Dnia 22 października 2015 roku w II LO im. C. K. Norwida odbyło się spotkanie uczniów klasy IC i IIA z lekarzami: panem Konradem Tarnowskim pracującym w Wojewódzkim Ośrodku Koordynującym Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy przy SPSK nr 1 w Lublinie oraz panią Anną Surdyką - dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi działającego przy Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana Z. Dudki w Lublinie.Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy Państwową Inspekcją Sanitarną w Krasnymstawie w ramach Powiatowego Programu Prewencji Nowotworowej „Moje zdrowie- ważna sprawa”
Rozmowa poświęcona była tematyce profilaktyki nowotworowej, młodzież poznała przyczyny, skutki i objawy raka szyjki macicy oraz raka piersi. Lekarze poinformowali uczniów, że najlepszym sposobem radzenia sobie z chorobami nowotworowymi jest wczesna i systematyczna profilaktyka, czyli dbanie o zdrowie, systematyczne badania, obserwacja własnego organizmu oraz samobadanie.
Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem