22.03.2022 r. odbyło się spotkanie online z przedstawicielem Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej - panią Anną Podgórską.Spotkanie miało na celu zachęcić uczniów klas trzecich do podjęcia i kontynuowania nauki na w/w studiach. Młodzież zapoznała się z ofertą edukacyjną  AWF, rekrutacją, możliwościami z jakich mogą skorzystać studenci (np. stypendia, zapomogi, program Erasmus), informacją o kołach naukowych oraz organizacjach działających przy Filii AWF. 
Spotkanie zorganizowali nauczyciele wychowania fizycznego pani Joanna Szufnara i pan Bartłomiej Czajka.