18 października odbyły się warsztaty pod nazwą „Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje”, prowadzone przez panią Małgorzatę Kawałkowską – doradcę zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy w Krasnymstawie. Warsztaty odbyły się w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.
11

Uczniowie klas III opowiadali o swoich talentach, zainteresowaniach i planach na przyszłość, dowiedzieli się wiele o możliwościach wyboru kariery zawodowej. Usłyszeli na co zwrócić uwagę przy wyborze kierunku dalszego kształcenia oraz jak odnaleźć się na obecnym rynku pracy.
Kolejnym etapem Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery było przygotowanie młodzieży do rozmowy kwalifikacyjnej pt. „Mowa ciała”. Warsztaty przeprowadziła pani Karolina Lalka – Sobczuk z Ośrodka Szkolenia Zawodowego OHP w Chełmie. Mowa ciała jest istotnym elementem oceny kandydata podczas rozmowy kwalifikacyjnej, a niewerbalne aspekty zachowania są ważniejsze, w odbiorze i ocenie, niż to co rzeczywiście mówimy. Dzięki warsztatom uczniowie dowiedzieli się, że oprócz tego co mówimy ważne jest w jaki sposób to mówimy - intonacja, barwa głosu, ton, oraz to jak się przy tym zachowujemy – mimika, gestykulacja, postawa, wygląd zewnętrzny. Zdobyta wiedza oraz doskonalenie tych umiejętności z pewnością pomoże młodzieży podczas rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą.