W dniach 17 - 21 września zajęcia w języku angielskim w naszej szkole prowadziły wolontariuszki AIESEC Sara Manzone z Włoch oraz Diana Tihon z Rumunii. Sara jest studentką Business Economy na uniwersytecie w Genui, a Diana studiuje psychologię na uniwersytecie w Kluż Napoka.
18

W ramach zajęć projektu AIESEC i UMCS uczniowie mogli zapoznać się z kulturą i tradycjami we Włoszech i Rumunii, poznać styl życia i zwyczaje w obu krajach, a także poćwiczyć język angielski i zdobyć nowe, międzynarodowe przyjaznie.
Diana i Sara mieszkając przez tydzień u polskich rodzin w Krasnymstawie, również mogły poznać polską kulturę i styl życia, próbowały polskie jedzenie i zwiedzały Zamość, Krasnystaw oraz okolice.
W zajęciach uczestniczyli także uczniowie Zespołu Szkół nr 4 w Krasnymstawie wraz z nauczycielką Panią Dorotą Kurą.
Szczególne podziękowania przekazujemy rodzinie Państwa Wysockich oraz ich córce Małgorzacie z klasy II A za opiekę nad jedną z wolontariuszek, a także Panu Piotrowi Zielińskiemu, który wraz z synem Janem, był przewodnikiem w trakcie zwiedzania Zamościa.
Opracowała Ewa Łubińska