ofertaaaa

II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Krasnymstawie to szkoła: 

- bezpieczna i przyjazna,
- osiągająca wysoką zdawalność na maturze (w roku szkolnym 2016/2017- 97%),
- stwarzająca bardzo dobre warunki do nauki,
- rozwijająca zdolności i talenty młodych ludzi,
- oferująca dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego.
CO NAS WYRÓŻNIA:
* możliwość udziału uczniów i nauczycieli w międzynarodowych projektach ERASMUS+ oraz AIESEC,
* NOWOŚĆ!!! Utworzenie klasy geoinformatycznej, objętej patronatem Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS,
* uczestnictwo uczniów w warsztatach językowych w Instytucie Anglistyki oraz Zakładzie Lingwistyki Stosowanej UMCS, a także w Bibliotece Brytyjskiej British Council w Lublinie,
* udział w programie OTWARTA FIRMA, wspierającym przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi,
* nowoczesne pomoce dydaktyczne,
* MINI KINO w Pracowni Filmoteki Szkolnej,
* profesjonalne zaplecze sportowe (pełnowymiarowa sala gimnastyczna i siłownia),
* dobra lokalizacja - szkoła w centrum miasta


W roku szkolnym 2018/2019 proponujemy naukę w następujących klasach:

KLASA  HUMANISTYCZNA
02

KLASA  POLITECHNICZNO - MEDYCZNA
03

NOWOŚĆ! KLASA EUROPEJSKO - GEOINFORMATYCZNA
01