We wtorek 26 stycznia 2016 r. w II LO odbyło się zebranie z Rodzicami uczniów klas I-III.  Spotkanie rozpoczęło się niezwykłym spektaklem edukacyjno-terapeutycznym pt. „Sekret” zorganizowanym przez krasnostawską grupę PAT. 


Wzięli w nim udział uczniowie i nauczyciele II LO im. C. K. Norwida przy współpracy z panią Weroniką Pazyną – opiekunką grupy. Szczególne podziekowania należą się pani Katarzynie Wójcik, psychologowi II LO, która zajęła się organizacją tego spektaklu, tak wymownie uświadamiającemu uczniom i Rodzicom jakie zagrożenie stanowi eksperymentowanie z narkotykami i dopalaczami. Następnie wicedyrektor szkoły pani Anna Antyga zapoznała zebranych z wynikami klasyfikacji klas I-III w pierwszym semestrze roku szkolnego 2015/2016 oraz szczególnymi osiągnięciami naszych uczniów w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Rodzice zostali też poinformowani o możliwości korzystania z e-dziennika, który został wprowadzony w II LO od 1 września 2015 r. Krótkie szkolenie przygotował pan Andrzej Ziarko, który zapoznał wszystkich obecnych z procedurami korzystania z dziennika elektronicznego. Po spotkaniu ogólnym Rodzice wzięli udział w spotkaniach z wychowawcami klas oraz w rozmowach indywidualnych z nauczycielami.