17

W dniu 9 marca bieżącego roku uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida uczestniczyli w spotkaniach ze społecznością studencką UMCS w Lublinie podczas Drzwi Otwartych.
Maturzyści zapoznali się z ofertą edukacyjną 12 Wydziałów Uniwersytetu oraz dowiedzieli się o zasadach rekrutacji. Mieli okazję zwiedzić pracownie naukowe, dydaktyczne, uczestniczyć w warsztatach, konkursach, wystawach prac studenckich, pokazach filmów i animacji, występach Zespołu Tańca Towarzyskiego „Impetus” UMCS, Zespołu Tańca Ludowego UMCS.

Uczniowie klas drugich zainteresowani chemią uczestniczyli w prezentacji nowej specjalności na Wydziale Chemii „Technologie fotoniczne i światłowodowe”, pokazach doświadczeń chemicznych oraz warsztatach w Zakładzie Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej „Barwny świat chemii”.
Bezpośrednie rozmowy z naukowcami UMCS, studentami, spacer po kampusie z pewnością pomogą w podjęciu ważnej życiowej decyzji dotyczącej dalszego kształcenia.
Organizacja wyjazdu i tekst: Agnieszka Jarosz
Opiekunowie młodzieży: Dorota Mąka, Magdalena Grzyb