Zajęcia „Spotkanie z MDKF Iluzjon i Filmoteką Szkolną” dla gimnazjalistów klas III z Łopiennika Górnego zostały zorganizowane w celu popularyzowania działalności MDKF-u, Filmoteki Szkolnej oraz promowania edukacji filmowej, która jest realizowana w II Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Krasnymstawie jako przedmiot w drugiej i trzeciej klasie o profilu humanistycznym. Pan Mariusz Sapko - dyrektor Publicznego Gimnazjum w Łopienniku Górnym – z chęcią wyraził zgodę na warsztaty filmowe prowadzone przez panią Ewę Magdziarz – nauczyciela II LO w Krasnymstawie i lokalnego lidera Filmoteki Szkolnej. Działania filmowe prezentowali także uczniowie z „Norwida” Paweł Piątkowski, Bartłomiej Magdziarz i Karol Sawczuk.

Pierwsze


Na początku licealiści z kamerami odwiedzili uczniów w klasach. Każdy z nich powiedział kilka zdań o sobie i swoich zainteresowaniach. W ten sposób powstał filmowy portret gimnazjalistów. Następnie w specjalnie przygotowanej sali odbyły się warsztaty filmowe dla gimnazjalistów. Ewa Magdziarz przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej informacje o Filmotece Szkolnej oraz różnorodne działania filmowe realizowane w II LO, m.in. warsztaty filmowe, Powiatowy Konkurs Filmowy, spotkania z twórcami filmowymi, Filmową Grę Miejską, zajęcia w Pracowni Filmoteki Szkolnej, nocny maraton filmowy i letni projekt „Kręćmy film!”. Podczas warsztatów został zaprezentowany film dyplomowy „Fotografia” zrealizowany w ramach studiów podyplomowych w Warszawskiej Szkole Filmowej przez Ewę Magdziarz i uczniów z II LO oraz making of „Ja z niczego robię coś” Jakuba Pituchy. Młodzież z liceum przygotowała dla młodszych kolegów także konkursy związane z tematyką zajęć. Gimnazjaliści chętnie odpowiadali na pytania sprawdzające m. in. znajomość filmów z pakietów Filmoteka Szkolna i działań filmowych w „Norwidzie”. Nagrody dla uczniów zostały przekazane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Miłą pamiątką ze spotkania będzie reportaż filmowy zrealizowany przez uczniów z II LO. Na zakończenie spotkania Ewa Magdziarz przekazała dyrektorowi gimnazjum publikacje i materiały z edukacji filmowej.
Ewa Magdziarz
opiekun MDKF „Iluzjon”
lokalny lider Filmoteki Szkolnej