09W dniach 3 – 7 listopada 2017 r. w Wilnie odbyła się konferencja Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego. Ponad stu delegatów z kilkunastu państw świata zgromadziło się, by dyskutować o najbardziej aktualnych problemach Europy. Polskę reprezentowało troje uczestników – 2 uczennice ze “Staszica” w Lublinie i jeden uczeń z “Norwida” w Krasnymstawie. Na początku skupiliśmy się na tzw. “teambuildingu”, czyli poznawaniu uczestników międzynarodowych komitetów, a także na planowaniu pracy. Dzięki temu znacznie poprawiliśmy komunikację w zespole, tworząc przyjazną atmosferę sprzyjającą efektywnej pracy w grupie.

Podczas kolejnych dni każdy komitet pracował nad problematyką swoich ustaw, symulując pracę autentycznych komisji Parlamentu Europejskiego. Polegało to przede wszystkim na dokładnej analizie tematu odnoszącego się do obecnych problemów w Europie, którym miał zająć się dany zespół, oraz rozpoznaniu najbardziej istotnych kwestii. Tematem mojego zespołu było zdrowie psychiczne Europejczyków. Poprzez dyskusję i analizę istniejących badań oraz konsultacje z ekspertami przedstawiliśmy największe trudności, z jakimi muszą zmagać się osoby z problemami psychicznymi, a szczególnie z depresją.
Następnym etapem było opracowanie projektu rozwiązań wskazanych wcześniej problemów. Zaczęliśmy od sprawdzenia skuteczności wprowadzonych wcześniej uchwał Parlamentu Europejskiego oraz innych organizacji np. WHO. Widząc niską skuteczność działań, stworzyliśmy nową rezolucję, której głównym celem jest poprawa trudnych warunków, w jakich znajdują się osoby z problemami psychicznymi.
Ostatniego dnia odbyło się posiedzenie plenarne. Każdy komitet zaprezentował swoje rezolucje, nad którymi następnie debatowali wszyscy delegaci Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego. Po żywiołowych przemówieniach i konstruktywnej krytyce, każda uchwała została poddana głosowaniu. Rezolucja mojej komisji została zaakceptowana zdecydowaną większością głosów obecnych delegatów, co potwierdziło słuszność naszych propozycji.
Posiedzenia Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego są świetnym miejscem do dyskusji, poznawania nowych ludzi, ich poglądów oraz kultur narodowych, a przede wszystkim do zdobywania wiedzy. Dużym wyzwaniem a jednocześnie wyróżnieniem było dla mnie przemawianie do ponad 100 entuzjastycznych delegatów z całego świata, a także debatowanie nad kreatywnymi ideami.
Zachęcam każdego do spróbowania swoich sił na regionalnej sesji w jednym z polskich miast. Wystarczy tylko płynna znajomość języka angielskiego, ponieważ wszystkie obrady prowadzone są w tym języku. Jeśli wyróżnicie się swoimi inicjatywami, zapałem do dyskusji i otwartością na nowe idee, zapewne także zostaniecie wybrani, by reprezentować Polskę za granicą!
zdjęcia i opracowanie tekstu: 
Krzysztof Brodowski
uczestnik konferencji Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego