24 czerwca 2022 r. uczniowie i nauczyciele II Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Krasnymstawie zakończyli rok szkolny 2021/2022.
W uroczystości uczestniczyli honorowi goście: pan Andrzej Leńczuk – Starosta Krasnostawski, pani Justyna Przysiężniak – wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, ks. dziekan Roman Skowron – proboszcz parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie, pan Marcin Wojewoda – przewodniczący Rady Rodziców oraz rodzice uczniów.
Pani dyrektor Anna Antyga serdecznie powitała wszystkich zebranych, a następnie podsumowała  miniony rok szkolny, wyróżniła uczniów osiągających sukcesy, wymieniła prestiżowe działania szkoły, między innymi udział szkoły w programie ERASMUS+, w projekcie MEiN „Czytamy Norwida”, współpracę z lubelskimi uczelniami , pozyskiwanie środków z funduszy unijnych, dzięki którym możliwe stało się wyposażenie naszego liceum w nowoczesny sprzęt multimedialny. Pani dyrektor przypomniała, że w tym roku szkoła po raz kolejny zdobyła brązową tarczę w ogólnopolskim rankingu na najlepsze licea. Podziękowała za wspieranie działań szkoły przez organ prowadzący oraz rodziców.
Szczególnie wyróżniona została klasa I c za najwyższe wyniki w nauce (3,85). Podczas uroczystości głos zabrał Starosta Powiatu Krasnostawskiego – pan Andrzej Leńczuk, który pogratulował szkole sukcesów oraz osiągnięć edukacyjnych w mijającym roku szkolnym, podkreślił duży wkład szkoły w promowanie Krasnegostawu, a także życzył pracownikom i uczniom udanych wakacji. Głos zabrała również pani Justyna Przysiężniak, która wyraziła uznanie dla pracy nauczycieli i uczniów II LO.
W dalszej części uroczystości pani dyrektor i pan Starosta wręczyli  świadectwa z wyróżnieniem następującym uczniom: Anna Zych (średnia 5,14), Aneta Żdżyłowska (5,0),Natalia Knap (5,0), Maksymilian Rzemiński (5,0), Jakub Wojewoda (4,93), Piotr Lechus (4,93), Aleksandra Sawa (4,86), Damian Drobek (4,80), Jakub Pitucha (4,80), Amelia Czarnecka (4,80), Julia Miszczak (4,80), Natalia Podgórniak (4,80), Oliwia Kiszczak(4,80), Kacper Kiszczak (4,80), Justyna Bida (4,79), Dominika Skrzypek (4,79).
Pan Andrzej Leńczuk wręczył uczniom wyróżniającym się w nauce nagrody oraz stypendia Starosty Krasnostawskiego. Otrzymali je: Anna Zych, Aneta Żdżyłowska, Natalia Knap i Maksymilian Rzemiński.
Uczniowie osiągający wysokie wyniki w nauce i konkursach, mający wzorowe zachowanie, wyróżniający się aktywnością społeczną i wysoką frekwencją, otrzymali nagrody książkowe, które wręczali im wychowawcy klas wraz z panią dyrektor. Rodzice uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce zostali wyróżnieni listami gratulacyjnymi, które otrzymali z rąk pani dyrektor Anny Antygi i przewodniczącego Rady Rodziców II LO – pana Marcina Wojewody. Dyplomy  za osiągnięcia sportowe wręczyła pani Joanna Szufnara, natomiast  uczniowie zaangażowani w pracę MDKF „Iluzjon”  otrzymali nagrody od pani Ewy Magdziarz.
Uroczystość urozmaiciły występy uczniów utalentowanych artystycznie: Hanny Boratyn, Martyny Chodorowskiej, Amelii Michnik, Bernadety Nowak, Julii Miszczak. Prowadzący uroczystość złożyli podziękowania nauczycielom za trud, za serce, za uśmiech, wyrozumiałość, cierpliwość i życzliwość, a jako wyraz wdzięczności goście, pani dyrektor oraz wychowawcy klas otrzymali kwiaty.
Uroczystość prowadzili: Hanna Boratyn i Cyprian Miksza.
Obsługą sprzętu zajął się Wojciech Pitucha.
Pani dyrektor podziękowała za przygotowanie zakończenia roku szkolnego paniom: Bożenie Szafran – Ogonowskiej i Monice Adamczuk – Szamik oraz pani Joannie Szufnarze, która wykonała dekoracje.
Wszystkim uczniom i pracownikom szkoły życzyła odpoczynku oraz bezpiecznych wakacji.