"Październik - miesiącem oszczędzania", to hasło towarzyszy nam od dziesięcioleci i stało się inspiracją do przygotowania lekcji Podstaw przedsiębiorczości w klasach pierwszych z udziałem pracownika banku.
Dok1

Lekcje odbyły się w piątek 21.X.2016r. Mieliśmy zaszczyt gościć panią Barbarę Sobipan, pracownika Banku Zachodniego WBK z siedzibą przy ul. Matysiaka w Krasnymstawie. Uczniowie dowiedzieli się o zawodzie bankowca, o korzyściach wynikających z posiadania konta bankowego przez młodych ludzi, o przyjaznej, przejrzystej i nowoczesnej bankowości, o różnych możliwościach oszczędzania, Giełdzie Papierów Wartościowych, akcjach i obligacjach.
Młodzież zainteresowana tematem kierowała do Pani Prelegentki dużo pytań związanych z kartami kredytowymi, oprocentowaniem oszczędności, dywidendami, kursami akcji na GPW.

Tekst i zdjęcia: Renata Czerniak