Uczniowie klas humanistycznych II LO im. C. K. Norwida wzięli udział w Akademii Niepodległości – konferencji w 100 rocznicę odrodzenia Rzeczypospolitej Polskiej, której organizatorem był Instytut Pamięci Narodowej w Lublinie we współpracy z Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie.
01

Młodzież wysłuchała interesujących wykładów dra hab. Marcina Kruszyńskiego prof. nadz. nt. „Polski wiek XIX – wiek powstań” oraz prelekcji dra hab. Tomasza Panfila nt. „Józef Piłsudski – twórca niepodległej”. To spotkanie w ramach Akademii Niepodległości zorganizowane w Krasnymstawie rozpoczęło obchody jubileuszu 100-lecia odrodzenia RP.