się pod hasłem „Człowiek inspiracją nauki”. Festiwal wpisał się na stałe w kalendarz II LO im. C. K. Norwida, zwłaszcza „biologów”. Szkoła po raz piętnasty była uczestnikiem wydarzeń festiwalowych.

Organizacją wyjazdów w ramach LFN zajmuje się pani Elżbieta Kargul, nauczyciel biologii. Zajęcia warsztatowe z nauk biologicznych oraz wykłady i laboratoria organizowane przez lubelskie uczelnie m. in. KUL, PL, UP, UMCS i UM w ramach LFN od lat cieszą dużym zainteresowaniem wśród uczniów naszej szkoły i stanowią wyjątkową okazję do poszerzenia wiedzy i umiejętności z przedmiotu oraz poznania dalszej drogi kształcenia. W bieżącym roku młodzież skorzystała z oferty głównego organizatora, którym był Uniwersytet Medyczny, a tegoroczna tematyka projektów wpisała się w działania wychowawczo-profilaktyczne szkoły.
Uczniowie uczestniczyli w zajęciach z zakresu medycyny i psychologii m. in. w warsztatach „Jak okiełznać stres egzaminacyjny?” i „Jak zdrowo się uczyć?” oraz w wykładzie „Choroba duszy. Co wiemy o chorobach psychosomatycznych u dzieci?”
Na zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych UM i lekarzy, uczniowie dowiedzieli, jak stres wpływa na zdrowie oraz jaki jest związek między stanem psychicznym i somatycznym, jak nieświadome myśli i uczucia mogą zostać zamienione w objaw fizyczny np. zaburzenia nerwicowe i psychosomatyczne (choroba wrzodowa, cukrzyca, nadczynność tarczycy, nadciśnienie, otyłość, astma oskrzelowa). Uczniowie uzyskali również odpowiedzi na pytania: jak radzić sobie z dużym napięciem emocjonalnym oraz przygotowaniem się do egzaminu, sprawdzianu czy odpowiedzi; jakie czynniki powodują, że pamięć nie jest w pełni sprawna, a jakie sprzyjają koncentracji i zapamiętywaniu. Uczniowie poznali również wybrane techniki szybkiego uczenia się oraz techniki pozwalające usunąć nadmiar napięcia podczas stresującej sytuacji.
Główny cel tegorocznego wyjazdu to nabycie wiadomości i umiejętności psychospołecznych, które wpłyną na sukces edukacyjny ucznia, w myśl autora jednego z projektów LFN We współczesnym świecie sprawność umysłu, której miarą jest sprawność pamięci, decyduje o karierze i powodzeniu w życiu”.
Organizacja wyjazdu: Elżbieta Kargul, Małgorzata Biłan
Tekst i zdjęcia: E. Kargul