1 września b.r. odbyły się obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej, których organizatorem było Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie. Msza św. w intencji ojczyzny została odprawiona w kościele p.w. Trójcy Przenajświętszej.Następnie uczestnicy i poczty sztandarowe przemaszerowały na cmentarz, gdzie złożono wieńce pod pomnikiem Bohaterów Września. W uroczystościach wzięła udział delegacja młodzieży II LO im. C. K. Norwida wraz z pocztem sztandarowym szkoły. Uczniowie naszego liceum zostali też zaszczyceni przejęciem opieki nad sztandarem Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych  Koło Gminne w Krasnymstawie. W pocztach sztandarowych szkołę reprezentują uczniowie: Joanna Kosik, Luiza Bartosiewicz, Michał Jaremek, Patrycja Krzysztofiak, Kinga Smolira, Karol Wojciechowski. Opiękę nad pocztem sprawuje Marek Nowosadzki.W imieniu gminnego koła kombatantów wieńce złożyła młodzież II LO. Uroczystość prowadziła wicedyrektor II LO Anna Antyga.