22 kwietnia 2016r. uczniowie klasy IIc (europejska) pod opieką p.Renaty Czerniak i p. Joanny Szufnary wzięli udział w uroczystych obchodach Międzynarodowego Dnia Ziemi połączonego z Ogólnopolskim Dniem Geografa zorganizowanych przez Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie. Celem wyjazdu było propagowanie postaw proekologicznych oraz przybliżenie młodzieży idei, zasad i i aktualnych problemów współczesnego świata.
dzien ziemi15

 

Młodzież uczestniczyła w ćwiczeniach dotyczących "Podstaw modelowania 3D" i "Pracy z danymi wysokościowymi, wstęp do NMT", prowadzonymi przez studentów Zakładu Geoinformatyki. W przerwie obejrzeliśmy liczne wystawy tematyczne, np. minerałów i skał, fotograficzną, przyrody i gospodarki Arktyki. Odważniejsi zaprezentowali swoje umiejętności taneczne z grupą studentek Wydziału Artystycznego UMCS. Następnie wysłuchaliśmy dwóch bardzo ciekawych wykładów:

1. "Czy grozi nam przeludnienie?" - dr Wojciecha Janickiego

2."Rolnictwo na ratunek Ziemi"- dr hab. Jerzego Kozyry (IUNG Puławy)

Po zajęciach w doskonałych humorach wróciliśmy do Krasnegostawu.
Renata Czerniak - nauczyciel geografii