Czas jest bramą, przez którą przyszłość odchodzi w przeszłość - słowa Leonarda da Vinci stały się myślą przewodnią uroczystości pożegnania tegorocznych absolwentów, która odbyła się 29 kwietnia 2016 r. w II LO.

 

W uroczystości uczestniczyli: pan Marek Majewski– naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego, pan Marek Nowosadzki - przewodniczący Rady Powiatu, dyrektor szkoły-pani Anna Cichosz, wicedyrektor - pani Anna Antyga, nauczyciele, rodzice uczniów,  maturzyści i młodzież klas I, II. Na uroczyste pożegnanie maturzystów złożyły się m.in. wystąpienia  okolicznościowe, wręczenie świadectw z wyróżnieniem, nagród, listów gratulacyjnych dla rodziców, ślubowanie maturzystów na sztandar szkoły oraz wręczenie Nagrody Patrona Szkoły. W wystąpieniach okolicznościowych padały słowa  podsumowań, podziękowań i życzeń dla maturzystów, ale również i dla wszystkich, których praca złożyła się na ich kształcenie i wychowanie. Pani Anna Cichosz podsumowując trzy lata nauki obecnych absolwentów, wymieniła ich  sukcesy w nauce, konkursach, olimpiadach i  sporcie, jednocześnie wyraziła  nadzieję, że zdobytą wiedzę wykorzystają do realizacji marzeń i planów życiowych. Życzyła powodzenia na egzaminie maturalnym i trafnego wyboru dalszej drogi kształcenia.

W swoim wystąpieniu naczelnik Wydziału Oświaty pan Marek Majewski wyraził podziw i  uznanie  dla uczniów, którzy przyczynili się do znaczących osiągnięć szkoły w konkursach przedmiotowych i sportowych.  Ciepłe słowa skierował do absolwentów mówiąc, że w życiu ważne są cele, które sobie wyznaczamy i je realizujemy. Stwierdził, iż II LO jest szkołą, która pomaga swym uczniom w realizacji życiowych zamierzeń i dobrze przygotowuje absolwentów do osiągnięcia sukcesu edukacyjnego. Wchodząc do szkoły czuje się jej charakter, atmosferę, ta szkoła ma duszę - stwierdził. Kończąc przemówienie pogratulował uczniom ukończenia szkoły, następnie wręczył wyróżnionym maturzystom nagrody Starosty Krasnostawskiego.
Nagrody i podziękowania  z rąk pani dyrektor, wychowawców i  nauczycieli otrzymało wielu absolwentów. Stanowiły one uwieńczenie długotrwałej nauki  i  pracy nad sobą przed ważnym życiowym egzaminem maturalnym. Nagrody Starosty otrzymali następujący absolwenci: Agata Magier, Michał Bobryk, Paweł Parzymies, Adrianna Milanowska, Magdalena Kowalczyk.

Listy gratulacyjne otrzymali rodzice uczniów,  osiągających dobre wyniki w nauce.

Spośród 123 tegorocznych absolwentów do Nagrody Patrona Szkoły nominowano ośmiu uczniów: Agata Magier, Magdalena Kowalczyk, Jakub Pitucha, Łukasz Wieleba, Michał Bobryk, Karol Wojciechowki, Paweł Parzymies, Dominik Śliwiński.

Prestiżową Nagrodę Patrona Szkoły otrzymał Michał Bobryk z kl. IIIc. Nagrodę ufundowali: przewodniczący Rady Powiatu pan Marek Nowosadzki i proboszcz parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie ks. kanonik Roman Skowron.

Przedstawiciele maturzystów: Patrycja Krzysztofiak i Maciej Domański skierowali słowa uznania wobec dyrekcji, nauczycieli i całej społeczności szkolnej, a kwiaty były wyrazem podziękowania i wdzięczności za przekazaną wiedzę i poświęcony czas.

Na zakończenie uroczystości uczniowie klas I i II dziękowali starszym koleżankom i kolegom za wspólnie spędzone lata, a żegnali ich słodkimi upominkami oraz słowami Zbigniewa Herberta:

 „idź wyprostowany…

 „  Bądź wierny Idź”

Uroczystość przygotowała pani Joanna Szufnara.