W dniu 24 czerwca w II Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Krasnymstawie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016, na które przybyli zaproszeni goście: Starosta Krasnostawski – pan Janusz Szpak, Wicestarosta – pan Henryk Czerniej oraz kierownik filii w Chełmie Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie – pani Elżbieta Prus.
1

Pani dyrektor Anna Cichosz wraz z dostojnymi gośćmi wręczyła świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe uczniom uzyskującym najlepsze wyniki w nauce:
-Aleksandra Wołyniak – kl. II c, śr. ocen – 5.3
-Agnieszka Warchocka – kl. II c, śr. ocen – 5.1
-Dorota Godula – kl. II c, śr. ocen – 5 .0
-Małgorzata Korszla – kl. II c, śr. ocen – 4 .9
-Weronika Skibińska – kl. II c, śr. ocen – 4.8
- Katarzyna Kurek – kl. I b – śr. ocen – 4.81
- Natalia Patyk – kl. II a, śr. ocen – 4.78
Pan Janusz Szpak i pan Henryk Czerniej wręczyli nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie dla najbardziej uzdolnionych uczniów.
Przekazali także podziękowania pani dyrektor Annie Cichosz za wieloletnią pracę pedagogiczną i kierowniczą w tej szkole.
Pan starosta Janusz Szpak w swoim wystąpieniu pogratulował wszystkim uczniom i nauczycielom wyjątkowych osiągnięć. Podkreślił także, że II LO im. C.K. Norwida jest szkołą młodą, jednak niezbędną w życiu społeczności naszego miasta i powiatu.
Pani wicedyrektor Anna Antyga i przewodniczący Rady Rodziców wręczyli listy gratulacyjne rodzicom uczniów wyróżniających się w nauce.
Prowadzący uroczystość uczniowie klasy IIc Agnieszka Warchocka i Mateusz Słomka przekazali wyrazy wdzięczności rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły za wysiłek i zaangażowanie w pracy na rzecz uczniów. Życzyli także udanych i bezpiecznych wakacji całej społeczności szkolnej.
Uroczystość przygotowały panie: Monika Adamczuk –Szamik , pani Bożena Szafran – Ogonowska i pani Monika Filewicz wraz z uczniami klasy II c.
Do zobaczenia w nowym roku szkolnym!!!
Monika Adamczuk – Szamik