Nauczyciele z II LO w Krasnymstawie oraz z zaprzyjaźnionych szkół: Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krasnymstawie, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Krasnymstawie, Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej i Szkoły Podstawowej w Małochwieju Dużym, wzięli udział w zorganizowanym wyjeździe do Europejskiego Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”. 23 lutego 2018 r. w Ośrodku odbył się Maraton Teatralny, w którego programie znalazły się dwa spektakle: „Wesele” – Wyspiański – Malczewski – Konieczny i „Ifigenia w A…” wg "Ifigenii w Aulidzie"Eurypidesa w reż. Włodzimierza Staniewskiego.
02

Przed spektaklami uczestnicy Maratonu zwiedzili wystawę poświęconą czterdziestoletniej historii działania OPT „Gardzienice” oraz wystawy stałe: rzeźby prof. Adama Myjaka, zbiory archeologiczne znalezione w Gardzienicach i kostiumy ze spektakli Teatru Thiasos. Włodzimierz Staniewski – założyciel Ośrodka Praktyk Teatralnych – powitał zgromadzoną publiczność, przedstawił aktorów biorących udział w spektaklach oraz program wieczoru. Następnie widzowie obejrzeli film ukazujący historię Ośrodka prowadzonego w Gardzienicach 40 lat przez Włodzimierza Staniewskiego. W nocie reżyserskiej do „Wesela” Staniewski napisał: „mnie interesuje: generowanie energii i nadziei, przewidywanie przyszłości / perspektywy mantyczne. Bo tego człowiek potrzebuje, żeby żyć, żeby wiedzieć, żeby chcieć. (…) Naszą gorączkową i cwałującą fantazję wprzęgliśmy też w wyobraźnię Malczewskiego i Koniecznego”. Spektakle w OPT „Gardzienice” to dla wszystkich widzów niezwykłe i niezapomniane wydarzenia teatralne, dlatego nauczyciele z „Norwida” planują kolejny wyjazd na Maraton Teatralny, tym razem dla młodzieży.
Organizacja wyjazdu, opracowanie tekstu, zdjęcia:
Ewa Magdziarz