W dniu 27 września II LO im C.K. Norwida świętowało Dzień Patrona Szkoły. Na uroczystość przybyli dostojni goście: pan Marek Majewski – Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, ks. kanonik Roman Skowron – proboszcz parafii p. w. Trójcy Przenajświętszej oraz katecheta ks. Radosław Wójcik.

dzien patrona08


Obchody rozpoczęto mszą w intencji społeczności szkolnej. Pani dyrektor Anna Antyga w swoim przemówieniu podkreśliła geniusz Cypriana Norwida jako patrioty, ,,poety sumienia” i niezwykle wszechstronnego artysty, który nieustannie inspiruje uczniów i nauczycieli II LO. Pan Marek Majewski podkreślił natomiast powagę i zaangażowanie uczniów, uczestniczących w gali z okazji rocznicy urodzin Patrona Szkoły. Następnie reprezentanci klas I: Klaudia Chęć i Kacper Fidecki z kl.A oraz Weronika Gumieniak i Mateusz Liśkiewicz z kl. IB złożyli ślubowanie i zostali przyjęci do grona pełnoprawnych uczniów „Norwida”. Rotę ślubowania odczytała pani wicedyrektor Aneta Karczmarek. W części artystycznej młodzież z klasy IIB zaprezentowała wartości moralne i ideały Poety będącego autorytetem dla współczesnych Polaków. Wystąpili: Dawid Delekta, Jagoda Chojan, Ewelina Furgała, Natalia Małysz, Anna Bas, Katarzyna Kurek, Aleksandra Pidek, Róża Surma, Katarzyna Wójcik, Kacper Fidecki. Akademię prowadzili uczniowie z klasy IIB: Kinga Tubilewicz i Mateusz Marek. Po części oficjalnej odbył się festyn, w ramach którego miały miejsce Otrzęsiny klas I i obserwacja astronomiczna - Marek Bojarski. Wszyscy uczestnicy mogli poczęstować się ciepłą zupą i słodkościami. Uroczystość przygotowały: pani Elżbiety Kargul i pani Renata Czerniak. Dekoracje wykonała pani Joanna Szufnara, natomiast gazetki okolicznościowe sporządziła pani Ewa Magdziarz.