Dnia 26 lutego w II LO odbyły się warsztaty literackie pod kierunkiem pana dr. hab. Lecha Giemzy - pracownika Instytutu Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II .

Uczniowie klas I - III o profilu humanistycznym dyskutowali z panem doktorem Giemzą na temat twórczości i recepcji poezji Wisławy Szymborskiej. Młodzież analizowała i interpretowała również wiersze Laureatki Nagrody Nobla. Rozmawiano także  o perspektywach  dla kierunków humanistycznych. 

Warsztaty zorganizowała pani Monika Adamczuk - Szamik. Uczestniczyły w nich  pani Bożena Szafran - Ogonowska i pani Ewa Magdziarz. Spotkanie odbyło się w ramach projektu "Książka z plecaka" pod patronatem Instytutu Filologii Polskiej KUL.

Dziękujemy  za interesujące spotkanie. Z niecierpliwością czekamy na następną wizytę w naszej szkole.