W piętnastej ogólnopolskiej edycji programu Dzień przedsiębiorczości wzięła udział młodzież z II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie, będąc jedną z 13 szkół z województwa lubelskiego (75 wszystkich), angażującą się w ten program. Wydarzenie to organizowane jest przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, w tym roku odbyło się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy, z racji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez nasz kraj.
01

Dzień przedsiębiorczości sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej, uczy kreatywności i odpowiedzialności za swoją zawodową przyszłość.
Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość:
- odbycia jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy,
- zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
- pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
- doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,
- zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.
Podczas wizyt w poszczególnych firmach, uczniowie wypełniali Karty ucznia, dopytywali konsultantów o możliwości zatrudnienia, awansu, wykształcenie konieczne na danym stanowisku, natomiast korzystając z informacji zamieszczanych w Internecie, mogli uzupełnić dane związane z dodatkowymi kwalifikacjami, kursami, studiami podyplomowymi itp. W tegorocznej edycji wzięło udział 18 uczniów z klas pierwszych. W ramach działalności naszej szkoły w programie Otwarta Firma, uczniowie uczestniczyli również w pogadankach i prelekcjach dotyczących różnych zawodów, poznali funkcjonowanie i pracę banku Pekao S.A. w Krasnymstawie, Sądu Rejonowego w Krasnymstawie, Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie. Podczas tych spotkań młodzież ma możliwość obserwacji poszczególnych profesji, dopytania o perspektywy zatrudnienia w danym zawodzie, wymagania i kwalifikacje, a także skonfrontowania własnych wyobrażeń o danym zawodzie. Uczniowie klas I wzięli również udział w grze symulacyjno - biznesowej. W trakcie zmagań młodzi ludzie uczyli się strategicznego myślenia, odpowiedzialności i podejmowania ryzyka. Dzień przedsiębiorczości zorganizowała pani Renata Czerniak.