Uczniowie klasy humanistycznej  „Norwida” wzięli udział wraz z nauczycielem panem Markiem Nowosadzkim w konferencji naukowej nt. „Funkcjonariusze UB i ich ofiary”.


Spotkanie było też  promocją książki wydanej przez Instytut Pamięci Narodowej pt.  "Funkcjonariusze Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krasnymstawie w latach 1944-1956”. Młodzież miała okazję wysłuchać  interesujących wykładów pracowników naukowych IPN w Lublinie: dra Daniela Piekarusia, Marcina Krzysztofika i Artura Piekarza. Jeden z prelegentów – dr Daniel Piekaruś jest absolwentem II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie.