01

25 stycznia 2018 r. z młodzieżą naszej szkoły spotkał się pan Tomasz Fornalski – komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie.
Podczas spotkania młodzi  ludzie dowiedzieli się, że ukończenie studiów prawniczych i złożenie aplikacji pozwala uprawiać wiele różnych zawodów prawniczych. 

Pan komornik przybliżył zadania sędziego, prokuratora, adwokata, radcy prawnego, komornika sądowego, notariusza i rzecznika patentowego, opisał również charakterystyczne atrybuty togi. Uczniowie dyskutowali o tym, że osoby które ukończyły osiemnaście lat mają pełną zdolność do czynności prawnych, a co za tym idzie do odpowiedzialności prawnej. Młodzież dowiedziała się także, jakie prawa przysługują im w związku z dokonanym względem nich oszustwem i co powinni w takiej sytuacji zrobić. Uczniowie zaciekawieni byli tak szeroką tematyką zajęć, chętnie dyskutowali wykorzystując swoją wiedzę w tej dziedzinie.