11 lutego 2016 r. w ramach Światowego Dnia Chorego w II LO w Krasnymstawie została przeprowadzona akcja profilaktyczna „My, Wy, Oni – badamy, zapobiegamy, pomagamy!”


Akcja została zorganizowana przez studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz członków organizacji Młodzi Medycy we współpracy z EMSA.  Patronat honorowy objęło Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie w porozumieniu z II Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida. Program akcji był skierowany nie tylko do uczniów naszego liceum, ale także do mieszkańców powiatu krasnostawskiego. 

W ramach akcji można było skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych, m. in. z pomiaru ciśnienia tętniczego krwi z wykrywaniem migotania przedsionków, pomiaru glukozy we krwi, pomiaru tkanki tłuszczowej w organizmie, pomiaru miednicy u kobiet. Nasi uczniowie mieli również możliwość zapoznania się z tajnikami intubacji. Dla dziewcząt z klas maturalnych przyszłe położne – Katarzyna Wiśniewska i Karolina Rudzka - przygotowały specjalne pogadanki, udzielały także cennych wskazówek. Badania cieszyły się dużym zainteresowaniem. Uczniowie zadawali wiele pytań, na które młodzi medycy udzielali wyczerpujących, profesjonalnych odpowiedzi. Badania profilaktyczne przeprowadzali: Aleksandra Palonka, Katarzyna Wiśniewska, Karolina Rudzka i Michał Dudek.

Dla uczniów i nauczycieli poza badaniami profilaktycznymi odbyły się także kursy pierwszej pomocy w ramach programu nauczania edukacji dla bezpieczeństwa. Szkolenie przeprowadzili przyszli medycy: Karolina Szczepańska, Łukasz Adamczak i Michał Dudek. Nad całością działań czuwał Mateusz Waśkiewicz - absolwent II LO w Krasnymstawie, student UM w Lublinie, Koordynator ds. Promocji i Informacji Organizacji Młodych Medyków przy Uniwersytecie w Lublinie oraz inicjator wyjazdów szkoleniowych z medycyny ratunkowej i internistycznej w Centrum Symulacji w Suwałkach.

Jednak głównym punktem programu była Rejestracja Potencjalnych Dawców Szpiku zorganizowana przy współpracy z Fundacją DKMS Polska. Zgodnie z założeniem rejestracja odbyła się w dwóch miejscach w Krasnymstawie - w II LO oraz w SP ZOZ od 10.00 do 16.00. Przez 6 godzin cztery sympatyczne wolontariuszki: Katarzyna Bartosik, Aleksandra Czerniak, Justyna Fornal i Justyna Frańczuk zarejestrowały aż 62 osoby. Ten niezwykle satysfakcjonujący wynik zachęca do zorganizowania kolejnych akcji w Krasnymstawie. Jesteśmy dumni z nowych Potencjalnych Dawców Szpiku i wierzymy, że dzięki nim uda się nam uratować życie wielu pacjentów z nowotworami krwi. DZIĘKUJEMY!