Dnia 27 kwietnia w II Liceum Ogólnokształcącym odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas trzecich. Dyrektor szkoły pani Anna Antyga serdecznie powitała zaproszonych gości: pana Janusza Szpaka – Starostę Krasnostawskiego, panią Elwirę Tubilewicz – przewodniczącą Rady Rodziców, pana Marka Nowosadzkiego – przewodniczącego Rady Powiatu, a także rodziców, maturzystów i uczniów naszej szkoły.
55

W swoim wystąpieniu pani Anna Antyga przypomniała osiągnięcia edukacyjne, artystyczne i sportowe uczniów klas maturalnych, wręczyła również świadectwa z wyróżnieniem. Następnie pan Starosta Janusz Szpak życzył maturzystom powodzenia w czasie zbliżających się egzaminów i wręczył Nagrody Starosty Krasnostawskiego, które otrzymały: Dominika Woźniak z klasy III a, Katarzyna Kurek z klasy III b i Paulina Pawelec z klasy III c.
Przewodnicząca Kapituły Nagrody Patrona Szkoły pani Anna Antyga przypomniała zasady przyznawania najbardziej prestiżowego szkolnego wyróżnienia. Wymieniła także nazwiska uczniów nominowanych do nagrody: Ilona Kalamon, Paweł Piątkowski, Maciej Banaszak, Monika Cegłowska i Patrycja Kwitek. Laureatką Nagrody Patrona Szkoły została uczennica klasy III b – Katarzyna Kurek. Nagrodę rzeczową w postaci tabletu ufundowali ks. proboszcz Roman Skowron i przewodniczący Rady Powiatu pan Marek Nowosadzki. Laureatka w swoim wystąpieniu gorąco podziękowała za wsparcie i umożliwianie rozwijania uzdolnień i pasji.
Pani wicedyrektor Aneta Karczmarek odczytała „Rotę przyrzeczenia klas maturalnych”, po czym przedstawiciele klas trzecich ślubowali na sztandar szkoły wierność ideałom ważnym dla społeczności szkoły.
Pani dyrektor Antyga i wychowawcy klas trzecich: pani Ewa Magdziarz, pani Elżbieta Kargulpan Bartłomiej Czajka wręczyli nagrody książkowe uczniom szczególnie wyróżniającym się w nauce. Pani Ewa Magdziarz – opiekun MDKF „Iluzjon” i lokalny lider Filmoteki Szkolnej wręczyła podziękowania uczniom zaangażowanym w działania Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Iluzjon”. Nagrodę za sukcesy sportowe przekazał pan Bartłomiej Czajka.
Pani wicedyrektor Aneta Karczmarek i przewodnicząca Rady Rodziców pani Elwira Tubilewicz wręczyły rodzicom listy gratulacyjne. Przewodnicząca Rady Rodziców dziękowała także dyrekcji i nauczycielom za ogromne zaangażowanie w przygotowanie uczniów do matury, życzyła tegorocznym maturzystom realizacji życiowych planów i kontynuowania nauki na wymarzonych kierunkach studiów.
Przedstawicielka uczniów klas trzecich – Kinga Tubilewicz dziękowała dyrekcji, wychowawcom, pracownikom szkoły i rodzicom za życzliwość i wsparcie oraz wiedzę przekazaną przez trzy lata nauki. Kwiaty, wręczone w czasie uroczystości były wyrazem wdzięczności za trud włożony w nauczanie i wychowanie.
Prowadzący uroczystość uczniowie klasy I a: Karolina SzydłowskaFilip Rybczyński w imieniu klas pierwszych i drugich życzyli powodzenia swoim starszym kolegom w czasie egzaminów i w dorosłym życiu. Przed szkolną publicznością zaprezentowali się uczniowie klasy I a, II a i II b: Wiktor Mazur, Rita Kulczyńska, Luiza Oszust, Małgorzata Wysocka, Róża Surma, Izabela Uchańska, Anna Antoniak, Paula Kasietczuk oraz Weronika GumieniakKatarzyna Wójcik, którzy wykonali utwory muzyczne dedykowane maturzystom.
Pani dyrektor podziękowała za przygotowanie uroczystości pani Bożenie Szafran – Ogonowskiejpani Monice Adamczuk – Szamik oraz uczniom z kl. I a, II a i II b. Piękną dekorację wykonała pani Monika Filewicz.