Klasa I A w ramach zajęć z wychowawcą wybrała się 21 marca na wystawę „Powroty. Anna Kamieńska (1920 – 1986)”, którą można oglądać w krasnostawskim muzeum od 2 marca do 5 maja 2022 r. Przewodnikiem grupy był pan Konrad Grochecki, który z pasją prezentował biografię i dorobek twórczy Anny Kamieńskiej.


Na stronie muzeum można przeczytać, że „ekspozycja, przywołująca postać polskiej poetki, pisarki i tłumaczki urodzonej w Krasnymstawie – została przygotowana przez Muzeum Józefa Czechowicza (filia Muzeum Narodowego w Lublinie) z okazji 100. rocznicy urodzin Anny Kamieńskiej. Jej kuratorką jest Anna Marcińczak, a autorką opracowania plastycznego Beata Brzozowska”. (…) Większość materiałów pochodzi z obszernej spuścizny literackiej Anny Kamieńskiej zdeponowanej w Muzeum Józefa Czechowicza. Ponadto na wystawie zamieszczono materiały ze zbiorów rodziny poetki, a także z Archiwum Julii Hartwig/Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, Archiwum Uniwersyteckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Anny Kamieńskiej w Świdniku”. Na wystawie uczniowie mogli obejrzeć liczne fotografie ukazujące m. in. relacje z bliskimi, listy i rękopisy utworów poetki oraz pamiątki rodzinne. Niezapomnianym elementem ekspozycji był film ukazujący wspomnienia o matce – Annie Kamieńskiej – jej syna prof. Pawła Śpiewaka. W Dniu Poezji, czyli 21 marca, mogliśmy usłyszeć także nagrania wierszy w wykonaniu Anny Kamieńskiej, które czytała w Muzeum Czechowicza w Lublinie.
Więcej informacji o wystawie można znaleźć na stronie internetowej:

https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/wystawa-powroty-anna-kamienska-1920-1986-w-setna-rocznice-urodzin-poetki

Tekst i zdjęcia: Ewa Magdziarz