28 i 29 VI 1993 r. - egzaminy wstępne do nowopowstałego II LO w Krasnymstawie.

1993/1994

- 60 uczniów, 3 oddziały

- Pierwsza Rada Pedagogiczna
Dyrektor: Edward Kawęcki 

Nauczyciele: 
Irena Błyskosz,
Małgorzata Furgała,
Cezary Kaczor,
Elżbieta Kargul,
Dariusz Krupa,
Renata Nowosad,
Walentyna Nowosad,
Marek Nowosadzki,
Galina Ochremluk,
Jerzy Wereda,
Anrzej Ziarko,
Jerzy Żuk,
Ks. Ryszard Winiarski

- 18 IX 1993 r. - Uroczyste Otwarcie Szkoły

Ważniejsze wydarzenia:
-uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej z udziałem przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Chełmie;
-opłatek wigilijny z udziałem - p. Kuratora Oświaty, gości z MDK;
-zabawa choinkowa;
-udział młodzieży w 2 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i w IX Konkursie Wiedzy Ekologicznej;
-włączenie się do obchodów 600-lecia Krasnegostawu (konkurs Czy znasz swoje miasto?)
-udział w zawodach sportowo-obronnych Sprawni jak żołnierze.

1994/1995

- 150 uczniów, 5 oddziałów;

Ważniejsze wydarzenia:
- spotkanie z posłem UW - H. Wujcem,
- prace zarobkowe na cele szkolne przy zbiorze owoców,
- otrzęsiny kl. I,
- zadumki poetyckie Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą,
- występ kabaretu Tupet z Zamościa,
- pierwszy uroczysty półmetek kl. II,
- konkursy wiedzy o Norwidzie,
- mecze uczniowie - nauczyciele w piłkę siatkową i koszykową,
- konkurs ekologiczny Myśląc o przyszłości chrońmy przyrodę,
- akcja młodzieży Naszemu Miastu.

Do tradycji szkoły przeszły już akademie z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 3 Maja, Święta Niepodległości oraz udział w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej i Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Obronnych Sprawni jak żołnierze.

1995/1996

- 270 uczniów mających do dyspozycji 10 sal lekcyjnych, salę gimnastyczną i boisko o nawierzchni kortowej;
- 23 IX 1995r. - uroczystość nadania imienia i sztandaru szkole.

Patronem szkoły został Cyprian Kamil Norwid - poeta epoki romantyzmu. Uroczystość poprzedziła msza św. celebrowana przez ks. biskupa dra Ryszarda Karpińskigo, na której nastąpiło poświęcenie sztandaru szkoły. Odsłonięcia pamiątkowej tablicy dokonali Wojewoda Chełmski Stefan Machowicz i Kurator Oświaty Aleksander Stałęga. Na uroczystość złożyło się przekazanie sztandaru, akt nadania imienia, uroczyste ślubowanie oraz wbicie symbolicznych gwoździ.
Całość uświetniła część artystyczna przygotowana przez uczniów, którym towarzyszyli zaproszeni artyści: Alicja Mokrosz, Stefan Rusiecki i Tomasz Szuran. Wśród zaproszonych gości byli parlamentarzyści, przedstawiciele władz miejskich i gminnych, dyrektorzy zakładów pracy, szkół, placówek kulturalno -oświatowych oraz władze Kościoła. Specjalnymi gośćmi byli pracownicy naukowi Instytutu Badań nad Twórczością Norwida.

- 28 IV 1996r. - konkurs wiedzowy AS-ASÓW w Chełmie (szkołę reprezentowało 15 uczniów)
Pozostałe uroczystości odbywały się zgodnie z kalendarzem imprez.
Do kalendarza imprez szkolnych dołączyły otrzęsiny klas I.

1996/1997

- 360 uczniów i 28 nauczycieli.
- Wieczór poetycki Czekając na..., swoje wiersze prezentowali uczniowie naszej szkoły;
- 24 IX 1996 r. - Dzień Patrona z okazji urodzin C. K. Norwida.

Na uroczystość złożyły się: msza św. w intencji nauczycieli i uczniów oraz część artystyczna, której mottem były słowa: Norwid nie umarł, Jego gwiazda świeci....

- 7 X 1996 r. spotkanie z rzecznikiem klubu parlamentarnego UW Andrzejem Potockim.
- 13. XI 1996 r.- uczestnictwo przedstawicieli z kl. IV C w nagrywaniu teleturnieju ASY na warszawskim torwarze;
- 15 XI 1996 r. - spotkanie z p. Leszkiem Balcerowiczem, przewodniczącym UW;
- Wieczorek poetycki: Za tych, którzy odeszli.
- Spotkanie z poezją i jej twórcami, poetami krasnostawskimi panami: Edwardem Franciszkiem Cimkiem i Janem Henrykiem Cichoszem.
- 16 XII 1996 r.- uczestnictwo delegacji z kl. IV w panelu Polska Kultura Polityczna (w 74 rocznicę zamordowania pierwszego prezydenta niepodległej Polski - Gabriela Narutowicza), odbywającym się w budynku parlamentu.
- 1 II 1997 r. - pierwszy uroczysty bal studniówkowy.
- 7 i 10 III 1997 r. - pierwsze w historii szkoły matury próbne.
- 19-20 IV 1997 r. - pierwsza pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę.
- 6-7 V 1997 r. - pisemny egzamin dojrzałości (przystąpiło 74 uczniów).
- Po raz pierwszy odbyło się uroczyste pożegnanie absolwentów i przyznanie Nagrody Patrona Szkoły absolwentowi, który poznając ideały C. K. Norwida, wykształcił w sobie wyjątkowo dojrzałą osobowość. Nagrodę otrzymała EWA JABŁOŃSKA.

1997/1998

- 21 IX 1997 r. - spotkanie przedwyborcze kandydatów AWS - E. Kawęckiego, J. Michalaka, J. Masłowskiego z młodzieżą.
- 24 IX 1997 r. - Dzień Patrona w 176 rocznicę urodzin C. K. Norwida. Gościli pracownicy Instytutu Badań nad Twórczością Norwida KUL W. Toruń i P. Chlebowski.
- 17 XI 1997 r. - ukazał się pierwszy numer Gazetki Szkolnej. Redaktorem została p. Ewa Żelazko.
- 14 V 1998 r. - spotkanie młodzieży naszej szkoły z p. Krzysztofem Zanussim. Rozmowie towarzyszyła myśl przewodnia: Być i pozostać sobą.
- Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę, wyjazd do parlamentu, studniówka i bal półmetkowy stały się tradycją szkoły.
- Nagrodę Patrona Szkoły otrzymała KATARZYNA WILK.

1998/1999

- 1 IV 1999 r.- katecheta naszej szkoły ks. Ryszard Winiarski otrzymał honorowe wyróżnienie miasta Krasnegostawu Złote Karpie.
- 26 V 1999 r. - obchody Dnia Młodych. Młodzież naszej szkoły włączyła się czynnie do przygotowania Dnia Młodych, imprezy krasnostawskiej, której obchody rozpoczęła msza św. celebrowana przez arcybiskupa J. Życińskiego. Tego dnia z rąk ks. biskupa Nagrodę Patrona Szkoły, przyznaną już po raz trzeci, otrzymała EMILIA ZASADNIA.
- 7-14 VI 1999 r. - wycieczka do Paryża, zorganizowana wspólnie przez II LO w Krasnymstawie i II LO w Chełmie. Opiekunem naszej grupy była p. Ewa Bijata.
- W sierpniu 1998 r. rozpoczęto rozbudowę szkoły, dobudowując II piętro. Organem prowadzącym szkoły było Kuratorium Oświaty w Chełmie, zaś od 1999 r. Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie. Prace budowlane przebiegały sprawnie m. in. dzięki dofinansowaniu Rady Rodziców.

1999/2000

- Utworzono 4 klasy pierwsze:
Ia - humanistyczna z elementami edukacji filmowej
Ib - matematyczno - informatyczna
Ic i Id - o profilu ogólnym.

- 18 IX 1999 r. - młodzież i nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w I Wiosennym Rajdzie Rowerowym po Ziemi Krasnostawskiej. Udział w tym rajdzie stał się tradycją.
- Dzień Patrona Szkoły w połączeniu z Wewnątrzszkolnym Konkursem Wiedzy o Norwidzie "Odpowiednie dać rzeczy słowo" oraz część artystyczna poświęcona patronowi. Podczas uroczystości Dnia Patrona przedstawiciel Instytutu Badań nad Twórczością Norwida p. W. Toruń przybliżył uczniom postać patrona szkoły i zaprosił na cykl wykładów na KUL-u "Norwid a Chrześcijaństwo". Z zaproszenia skorzystała delegacja młodzieży.
- 10 XI 1999 r. - w KDK młodzież naszej szkoły zaprezentowała część artystyczną na Powiatowej Akademii z okazji Święta Niepodległości.
- Wieczór poetycki poświęcony Norwidowi "Przechodniem byłem między wami".
- 8 I 2000 r. - I Wojewódzki Konkurs Norwidowski zorganizowany przy współudziale Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, Kuratorium Oświaty w Lublinie, Delegatury w Chełmie i Urzędu Miasta Krasnegostawu. Konkurs uświetnił wykład prof. S. Sawickiego i występ gościa specjalnego p. Marii Mamony.
- 6 III 2000 r. - pierwsze spotkanie organizacyjne MDKF z udziałem p. Piotra Kotowskiego - przewodniczącego Polskiej Federacji DKF.
- 25 III 2000 r. - wycieczka do Ośrodka Praktyk Teatralnych w Gardzienicach.
- 28 IV 2000 r. - akademia upamiętniającą zbrodnię Katyńską.
- 31 V 2000 r. - z okazji roku reymontowskiego odbył się konkurs wiedzy o pisarzu.
- Nagrodę Patrona Szkoły otrzymała ANNA PELC.

2000/2001

- 25 IX 2000 r. - uroczystość związana z Dniem Patrona Szkoły oraz otwarciem nowej kondygnacji budynku.
Na uroczystość złożyły się: msza św., przemówienia p. Dyrektora i gości, konkurs i część artystyczna poświęcone Norwidowi oraz wystawy prac, kiermasz książki i występy zespołów wokalnych.
- Konkurs wiedzy o filmie Spotkanie z X Muzą zorganizowany przez MDKF Iluzjon działający przy II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie i Krasnostawskim Domu Kultury.
- 31 III 2001 r. - II Wojewódzki Konkurs Norwidowski pod patronatem Wojewody Lubelskiego Waldemara Dudziaka. Wśród zaproszonych gości znaleźli się parlamentarzyści, władze powiatu, miasta i oświaty. Zgromadzeni wysłuchali wykładu prof. Jadwigi Puzyniny.
- 23 IV 2001 r. - Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich - wystawa książek, prezentacja ciekawostek z dziedziny księgarstwa i rynku wydawniczego oraz kiermasz taniej książki.
- 11 V 2001 r. - drugie spotkanie z Krzysztofem Zanussim
- 24 V 2001 r. - udział reprezentacji szkoły (p. Dyrektor E. Kawęcki, p. E. Magdziarz i p. A. Sysa oraz uczennice M. Alitojć i I. Sawa) w COLLOQUIA NORWIDIANA VI w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.
- 31 V 2001 r. - uczestnictwo w Festynie Trzeźwości, w ramach podsumowania działań profilaktyki uzależnień.
- 13 VI 2001 r. - konkurs i wieczór literacki poświęcony Henrykowi Sienkiewiczowi.

2001/2002

W związku z obchodami Dni Norwida w Paryżu odbyła się wycieczka uczniów i nauczycieli do stolicy Francji zorganizowana przez p. Ewę Bijatę. Uczestnicy wzięli udział we mszy św. w intencji C. K. Norwida w Kościele Polskim w Paryżu w dn. 14. 09. 2001 r. II LO było reprezentowane przez poczet sztandarowy, podczas tej mszy wysłuchano z uwagą wypowiedzi Dyrektora Instytutu Dziedzictwa Narodowego - p. T. Merty nt. znaczenia dorobku Norwida w kulturze polskiej. Kontakt z polonią francuską, zwiedzanie Paryża, rejs Sekwaną - to niezwykłe przeżycia, których doświadczyli uczestnicy wyjazdu.

Tegoroczne obchody Dnia Patrona Szkoły połączono ze Świętem Odzyskania Niepodległości. W tym dniu dokonano uroczystego odsłonięcia popiersia C. K. Norwida. Na uroczystość złożyły się:
- msza św. pod przewodnictwem ks. R. Winiarskiego, koncelebra: ks. Prałat P. Kimak;
- odsłonięcie popiersia C. K. Norwida przez panią D. Cieślik - wizytatora Kuratorium Oświaty, starostę krasnostawskiego pana P. Jelonka oraz dyrektora II LO pana E. Kawęckiego.
- poświecenie pomnika przez ks. Prałata P. Kimaka;
- część artystyczna przygotowana przez młodzież naszej szkoły (pod opieką p. A. Sysy i p. M. Nowosadzkiego) i MDK.
Odsłonięcie popiersia było uwieńczeniem obchodów Roku Norwidowskiego.

Z okazji Święta Niepodległości 11 listopada 2001 r. młodzież naszej szkoły pod opieką p. A.  Sysy, p. E. Kargul, p. A. Orzechowskiego i p. E. Pieńko udała się na 1-dniową wycieczkę do Teatru Narodowego w Warszawie na sztukę St. Wyspiańskigo "Wesele" w setną rocznicę premiery. Uczestniczyli również w Centralnych Obchodach Święta Niepodległości na Placu Piłsudskiego. Dodatkową atrakcją wyjazdu było kino IMAX, gdzie w sali 3D młodzież obejrzała pierwszy film fabularny "Na skrzydłach odwagi".

Przegląd filmowy \\\\\\\\\\\\\\\"Bliżej Regionu\\\\\\\\\\\\\\\" (22.11.2001r.) obejmował filmy TVP Lublin \\\\\\\\\\\\\\\"Album kazimierski\\\\\\\\\\\\\\\' w reż. Tadeusza Pałki, \\\\\\\\\\\\\\\"Ballada o Janku\\\\\\\\\\\\\\\" w reż. Grzegorza Michalca, \\\\\\\\\\\\\\\"Magiczne miasto\\\\\\\\\\\\\\\" w reż. Nataszy Ziółkowskiej-Kurczuk. Celem przeglądu było zainteresowanie młodzieży konkursem filmowym .

29 listopada w II LO miało miejsce \\\\\\\\\\\\\\\"Spotkanie z Kulturą Wschodu\\\\\\\\\\\\\\\". Niepowtarzalną atmosferę spotkania nadawał orientalny wystrój sali. Na ścianach widniały japońskie znaki , a całe spotkanie odbywało się w blasku lampionów. Impreza przybliżyła nam historię i kulturę Japonii, kładąc szczególny nacisk na sztuki walki i ich mistrzów. Głównym punktem spotkania było wystąpienie Pana Andrzeja Orzechowskiego , który opowiedział o sztuce parzenia herbaty. Na Zakończenie odbyła się degustacja różnych gatunków herbat.

6 grudnia 2001r. odbyła się sesja podsumowująca obchody Roku Norwidowskiego w II LO . W spotkaniu uczestniczył pan W.Toruń z Zakładu Badań nad Twórczością Cypriana Norwida, który wygłosił referat\\\\\\\\\\\\\\\" Bić się umieją , a nie umieją walczyć\\\\\\\\\\\\\\\", prezentujący mało znane oblicze poety - poety myśliciela politycznego i społecznego. Referat podsumowujący obchody Roku Norwidowskiego wygłosiła p. Ewa Magdziarz nauczycielka II LO.

\\\\\\\\\\\\\\\"Bo Święta są po to , abyś zrozumiał...\\\\\\\\\\\\\\\"- pod takim hasłem młodzież naszej szkoły przygotowała spotkanie opłatkowe. Część artystyczną przygotowano w oparciu o poezję ks. J. Twardowskiego i kolędy Z. Preisnera. W tradycyjnym przełamaniu opłatkiem i przekazaniu znaku pokoju uczestniczyła cała społeczność szkoły. Część artystyczną obejrzeli również Rodzice na zebraniu semestralnym. Spotkanie przygotowała p. E. Kargul.

W dniu 1 marca w naszej szkole został zorganizowany wieczorek poetycki pt. \\\\\\\\\\\\\\\"Czekając na miłość\\\\\\\\\\\\\\\". Uczniowie recytowali wiersze o tematyce miłosnej .Mówiono o miłości rodzicielskiej, miłości narzeczonych, miłości do Boga. Występy uczniów zostały wzbogacone śpiewem przy akompaniamencie gitary. Gościem specjalnym spotkania był ks. Ryszard Winiarski, który opowiadał o miłości w Biblii, oraz podzielił się z nami swoimi refleksjami dotyczącymi roli tego uczucia w życiu człowieka. Ksiądz zakończył swoje wystąpienie recytacją własnych wierszy, które nawiązywały do tematu spotkania. Wszyscy zebrani z wielkim zainteresowaniem słuchali mówiących. W miłej atmosferze przy ciastkach i herbacie mogliśmy oddać się refleksji i głębiej zastanowić czym jest dla nas MIŁOŚĆ.

W dzień obchodów 608 rocznicy nadania praw miejskich miastu, 1 marca 2002 r. odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta, podczas, której rozdano statuetki \\\\\\\\\\\\\\\"Złotych Karpi\\\\\\\\\\\\\\\". Tradycyjnie w każdą rocznicę honorowe odznaczenia \\\\\\\\\\\\\\\" Złote Karpie\\\\\\\\\\\\\\\" otrzymują trzy najbardziej zasłużone osoby dla Krasnegostawu. Do tegorocznej edycji zgłoszono 14 kandydatów. Statuetke otrzymał dyrektor naszego liceum pan Edward Kawęcki, twórca II LO. Szkoła istnieje od 1.09.1993r., siedzibą szkoły jest budynek byłego KM PZPR, który z inicjatywy p. Dyrektora został nie tylko zaadoptowany na potrzeby edukacyjne, lecz także rozbudowany , wyremontowany i odnowiony. Dotychczas szkołę ukończyło 339 osób. W roku 1999 \\\\\\\\\\\\\\\"Złotymi Karpiami\\\\\\\\\\\\\\\' zostal uhonorowany nasz katecheta ks.Ryszard Winiarski.

W tym roku szkolnym pięciu nauczycieli II LO otrzymało tytuł nauczyciela dyplomowanego:pan dyrektor Edward Kawęcki, panie Anna Cichosz i Ewa Magdziarz oraz panowie Jerzy Wereda i Marek Nowosadzki.

Nagrodą Kuratora Oświaty w br. zostali uhonorowani p. Joanna Kawęcka i p. Marek Nowosadzki, zaś Nagrodę Starosty Krasnostawskiego otrzymali p. Ewa Magdziarz i ks. Ryszard Winiarski.

Krzysztof Kurek z kl. IIB otrzymał Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Przegląd filmowy \\\\\\\\\\\\\\\"Sacrum w Filmie\\\\\\\\\\\\\\\" (7 - 8.03, 21 -22.03.2002r.) Filmy, zaprezentowane w czasie przeglądu, pokazywały walkę demonów zła, które wiodą ludzi ku zagładzie, ale także dobrego ducha miłości kojącego zapiekłość, dającego nadzieje na przetrwanie. \\\\\\\\\\\\\\\"Himalaya\\\\\\\\\\\\\\\" w reż. E. Valli \\\\\\\\\\\\\\\"Cześć, Tereska\\\\\\\\\\\\\\\" w reż. R.Glińskiego, \\\\\\\\\\\\\\\"Stracone dusze\\\\\\\\\\\\\\\" w rez. J.Kamińskiego, \\\\\\\\\\\\\\\"Forrest Gump\\\\\\\\\\\\\\\" w reż. R.Zemeckisa.

I etap I Powiatowego Konkursu Filmowego \\\\\\\\\\\\\\\"Spotkanie z X Muzą\\\\\\\\\\\\\\\".

Konkurs odbywa się w celu szerzenia kultury filmowej wśród młodzieży i popularyzowania idei DKF. W dniu 4 III 2002 r .odbył się I etap konkursu, zespoły

3 osobowe przystąpiły do pisania testu nadesłanego przez MDKF \\\\\\\\\\\\\\\"Iluzjon\\\\\\\\\\\\\\\".

Do II etapu zakwalifikowało się 6 najlepszych zespołów z II LO

z następujących klas: IIIa (57 pkt), IVa (56 pkt), IIa (54 pkt), IVa (53 pkt),

IIIa (50 pkt), IVa (50 pkt). Z innych szkół nie nadesłano zgłoszeń

Uroczystą Akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej w tym roku przygotowała kl. III b pod kierunkiem p. E. Kargul. Montaż poetycki oparty na słowach \\\\\\\\\\\\\\\"Mądrość , światło, nauka\\\\\\\\\\\\\\\" wzbogacały melodie: Rachmaninowa, Schumana, Liszta, Czajkowskiego i Bethovena

II wycieczkę do Warszawy do Teatru Narodowego i kina IMAX przygotowały panie Dorota Mąka i Agnieszka Jarosz. Młodzież obejrzała sztukę \\\\\\\\\\\\\\\"Sen nocy letniej\\\\\\\\\\\\\\\"

i film w sali 3D oraz zwiedzała stolicę.

Wyjazd do Ośrodka Praktyk Teatralnych w Gardzienicach na sztukę \\\\\\\\\\\\\\\"Metamorfozy\\\\\\\\\\\\\\\" wg Apulejusza w reż.Włodzimierza Staniewskiego.

\\\\\\\\\\\\\\\"To na co was zapraszamy to przede wszystkim śpiewanie ; w starożytnych tonacjach, w starożytnych liniach melodycznych, głosami dzisiejszymi..\\\\\\\\\\\\\\\" ,

\\\\\\\\\\\\\\\"uczyliśmy się muzyki od kamieni(...) bo tej antycznej muzyki Grecji, od V w.p.n.e. do II w.n.e., ślady pozostały(...) tylko wyryte na kamieniach\\\\\\\\\\\\\\\" - pisze reżyser w swojej nocie . Pieśni pozostają w związku z księgą Apulejusza z Madaury (II w.p.n.e.),który był Platończykiem ,stąd esej teatralny: \\\\\\\\\\\\\\\" o naturze duszy, o miłości, o misteriach przemian\\\\\\\\\\\\\\\" . Kreacja muzyki i ruchu oraz dźwignięta z ruiny Oficyna i park stwarzają niepowtarzalny klimat teatralny. Byliśmy tam już po raz drugi.

Parlament Dzieci i Młodzieży województwa lubelskiego

Trójka uczniów z naszej szkoły: M. Czaplińska, W. Manachiewicz oraz W. Pawelec pracowała w ubiegłym roku w Parlamencie Dzieci i Młodzieży. Cel jaki stawia przed sobą parlament to doinformowanie młodzieży oraz wskazanie drogi do budowania szkoły przyjaznej nie tylko nauczycielom, ale i uczniom. Starając się wypełnić stawiane przed nimi zadania organizowali szkolenia samorządów uczniowskich, konferencje poświęcone nowej maturze oraz egzaminom do gimnazjum i liceum. Na spotkania zapraszani byli goście, którzy starali się wyjaśnić na czym będą polegały zmiany związane z reformą edukacji. Mlodzież otrzymała dyplomy uznania od loubelskiego kuratora oświaty.

W br.szkolnym odbył się konkurs językowy, celem którego było przybliżenie kultury, obyczajów, historii i literatury krajów posługujących się językiem francuskim, angielskim i niemieckim. Konkurs obejmował test (etap I) oraz prezentacje w postaci scenki, piosenki bądź recytacji w języku wybranym przez grupę i odpowiedzi na pytania (etap II). Pierwsze miejsce zajęła drużyna z kl.IIIa (E. Dobrowolska, M. Lis,

A. Orkiszewski). Konkurs przygotowały panie E.Bijata, A. Kontek, E. Pieńko.

Studniówka 2002

13 IV 2002r. odbył się w naszej szkole Finał III Wojewódzkiego Konkursu Norwidowskiego pod patronatem ks. Arcybiskupa metropolity lubelskiego Józefa Życińskiego i marszałka województwa lubelskiego Edwarda Hunka. Spośród ponad 200 uczestników do finału zakwalifikowało się 12 osób z kategorii plastycznej i 23 osoby

z kategorii literackiej. W kategorii literackiej zwyciężyła Magdalena Marzec z LO

w Biłgoraju ,zaś laureatem kategorii plastycznej został Wojciech Słotwiński - uczeń naszej szkoły. W nagrodę laureaci pojadą na tygodniową wycieczkę do Paryża.

W części finałowej zaproszeni goście ,opiekunowie uczestników nauczyciele

i uczniowie mogli wysłuchać referatu poświęconego Norwidowi, wygłoszonego przez

dr Włodzimierza Torunia z KUL i obejrzeć część artystyczną przygotowaną przez młodzież naszej szkoły.

25 IV 2002r. miał miejsce półfinał i finał II Wewnątrzszkolnego Konkursu Wiedzy

o Filmie \\\\\\\\\\\\\\\"Spotkanie z X Muzą w Małej Ojczyźnie\\\\\\\\\\\\\\\", pod patronatem p. Leszka Proskury - przewodniczącego Rady Powiatu Krasnostawskiego p. Piotra Kotowskiego - wiceprzewodniczącego Rady Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów. Konkurs obejmował prezentacje prac filmowych i fotograficznych oraz odpowiedzi na pytania

z kategorii \\\\\\\\\\\\\\\"mistrzowie kina\\\\\\\\\\\\\\\" , \\\\\\\\\\\\\\\"galeria filmu\\\\\\\\\\\\\\\" , \\\\\\\\\\\\\\\"słynne sceny filmowe\\\\\\\\\\\\\\\" i \\\\\\\\\\\\\\\"muzyka filmowa\\\\\\\\\\\\\\\". Uczestnicy odpowiadali także na pytania jury dotyczące prezentacji. Laureatami konkursu zostali Ł. Bil, T. Giżak, M. Wróblewski prezentujący zespołowo kl.IV a.

2002/2003

Licealistka z \\\\\\\\\\\\\\\"Norwida\\\\\\\\\\\\\\\" laureatką wojewódzką, Nagrodą wycieczka do Niemiec

Paulina Krupa została laureatką wojewódzką Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego \\\\\\\\\\\\\\\"KRĄG\\\\\\\\\\\\\\\". W tym roku odbyła się już IV edycja Konkursu, którego współorganizatorem jest Pracownia Instytucji Europejskich Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Tegoroczna edycja Konkursu, adresowanego do uczniów szkół podstawowych (V i VI klasa), gimnazjów i szkół średnich, przebiegała pod hasłem \\\\\\\\\\\\\\\"Moja Ojczyzna-Europa\\\\\\\\\\\\\\\". Aby zostać laureatem należało zdobyć jak największą ilość punktów w teście składającym się z kilkudziesięciu pytań, który został przeprowadzony jednocześnie w całym kraju w dniu 20 lutego b.r. Pytania dotyczyły historii Polski i informacji na temat Unii Europejskiej. Tradycją Konkursu jest nagradzanie zwycięzców wyjazdami zagranicznymi i nagrodami rzeczowymi - laureaci poprzedniej edycji uczestniczyli w wycieczkach do Brukseli i Wiednia. W obecnej edycji laureaci ogólnopolscy pojadą do Brukseli a zdobywcy I miejsc w województwach do jednego z krajów Unii Europejskiej.

Z naszej szkoły w konkursie wzięło udział 9 uczniów i na szczeblu szkolnym pierwsze miejsce zajęła Paulina Krupa z klasy IIIa, II miejsce Aneta Horecka z klasy IVa a trzecie miejsce przypadło Joannie Pochylczuk z klasy IIIa.

Bardzo duży sukces odniosła uczennica krasnostawskiego liceum. Laureatką wojewódzką, zajmując I miejsce w kategorii liceów, została Paulina Krupa z II Liceum Ogólnokształcącego im. C. Norwida w Krasnymstawie (nauczyciel historii- opiekun Marek Nowosadzki). Warto dodać, że Paulina Krupa jest uczennicą III klasy o profilu humanistycznym i za wyniki w nauce w roku szkolnym 2001/2002 została uhonorowana stypendium, którego fundatorem jest arcybiskup Józef Życiński, metropolita lubelski. Wymieniona uczennica w nagrodę pojedzie na wycieczkę do Niemiec. Konkurs dostarczył uczniom rozrywki umysłowej, był sprawdzianem ich umiejętności, a jednocześnie przyczynił się do popularyzacji i pogłębienia wiedzy historycznej o Europie, Polsce i Lubelszczyźnie.

Przyg. M. Nowosadzki

18 czerwca 2003 r. uroczyście zakończyliśmy rok szkolny. Oficjalne uroczystości wsparte były wesołą częścią artystyczną w wykonaniu młodzieży naszej szkoły .O właściwy przebieg spotkania zadbali: pani Bożena Szafran - Ogonowska oraz panowie Leszek Kluch i Piotr Bartoszek.

W tym roku szkolnym panie Joanna Szufnara (nauczyciel wychowania fizycznego) i Elżbieta Kargul ( nauczyciel biologii ) otrzymały tytuł nauczyciela dyplomowanego.

5 czerwca 2003 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku klas IV. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością dostojni goście: starosta krasnostawski Pan Janusz Szpak, wicestarosta Pan Andrzej Kmicic, reprezentant posła na sejm Rzeczpospolitej Polskiej Pan Tadeusz Badach, ksiądz dziekan Ryszard Winiarski. Dyrektor szkoły Pan Edward Kawęcki w swoim przemówieniu życzył wszystkim absolwentom udanego startu w dorosłe życie.

Przewodniczący Kapituły Nagrody Patrona Szkoły ksiądz Ryszard Winiarski wręczył Statuetki osobom nominowanym do Nagrody: Jagodzie Bieleckiej, Magdalenie Sienkiewicz, magdalenie Berbeć z kl. 4a, Sławomirowi Kiszce, Grzegorzowi Drozdalskiemu z kl. 4 b, Justynie Pokrywce z kl.IVc, Katarzynie Garbal i Tomaszowi Głąbowi z kl.IV d.

Nagrodę Patrona szkoły otrzymał Paweł Motyka z kl. 4b.Po krótkim wystąpieniu nagrodzonego, odbyło się ślubowanie klas IV, wręczenie nagród , świadectw z wyróżnieniem. Całość uświetniła część artystyczna przygotowana przez młodzież klas III pod kierunkiem p. E. Bijaty, A. Kurek, E. Pieńko.

Tego dnia zebrani pożegnali odchodzącego na emeryturę p. J. Weredę.

Dzień Dziecka to impreza jaką przygotowała młodzież naszej szkoły dla dzieci z Domu Dziecka w Krasnymstawie .Oprócz śpiewu, pokazów mody były także konkursy, w których młodzież mogła wykazać się swoimi umiejętnościami i pomysłowością. Uczniowie zorganizowali także drobne upominki i poczęstunek dla dzieci.

Spotkanie poświęcone Bolesławowi Prusowi przygotowane przez p. E. Żelazko i A. Sysę miało na celu przybliżenie uczniom tej wybitnej postaci oraz zachęcić do sięgania po jego dzieła. Uczestnicy spotkania odpowiadali na pytania związane z pisarzem oraz obejrzeli scenkę z \\\\\\\\\\\\\\\"Lalki\\\\\\\\\\\\\\\" zagraną przez naszych uczniów , wcielających się w studentów, panią baronową i sędziego. Chętni, aktywnie uczestniczący w spotkaniu jako nagrody otrzymali słodycze.

31 maja 2003 r. w naszej szkole odbył się Dzień Kultury Europejskiej. Celem uroczystości było ukazanie młodzieży tradycji i kultury krajów Unii Europejskiej. Swoją obecnością zaszczycił nas Starosta Krasnegostawu Pan Janusz Szpak. Klasy trzecie dokonały prezentacji kultury i tradycji państw Unii poprzez tańce narodowe, pokazy mody, charakterystyczne potrawy tych państw, naśladowania sławnych piosenkarzy i wybitnych osobistości . poza degustacją potraw było dużo dobrego humoru i świetnej zabawy. Imprezę przygotowały panie Renata Czerniak i Beata Bojarczuk.

\\\\\\\\\\\\\\\"Prawda, Weronika sumień\\\\\\\\\\\\\\\" to hasło wieczoru poetyckiego, który odbył się 27 marca 2003 r. w naszej szkole. Spotkanie zorganizował SU pod kierunkiem p. E. Magdziarz. Na spotkanie zaproszono uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej. Gościem honorowym był prezes Stowarzyszenia Kolekcjonerów Pamiątek Jana Pawła III. Uczniowie recytowali i śpiewali wiersze Norwida. To spotkanie utwierdziło nas w przekonaniu, ze wspólne przebywanie dwóch pokoleń uczy młodzież wrażliwości i szacunku, pozwala się zatrzymać na chwilę i oddać refleksji.

Spotkanie z X muzą - pod takim tytułem odbył się w naszej szkole dn. 26 lutego 2003 r. I etap I Powiatowego Konkursu Filmowego, popularyzującego ambitne kino. W konkursie uczestniczyli uczniowie szkół gimnazjalnych. Konkurs obejmował test wiedzy o filmie, rozpoznawanie słynnych scen i muzyki filmowej oraz prezentacje filmowe lub fotograficzne.

I miejsce w konkursie zdobył zespół z gimnazjum w Siennicy Nadolnej: Katarzyna Garbal, Adrianna Bucht, Magdalena Patyra i Joanna Bańka z II LO;

II miejsce - zespól z gimnazjum w Małochwieju Dużym:Karolona Berbeć, Agnieszka Kuczyńska, Michał Kyc i Magdalena Sawicka z II LO;

III miejsce - zespól z gimnazjum Nr 1w Krasnymstawie : Małgorzata Kosior, Katarzyna Kicińska, Katarzyna Głaz i Paulina Krupa z II LO.

\\\\\\\\\\\\\\\"Norwid na językach\\\\\\\\\\\\\\\" - Nikt nie zaprzeczy dziś konieczności uczenia się języków obcych. Aby sprostać wymaganiom konkurencji na rynku pracy powinniście uczyć się nie tylko jednego, ale dwóch lub nawet trzech języków\\\\\\\\\\\\\\\" - powiedział Dyrektor II LO im. Cypriana Norwida Edward Kawęcki, w podsumowaniu finału II Szkolnego Konkursu Języków Obcych.

Odbył się on w naszej szkole już po raz drugi, a jego celem jest nie tylko popularyzacja nauki języków obcych, lecz także wiedzy o krajach posługujących się nimi jako rodzimymi.

Do pierwszego etapu konkursu, który miał miejsce 12 grudnia 2002 przystąpiło ponad 100 osób. Młodzież przygotowana przez nauczycielki: Anetę Kurek, Ewę Bijatę i Agnieszkę Kontek rozwiązywała test w językach: angielskim, francuskim i niemieckim z dziedziny geografii, historii i kultury Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec.

Do drugiego etapu zakwalifikowało się 6 drużyn: trzy reprezentujące język angielski, dwie język francuski i jedna język niemiecki. Walcząc o zwycięstwo uczniowie odpowiadali na pytania, rozpoznawali słynne zabytki architektoniczne i prezentowali symbole kojarzące się wszystkim ze wspomnianymi krajami. Najbardziej jednak widowiskowa okazała się ostatnia konkurencja - scenki odgrywane przez uczniów rozbawiły całą widownię. Publiczność konkursu stanowili nie tylko nauczyciele i uczniowie II LO, lecz także młodzież szkół ponadpodstawowych z terenu miasta i powiatu krasnostawskiego wraz z opiekunami. Zaproszenie do udziału w konkursie przyjęli bowiem: Dorota Brodzik z Zespołu Szkół nr 4, Beata Ortyl z Zespołu Szkół nr 1, Alicja Orzechowska z Zespołu Szkół nr 5 oraz Elżbieta Bielak z Gimnazjum w Gorzkowie.

Oczekując na werdykt jury słuchano muzyki i delektowano się przekąskami typowymi dla krajów, o których była mowa.

Zwycięzcami konkursu okazała się drużyna reprezentująca język angielski: Karolina Gieleta, Paulina Krupa i Tomasz Marucha, drugie miejsce zajęła \\\\\\\\\\\\\\\"grupa francuska\\\\\\\\\\\\\\\" - Tomasz Sokołowski, Tomasz. Lipa i Krzysztof Wójcik, na trzecim miejscu uplasowali się również \\\\\\\\\\\\\\\" angliści - Amelia Orzechowska, Krzysztof Kurek i Marek Sawa.

Nagrodami w konkursie były słowniki, podręczniki i kasety do nauki języków obcych ufundowane przez: Wydawnictwo Oxford University Press, Pana Janusza Kalmana - przedsiębiorcę prywatnego - właściciela Zakładu Wulkanizacyjnego i Pana Henryka Żebrowskiego - właściciela hurtowni \\\\\\\\\\\\\\\"Agrohurt\\\\\\\\\\\\\\\". Za wszystkie te nagrody prowadząca konkurs Agnieszka Dobosz złożyła serdeczne podziękowania w imieniu organizatorów i młodzieży.

Rozstając się po zakończonym konkursie pozostaliśmy w przekonaniu, iż warto je organizować gdyż oprócz wiedzy merytorycznej dostarczają młodzieży miłych wrażeń i przyczyniają się do integracji środowiska szkolnego.Przyg. E. Bijata

17 listopada 2002r. odbył się IX Turniej Sztuki Recytatorskiej \\\\\\\\\\\\\\\"Ulubione Strofy\\\\\\\\\\\\\\\" - o sztuce organizowany przez Dom Kultury w Tomaszowie Lubelskim. Wzięły w nim udział trzy uczennice klasy IVD: Dorota Jaworska, Anna Kuś i Katarzyna Garbal. Jury konkursu przyznało wyróżnienie Dorocie Jaworskiej.

27 listopada 2002 r. w naszej szkole odbył się wieczór poezji i refleksji pt. \\\\\\\\\\\\\\\"Co z nas zostanie\\\\\\\\\\\\\\\" przygotowany przez panie Renata Czerniak i Elżbieta Kargul oraz uczniów klas IV B i C. W nastrój zadumy nad przemijaniem i sensem życia wprowadzały wiersze naszego katechety ks. Ryszarda Winiarskiego oraz ks. J. Twardowskiego, ks. J. Pasierba, St. Wierzyńskiego i dekoracja o charakterze jesiennym (pożółkłe liście, puste ramy, płomienie świec, ciemne kostiumy recytatorów).

Wieczór poezji wzbogacono muzyką z filmu \\\\\\\\\\\\\\\"Gladiator\\\\\\\\\\\\\\\" oraz ciastem i herbatą.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem młodzieży.

W listopadzie 2002r. młodzież naszej szkoły pod kierunkiem Zespołu Wychowawców przygotowała akcję dotyczącą profilaktyki AIDS.

Akcja obejmowała następujące działania: gromadzenie informacji na temat AIDS, przygotowania gazetek ściennych, referaty uczniów, pogadanki na lekcjach wychowawczych, propagowanie ulotek, konkurs wiedzy o AIDS.

Akcje zakończyła Powiatowa Olimpiada Wiedzy o AIDS, w której uczestniczyli zwycięzcy konkursu.

W środę 18 grudnia i w czwartek 19 grudnia odbył się w naszej szkole pierwszy etap II-go Szkolnego Konkursu Języków Obcych. Do konkursu przystąpiło 95 uczniów (j. angielski - 65, j. francuski - 20, j. niemiecki - 10) z wielu klas.

Do drugiego etapu, który odbędzie się 21 lutego 2003, zakwalifikowały się następujące osoby:

- język angielski: Karolina Gieleta (IIIA), Paulina Krupa (IIIA), Amelia Orzechowska (IIIB), Tomasz Marucha (IIIB), Krzysztof Kurek (IIIB), Marek Rogoś (IIIB), Piotr Zarębski (IVB), Tomasz Dobosz (IVB), Tomasz Domański (IVB)

- język francuski: Tomasz Lipa (IIIB), Amelia Orzechowska (IIIB), Tomasz Sokołowski (IIIB), Krzysztof Wójcie (IIIB), Krzysztof Kurek (IIIB), Jakub Żeżuła (IB)

- język niemiecki: Edyta Długosz (IC), Gabriela Piłat (ID), Jarosław Repeć (ID)

By nasze życie było świętowaniem\\\\\\\\\\\\\\\"- to myśl przewodnia tegorocznego szkolnego spotkania opłatkowego. Honorowym gościem spotkania był (w-ce) Starosta Powiatu Krasnostawskiego pan Andrzej Kmicic oraz ks. Dziekan Ryszard Winiarski, który prowadził modlitwę opłatkową. Część artystyczna przygotowana przez młodzież naszej szkoły (kl. I C oraz reprezentację klas IV B, I A i III C) pod kierunkiem pani Agnieszki Kontek i Elżbiety Kargul zostanie powtórzona na spotkaniu semestralnym z rodzicami dn. 25 stycznia 2003r.

2003/2004

Dnia 21.10.2003r. w Krasnostawskim Domu Kultury odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów laureatom i stypendystom powiatu chełmskiego, krasnostawskiego i włodawskiego zorganizowana przez II LO im C. K. Norwid. Po wysłuchaniu \\\\\\\\\\\\\\\"Poloneza\\\\\\\\\\\\\\\" F. Chopina w wykonaniu uczennicy Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Lutosławskiego, Alicji Młynek, przybyłych gości powitał p. Dyrektor Edward Kawęcki.

W swoim wystąpieniu nawiązał do tradycji igrzysk olimpijskich organizowanych pod hasłem szlachetnego współzawodnictwa młodzieży. Podkreślił jak wiele czynników składa się na sukces w konkursach przedmiotowych: samodzielna praca rozwijająca umiejętności, prowadząca do pogłębiania wiedzy w określonej dziedzinie, a także atmosfera panująca w szkole, wreszcie kompetentny nauczyciel, który wspiera swego wychowanka i tworzy warunki do rozwijania jego zainteresowań.

Następnie głos zabrał pan Sławomir Sosnowski Wicekurator Oświaty, który wraz z Dyrektor Delegatury w Chełmie panią mgr Anną Dudek - Janiszewską wręczył Stypendia Prezesa Rady Ministrów. Wśród stypendystów znalezł się uczneń II LO im Norwida - Krzysztof Kurek.

W dalszej części uroczystości wicestarosta pan Andrzej Kmicic wręczył stypendia Starosty Krasnostawskiego, które otrzymali: Ewa Kawęcka, Amelia Orzechowska, Krzysztof Wójcik, Michał Zieńkowski.

Następnie pani wizytator Dorota Cieślik przedstawiła informacje o laureatach i finalistach olimpiad, turniejów oraz konkursów przedmiotowych szczebla centralnego.

Na zakończenie części oficjalnej uczniowie oraz ich opiekunowie otrzymali z rąk Wicekuratora Oświaty pana Sławomira Sosnowskiego i Dyrektor Delegatury pani Anny Dudek - Janiszewskiej listy gratulacyjne. Dla wszystkich nagrodzonych zabrzmiały fanfary.

Program artystyczny uświetniający niezwykłe wydarzenie przygotowali uczniowie II LO im. Norwida pod kierunkiem p. Bożeny Szfran - Ogonowskiej i p. Anny Sysy przy współpracy Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Lutosławskiego a także Krasnostawskiego Domu Kultury.

Recytowali uczniowie: Ola Bartosiak, Ewa Szczepanik, Barbara Domańska, Aleksandra Motyka, Magda Zborowska, Joanna Ratlińska, Monika Rondoś, Patrycja Zając, Paweł Antoniak, Arkadiusz Janeczek.

Zespół wokalny przygotowała pani Jadwiga Hanaka-Litkowska.

Śpiewały: Magda Zborowska, Edyta Mazurek, Ola Motyka, Marta Milanowska, Ewa Kargul, Małgorzata Kawęcka, Joanna Sobczak przy akompaniamencie Amelii Orzechowskiej (gitara) i Tomasza Wesołowskiego (gitara).

Oprawę muzyczną tworzyli uczniowie: Alicja Młynek (fortepian), Wojtek Brodowski (skrzypce), Kamil Mazurek (ksylofon), Łukasz Salitra (wibrafon).

Na zakończenie Dyrektor pan Edward Kawęcki dołączył się do życzeń i gratulacji składanych wszystkim stypendystom, laureatom i ich nauczycielom.

W czwartek, 16 października 2003 roku miała miejsce ważna uroczystość religijna. Papież Jan Paweł II obchodził 25 rocznicę pontyfikatu. Nasza szkoła godnie uczciła to wydarzenie.

O godzinie 11:00 w kościele Trójcy Przenajświętszej odbyła się prezentacja Tryptyku rzymskiego. Jest to najnowsze dzieło literackie papieża, w którym przedstawione są refleksje m.in. na temat Księgi Rodzaju, powstania człowieka, jego życia i sądu ostatecznego. Występ artystów przedstawiających Tryptyk był udany. Forma poezji śpiewanej sprawiała, że młodzież z wielką przyjemnością słuchała słów Ojca Świętego. W uroczystości brali udział wszyscy uczniowie szkoły. Występ trwał ok. 1 godziny.

Kolejnym wydarzeniem związanym z obchodami tego dnia był wieczorek - \\\\\\\\\\\\\\\"Spotkanie z Janem Pawłem II w słowie i pieśni\\\\\\\\\\\\\\\", który rozpoczął się papieskim powitaniem \\\\\\\\\\\\\\\"Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus\\\\\\\\\\\\\\\". Słowa te wypowiedział Ojciec Święty po wyborze na papieża. Później była część artystyczna przygotowana przez uczniów naszej szkoły. W jej skład wchodziły wiersze i piosenki o charakterze religijnym oraz homilie wygłaszane niegdyś przez Jana Pawła II. Rzecz dotyczyła takich spraw jak: Ojczyzna - Matka i jej przeszłość (temat dominujący), samotność, rola religii w życiu człowieka, konklawe.

Po występie nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. \\\\\\\\\\\\\\\"25 lat pontyfikatu Jana Pawła II\\\\\\\\\\\\\\\". I miejsce zajęła Weronika Pastuszak z klasy IIb, II miejsce Dorota Kusiak z klasy IIa, a III miejsce Justyna Bielak i Katarzyna Wójcik z klasy Ia.

Na koniec wystąpił Pan Dyrektor, który przedstawił własne refleksje na temat najwspanialszego Polaka, jakim jest Jan Paweł II. Po uroczystości był drobny poczęstunek przy dźwiękach nastrojowej muzyki.

Uważamy, że atmosfera była wspaniała. Przyćmione światło, zapalone świece oraz dobrze dobrana muzyka sprawiały, że uczestnictwo w tej uroczystości było przyjemnością.

Z pewnością wydarzenie to umożliwiło pogłębienie wiedzy na temat papieża Polaka - Jana Pawła II. Uważamy, że imprezy tego typu są potrzebne i wartościowe.

Postanowiliśmy w nowym roku szkolnym podtrzymywać kontakt z dziećmi z Państwowego Domu Dziecka w Krasnymstawie. W sobotę 27 września zorganizowaliśmy spotkanie przy ognisku dla jego wychowanków. W pracę zaangażowali się również absolwenci naszej szkoły. Pomogły nam nauczycielki: p. Anna Sysa i p. Beata Bojarczuk. Fundusze pozyskaliśmy od sponsorów, z funduszu Rady Rodziców oraz ze zbiórki przeprowadzonej wśród uczniów.

Były zabawy, konkursy, pieczenie kiełbasek, drobne upominki...

Mimo obaw dopisała nawet pogoda. Uśmiechało się słońce i buzie naszych młodych przyjaciół. Wszyscy na chwilę zapomnieli o troskach codzienności. Ale czas szybko mija. Musieliśmy się rozstać. Pozostaną jednak wspomnienia. A następne spotkanie już niedługo.

Obchody X lecia szkoły

W tym życiu

Nic straconego nie ma na jawie, ni w skryciu,

I wszystko jest zmienne tylko - na toż samo,

Wyższe lub niższe, bliższe lub oddalone;

A co zginęło - myślisz - zakryte jest bramą

Lub cieniem jej, i z czasem będzie wyświecone!

I żadna łza, i żadna myśl, i chwila, i rok

Nie przeszły, nie przepadły, ale idą wiecznie

C. K. Norwid

24.09.2003 odbyła się uroczystość z okazji 10 lecia istnienia II LO im C. K. Norwida w Krasnymstawie połączona z corocznymi obchodami Dnia Patrona Szkoły.

Ten niezwykły dzień rozpoczął się od przemarszu całej społeczności szkolnej - młodzieży, nauczycieli, gości z towarzyszeniemMłodzieżowej Orkiestry Dętej

do kościoła Trójcy Przenajświętszej, gdzie mszę św. odprawił i homilie wygłosił

ks. R. Winiarski. Dalsze uroczystości miału miejsce w budynku II LO. Rozpoczęły się one od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego.

Następnie p. Marek Nowosadzki powitał przybyłych gości, wśród których znaleźli się między innymi:

Andrzej Kmicic - wicestarosta krasnostawski,

Ludwik Kafarski - przewodniczący Rady Powiatu Krasnostawskiego,

Andrzej Jakubiec - burmistrz Krasnegostawu,

Bogusław Kalinecki - przewodniczący Rady Miasta Krasnegostawu,

Arkadiusz Kwieciński - wizytator Kuratorium Oświaty,

Włodzimierz Toruń - pracownik naukowy zakładu Badań nad Twórczością Norwida KUL,

Tadeusz Błyskosz -naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego,

Henryk Czerniej - dyrektor I LO im. Władysława Jagiełły,

Dr Ryszard Wójtowicz - dyrektor ZSP Nr 1 w Krasnymstawie,

Elżbieta Zadrą - dyrektor ZSP Nr 2 w Krasnymstawie,

Jerzy Żuk - dyrektor MDK w Krasnymstawie,

Elżbieta Patyk - dyrektor Państwowej Biblioteki Publicznej,

Barbara Guziuk - dyrektor SOS w Krasnymstawie,

Andrzej Leńczuk - dyrektor KDK w Krasnymstawie,

Józef Grzesiuk - dyrektor ZSOiZ w Tarnogórze,

Jadwiga Blicharz - dyrektor ZS w Żółkiewce,

Rada Rodziców z przewodniczącym Marcinem Wielgusem,

Mirosław Wesołowski - komendant PSP, Janusz Rzepka - kierownik PUP w Krasnymstawie.

Po powitaniu Dyrektor II LO p. Edward Kawęcki wygłosił przemówienie.Tekst przemówienia:

Dzisiejsze spotkanie ma wyjątkowy charakter. Co roku w tym dniu obchodzimy Dzień Patrona, ale ten rok jest szczególny, gdyż przypada w nim X-lecie istnienia naszej szkoły, a tym samym mija 10 lat, odkąd pierwszych 90-ciu uczniów rozpo-częło naukę. Uroczystość ta jest dobrą okazją do podsumowania do-tychczasowych dokonań. Do chwili obecnej ukończyło szkołę 580-ciu absolwentów. Kontynuują oni naukę na wyższych uczelniach w całym kraju. Pierwsze dwa roczniki ukoń-czyły studia 5-letnie i już pracują. Niektórzy z nich są nauczycielami.

Obecnie w szkole kształci się 444 uczniów w 14 oddziałach. II Liceum Ogólnokształcące jest szkołą o opty-malnej wielkości, stwarzającą dobre warunki do efektywnej pracy zarówno dydaktycznej, jak i wycho-wawczej. Szkoła posiada 11 klasopracowni, w tym 5 wyposażonych w zaplecze, 3 pracownie języków obcych do zajęć w grupach, dobrze wyposażoną pracownię komputerową, bibliotekę z czytelnią multimedialną. Naszym marzeniem jest posiadanie pełnowymiarowej sali gimnastycznej, której budowę rozpoczniemy w przyszłym roku kalendarzowym.

Od początku funkcjonowania tej placówki, wspólnie z nauczycielami, mieliśmy ściśle określoną wizję rozwoju szkoły, wizję, którą udało się wcielić w życie. Tę szkołę od początku tworzyli i nadal w niej pracują: ks. Ryszard Winiarski, pan Marek Nowosadzki, pani Elżbieta Kargul, pan Jerzy Wereda, pan Andrzej Ziarko, pani Beata Pasik, pani Krystyna Wentczuk. Pierwszym, zatrudnionym przeze mnie nauczycielem, była pani Małgorzata Furgała, obecnie pracująca w Warszawie, która wniosła znaczny wkład w tworzenie tej szkoły. Niewiele krócej pracują: pani Aneta Pitucha, pani Renata Czerniak, pani Ewa Żelazko, pani Anna Sysa, pani Ewa Bijata , pan Andrzej Orzechowski, pani Anna Cichosz - obecnie wicedyrektor szkoły.

W tym szczególnym dniu składam serdeczne podziękowania za trud i zaangażowanie nauczycielom i innym pracownikom szkoły oraz wszystkim tym, którzy w latach ubiegłych pracowali razem z nami, a obecnie zatrudnieni są w innych placówkach lub przebywają na emeryturze.

Dzięki naszym staraniom, już w trzecim roku istnienia liceum, szkole zostało nadane imię i sztandar. Na patrona placówki wybrano Cypriana Norwida, którego dorobek myślowy od lat pełni rolę kulturotwórczą. Dzieło Patrona stanowi inspirację dla społeczności szkolnej i w ogromnym stopniu wpływa na kształtowanie wizerunku szkoły w środowisku lokalnym, w woje-wództwie, a nawet w kraju.

Nasza szkoła jest organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Norwidowskiego. W ubiegłym roku szkolnym odbyła się już jego IV edycja. Patronat naukowy nad konkursem sprawuje Zakład Badań nad Twórczością Cypriana Norwida Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, którego reprezentantem jest obecny wśród nas Pan dr Włodzimierz Toruń. Konkurs cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. W dotychczasowych edycjach wzięło udział ponad 400 uczniów z 50-ciu szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa lubelskiego. Konkurs odbywał się w kategoriach: literackiej i plastycznej. W ubiegłym roku wprowadziliśmy trzecią kategorię: poezja śpiewana. Laureaci dotychcza-sowych edycji konkursu zostali uhonorowani wycieczkami zagranicznymi, m.in. do Rzymu i Paryża, a pozostali finaliści otrzymali cenne nagrody rzeczowe. Wcielenie w życie tak poważnego przedsięwzięcia było możliwe dzięki ogromnemu wkładowi pracy i zaangażowaniu wielu nauczycieli. Od początku przewodniczącym komitetu organizacyjnego jest pan Marek Nowosadzki. Osobami zaangażowanymi w przygotowanie konkursu od strony merytorycznej są: pani Ewa Magdziarz, pani Anna Sysa, pani Bożena Szafran - Ogonowska i pani Joanna Kawęcka.

Niezwykle ważnym wyróżnieniem dla uczniów naszego liceum jest Nagroda Patrona Szkoły. W ubiegłym roku szkolnym została przyznana po raz siódmy. Kandydatów do tego wyróżnienia typuje Kapituła, której przewodniczącym jest ks. Ryszard Winiarski. Wszyscy nominowani otrzymują statuetki Cypriana Norwida. Laureat, oprócz statuetki, otrzymuje cenną nagrodę rzeczową. Laureatem może zostać osoba, która, poznając ideały Norwida, wykształciła w sobie wyjątkowo dojrzałą osobowość. Nagroda wręczana jest wraz ze świadectwem dojrzałości. Dotychczas tym wyróżnieniem zostali uhonorowani: Ewa Jabłońska, Katarzyna Wilk, Emilia Zasadna, Anna Pelc, Joanna Poznańska, Włodzimierz Pawelec i Paweł Motyka.

Dla społeczności II LO szczególnie ważny był Rok 2001- związany ze 180-tą rocznicą urodzin poety. Uczestniczyliśmy wtedy w wielu działaniach związanych z Obchodami Roku Norwidowskiego. Przedstawiciele nauczycieli i uczniów w dniu 24-tym maja 2001 r. wzięli udział w sesji naukowej Colloquia Norwidiana Liryka Norwida zorganizowanej przez Zakład Badań nad Twórczością Cypriana Norwida KUL w Kazimierzu Dolnym. We wrześniu młodzież uczestniczyła w wycieczce do Paryża. W czasie jej trwania braliśmy udział w obchodach Dni Norwida. Nauczyciele wraz z młodzieżą i pocztem sztandarowym uczestniczyli w nabożeństwie w intencji Cypriana Norwida w Kościele Polskim w Paryżu.

Zwieńczeniem Roku Norwidowskiego w naszym liceum było odsłonięcie pomnika Cypriana Norwida, który stoi przed budynkiem szkoły. Odsłonięcia dokonano w dniu 9 listopada 2001 r. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu ks. Ryszarda Winiarskiego, za co chciałbym przy tej okazji serdecznie podziękować.Społeczność II Liceum Ogólnokształcącego w Krasnymstawie aktywnie włączyła się w obchody Roku Norwidowskiego, by uczcić pamięć Patrona Szkoły, który inspiruje nas do ciągłych poszukiwań i twórczych działań.

Przy okazji dzisiejszego święta należy podkreślić, że zasługą wszystkich pracowników liceum było to, iż szkoła od pierwszych dni swego funkcjonowania dorównywała poziomem wyposażenia i poziomem kształcenia pozostałym placówkom w Krasnymstawie. W celu poprawienia bazy lokalowej rozpoczęliśmy, poprzedzoną kilkuletnimi staraniami, rozbudowę szkoły, trwającą trzy lata (od sierpnia 1998 r. do września 2001 r.). W związku z rosnącym zainteresowaniem uczniów naszą szkołą, po jej zakończeniu, możliwy był większy nabór do klasy pierwszej, początkowo do czterech oddziałów a od roku szkolnego 2002/2003 do pięciu oddziałów. Podwyższaniu poziomu dydaktyczno - wychowawczego służyło wprowadzenie od roku szkolnego 1999/2000 klas profilowanych, w których realizowane są innowacje pedagogiczne oraz programy autorskie.

W celu podnoszenia jakości kształcenia i wychowania podjęliśmy współpracę z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem imienia Mikołaja Kopernika i Uniwersytetem Rzeszowskim.

Systematycznie współpracujemy także ze strukturami samorządowymi oraz innymi instytucjami: Starostwem Powiatowym, Kuratorium Oświaty, Urzędem Miasta, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, Krasnostawskim Domem Kultury, Młodzieżowym Domem Kultury, Szkołą Muzyczną i Kościołem. W imieniu wszystkich nauczycieli pragnę serdecznie podziękować za dotychczasową współpracę i jestem pewny, że będzie ona w przyszłości tak owocna, jak do tej pory.

Za sprawę priorytetową uznajemy edukację z wykorzystaniem mediów, edukację pozwalającą na ukształtowanie dojrzałego odbiorcy, dobrze zorientowanego w kulturze, mającego świadomość szybkiego rozwoju wielu dziedzin nauki i przygotowanego do szerokiego stosowania jej osiągnięć. W związku z tym pani Ewa Magdziarz utworzyła klub filmowy przede wszystkim dla potrzeb uczniów klasy humanistycznej z elementami edukacji filmowej i plastycznej. W marcu 2000 r. powstał Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Filmowy \\\\\\\\\\\\\\\"Iluzjon\\\\\\\\\\\\\\\". MDKF zrzesza miłośników sztuki filmowej, którzy pogłębiają wiedzę w tej dziedzinie i biorą czynny udział w popularyzowaniu idei DKF. \\\\\\\\\\\\\\\"Iluzjon\\\\\\\\\\\\\\\" systematycznie organizuje projekcje filmów o wysokich walorach artystycznych, spotkania z twórcami filmowymi oraz imprezy otwarte popularyzujące wartościowe zjawiska i treści filmowe, m.in. Powiatowy Konkurs Filmowy \\\\\\\\\\\\\\\"Spotkanie z X Muzą\\\\\\\\\\\\\\\", przeglądy filmowe: \\\\\\\\\\\\\\\"Sacrum w Filmie\\\\\\\\\\\\\\\" i \\\\\\\\\\\\\\\"Oblicza wojny\\\\\\\\\\\\\\\". MDKF ściśle współpracuje z Polską Federacją Dyskusyjnych Klubów Filmowych, Krasnostawskim Domem Kultury i firmami dystrybucyjnymi.

W naszej szkole staramy się stworzyć jak najlepsze warunki dla efektywności procesu nauczania. Wykazujemy troskę o to, aby poziom dydaktyczno - wychowawczy liceum był coraz wyższy, dlatego nauczyciele stale podnoszą swoje kwalifikacje, podejmując różne formy doskonalenia zawodowego, m.in. studia doktoranckie, studia podyplomowe, co wpływa na podniesienie jakości pracy szkoły. Dotychczas 7 osób uzyskało stopień nauczyciela dyplomowanego. Następnych 7 nauczycieli rozpoczęło staż, by uzyskać ten najwyższy, jak dotychczas, stopień awansu. Rozwój zawodowy nauczycieli rozpoczynających pracę jest wspierany przez starszych kolegów - doświadczonych nauczycieli. Podejmujemy wiele inicjatyw w celu rozwijania i doskonalenia pracy w naszej szkole. W pla-nowaniu działań uwzględniamy wewnętrzne i zewnętrzne wyniki mierzenia jakości pracy szkoły.

W sesji wiosennej egzaminu dojrzałości r. szk. 2002/2003 średnia z tego egzaminu wyniosła 3,43. Na podkreślenie zasługują wyniki:

matematyka - profil matematyczny - śr. 4,58

język francuski - śr. 4

język polski - profil humanistyczny - śr. 3,91

geografia - śr. 3,77

język angielski - śr. 3,67

Ogólne wyniki ustnego egzaminu dojrzałości - 3,52

Najwyższą średnią na egzaminie ustnym uzyskali uczniowie z następujących przedmiotów:

fizyka - 5,5

matematyka - profil matematyczny - 4,35

język polski - profil humanistyczny - śr. 3,79

historia - 3,6

geografia - 3,58

Osiągnięcie dobrych wyników nauczania jest możliwe dzięki nauczycielom, którzy w środowisku uczniowskim cieszą się dużym autorytetem i poważaniem. Uczniowie naszej szkoły chętnie biorą udział w olimpiadach, konkursach o zasięgu lokalnym i regionalnym, a także chętnie uczestniczą w zawodach sportowych, odnosząc liczne sukcesy zarówno na szczeblu powiatu, jak i województwa.

Za pracę włożoną w przygotowanie młodzieży, za osiągnięcia edukacyjne i sportowe należą się podziękowania wielu nauczycielom. Na prezentację dorobku szkoły zapraszam do sali nr 14 (I piętro) po uroczystościach oficjalnych. Oprócz osiągnięć edukacyjnych ważne są także działania wychowawcze, dlatego wspieramy pracę Samorządu Uczniowskiego, która służy integracji społeczności szkoły. Konsekwentna praca z młodzieżą zmierza do budowania dojrzałej osobowości młodego człowieka, dlatego jest ona stale w centrum naszej uwagi. Dzięki tej pracy w II LO panuje serdeczna atmosfera, a wszelkie problemy rozwiązywane są z taktem i zrozumieniem. Klimat szkoły powoduje, że uczniowie, rodzice i nauczyciele, dzięki wzajemnemu zaufaniu, są zadowoleni z kontaktów międzyosobowych. Nawiązując do Misji Szkoły, należy podkreślić, że II LO jest szkołą bliską młodemu człowiekowi, który wśród nas znajduje wychowawców oddających swój czas, zapał i wiedzę, chcących służyć innym; szkołą pragnącą rozwijać wszechstronne zainteresowania i talenty młodych ludzi; gotową współpracować z samorządem lokalnym oraz innymi organizacjami i instytucjami; szkołą uczącą, wychowującą i kształtującą młodego człowieka na fundamencie zasad chrześcijańskich, które są zawsze skierowane ku dobru i szczęściu człowieka. Szkołą, w której ważnym źródłem inspirującym nas - nauczycieli, a także uczniów, jest życie i twór-czość Norwida i z tego źródła czerpiemy. A kto ze źródła pije, musi uklęknąć i pochylić czoło.

W dalszej części obchodów jubileuszowych odbyło się ślubowanie klas pierwszych.

Pan Dyrektor Edward Kawęcki wręczył podziękowania nauczycielom pracującym

w II LO od początku istnienia szkoły oraz nagrody dyrektora, które otrzymali:

p. Ewa Magdziarz, p. Ewa Żelazko, ks. Ryszard Winiarski, p. Marek Nowosadzki,

p. Andrzej Ziarko, p. Grażyna Smerdel oraz p. Krystyna Wentczuk.

Następnie głos zabrali niektórzy z przybyłych gosci, miedzy innymi wicestarosta Andrzej Kmicic, wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie Arkadiusz Kwieciński, przewodniczący Rady Rodziców Marian Wielgus, którzy w swoich wystąpieniach podkreślali rolę jaką II LO odgrywa w życiu miasta i powiatu, przypominali sukcesy szkoły, składali gratulacje i życzenia. Burmistrz Krasnegostawu Andrzej Jakubiec wzbudził entuzjazm stwierdzając, że nie może być urodzin bez prezentów

i przekazując 20 tysięcy złotych od Samorządu Miasta na rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej. Również dr Włodzimierz Toruń przybył na jubileusz z podarunkiem - były to dwie książki, które wzbogacą księgozbiór szkolnej biblioteki. Odczytane zostały listy gratulacyjne. Część oficjalną zakończyło wystąpienie przewodniczącego Rady Rodziców Mariana Wielgusa, który podziękował wszystkim pracownikom szkoły za wysiłek włożony w kształcenie i wychowanie młodzieży oraz życzył dalszych sukcesów. Po wyprowadzeniu sztandaru został zaprezentowany program artystyczny pt. \\\\\\\\\\\\\\\"W hołdzie Norwidowi\\\\\\\\\\\\\\\" w wykonaniu uczniów II LO przygotowany pod kierunkiem p. Bożeny Szafran - Ogonowskiej, przy współpracy Anny Sysy.

Swoje ulubione strofy z utworów Cypriana Norwida recytowali:

Ewa Szczepanik z kl. II a (\\\\\\\\\\\\\\\"Cisza\\\\\\\\\\\\\\\")

Basia Domańska z kl. II b (\\\\\\\\\\\\\\\"Samotność\\\\\\\\\\\\\\\")

Patrycja Zając z kl. II e (\\\\\\\\\\\\\\\"Pieśń od ziemi naszej\\\\\\\\\\\\\\\")

Monika Rondoś z kl IV d (\\\\\\\\\\\\\\\"Trzy strofki\\\\\\\\\\\\\\\")

Arkadiusz Janeczek z kl IV d (\\\\\\\\\\\\\\\"Czasy\\\\\\\\\\\\\\\")

Każdy wykonawca został nagrodzony gorącymi oklaskami.

Gościom szczególnie podobał się koncert, na który złożyły się piosenki do tekstów

C. Norwida w nowych aranżacjach: \\\\\\\\\\\\\\\"W Weronie\\\\\\\\\\\\\\\", \\\\\\\\\\\\\\\"Źle, źle\\\\\\\\\\\\\\\", \\\\\\\\\\\\\\\"Do kraju tego\\\\\\\\\\\\\\\", \\\\\\\\\\\\\\\"Panie, Panie\\\\\\\\\\\\\\\". Z uczennicami, które przypomniały te najbardziej znane utwory muzyczne, pracowała p. Jadwigda Hanaka - Litkowska z MDK.

Śpiewały: Lidia Wielgus z kl. IV c, Magda Zborowska z kl. II a, Edyta Mazurek z kl. II a, Ola Motyka kl. I a, Marta Milanowska z kl. I e, Ewa Kargul I a, Małgorzata Kawęcka kl. I a, Amelia Orzechowska z kl. IV b. Towarzyszył im zespół instrumentalny, w skład którego weszli: Tomek Wesołowski z kl.

II c oraz absolwenci szkoły - Paweł Motyka i Paweł Niewiadomski.

Goście zostali zaproszeni do obejrzenia prezentacji dorobku szkoły.

Uroczystości jubileuszowe zakończyły się zaproszeniem na poczęstunek.

2004/2005

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2004/2005

OLIMPIADY

Uczennice: Sylwia Wójcik i Monika Suszek z klasy IIIe zakwalifikowały się

i wzięły udział w eliminacjach okręgowych XXXV edycji Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Uczniów przygotowała p. Bożena Szafran-Ogonowska.

Uczniowie: Izabela Niedźwiadek, Przemysław Matysiak, Ewa Szczepanik z klasy IIIa zakwalifikowali się i wzięli udział w eliminacjach okręgowych XXXI Olimpiady Historycznej. Uczniów przygotował p. M. Nowosadzki.

Uczennica Ewelina Patyra z klasy IIe zakwalifikowała się i wzięła udział w eliminacjach okręgowych Olimpiady Biologicznej. Uczennicę przygotowała p. Elżbieta Kargul.

Uczniowie: Ewelina Patyra i Krzysztof Kusiak z klasy IIe zakwalifikowali się i wzięli udział w eliminacjach na szczeblu wojewódzkim XX Olimpiady Ekologicznej. Uczniów przygotowała p. Elżbieta Kargul.

Uczeń Marcin Moń z klasy Ic brał udział w eliminacjach okręgowych Olimpiady z Języka Angielskiego, zakwalifikował się do etapu ustnego. Opiekunem był p. Marek Niedźwiecki.

KONKURSY OGÓLNOPOLSKIE

Uczennica Barbara Bielak z klasy IIIa zajęła I miejsce w II Ogólnopolskim Konkursie Norwidowskim – kategoria literacka. Otrzymała także wyróżnienie w literackim konkursie norwidowskim organizowanym w ramach XI Dni Norwidowskich w Krakowie.

Nauczyciel prowadzący – p. Ewa Magdziarz.

Uczennica p. Bożeny Szafran-Ogonowskiej, Katarzyna Tkaczyk z klasy Ia zdobyła wyróżnienie w

II Ogólnopolskim Konkursie Norwidowskim – kategoria literacka.

Uczennica Iza Niedźwiadek z klasy IIIa zakwalifikowała się i wzięła udział w finale Ogólnopolskiego Konkursu Polska Piastów.

Uczeń klasy IIIa Przemysław Matysiak zajął II miejsce w województwie lubelskim w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym KRĄG.

Do etapu okręgowego Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Parlamentaryzm polski” zakwalifikowali się uczniowie klasy II a: Karolina Pieczykolan, Ola Bartosiak i Kamila Kaliniak.

Uczniów biorących udział w konkursach historycznych przygotowywał p. Marek Nowosadzki.

KONKURSY WOJEWÓDZKIE

Uczennica p. Ewy Magdziarz, Barbara Bielak wzięła udział w finale V Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego „Dyktando 2005”.

Uczennica Aleksandra Motyka zdobyła III nagrodę, a uczennica

Ola Bartosiak zdobyła wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Historycznym „Katyń – Polska Golgota Wschodu”.

Opiekun – p. Marek Nowosadzki

Uczennica klasy IIId Ewelina Kozorys zajęła 13 miejsce w etapie okręgowym konkursu wojewódzkiego „Budujemy nowy dom …” zorganizowanym przez IPN. Przygotowanie – p. Piotr Zieliński.

Ewelina Włodarczyk z kl. IIc zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego XXV Konkursu Czytelniczego J. I. Kraszewski – jego życie i dzieło. Opiekun – p. Bożena Szafran – Ogonowska.

KONKURSY POWIATOWE

język polski –

Ola Bartosiak zajęła IV miejsce, opiekun – p. Anna Sysa.

Sylwia Kura z kl. IIId - V miejsce, opiekun – p. Bożena Szafran – Ogonowska.

historia –

Ola Bartosiak -V miejsce,

Anna Zalewska – VII miejsce.

opiekun – p. Marek Nowosadzki

matematyka –

Jakub Żeżuła z kl. IIIb

Łukasz Kondratiuk z kl. IIIb zajęli II miejsce.

opiekun – p. Anna Cichosz

chemia –

Wioletta Margola z kl. IIb zajęła II miejsce na poziomie podstawowym

Krzysztof Kusiak z kl. IIe zajął II miejsce na poziomie rozszerzonym

opiekun – p. Agnieszka Jarosz

biologia –

Krzysztof Kusiak z kl. IIe zajął IV miejsce, opiekun – p. Elżbieta Kargul

geografia –

Marcin Wysocki z kl. IIc zajął III miejsce, opiekun – p. Renata Czerniak

7. język angielski –

Marcin Moń z klasy I c zajął II miejsce, opiekun - p. Marek Niedźwiecki

8. Wyróżnienie w I Prezentacjach Tanecznych organizowanych przez MDK i ZS nr 1 w Krasnymstawie otrzymały uczennice klasy Ie: Katarzyna Kicińska, Magda Kalinowska, Aneta Golec.

KONKURSY RECYTATORSKIE I POEZJI ŚPIEWANEJ

Ogólnopolski Konkurs Bliżej Norwida 2004 – w kategorii recytacji Patrycja Zając z klasy IIIe zajęła II miejsce, a Paweł Antończak z klasy IIc - III miejsce.

W kategorii poezji śpiewanej uczennica Magdalena Zborowska

z klasy IIIa zajęła II miejsce

Uczennica Patrycja Zając zakwalifikowała się do Turnieju Wojewódzkiego 50 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dedykowanego Adamowi Mickiewiczowi

Uczennica Patrycja Zając zdobyła wyróżnienie w VII Jesiennym Konkursie Recytatorskim „Zmyślenia i zamyślenia”.

W Powiatowym Konkursie Poezji Śpiewanej Magda Zborowska zajęła I miejsce, Anna Wilk II miejsce, a Edyta Mazurek – III miejsce.

Uczniów przygotowywała p. Bożena Szafran - Ogonowska

KONKURSY FILMOWE

Uczennica Magdalena Sawicka z klasy IIIa zajęła II miejsce w I Wojewódzkim Konkursie Filmowym „Pokochać kino” – kategoria recenzja filmowa.

Uczennica Ewa Szczepanik z klasy IIIa zdobyła wyróżnienie w

I Wojewódzkim Konkursie Filmowym „Pokochać kino” – kategoria recenzja filmowa oraz I miejsce w III Powiatowym Konkursie Filmowym „Spotkanie z X muzą - bliżej marzeń”

W III Powiatowym Konkursie Filmowym SPOTKANIE Z X MUZĄ – BLIŻEJ MARZEŃ I miejsce zajęła Ewa Szczepanik z klasy IIIa, Kamila Kaliniak z klasy IIa zajęła II miejsce, Izabela Niedźwiadek z kl. IIIa – III miejsce, a Joanna Bańka z kl. IIIa – IV miejsce.

Uczniów przygotowywała p. Ewa Magdziarz.

Opracowała Bożena Szafran-Ogonowska

Zadumki Norwidowe

Tradycją II LO stały się wieczorki poetyckie, poświęcone twórczości naszego patrona, Cypriana Kamila Norwida. W tym roku młodzież przygotowała program pod kierunkiem pań polonistek: Ewy Magdziarz i Bożeny Szafran-Ogonowskiej

„Każdy z nas w wielkim dziele poety odnajduje słowa, które szczególnie zapadają w pamięć, skłaniają do zadumy, do zatrzymania się, wsłuchania w siebie, zamyślenia, zamilczenia…” – tymi słowami rozpoczęły się Zadumki Norwidowskie.

Do wzięcia udziały w wieczorku zostali zaproszeni wszyscy uczniowie, którzy chcieli podzielić się słowami Norwida szczególnie bliskimi i lubianymi. Zgłosiło się ok. 20 uczniów, których ta poezja inspiruje, fascynuje, intryguje…

W nastrój zadumy wprowadził wszystkich Wojtek Brodowski, grając na skrzypcach kompozycje Jana Sebastiana Bacha.

Recytacja wierszy w większości utrzymana była w tonie lirycznym, refleksyjnym. Na wyróżnienie zasługują Patrycja Zając („Dumanie” I) Paweł Antończak („Częstochowskie wiersze”), Ewa Szczepanik i Ania Baran („Assunta”) oraz Gosia Kosior („Moja ojczyzna”).

Wiele wierszy zostało wykonanych w wersji śpiewanej, jak choćby „W Weronie”

Magdy Zborowskiej, „Moja piosnka II” Ani Wilk, „Do słynnej tancerki rosyjskiej” Magdy Włoch.

Szczególny nastrój tego spotkania tworzyły dekoracje, światło świec i licznie przybyła młodzież, która poddała się urokowi chwili. Na spotkanie z poezją Norwida przybyli także Naczelnik Wydziału Oświaty Tadeusz Błyskosz, pan dyrektor E. Kawęcki, pani dyrektor

Anna Cichosz, nauczyciele, przedstawiciele prasy i telewizji.

Kawa, herbata i ciastka sprzyjały rozmowom i dyskusjom, które trwały jeszcze długo po zakończeniu programu artystycznego.

Przygotowała Bożena Szafran Ogonowska

Bliżej Norwida 2004

Młodzież z II LO im. C.K. Norwida w Krasnymstawie została zaproszona do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Bliżej Norwida 2004”, zorganizowanym przez zaprzyjaźnione, XXIV LO im. Cypriana Norwida w Warszawie.

04.11.2004r odbył się VII Konkurs Poezji Śpiewanej, w którym wzięli udział:

Magdalena Zborowska z kl. III a i Tomek Wesołowski z kl. III c, a także Ania Wilk z kl. Ia i Grzegorz Stefańczyk. II nagrodę wyśpiewała Magdalena Zborowska za wykonanie utworu „W Weronie”.

05.11.2004 do VIII Konkursu Recytacji Poezji Cypriana Norwida z powodzeniem przystąpiła Patrycja Zając z kl. III e i Paweł Antończak z kl. II c.

Patrycja zajęła II miejsce brawurowo wykonując utwór „Dumanie”(I), a Paweł znalazł się na III miejscu recytując wiersz „Częstochowskie wiersze”.

20.11.2004 wszyscy laureaci wzięli udział w koncercie finałowym, otrzymali dyplomy oraz cenne nagrody książkowe. Pamiątką emocjonujących zmagań konkursowych była płyta z nagraniem wystąpień uczestników konkursu „Bliżej Norwida 2004”.

Konkurs stał się również okazją do nawiązania kontaktów ze szkołami noszącymi imię C.K. Norwida z całej Polski. Mamy nadzieje, że spotkamy się na II Ogólnopolskim Konkursie Norwidowskim w II LO

Przygotowała Bożena Szafran Ogonowska

24 września jest dla II Liceum Ogólnokształcącego im.C.K.Norwida dniem szczególnie uroczystym. Każdego roku w tym dniu obchodzimy Dzień Patrona Szkoły.

O godz. 9 00 zebraliśmy się obok budynku szkoły i wyruszyliśmy do kościoła Trójcy Przenajświętszej, by modlić się w intencji patrona i całej społeczności szkolnej. Po uroczystej mszy św. w której aktywnie uczestniczyli zarówno nauczyciele jak i uczniowie, wróciliśmy do szkoły aby dalej świętować.

Dyrektor szkoły Edward Kawęcki gorąco powitał zebranych gości:

• Andrzeja Kmicica -Wicestarostę Krasnostawskiego,

• Tadeusza Błyskosza - Naczelnika Wydziału Oświaty,

• Ludwika Kafarskiego - Przewodniczącego Rady Powiatu Krasnostawskiego,

• Krzysztofa Kardasa- Wicedyrektora Delegatury w Chełmie Kuratorium Oświaty w Lublinie,

• dr Włodzimierza Torunia - pracownika Zakładu Badań nad Twórczością C.Norwida KUL,

• Ks. proboszcza Romana Skowrona, ks. Andrzeja Kapicę, • Annę Panas- przedstawiciela Kupców Krasnostawskich,

• Andrzeja Leńczuka- Dyrektora KDK,

• Stanisława Bojarskiego- Komendanta Powiatowej Policji,

• Mirosława Wesołowskiego -Komendanta Straży Pożarnej,

• Jadwigę Cimek- Dyrektora Inspektoratu PZU, • Mariana Szymaniaka - przedstawiciela PZU w Krasnymstawie,

• delegację z Kijowa. Wśród zaproszonych znalazła się delegacja z 4 Gimnazjum w Kijowie, pani Olena Plaschewska i pani Marija Kuzmitsch oraz uczniowie.

Wizyta gości z Ukrainy związana była z podjętą w ubiegłym roku współpracą pomiędzy naszymi szkołami.

Uczniowie klas pierwszych w tym dniu złożyli uroczyste ślubowanie.

W swoim wystąpieniu Dyrektor zwrócił uwagę na to, iż jednym z najważniejszych pojęć w całej twórczości i myśli Norwida jest sumienie, że to właśnie ono powinno wyznaczać kierunek moralnego rozwoju każdego młodego człowieka. Wolność, prawda i sprawiedliwość to wartości, którym Norwid nadał najwyższą rangę. Dlatego my wszyscy powinniśmy uczyć się od naszego patrona właściwej hierarchii wartości i odkrywać drogi, które prowadzą do pełnego rozwoju naszego człowieczeństwa.

Następnie głos zabrał Wicestarosta Krasnostawski Andrzej Kmicic, który w związku z zaplanowaną budową sali gimnastycznej przekazał na ręce dyrektora poziomicę i symboliczną cegłę, zwracając uwagę, iż \\\\\\\\\\\\\\\"II LO zachowując już odpowiedni poziom, powinno zadbać jeszcze o właściwy pion budowanej sali\\\\\\\\\\\\\\\". Życzył szkole, by jak najszybciej mogła się cieszyć z nowej sali gimnastycznej.

Pan Marek Nowosadzki odczytał list od prorektora ds. Dydaktyki i Wychowania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego dra hab. Józefa Ferta, który nie mógł być obecny na naszej uroczystości i w związku z tym przesłał nam jedynie życzenia owocnej pracy dydaktycznej. Profesor Józef Fert bardzo wspiera szkołę we wszelkich przedsięwzięciach, które są związane z Cyprianem Kamilem Norwidem.

W tym ważnym dla nas dniu jak co roku swoją obecnością zaszczycił nas pan dr Włodzimierz Toruń z Instytutu Badań nad Twórczością Norwida KUL-u, który kolejny już raz przekazał szkole wydane przez instytut książki dotyczące Norwida. Otrzymywane od naszych przyjaciół z KUL-u publikacje wzbogacają księgozbiór biblioteki szkolnej i są bardzo cennym materiałem dla uczniów przygotowujących się do kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Norwidowskiego.

Program artystyczny przygotowany przez panią Annę Sysę i klasę IIa zawierał informacje dotyczące pobytu Norwida w Rzymie i jego kontaktów z innymi wybitnymi twórcami epoki romantyzmu: Z. Krasińskim i A. Mickiewiczem. Prezentacja biografii poety wzbogacona została przez wprowadzenie licznych fragmentów listów i notatek Norwida oraz ludzi, którzy go znali. W rolę poety wcieliła się uczennica klasy IIIe Patrycja Zając.

W programie obchodów Dnia Patrona Szkoły znalazł się ponadto Szkolny Konkurs Poezji Śpiewanej, w którym wzięło udział pięć drużyn reprezentujących poszczególne klasy. Jury w składzie: Bożena Szafran - Ogonowska, Włodzimierz Toruń, ks. Roman Skowron przyznało I miejsce uczennicy klasy I a Annie Wilk, II miejsce zajął zespół reprezentujący klasę II a i III miejsce zespół w składzie Małgorzata Kosior, Eliza Daniel i Tomasz Motyka z klasy Ib. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem.

Opracowała: Ewa Żelazko

2005/2006

Wycieczka turystyczno-krajoznawczo-edukacyjna

Dnia 5 czerwca 2006 roku odbyła się wycieczka turystyczno – krajoznawczo – edukacyjna po terenach przygranicznych województwa lubelskiego. Wzięła w niej udział młodzież z klasy ID oraz kilka osób z klasy IID (są to klasy z rozszerzonym programem nauczania geografii).Trasa wycieczki Krasnystaw- Urszulin- Włodawa- Sobibór- Krasnystaw miała na celu realizację ścieżki edukacyjnej regionalnej, rozwijanie zainteresowań przyrodą i środowiskiem geograficznym Wyżyny Lubelskiej i Polesia Lubelskiego, pobudzanie wrażliwości na piękno krajobrazów, poznawanie walorów Poleskiego Parku Narodowego, pozytywny rozwój emocjonalny.

W Urszulinie młodzież obejrzała film przedstawiający florę i faunę PPN a następnie pod okiem przewodnika hodowlę żółwia błotnego oraz muzeum geograficzno- przyrodniczo- etnograficzne tegoż parku. Uzupełnieniem był spacer ścieżką edukacyjną nad Jezioro Moszne. Podziwialiśmy pozostałości dawnych lasów, prawie nie zmienionych przez człowieka, zarastające jezioro i torfowiska. Unikatowe rośliny będące pod ochroną mogliśmy zobaczyć w środowisku naturalnym.

Kolejnym etapem naszego wyjazdu był Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Włodawie. Młodzież została zapoznana z funkcjonowaniem obserwatorium, zasadami prowadzenia badań oraz wszelkim oprzyrządowaniem zgromadzonym w tamtejszej placówce. Najnowocześniejszy sprzęt, oprogramowanie, fachowa obsługa zadecydowała o bardzo dużym znaczeniu instytutu w Polsce i w Europie. Lekcja przeprowadzona w placówce była uzupełnieniem treści programowych realizowanych na lekcjach geografii z zakresu „Atmosfera”.

Z Włodawy udaliśmy się do Sobiboru- miejsca kaźni Żydów podczas II wojny światowej. Młodzież wraz z opiekunami przeszła ścieżką edukacyjną wyposażoną w tablice informacyjne oraz wysłuchała informacji o tym miejscu przygotowanych przez jedną z uczennic. Na koniec wszyscy oddali hołd pomordowanym przy tamtejszym pomniku upamiętniającym wydarzenia wojenne regionu włodawskiego.

Cele i założenia programowe wycieczki zostały zrealizowane, młodzież wróciła do Krasnego-stawu zadowolona aczkolwiek zmęczona. Wszyscy uczestnicy stwierdzili jednomyślnie, że taki wyjazd łączący wypoczynek z nauką spełnia ich oczekiwania.

Opiekunami wycieczki były :

1. Renata Czerniak- kierownik

2. Monika Adamczuk- Szamik Opracowała Renata Czerniak

Laureatka Ogólnopolskiego Konkursu pod hasłem „Mój las”

Na początku roku szkolnego 2005/2006 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa Zarząd Główny w Warszawie ogłosiło konkurs dla młodzieży szkolnej pod hasłem „Mój las”. Była to już XIX Edycja Konkursu, który obejmował cztery kategorie wiekowe. Kategoria IV skierowana została dla młodzieży liceów ogólnokształcących oraz ponadgimnazjalnych szkół zawodowych (16- 18 lat) i polegała na napisaniu pracy na temat: „Jak rozumiem pojęcie wielofunkcyjne leśnictwo i jak wyobrażam sobie wielofunkcyjną gospodarkę leśną w moim regionie”.

W konkursie wzięły udział dwie uczennice II Liceum Ogólnokształcącego im C. Norwida w Krasnymstawie z klasy IId, czyli Magdalena Kozorys i Monika Nizioł. Sąd Konkursowy uznał pracę Magdaleny Kozorys za jedną z najlepszych, w wyniku czego uzyskała ona II miejsce i II nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie pod hasłem „Mój las”. Uroczystość wręczenia nagród i dyplomów odbędzie się 7 czerwca 2006 roku w Warszawie w obecności wszystkich sponsorów. Opiekunem nagrodzonej pracy była p. Renata Czerniak, nauczyciel geografii.

II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w hołdzie

Janowi Pawłowi II w I rocznicę śmierci

Jan Paweł II pozostawił po sobie ogromnie bogatą spuściznę słowa i czynu. Jego życie było ciągłym poszukiwaniem najwyższych wartości. Mimo iż odszedł od nas, pragniemy by jego nauka zawsze była dla nas drogowskazem.

Biblioteka II LO przy współpracy parafii Trójcy Przenajświętszej zorganizowała w I rocznicę śmierci Ojca Świętego Szkolny Konkurs Wiedzy o Papieżu. Uczestnicy w I etapie konkursu, który odbył się 23 marca 2006 r. pisali test sprawdzający znajomość biografii Ojca Świętego. II etap polegał na przygotowaniu ustnej wypowiedzi na temat „Kim dla mnie jest Jan Paweł II i jaki wpływ na moje życie mają jego nauki?” Młodzi ludzie w swoich wypowiedziach pokazali, że Jan Paweł II był dla nich kimś wyjątkowym, kimś, od kogo wszyscy powinniśmy się uczyć wiary, wytrwałości, przebaczania, miłości do nieprzyjaciół.Finał Konkursu miał miejsce 31 marca 2006 r. o godz. 1530 w czytelni II LO podczas wieczorku poświęconego papieżowi. Uczestnicy otrzymali nagrody i wyróżnienia, które ufundował proboszcz ks. Roman Skowron. Na spotkanie przybyli zaproszeni goście: starosta krasnostawski Janusz Szpak, wicestarosta krasnostawski Andrzej Kmicic dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej Elżbieta Patyk wraz z bibliotekarzami, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Wiesław Podgórski z wychowankami, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Beata Korszla.

Montaż słowno – muzyczny przedstawili uczniowie: Ewelina Cygan, Weronika Szadura, Łukasz Dusznik, Katarzyna Cichosz, Inez Jaruga, Agnieszka Stoczkowska, Iza Liskiewicz, Magda Szeliga, Magda Kozorys, Agnieszka Matuszewska, Malwina Nieścior i Wojtek Korczyński.

Recytację wierszy i przemówień Jana Pawła II wzbogaciły fragmenty nagrań homilii i przemówień papieża skierowanych do Polaków, śpiewanie poezji Karola Wojtyły przez zespół: Grzegorz Stefańczyk, Anna Wilk, Iza Liśkiewicz, Ola Motyka i Magda Włoch. Całość uzupełniały slajdy ze zdjęciami tematycznie związanymi z tekstem. Wieczorek zakończył się utworem skrzypcowym w wykonaniu Magdaleny Włoch.

Całość opracowała i przygotowała Ewa Żelazko, nauczyciel – bibliotekarz II LO.

Uroczystość otwarcia sali sportowej w II LO im C. K. Norwida.

Dnia 11 stycznia 2006 roku w II LO miało miejsce niecodzienne wydarzenie – otwarcie sali sportowej. Społeczność szkolna czekała na ten moment od 2000 roku, kiedy to udało się pozyskać zgodę Urzędu Miasta Krasnegostawu na zagospodarowanie terenu.

Otwarcie Sali zostało poprzedzone mszą św. w kościele Trójcy Przenajświętszej, celebrowaną przez arcybiskupa Józefa Życińskiego. We mszy uczestniczyli licznie zgromadzeni goście, dyrekcja, nauczyciele, młodzież z II LO, a także mieszkańcy miasta.

Po powrocie na teren szkoły odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi, którego dokonali: pan Wojciech Żukowski – Wojewoda Lubelski, pan Jakub Mikołajczyk – przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, pani Grażyna Zawadzak – wicekurator Kuratorium Oświaty w Lublinie, pan Janusz Szpak – starosta krasnostawski oraz pan Edward Kawecki – dyrektor szkoły. Następnie metropolita lubelski arcybiskup Józef Życiński poświęcił salę gimnastyczną i wygłosił krótkie przemówienie, w którym nawiązał do słów Jana Pawła II, będącym mottem uroczystości „Uprawianie sportu w duchu ewangelii pozwala odkryć pełną prawdę o człowieku”. Uczniom życzył licznych rekordów osiąganych dzięki tężyźnie fizycznej, jak i sile ducha.

Część oficjalna rozpoczęła się od odśpiewania hymnu narodowego oraz wprowadzenia sztandarów szkół. Następnie prowadzący uroczystość Bożena Szafran-Ogonowska i Marek Nowosadzki powitali licznie zgromadzonych, znakomitych gości.

Przybyłych gości powitał także dyrektor II LO Edward Kawęcki, który wygłosił okolicznościowe przemówienie. Pan Dyrektor przedstawił historię budowy Sali sportowej oraz dziękował tym, którzy w szczególny sposób przyczynili się do jej wybudowania – staroście Januszowi Szpakowi, burmistrzowi Andrzejowi Jakubcowi i Wiesławowi Brodowskiemu, radnemu Sejmiku Wojewódzkiego.

Następnie głos zabrał starosta Janusz Szpak, który podkreślił jak ważną i potrzebną inwestycją była budowa Sali gimnastycznej. Zauważył, że II LO było jedyną szkołą na terenie powiatu, w której nie było sali sportowej. Starosta Szpak wyraził nadzieję, że lepsze warunki pracy i nauki wpłyną na poziom edukacji uczniów zdobywających wiedzę w II LO.

W dalszej części uroczystości wysłuchaliśmy wystąpienia wojewody lubelskiego Wojciecha Żukowskiego, marszałka województwa pana Edwarda Wojtasa , pani Grażyny Zawadzak , wicekuratora Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz wicestarosty Andrzeja Kmicica. Wszyscy składali społeczności II LO życzenia, a by nowa sala była nie tylko miejscem sportu i rekreacji, niezapomnianych wrażeń i przeżyć, ale także kształtowała tężyznę fizyczną, siłę woli i charaktery uczniów. Szkoła otrzymała także prezenty: linę do przeciągania od Starostwa Powiatowego, piłki od Urzędu Marszałkowskiego oraz atlas świata od wicekurator Kuratorium Oświaty.

Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna przygotowana przez panią Ewę Magdziarz – autorkę scenariusza oraz polonistki. Wystąpili uczniowie II LO, zespół taneczny z MDK-u oraz zespół FAITH w składzie Anna Wilk, Izabela Liśkiewicz, Grzegorz Stefańczyk, Paweł Motyka, Ola Motyka.

Młodzież przygotowała inscenizację słowno-muzyczna, w której cytowano refleksje papieża Jana Pawła II i Cypriana Kamila Norwida. Jan Paweł II często wypowiadał się o sporcie jako ważnym elemencie rozwoju człowieka. „Papież-Polak był wzorem starożytnej kalokagatii, zrównoważonego, wszechstronnego rozwoju, w którym sfery i płaszczyzny nie są sprzeczne wobec siebie, ale integralne i komplementarne” – mówili uczniowie. Uczestnicy uroczystości wysłuchali także wypowiedzi papieża Jana Pawła II poświęconej Cyprianowi Norwidowi. Na część muzyczną złożyły się teksty C. Norwida i Jana Pawła II śpiewane przez Annę Wilk, Izabele Liśkiewicz i Ole Motykę.

Część artystyczną urozmaiciły dwa układy taneczne pt. „Lustra” i „Znicz” w wykonaniu uczniów z MDK-u pod kierunkiem pani Małgorzaty Prus. Występom młodzieży towarzyszyła prezentacja multimedialna ilustrująca wypowiedzi wielkich Polaków. Na zakończenie głos zabrał p. Edward Kawęcki, który jeszcze raz podziękował gościom za przybycie, a następnie zaprosił wszystkich do zwiedzania szkoły i na zasłużony poczęstunek.

Opracowała Bożena Szafran-Ogonowska

Nowa sprzęt komputerowy współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Przed świętami Bożego Narodzenia nasza szkoła otrzymała nowy sprzęt komputerowy do pracowni i multimedialnego centrum informacji. Zakup był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonana została również sieć komputerowa umożliwiająca podłączenie wszystkich komputerów do Internetu. W ramach projektu otrzymaliśmy: profesjonalny serwer z systemem Windows SBS 2003, 19 stacji roboczych z 17\\\\\\\\\\\\\\\" monitorami LCD, 2 drukarki laserowe, 2 skanery, komputer przenośny i projektor multimedilny.

Dzień Edukacji Narodowej w II LO im C.K. Norwida

13 października na dziedzińcu naszej szkoły, odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej, połączony ze ślubowaniem klas pierwszych. Przygotowaniem uroczys-tości zajęli się: pani Aneta Karczmarek, pan Leszek Kluch oraz opiekun Samorządu Uczniowskiego, pani Bożena Szafran-Ogonowska. Apel prowadzili przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: Magda Szeliga oraz Marcin Wysoki. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły oraz odśpiewania hymnu.Ślubowanie klas pierwszych przeprowadziła pani dyrektor Anna Cichosz. Po wysłuchaniu słów roty przedstawiciele klas pierwszych złożyli ślubowanie na sztandar szkoły.

Następnie pan dyrektor Edward Kawęcki, wygłosił okolicznościowe przemówienie i uhonorował zasłużonych nauczycieli oraz pracowników szkoły Nagrodą Dyrektora Szkoły. Nagrody otrzymali: p. Dorota Mąka, p. Aneta Karczmarek, p. Aneta Pitucha p. Agnieszka Jarosz, p. Andrzej Orzechowski.

Głos zabrał także naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego, pan Tadeusz Błyskosz oraz przewodnicząca Rady Rodziców pani Kazimiera Włodarczyk , która wręczyła w imieniu Komitetu Rodzicielskiego ogromny bukiet róż.

Uczennice klas IIa i IIIa, przygotowały część artystyczną. Podczas gdy dziewczęta wykonywały piosenki, uczennice klas IId i IIe wręczyły symbolicznie róże wszystkim nauczy-cielom oraz innym pracownikom szkoły.

Otrzęsiny klas pierwszych 2005

6 października br. roku był dniem szczególnym w naszej szkole. Tego dnia Samorząd Uczniowski zorganizował otrzęsiny klas I połączone z dyskoteką. W przygotowanie zaangażowało się wiele osób, a zwłaszcza uczennice kl. II d. Włączyli się również nauczyciele – wychowawcy klas I-szych: p. E. Magdziarz, p. A. Pitucha, p. M. Niedźwiecki, p. A. Jarosz oraz p. B. Szafran-Ogonowska, opiekun SU. Obecny był także pan dyrektor Edward Kawęcki.

Oprawą muzyczną zajął się Damian Tokarski z klasy I d Fachowa obsługa sprzętu muzycznego, efekty specjalne w postaci świateł, magiczne miejsce ,,pod chmurką’’ na dziedzińcu szkoły oraz przyjazna atmosfera sprawiły, że wszyscy się świetnie bawili. Warto nadmienić, że w dyskotece wzięli udział także nasi kochani goście ze szkoły w Kijowie, którzy przyjechali do nas w ramach wymiany międzyszkolnej. Gdy na dworze trochę się ściemniło, a impreza rozkręciła się na dobre, odbył się chrzest klas pierwszych.

Przedstawiciele klas mogli wziąć udział w otrzęsinowych konkurencjach:

1. oddzielenie białek od żółtek

2. gryzienie jabłka zawieszonego na sznurku

3. oddzielenie ziarenek grochu od ziarenek kukurydzy

4. projektowanie szkolnego mundurka

5. dmuchanie balonów.

Po wykonaniu prób pierwszoklasiści złożyli przysięgę. I stali się ,pełnoprawnymi’ uczniami naszego liceum.

Chmielaki 2005

Jedną z pięknych tradycji chmielakowych jest korowód przemierzający ulice naszego miasta. W tej odnowionej po kilkunastu latach formie uświetnienia „chmielowego święta” udział wzięli także uczniowie naszej szkoły.

Dnia 11.09.2005r przystrojona w ludowe oraz sarmackie stroje młodzież ze wszystkich ponadgimnazjalnych szkół krasnostawskich prezentowała się na przepięknie ozdobionych platformach zbudowanych na przyczepach ciągników rolniczych płynących ulicami miasta, wzbudzając zaciekawienie, zachwyt i poklask. Platforma II LO im. C. Norwida pokryta była ciemnoniebieskim materiałem, dookoła przypięte były kwiaty, z przodu ustawiono snopek zboża, bukiet słoneczników i kosz z jabłkami. Po bokach ustawione zostały ławki, na których siedziały dziewczęta ubrane w stroje ludowe. Za nimi stały dwie pary w strojach sarmackich, a nad ich głowami widniała tablica przystrojona chmielem z napisem

„II Liceum Ogólnokształcące im. C K Norwida – pozdrawia”. We wspomnianych wyżej strojach prezentowali się następujący uczniowie naszej szkoły:

kl Ib: Marcin Kwiecień, Piotr Karpiuk

kl Ie: Iwona Policha, Anna Bąk, Edyta Pać

kl IIa: Julita Grobelna, Beata Bartosiak, Magdalena Włoch

kl IIb: Tomasz Motyka, Mariusz Kura

kl IIe: Katarzyna Kicińska, Magdalena Kalinowska, Wioletta Wojtal, Edyta Maria Domańska, Anna Podolak, Paulina Staniak, Małgorzata Piętal

kl IIIe: Marcin Prokopiuk, Marcin Wysocki

Odpowiedzialne za przygotowanie platformy II LO im. C K Norwida panie Agnieszka Jarosz i Bożena Szafran-Ogonowska mogą być dumne z realizacji tego przedsięwzięcia.

Samorząd Uczniowski

2006/2007

Regulamin Konkursu Piosenki \\\\\\\\\\\\\\\"Norw-IDOL\\\\\\\\\\\\\\\"

Organizatorem Konkursu Piosenki „Norw-IDOL” jest klasa I b z wychowawcą p. Anetą Karczmarek

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej interpretacji piosenki.

Casting i koncert finałowy odbędą się w II L O im. C. K. Norwida w Krasnymstawie.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie oraz tegoroczni absolwenci II LO w Krasnymstawie. Mogą to być występy solowe lub zespołowe.

Jury oceniać będzie wykonanie, strój sceniczny oraz zaangażowanie uczestników.

Każdy uczestnik zobowiązany jest do przygotowania swojego występu we własnym zakresie (strój, muzyka, ew. podkład muzyczny, aranżacja).

Do castingu uczestnicy przygotują dowolny, wybrany przez siebie utwór. W koncercie finałowym uczestnicy wykonywać będą piosenkę wybraną przez organizatorów konkursu. Tytuł utworu finaliści poznają 1 czerwca 2007r. tak, aby mieli wystarczająco dużo czasu na przygotowanie występu finałowego 22 czerwca 2007 r. (oraz próbę generalną 18 czerwca 2007- patrz punkt 11 ).

Jury konkursu składać się będzie z przedstawicieli grona pedagogicznego oraz uczniów II L O w Krasnymstawie.

Do finału zakwalifikowanych zostanie 5 osób (lub zespołów) wyłonionych w castingu.

TERMINY:

Zgłoszenia do konkursu: do 10 maja 2007 r. do p. Anety Karczmarek

Casting: od 14 maja 2007 r.

Ogłoszenie wyników castingu: do 31 maja 2007 r.

WIELKI FINAŁ: 22 czerwca (piątek) 2007 r.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykluczenia uczestnika z finału, jeśli jego występ nie będzie gotowy w dniu próby generalnej -18 czerwca 2007 roku (poniedziałek).Uczniowie klasy I B, którzy zgłoszą chęć uczestnictwa w konkursie, zostaną automatycznie pozbawieni statusu „organizatora konkursu”.

MDKF \\\\\\\\\\\\\\\"Iluzjon\\\\\\\\\\\\\\\"

Program Operacyjny: ROZWÓJ KIN I DYSTRYBUCJA FILMU

Priorytet I: Wspieranie działalności kin oraz dyskusyjnych klubów filmowych

Zadanie: Edukacja filmowa prowadzona przez MDKF „Iluzjon”

Warsztaty Filmowe AMATOR 2006

Edukacja filmowa prowadzona przez MDKF „Iluzjon” od września 2006 r. do stycznia 2007 r. jest to zadanie realizowane przez opiekuna MDKF „Iluzjon” – panią Ewę Magdziarz – i panią Ewę Żelazko nauczyciela-bibliotekarza II LO - w ramach Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej: Rozwój kin i dystrybucja filmu; Priorytet: Wspieranie działalności kin oraz dyskusyjnych klubów filmowych.

W grudniu członkowie MDKF-u a także uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych powiatu krasnostawskiego zainteresowani udziałem w V Powia-towym Konkursie Filmowym „Spotkanie z X Muzą – bliżej marzeń” pogłębiali swoją wiedzę i umiejętności z zakresu sztuki filmowej na Warsztatach Filmowych – AMATOR 2006. W czasie I spotkania - prowadzonego przez Sławomira Kozyrskiego - uczniowie zostali zapoznani z historią kina, rodzajami i gatunkami filmowymi a także nurtami w kinie. Zajęcia prowadzone były z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej zawierającej fragmenty omawianych filmów. W czasie zajęć warsztatowych uczniowie zostali zapoznani także z filmową gramatyką – wprowadzone zostały podstawowe pojęcia, omówione etapy powstawania obrazu filmowego oraz skład i rola ekipy filmowej.

Kolejne zajęcia w ramach Warsztatów Filmowych – AMATOR 2006 odbyły się 19 i 26 stycznia 2007 r. Warsztaty prowadzili Sławomir Kozyrski i Andrzej Ner - absolwenci Wydziału Kulturoznawstwa UMCS. Uczestnicy warsztatów zostali podzieleni na zespoły filmowe składające się z około 20 uczniów. W czasie ćwiczeń warsztatowych – Jak powstaje film? - uczniowie zostali zapoznani z zasadami działania kamery i jej funkcjami. Na zajęciach rysowano storyboardy różnych scenek, następnie je realizowano. Uczestnicy warsztatów zostali zapoznani z podstawami analizy filmu a także ze strukturą filmu, następnie z prowadzącymi przeprowadzili analizę materiału filmowego. Ostatnie spotkanie warsztatowe odbyło się także w dwóch grupach - rysowano storyboardy scenek nt. Z życia szkoły. Na podstawie przygotowanego materiału wykonano ćwiczenia z kompozycji kadru i kadrowania scenek rodzajowych. Następny etap zajęć to realizacja scenek filmowych na ww. temat, prezentacja filmów, analiza nakręconego materiału filmowego – odczytanie intencji autorów filmów, analiza popełnionych błędów i wskazanie zalet w nakręconym materiale filmowym.

Ostatni etap zajęć to wspólne obejrzenie epizodów z filmu \\\\\\\\\\\\\\\"Siedem czerwonych róż, czyli Benek Kwiaciarz o sobie i o innych”. Po pokazie odbyła się ożywiona dyskusja.

Warsztaty Filmowe i inne działania edukacyjne organizowane przez MDKF w I semestrze r. szk. 2006/2007 przełożyły się na duże zainteresowanie V Powiatowym Konkursem Filmowym Spotkanie z X Muzą – bliżej marzeń - do udziału w konkursie zgłosiło się 68 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu krasnostawskiego.

Opracowanie: Ewa Magdziarz – opiekun MDKF „Iluzjon”

Program Operacyjny: ROZWÓJ KIN I DYSTRYBUCJA FILMU

Priorytet I: Wspieranie działalności kin oraz dyskusyjnych klubów filmowych

Zadanie: Edukacja filmowa prowadzona przez MDKF „Iluzjon”

Przegląd Filmów SŁAWOMIRA KOZYRSKIEGO

MDKF „ILUZJON” zorganizował Przegląd Filmów SŁAWOMIRA KOZYRSKIEGO, absolwenta Wydziału Kulturoznawstwa UMCS. Pokaz filmów odbył się 08.12.2006 r. w czytelni II LO im. C. K. NORWIDA. Pomysłodawcą całego przedsięwzięcia była pani Ewa Magdziarz - opiekun MDKF-u. Członkowie klubu oraz osoby zainteresowane stały się świadkami niewątpliwie interesującego spotkania. W przeglądzie wzięli udział uczniowie kl: I A, II A, III C, III D z II LO w Krasnymstawie.

Zaprezentowane zostały trzy filmy: Świat poniżej kolan(2001), Niemienice (2003) oraz Epizody, 4 cz. (2005-2006) składające się na jeden obraz. Dzięki obejrzanym filmom oraz rozmowie z reżyserem młodzi adepci sztuki filmowej mogli uzyskać cenne informacje nt. ciekawych pomysłów na film oraz różnych problemów związanych z procesem powstawania filmu. Pan Kozyrski na podstawie swojego pierwszego filmu Świat poniżej kolan kręconego w liceum, uświadamiał jak ważne i ciekawe mogą być pierwsze pomysły młodych twórców i jak mają się one do późniejszych projektów wzbogaconych już doświadczeniem zdobytym np. na uczelni. Tak było w przypadku filmu Niemienice, który powstał już w czasie studiów. Kozyrski podkreślał jak cenne są doświadczenia zdobyte w konkursach filmowych - jest to możliwość sprawdzenia samego siebie, porównania swoich filmów z filmami innych młodych twórców, a to może być inspirujące. Miejmy nadzieję, że spotkanie z młodym, interesującym twórcą filmowym zachęci uczestników tego spotkania do podejmowania pracy nad własnymi filmami. Tym bardziej, że taka okazja nadarzy się już niedługo, gdyż w marcu 2007 r. odbędzie się V Powiatowy Konkurs Filmowy Spotkanie z X Muzą – bliżej marzeń.

Magdalena Waręcka, kl. II A

Program Operacyjny: ROZWÓJ KIN I DYSTRYBUCJA FILMU

Priorytet I: Wspieranie działalności kin oraz dyskusyjnych klubów filmowych

Zadanie: Edukacja filmowa prowadzona przez MDKF „Iluzjon”

Przegląd Filmów Bliżej Kieślowskiego

W związku z Rokiem Krzysztofa Kieślowskiego pani Ewa Magdziarz – opiekun MDKF „Iluzjon” - zorganizowała pokazy filmów prezentujące sylwetkę i filmografię tego wybitnego reżysera. Na zajęciach z edukacji filmowej wykorzystane zostały materiały otrzymane z PISF – filmy dokumentalne o Krzysztofie Kieślowskim: I’m so-so…, W kręgu Krzysztofa Kieślowskiego a także filmy dokumentalne reżysera. W programie Przeglądu Filmowego Kieślowski- dokumentalista znalazły się filmy: Z miasta Łodzi, Byłem żołnierzem, Refren, Murarz, Szpital, Siedem kobiet w różnym wieku i Gadające głowy. Dzięki współpracy z PF DKF możliwe było sprowadzenie kopii filmów fabularnych reżysera będących w depozycie PF DKF. W listopadzie w ramach Przeglądu Filmowego Bliżej Kieślowskiego młodzież obejrzała następujące filmy: Amator, Krótki film o miłości, Trzy kolory: Niebieski. Ciąg dalszy Przeglądu Filmowego Bliżej Kieślowskiego odbył się w grudniu. Zaprezentowane zostały następujące obrazy: Trzy kolory: Czerwony, Krótki film o zabijaniu. W styczniu młodzież obejrzała dwa obrazy: Przypadek (zd. 3) i Bez końca. W przeglądzie wzięli udział uczniowie następujących klas z II LO: I A, I B, I C, I E, IIA, II C, II E, III C, III D, a także uczennica I LO. Projekcje filmów fabularnych poprzedzone były prelekcją wygłaszaną przez pana Sławomira Kozyrskiego - absolwenta Wydziału Kulturoznawstwa UMCS (zd.4). Po projekcjach odbywały się interesujące dyskusje także prowadzone przez pana Sławomira Kozyrskiego. W czasie dyskusji uczniowie analizowali plakaty filmowe do obrazów Kieślowskiego, dzielili się wrażeniami po obejrzeniu filmów a także interpretowali grę aktorów, wybrane sceny, wątki, motywy i symbole występujące w filmach, zwracając uwagę na wartości etyczne i uniwersalne przesłanie dzieł filmowych Kieślowskiego. Wypowiedzi uczniów świadczyły o trafności spostrzeżeń, wnikliwej interpretacji obrazów i zainteresowaniu ponadczasowym dorobkiem filmowym reżysera.

Ewa Magdziarz

opiekun MDKF „Iluzjon”

Zadumki Norwidowskie

Uczennice klasy Ic wspólnie z kolegami i koleżankami z innych klas zaprezentowały 29 listopada w KDK Zadumki Norwidowskie. Scenariusz do przedstawienia o wielkim polskim wieszczu, którego imię nosi II LO opracowała uczennica kl. Ic Joanna Furman wraz z mamą. Do przygotowania przedstawienia Joasia zachęciła swoje koleżanki. Iza Rosiecka, Joanna Proskura, Ewelina Pawlas, Małgorzata Głowala, Milena Chlebowska, Paulina Kowalczyk i Olga Staszczak wraz z autorką scenariusza zagrały czarownice wywołujące w księżycową noc ducha Norwida. Rolę wieszcza powierzono Kamilowi Berunowi (kl. Id), a narratorkami były Katarzyna Gmiter i Ewelina Pieczykolan. W drugiej części przedstawienia wystąpiły uczennice II LO uczęszczające do szkoły muzycznej. Agata Wróbel, Ewelina Kleban, Monika Sieniawska, Anna Wilk, Olga Staszczak i Monika Łukasik zaśpiewały i zagrały na różnych instrumentach. Spektakl nie mógłby się odbyć, gdyby nie obsługa techniczna, czyli Damian Tokarski i Paweł Frańczak. Nad całością przedstawienia czuwali też nauczyciele i instruktorzy: Ewa Magdziarz, Bożena Szafran-Ogonowska, Justyna Stępień, Marzena Darmochwał i Andrzej Woźniak z GCK, który m. in. udostępnił scenografię. Stroje do przedstawienia wykonała Urszula Rosiecka (mama jednej z uczennic). Przedstawienie podobało się nie tylko uczniom, ale i zaproszonym gościom oraz rodzicom, którzy również byli obecni na widowni.

Justyna Stępień

\\\\\\\\\\\\\\\' Wycieczka klasy Ia

6 października 2006 roku nasza a wybrała się na swoją pierwszą wycieczkę. Była to prawdziwa wyprawa integracyjna. Szkoda, że wzięło w niej udział tylko część klasy. Opiekunkami grupy były: p. Ewa Bijata - nasza wychowawczyni i p. Elżbieta Kargul - nauczycielka biologii. Wycieczkę rozpoczęliśmy od zwiedzania Ośrodka Muzealnego Roztoczańskiego parku Narodowego, następnie udaliśmy się na jedną z terenowych ścieżek poznawczych. Czas ten spędziliśmy bardzo miło dzięki pani przewodnik, która swoimi opowiadaniami i opisami przyrody potrafiła zainteresować każdego. Kontynuując wycieczkę zwiedziliśmy Zwierzyniec, w nim kościół na wodzie. Później pojechaliśmy do Guciowa, gdzie znajduje się skansen. Tam dowiedzieliśmy się jak żyli dawni mieszkańcy okolicznych terenów, widzieliśmy też szczątki dinozaurów z wykopalisk rozpoczętych niedawno w Guciowie.

Jedliśmy też bardzo słone i sycące placki, a następnie spędzaliśmy czas przy ognisku, gdzie opowiadaliśmy sobie o naszych dawnych szkołach, środowiskach, planowaliśmy też kolejne wycieczki. Wracając do domu śpiewaliśmy piosenki i żartowaliśmy. Zostaliśmy też pochwaleni przez nasze opiekunki za zapał do zwiedzania i zorganizowanie. Wycieczkę tę można uznać za pełny sukces, ponieważ świetnie się bawiliśmy. a co najważniejsze, poznaliśmy się bliżej.

Uczniowie klasy 1a

Wiedza o Unii Europejskiej i znajomość języków obcych biletem do

Brukseli

21 października 2006 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie odbyła się V edycja konkursu „Wiedza biletem do Brukseli” organizowanego przez Centrum Konferencyjne Profesora Zbigniewa Zaleskiego, posła do Parlamentu Europejskiego.Problematyka niezbędna do wzięcia udziału w tym konkursie dotyczyła wiedzy na temat struktur Parlamentu Europejskiego i funkcjonowania Unii Europejskiej. Wiedza uczniów na powyższy temat została sprawdzona poprzez rozwiązanie testu w języku obcym do wyboru: angielski, niemiecki, francuski.Konkurs obejmował swoim zasięgiem region województwa lubelskiego. II Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Krasnymstawie jako jedyne z powiatu krasnostawskiego wzięło udział w V edycji tego konkursu. Szkołę reprezentowało 3 uczniów z klasy III C, w której program nauczania z j. angielskiego i j. niemiec-kiego realizowany jest w zakresie rozszerzonym. Byli to: Łukasz Bańka, Paweł Czerniak i Marcin Moń, którzy z problematyki dotyczącej funkcjonowania UE przygotowywali się pod kierunkiem p. Beaty Bojarczuk. Łukasz Bańka został jednym z laureatów tej edycji konkursu, a nagrodą będzie 5-dniowy pobyt w Brukseli-siedzibie Parlamentu Europejskiego, w dniach 6-10 listopada 2006r.

O Dniu Patrona Szkoły i wizycie gości z Kijowa

Jak każdego roku obchodziliśmy najważniejsze szkolne święto: Dzień Patrona Szkoły. Uroczystość odbyła się w piątek 22 września.

Akademię poprzedził udział społeczności szkolnej we mszy św. odprawionej w kościele Trójcy Przenajświętszej. Potem spotkaliśmy się w sali gimnastycznej. Swoją obecnością zaszczycili nas liczni goście. Nie sposób wszystkich wymienić. Poza przedstawicielami władz gościliśmy jak każdego roku dra Włodzimierza Torunia z Zakładu Badań nad Twórczością C. Norwida KUL oraz delegację partnerskiego XIV Gimnazjum w Kijowie. Mottem obchodów były słowa Norwida: „Wielkim jest człowiek , któremu wystarczy pochylić czoła, żeby bez włóczni w ręku i bez tarczy zwyciężył zgoła.”. Do tych słów odniósł się w swoim wystąpieniu dyrektor II LO p. Edward Kawęcki Mówił o potrzebie autorytetów w życiu młodzieży, o zadaniach szkoły, o konieczności kształtowania umysłów młodych ludzi, ale także ich sumień, aby potrafili odróżniać dobro od zła. Ponadto w swoim wystąpieniu dyrektor omówił działalność szkoły i wyliczył przedsięwzięcia, które udało się zrealizować. A było o czym mówić. Uroczystość połączono bowiem z poświęceniem i oddaniem do użytku dwóch nowych sal: siłowni i sali rehabilitacyjnej.

W części oficjalnej zabrała głos także dyrektor XIV Gimnazjum w Kijowie p. Larysa Kowalska. Podziękowała za zaproszenie, mówiła o pobycie w II LO, o możliwości nauki języka polskiego, polskiej historii i kultury. Stwierdziła także, że uczniowie jej szkoły znają wiersze C. Norwida. Głos zabrali także inni goście, starszy wizytator Kuratorium Oświaty p. Arkadiusz Kwieciński, starosta krasnostawski p. Janusz Szpak oraz dr Włodzimierz Toruń. Padło pod adresem szkoły mnóstwo miłych, ciepłych słów, których za skromności powtarzać tu nie wypada. Otrzymaliśmy też prezent. Dr W. Toruń przekazał szkole książkę Dariusza Pniewskiego „Między obrazem i słowem. Studia o poglądach estetycznych i twórczości literackiej Norwida”, dzięki której będziemy mogli w dalszym ciągu wzbogacać wiedzę o życiu i twórczości patrona.

Po oficjalnej części uroczystości przyszedł czas na występy artystyczne. Rzecz rozpoczęła prezentacja fragmentu biografii patrona. Młodzież przybliżyła zebranym wydarzenia z pobytu Norwida w Rzymie. Dowiedzieliśmy się, czym się zajmował, z kim utrzymywał kontakty towarzyskie, co było dla niego ważne. Takie drobne na pozór fakty często umykają naszej uwadze, ale to one właśnie stanowią sedno życia człowieka. Bez ich znajomości trudno zrozumieć sens przesłania poety.

W dalszej części programu artystycznego znalazło się mnóstwo różnorodnych występów. Można by spytać, czego tam nie było. Zaprezentowano bowiem m.in. niemieckojęzyczną bajkę „Wie die Grille sparen lernte”, czyli „Jak świerszcz uczył się oszczędzać”. Wysłuchaliśmy trzech piosenek w wykonaniu folkowego zespół Styrta. Trzeba przyznać, że ludowe rytmy porwały widzów i zdominowały końcową część uroczystości. Tradycyjne pieśni i tańce ludowe zaprezentowali goście z Kijowa , zaś polskie tańce zespół złożony z uczniów naszej szkoły [1]. Po akademii zaproszono zebranych na poczęstunek.

W uroczystości uczestniczyli, jak wspomniałam, goście z zaprzyjaźnionego XIV Gimnazjum w Kijowie, którzy przyjechali do nas po raz kolejny w przeddzień święta , 21 września. Po trudach podróży i ledwie chwili odpoczynku znaleźli siłę, by bawić się wieczorem na szkolnej dyskotece połączonej z otrzęsinami uczniów klas pierwszych .Drugiego dnia pobytu uczestniczyli w obchodach Dnia Patrona Szkoły. Ponadto wraz z młodzieżą uczącą się w naszej szkole wzięli udział w specjalnej polsko-ukraińskiej lekcji przeprowadzonej w języku niemieckim, której głównym celem było przybliżenie postaci C. Norwida. Po południu zaś zwiedzali Muzeum w Krasnymstawie [1][2], barokowy kościół św. Franciszka Ksawerego oraz miasto. Przewodnik opowiadał o historii naszego miasteczka, pokazywał najciekawsze miejsca, ślady przeszłości. Nikt z pewnością się nie nudził. Wieczór młodzież z Kijowa spędziła w domach swoich gospodarzy, uczniów II LO. Trzeci dzień pobytu wykorzystano na wycieczkę do Lublina i Kozłówki, by choć odrobinę przybliżyć młodym Ukraińcom Lubelszczyznę, zaś dzień ostatni to czas pożegnania . Pani dyrektor Larysa Kowalska zaprosiła nas do siebie. Spotkamy sie wiosną.

Analiza losów absolwentów II LO im. C.K. Norwida w Krasnymstawie w 2006 roku

W 2006 roku 145 uczniów ukończyło szkołę. Z dalszego kształcenia zrezygnowało 6 osób (4,16%), z czego 3 osoby wyjechały do pracy za granicę. Nieznane są losy 4 uczniów.

Absolwenci wybrali następujące formy kształcenia:

1) wyższe uczelnie: 125 os. (86,8 %)

a) uniwersytety: 50 os. (34,7 %)

- studia stacjonarne: 37 os. (25,7 %)

- studia niestacjonarne: 13 os. (9 %)

UMCS – 25 os. ,KUL – 21 os., UW – 4 os.

b) politechniki: 15 os. (10,4 %)

- studia stacjonarne: 7 os. (4,9 %)

- studia niestacjonarne: 8 os. (5.5 %)

PL – 12 os., PR – 2 os., PŚ – 1 os.

c) Akademia Rolnicza w Lublinie: 14 os. (9,7 %)

- studia stacjonarne: 13 os. (9 %)

- studia niestacjonarne: 1 os. (0,7 %)

d) Akademia Medyczna w Lublinie: 2 os. (1,4 %)

- studia stacjonarne: 2 os. (1,4 %)

e) Akademia Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej: 1 os. (0,7 %)

- studia stacjonarne: 1 os. (0,7 %)

f) Akademia Obrony Narodowej: 1 os. (0,7 %)

- studia stacjonarne: 1 os. (0,7 %)

g) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego: 2 os. (1,4 %)

- studia stacjonarne: 2 os. (1,4 %)

h) Akademia Górniczo Hutnicza: 1. os. (0,7 %)

- studia stacjonarne: -

- studia niestacjonarne: 1 os. (0,7 %)

i) Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu: 1 os. (0,7 %)

- studia stacjonarne: 1 os. (0,7 %)

j) wyższe szkoły zawodowe: 3 os. (2,1 %)

- studia stacjonarne: 2 os. (1,4 %)

- studia niestacjonarne: 1 os. (0,7 %)

k) wyższe szkoły niepubliczne: 35 os. (24,3 %)

- studia stacjonarne: 14 os. (9,7 %)

- studia niestacjonarne: 21 os. (14,6 %)

2) szkoły policealne: 8 os. (5,5 %)

3) kolegium nauczycielskie: 1 os. (0,7 %)

Największym zainteresowaniem cieszyły się wyższe uczelnie. Państwowe wyższe szkoły wybrało 90 uczniów (62,5 %), zaś niepubliczne 35 (24,3 %).

Studia w trybie dziennym podjęło 80 osób (uczelnie państwowe: 66, uczelnie niepubliczne: 14), w trybie zaocznym 45 (uczelnie państwowe: 24, uczelnie niepubliczne: 21).

2007/2008

Informacja o egzaminie maturalnym - 2008 rok

Ogółem – 144 osoby przystąpiły do egzaminu maturalnego

140 osób zdało egzamin, co stanowi 97,2%

4 osoby nie zdały, co stanowi 2,8%

Najwyższe średnie wyniki osiągnęli uczniowie z:

Matematyki, geografii – 7 stanina ( wysoka )

Języka polskiego, języka niemieckiego, chemii, biologii – 6 stanina ( powyżej średniej krajowej )

Pozostałych przedmiotów – 5 stanina ( średnia krajowa )

Najlepsi absolwenci:

Aleksandra Orzechowska IIIB – 93%

Cezary Czwórnóg IIIB – 91%

Monika Sieniawska IIIA – 83%

Najlepsze wyniki z przedmiotów:

Aleksandra Orzechowska – 98% - język angielski ( poziom podst. )

Cezary Czwórnóg – 94% - matematyka ( poziom rozsz. )

Agnieszka Kuśmierczuk – 94% - matematyka ( poziom rozsz. )

Chwiej Marcin 88% - geografia ( poziom podst.)

Sieniawska Monika – 85% - geografia ( poziom rozsz. )

Kowalik Jakub – 95% - j. angielski ( poziom podst. )

Matura 2008

W dniach 5-6 maja 2008 roku w II LO im. C. K. Norwida odbyły się matury z języka polskiego i angielskiego.

W dniu 12 maja 2008 roku w naszym liceum odbyła się matura pisemna z biologii. Przystąpiło do niej 24 uczniów.

14 maja 2008 roku 24 uczniów naszej szkoły przystąpiło do matury pisemnej z matematyki.

Dzień Otwartych Drzwi

II Liceum im. C.K. Norwida w Krasnymstawie zorganizowało „Dzień Otwartych Drzwi”, odbył się on w czwartek 17.04.2008 roku o godzinie 1200. Przybyli uczniowie z 14 szkół gimnazjalnych w powiecie wraz ze swoimi opiekunami. Szkoła cieszy się jak co roku ogromnym zainteresowaniem . II LO przedstawiło ciekawą ofertę edukacyjną na rok szkolny 2008/2009. Uczniowie II LO chętnie włączyli się w organizację Dnia Otwartych Drzwi. Przedstawiono multimedialną prezentację o historii szkoły oraz prezentację pt. „Walory turystyczne Ziemi Krasnostawskiej”, która została nagrodzona w Powiatowym Konkursie Informatycznym. Następnie odbył się finał „Konkursu Poezji i Prozy Niemieckojęzycznej” a później pokazano film z życia szkoły. Licealiści oprowadzali swoich przyszłych kolegów po budynku szkoły i odpowiadali na ich pytania, zachęcając do wyboru II Liceum im . C. K. Norwida..

Projekt Wachlarz możliwości- wyrównywanie szans i pobudzanie aspiracji edukacyjnych uczniów II LO.

Nasze liceum zakończyło realizację projektu „Wachlarz możliwości – wyrównywanie szans i pobudzanie aspiracji edukacyjnych uczniów II LO w Krasnymstawie finansowanego w ramach konkursu grantowego dla szkół, programu FRDL , FED oraz STO „Szkoła równych szans - programy rozwojowe szkół w województwie lubelskim” przez EFS.

Projekt powstał w związku z potrzebami i zainteresowaniami uczniów .

Jego celem projektu było pobudzenie aspiracji do dalszego kształcenia i przezwyciężanie barier edukacyjnych, jakie napotykają uczniowie w związku z prowincjonalnym charakterem miasta i niskimi dochodami rodzin.

Rada Pedagogiczna wyodrębniła kluczowe kierunki działań pozwalające przezwyciężyć zaistniałe trudności i umożliwić uczniom dostęp do dóbr kultury i sztuki , sportu i rekreacji oraz wiedzy z zakresu multimediów i przedmiotów często wybieranych na maturze a także wskazać możliwości działań w tym zakresie.

Realizacja projektu trwała 8 miesięcy i objęła ponad 60% uczniów naszej szkoły. Włączyło się w nią 11 nauczycieli.

Dzięki dotacji przyznanej szkole uczniowie mogli rozwijać swoje zainteresowania w kierunkach; teatralnym, filmowym, historycznym, biologicznym, chemicznym, geograficznym, matematycznym, sportowym, dziennikarskim, informatycznym, poszerzając swoja wiedzę i umiejętności w oparciu o bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, warsztatów i wycieczek.

W ramach czterech tematycznych modułów (nauk humanistycznych, nauk przyrodniczych ,sportowego i multimedialnego) odbyło się 360 godzin zajęć pozalekcyjnych i 15 wycieczek.

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE:

z matematyki „Wykorzystanie kalkulatora graficznego” umożliwiające poznanie sposobu, zakresu działania i przydatności kalkulatora graficznego- prowadzący: Dorota Mąka;

z biologii i geografii pod hasłem „Szlakami parków narodowych” obejmujące edukację ekologiczną z wykorzystaniem technik multimedialnych, zajęcia terenowe i warsztaty przyrodnicze w ośrodkach dydaktycznych parków narodowych –prowadzący: Elżbieta Kargul i Renata Czerniak;

z chemii „Chemia w doświadczeniach” oraz „Multimedialne warsztaty chemiczne” i warsztaty wyjazdowe- prowadzący: Agnieszka Jarosz;

sportowe-kształtujące prawidłową postawę ciała i poprawę kondycji fizycznej (aerobik, pływanie) oraz podnoszące sprawność kondycyjno- koordynacyjną, rozwijające umiejętności techniczne i taktyczne w zakresie gier zespołowych (siatkówka, koszykówka, piłka nożna)- prowadzący: Kataryna Dębska, Joanna Szufnara, Monika Filewicz, Bartłomiej Czajka;

szkolne warsztaty dziennikarskie kształtujące umiejętności rozróżniania rodzajów dziennikarstwa, cech gatunków publicystycznych oraz pisania tekstów zgodnie z cechami gatunkowymi a także wyrabiające umiejętność redagowania gazety szkolnej- prowadzący: Anna Sysa;

szkolne warsztaty„Tworzenie stron WWW” propagujące nowe techniki tworzenia stron WWW oraz dotyczące obróbki mediów- prowadzący: Andrzej Ziarko.

WYCIECZKI:

1- dniowa do Teatru Starego w Krakowie;

dwie wycieczki 1- dniowe do Teatru Narodowego w Warszawie;

1- dniowa do Teatru Muzycznego w Lublinie;

4- dniowa do Oświęcimia „Śladami Holokaustu” upowszechniająca wiedzę z zakresu II Wojny Swiatowej, podczas której grupa uczniów z naszej szkoły oglądała film, zwiedzała wystawy obozu macierzystego i uczestniczyła w warsztatach metodycznych w Auschwitz ;

3 -dniowe warsztaty teatralne w Ośrodku Praktyk Teatralnych w Gardzienicach dotyczące improwizacji teatralnych, pracy z ciałem, głosem, rytmem i słowem ;

wyjazd na 8. Letnią Akademię Filmową w Zwierzyńcu, umożliwiającą zapoznanie z najciekawszymi dokonaniami kinematografii. Podczas 10 dniowego pobytu młodzież nie tylko oglądała proponowane filmy, ale również brała udział w spotkaniach z twórcami, wykładach, dyskusjach, spektaklach teatralnych i koncertach muzycznych;

do Roztoczańskiego Parku Narodowego(2-dniowa) i do Białowieskiego Parku Narodowego (3-dniowa), gdzie pod kierunkiem pracowników ośrodków dydaktycznych tych parków uczniowie poznawali florę i faunę , mikroklimat, warunki geologiczne w/w parków poprzez projekcje filmowe, warsztaty , wykłady, ćwiczenia muzealne, wyprawy terenowe, a także prowadzenie indywidualnych pomiarów i doświadczeń;

2-dniowe wyjazdowe warsztaty chemiczne w Janowie Lubelskim prowadzone przez pracowników ośrodka dydaktycznego Lasów Janowskich. Oprócz typowych zajęć labolatoryjnych, uczniowie mogli wysłuchać wykładów i uczestniczyć w zajęciach terenowych ukierunkowanych na zastosowanie chemii w ochronie środowiska naturalnego;

na Lubelski Festiwal Nauki na uczelniach lubelskich (AM, KUL, PL). Młodzież uczestniczyła w wykładach i ćwiczeniach dotyczących nowotworów, źródeł energii i parków narodowych;

1- dniowe warsztaty w redakcjach gazet Dziennika Wschodniego i Gazety Wyborczej” w Lublinie prowadzone przez dziennikarzy ;

dwa wyjazdy na wykłady przeprowadzone przez pracowników naukowych Politechniki Lubelskiej dotyczące tworzenia stron WWW;

Wyjazdy zorganizowali nauczyciele : Anna Sysa, Monika Adamczuk – Szamik, Ewa Magdziarz, Elżbieta Kargul, Renata Czerniak, Agnieszka Jarosz, Andrzej Ziarko.

Zajęcia wyjazdowe okazały się szczególnie atrakcyjne nie tylko pod względem naukowym ale również ze względu na walory przyrodnicze, możliwość odpoczynku i integracji grup.

Pozyskane środki z EFS umożliwiły wyposażenie pracowni w środki niezbędne do realizacji zadań wynikających z projektu tj. w pakiety edukacyjne dla uczniów, literaturę, materiały ćwiczeniowe, lornetki, kompasy, mapy turystyczne, przewodniki, kalkulatory graficzne, odczynniki oraz materiały i sprzęt multimedialny.

Zapewniły uczniom nieodpłatny pobyt na wycieczkach wraz z wyżywieniem.

Koordynator projektu

Elżbieta Kargul

Sukces uczennicy II LO w Krasnymstawie

Aleksandra Orzechowska uczennica klasy trzeciej II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie zajęła trzecie miejsce w konkursie znajomości języka niemieckiego i wiedzy o krajach niemieckojęzycznych -„Deutsch macht Spaß”. Organizatorem konkursu było Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Chełmie.

Do trzeciego etapu zakwalifikowało 11 najlepszych uczniów z liceów ogólnokształcących z Chełma, Włodawy, Krasnegostawu oraz Zamościa. Etap ten polegał na zaprezentowaniu przez uczestników dwóch tematów: temat pierwszy związany był z regionem lubelskim, a temat drugi z kulturą krajów niemieckojęzycznych. Uczestnicy konkursu na pierwszy temat wybrali m.in. prezentację miejscowości, z których pochodzą (Chełm, Sawin, Dorohusk) ; temat drugi to m.in. „Berlin i jego zabytki”, „Lagerfeld - moda w Niemczech”, „Typowy wizerunek Niemca w Europie”. Ola Orzechowska przedstawiła tematy: „Krasnystaw – meine Stadt” oraz „Kuchnia krajów niemieckojęzycznych”.

Wszystkie prezentacje były na bardzo wysokim poziomie językowym, a uczestnicy wykazali się wielką pomysłowością i zaangażowaniem przy przygotowaniu tematów. Dlatego komisja konkursowa, w której skład wchodzili nauczyciele Kolegium: pan Tomasz Kruk, pani Kati Klitzke i opiekun naukowy specjalności z ramienia KUL-u dr Sikorska miała trudności poszczególnych z przyznaniem poszczególnych miejsc. Każdy z uczestników konkursu otrzymał atrakcyjne nagrody książkowe ufundowane przez wydawnictwa językowe i NKJO Chełm oraz nagrody Marszałka Województwa Lubelskiego, który ufundował trzy aparaty cyfrowe oraz dwa markowe pióra pięciu pierwszym osobom.

Agnieszka Kontek

XII edycja \\\\\\\\\\\\\\\"Olimpiady wiedzy o Unii Europejskiej\\\\\\\\\\\\\\\"

Dnia 29 marca 2008 roku uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida Ogólnokształcącego Krasnymstawie wzięli udział w etapie okręgowym XII edycji „Olimpiady wiedzy o Unii Europejskiej”, która odbyła się w Lublinie.

Podczas drugiego etapu tej olimpiady Cezary Czwórnóg Czwórnóg i Marcin Chwiej (uczniowie klasy III B) musieli wykazać się znajomością historii i zasad funkcjonowania Unii Europejskiej oraz wiedzą dotyczącą funduszy strukturalnych UE w Polsce, gdyż to zagadnienie było tematem specjalnym tej edycji olimpiady.

Marcin Chwiej w tym etapie uplasował się na 22 miejsce na 144 uczestników.

Uczniowie przygotowywali się pod kierunkiem pani Beaty Bojarczuk.

Beata Bojarczuk

Matura próbna

W dniach 4-6 marca 2008 roku w II Liceum im. C.K. Norwida odbyły się matury próbne. Przystąpiło do nich 143 uczniów.

Jubileusz XV-lecia Szkoły

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Krasnymstawie zaprasza absolwentów na Zjazd z okazji Jubileuszu XV-lecia powstania Szkoły, który odbędzie się 14 czerwca 2008 r.

Program obchodów:

9.30-Msza Św. w kościele Trójcy Przenajświętszej w intencji nauczycieli,

absolwentów, uczniów. Przemarsz ze sztandarami do budynku szkoły.

11.00 -Powitanie gości i absolwentów.

-Przemówienie dyrektora szkoły.

-Wystąpienia okolicznościowe gości, absolwentów.

-Prezentacja multimedialna historii szkoły.

-Część artystyczna w wykonaniu młodzieży.

13.00-Zwiedzanie szkoły oraz wystaw okolicznościowych.

13.30- Spotkania absolwentów z wychowawcami w klasach.

19.00-Bal absolwentów.

Zapraszamy osoby chętne do pracy w Komitecie Organizacyjnym. Zgłoszenia z danymi kontaktowymi prosimy składać w sekretariacie szkoły lub pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - termin do 31 marca 2008 r.

Koszt udziału absolwentów w Zjeździe wynosi 70 zł od osoby (wraz z balem), udział tylko w części oficjalnej 20 zł. Zgłoszenia i wpłaty w księgowości p. nr 1 lub na konto 70 8200 0008 2001 0013 7126 0003 BS/o Krasnystaw z dopiskiem „Zjazd absolwentów” do dnia 5 czerwca 2008 r.

Wszyscy uczestnicy zjazdu otrzymają okolicznościowe pamiątki.

Możliwość zarezerwowania pokoi noclegowych w internacie I LO.

Zwracamy się z prośbą o powiadomienie o Zjeździe koleżanek i kolegów absolwentów 1997 – 2007.

Z poważaniem

Edward Kawęcki

Studniówka 2008

19 stycznia 2008 roku, po raz dwunasty odbył się w naszym Liceum coroczny bal studniówkowy . Uczestniczyli w nim uczniowie klas III, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goście: poseł na sejm RP Sławomir Zawiślak, starosta krasnostawski Janusz Szpak, wicestarosta Andrzej Kmicic, przedstawiciel biura senatora Lucjana Cichosza, pan Igor Stasiuk.

Studniówka była doniosłą chwilą oraz wspaniałą zabawą, która pozwoliła maturzystom na ten jeden wieczór oderwać się od myśli o czekającym egzaminie maturalnym.

Ten bal na pewno pozostanie w pamięci przez długie lata.

Wycieczka do Janowa Lubelskiego

W dniach 24-25.IX.2007r. klasa III E była na wycieczka edukacyjnej do Janowa Lubelskiego. Wyjechaliśmy o 9.00 rano spod szkoły. Opiekunami naszymi były: Pani profesor Agnieszka Jarosz i Pani profesor Irena Kawęcka.

Pierwszym miejscem naszej wycieczki było Porytowe Wzgórze.Poźniej zwiedzaliśmy piękny drewniany kościół w Momotach Górnych rzeźbiony ręcznie przez księdza Pińciurka. Pani przewodnik oprowadzała nas po ścieżce przyrodniczej w rezerwacie Szklarnia. Podziwialiśmy piękno tych terenów. Widzieliśmy również koniki biłgorajskie w ich ostoji. Po południu pojechaliśmy na edukacyjny rajd rowerowy z tablicami na temat gospodarki leśnej. Dzień zakończył się ogniskiem integracyjnym przy blasku księżyca. Śpiewaliśmy piosenki harcerskie. Tak zakończył się nasz pierwszy dzień wycieczki.

Drugi dzień rozpoczął się od porannej pobudki i pysznego śniadania. Pierwszym naszym celem tego dnia była bardzo ciekawa wystawa przyrodnicza znajdująca się w budynku nadleśnictwa Janowa Lubelskiego. Po czym pojechaliśmy do pracowni garncarskiej. Uczyliśmy się tam techniki lepienia garnków. Większość z nas miała okazję sprawdzić swoje umiejętności. Było to dla nas duże doświadczenie. Przeszliśmy ścieżką przyrodniczą w Rezerwacie Imielity Łuk. Później udaliśmy się na wyprawę militarnymi pojazdami terenowymi. Na tym zakończyła się wycieczka klasowa. O godzinie 19.30 wyjechaliśmy w drogę powrotną do Krasnegostawu.

Agnieszka Jankowska

Konkurs plastyczny „Niepełnosprawni obok nas, czy z nami”

Dnia 14 grudnia 2007 roku w Hotelu „ Wiktoria” odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego „Niepełnosprawni obok nas, czy z nami” oraz wręczenie nagród laureatom. W kategorii szkół ponadgminazjalnych I miejsce zajęła Aleksandra Pijas, uczennica II Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Krasnymstawie. Praca została stworzona pod kierunkiem Pani Krystyny Tomaszewskiej. Konkurs zorganizowany został przez Krasnostawskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „ Różnorodność i równość”. Nagrody wręczali Starosta Krasnostawski Pan Janusz Szpak i Prezes Krasnostawskiego Stowarzyszenia na rzecz osób Niepełnosprawnych Pan Janusz Rzepka.

Ewa Magdziarz

Śladami Holokaustu

W ramach projektu „Szkoła równych szans” – współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w dniach 23-26 października odbyła się wycieczka edukacyjna uczniów II LO im. C. K. Norwida do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Celem wycieczki było upowszechnianie wiedzy z zakresu historii II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki Holokaustu. W wycieczce uczestniczyli uczniowie klas: III A, III B i II B pod opieką p. Ewy Magdziarz i p. Ewy Bijaty.

Program dwudniowych zajęć „Auschwitz – historia i symbolika” opracowała dr Maria Martyniak. 24 października o godz. 9.00 zaczęliśmy zwiedzanie studyjne byłego obozu Auschwitz I pod kierunkiem p. Eweliny Matusz . W zadumie zatrzymaliśmy się przed Ścianą Straceń, a także na placu apelowym przed szubienicą, na której wykonywano publiczne egzekucje. W bloku nr 23 odbyły się warsztaty „Los indywidualnych ofiar KL Auschwitz na podstawie dokumentów, relacji i fotografii obozowych” prowadzone przez p. Alicję Białecką. Po przerwie obiadowej w bloku 13 odbyły się warsztaty „Zagłada europejskich Sinti i Roma” prowadzone przez B. Bartyzela . Po zajęciach warsztatowych w bloku nr 12 odbyła się projekcja filmów dokumentalnych wzbogacona prelekcją dr Marii Martyniak.

25 października p. Ewelina Matusz – przewodnik grupy– w przejmujący sposób przedstawiła wydarzenia sprzed kilkudziesięciu lat w czasie zwiedzania studyjnego Auschwitz II – Birkenau (z uwzględnieniem ruin krematoriów II, III, IV i V, Kanady oraz pola prochów). Na chwilę zadumy zatrzymaliśmy się przed tablicą i przed pomnikiem ku czci ofiar obozu zagłady Auschwitz. Po południu w bloku nr 23 obejrzeliśmy prezentacje multimedialne: „Nadzorczynie SS i obóz kobiecy” wzbogacone prelekcją p. Haliny Jastrzębskiej. Jednym z punktów programu była projekcja filmu „Uciekinier” w reż. M. Pawłowskiego. Film opowiada o losach Kazimierza Piechowskiego – bohatera najsłynniejszej ucieczki z Auschwitz. Prelekcję przed filmem wygłosił dr Adam Cyra, który przekazał na ręce opiekunów młodzieży publikacje wydawane przez Muzeum Auschwitz-Birkenau. Dr A. Cyra zwrócił się także z prośbą o umieszczenie w lokalnych mediach „Apelu” Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau o przesyłanie dokumentów, zdjęć i informacji dotyczących więźniów obozu koncentracyjnego Auschwitz” pochodzących z terenu Lubelszczyzny, ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy byli związani z Krasnymstawem i jego okolicami. Przekazane materiały zostaną umieszczone w „Księdze Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Lubelszczyzny”.

„Apel” Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau został zamieszczony w „Nowym Tygodniu” i „Echu Krasnegostawu”.

Opracowanie: Ewa Magdziarz

Równość szans edukacyjnych uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Krasnymstawie

II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Krasnymstawie w ramach Kompleksowego programu wyrównywania uczniowskich szans edukacyjnych w powiecie krasnostawskim, realizuje w okresie 15.V.2007- 15.II.2008 projekt: Równość szans edukacyjnych uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Krasnymstawie.

Wartość projektu 25 000 zł. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i rozwijanie zainteresowań uczniów. Realizacja celu następuje poprzez różnorodne formy i działania w czasie zajęć kół zainteresowań oraz organizację Ogólnopolskiego Konkursu Norwidowskiego. Zadania zajęć przedmiotowych zostały starannie dobrane pod względem potrzeb poszczególnych grup, innowacyjnych metod oraz po szczegółowej analizie wyników egzaminów maturalnych.

Główne zadania projektu to wyrównanie poziomu nauczania wśród uczniów, prowadzące do szybszego i bardziej systematycznego pogłębiania wiedzy w stopniu niezbędnym do uzyskania dobrych wyników na egzaminie maturalnym, a co za tym idzie kontynuowania nauki na uczelniach wyższych i swobodnego kierowania swoją przyszłą karierą zawodową.

Projekt daje każdemu uczniowi szansę na wyrównanie i pogłębianie wiedzy dzięki ciekawym formom zajęć w trakcie, których będą mogli:

- Powtórzyć, utrwalić i wyrównać wiedzę,

- Rozwijać zainteresowania poznawcze i postawy twórcze,

- Rozwijać umiejętność swobodnego posługiwania się językami obcymi oraz poszerzać wiedzę na temat kultury i geografii krajów Unii Europejskiej,

- Nauczyć się postrzegać ojczystą kulturę i język jako wartości, których kultywowanie jest potrzebą i powinnością każdego Polaka oraz kształtować postawy patriotyczne i obywatelskie,

- Wykorzystywać technologię komputerową do przygotowania prezentacji multimedialnych, wykorzystywać Internet jako źródło wiedzy o bieżących wydarzeniach i pomoc w rozwiązywaniu ciekawych zadań problemowych, korzystać z programów multimedialnych w nauce języków obcych. W projekcie uczestniczyć będzie 168 uczniów kl. I-III. Realizacja projektu obejmuje 382 h zajęć pozalekcyjnych, w tym 51 w pracowni komputerowej oraz przeprowadzenie Konkursu Norwidowskiego

Cele ogólne:

Poprawa wyników nauczania uczniów słabych.

Zapewnienie uczniom możliwości zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających dalszą edukację.

Promocja zainteresowań humanistycznych poprzez organizację Ogólnopolskiego Konkursu Norwidowskiego.

Cele bezpośrednie:

Utworzenie i kontynuowanie pracy zespołów wyrównawczych oraz zajęć dodatkowych.

Uzyskanie ponadstandardowych wyników większości uczniów na egzaminie maturalnym poprzez podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z przedmiotów maturalnych.

Przeprowadzenie VI Ogólnopolskiego Konkursu Norwidowskiego w kategorii literackiej, plastycznej i poezji śpiewanej.

Realizacja projektu zwiększa aktywność szkoły w odniesieniu do oczekiwań rodziców, uczniów i nauczycieli w zakresie przygotowania absolwentów do podjęcia studiów wyższych. Uzyskanie przez uczniów ponadstandordowych wyników na egzaminie maturalnym daje gwarancję kontynuowania nauki i odniesienie sukcesu na rynku pracy. 65% uczniów pochodzi z terenów wiejskich, oni więc mają szansę na wyrównanie barier w dostępie do edukacji, mimo trudnej sytuacji materialnej. Wsparcie uczniów defaworyzowanych ze względów na socjalno- ekonomicznych jest głównym motorem podjęcia zadań projektu. Osiągnięcie celów projektu ma ścisły związek z planowanymi zadaniami Programu Rozwoju Szkoły, a w szcze-gólności z realizacją standardu „ Równość szans”.

Tradycje szkoły tworzy organizacja i przebieg Ogólnopolskiego Konkursu Norwidowskiego, a projekt wzbogaci jego formułę. Wykonanie zadań związanych z projektem podwyższy jakość edukacji szkolnej oraz wpłynie na promocję i rozwój szkoły.

Plan szczegółowych działań( uczestniczy 168 uczniów w czasie 382 godzin zajęć pozalekcyjnych):

Zajęcia wyrównawcze i uzupełniające wiadomości z zakresu podstawy programowej oraz zakresu rozszerzonego.

Rozwiązywanie przykładowych arkuszy egzaminacyjnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy- encyklopedii, słowników, katalogów bibliotecznych, Internetu.

Wykorzystanie techniki informacyjnej i praca z programem multimedialnym-zajęcia w Szkolnym Centrum Dydaktycznym oraz pracowni komputerowej.

Kanony publicznego zawierania głosu, sztuka dyskutowania, ćwiczenie umiejętności wygłaszania referatów i prezentacji maturalnych.

Rozwiązywanie zadań wykraczających poza program nauczania celem zachęcenia uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych.

Rozwijanie zdolności językowych: czytanie, pisanie, słuchanie, mówienie.

Zastosowanie wiedzy teoretycznej w zadaniach z kontekstem rzeczywistym.

Zorganizowanie i przeprowadzenie Ogólnopolskiego Konkursu Norwidowskiego.

Plan działań z wykorzystaniem Internetu oraz współczesnych technik informacyjnych (51 godzin, co stanowi 13,35%):

Korzystanie z bibliotek internetowych i wyszukiwanie informacji w Internecie

Warsztaty poświęcone wykorzystaniu prezentacji multimedialnych.

Obejrzenie przykładowych wystąpień maturalnych z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego.

Zajęcia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych wykonanych przez uczniów i nauczyciela, arkusze maturalne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Zastosowanie dostępnych pracowni komputerowej i Szkolny Centrum Dydaktycznym różnych narzędzi informatycznych do rozwiązywania zadań problemowych.

Zajęcia językowe z wykorzystaniem komputerowych programów edukacyjnych.

Lp.

Nazwa zajęć Nazwisko i imię prowadzącego Termin Liczba uczniów Liczba godzin Planowana liczba godzin 10.IX.2007-15.II.2008

IX X XI XII I

II

1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego Magdziarz Ewa Piątek 11.50-12.35 25 24 3 4 5 3 6 3

Anna Sysa Czwartek 13.35-14.20 27 24 3 5 4 3 5 4

Szafran- Ogonowska Bożena Czwartek 13.35-14.20 24 24 3 5 4 3 5 4

Adamczuk –Szamik Monika Wtorek 13.35-14.20 29 24 3 5 4 3 5 4

2. Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego Ortyl Beata Czwartek 14.25-15.10 15 13 - 4 4 3 2 -

Kontek Agnieszka Wtorek 14.25-15.10 15 13 - 4 4 3 2 -

3. Zajęcia wyrównawcze z języka francuskiego Bijata Ewa Wtorek 7.10- 7.55 15 24 3 4 4 4 5 4

4. Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego Karczmarek Aneta Poniedziałek 12.45-13.20 Środa 12.45-13.20 29 24 3 7 6 4 2 2

Łubińska Ewa Poniedziałek 12.45-13.20 24 24 4 8 6 6 - -

5. Zajęcia dodatkowe z historii Zieliński Piotr Środa 13.35-14.20 20 24 3 5 5 4 4 3

6. Zajęcia dodatkowe z wiedzy o społeczeństwie Nowosadzki Marek Środa 13.35-14.20 20 24 3 5 4 5 3 4

7. Zajęcia dodatkowe z matematyki Pituch Aneta Wtorek 7.10-7.55 Środa 7.10-7.55 25 28 6 8 8 6 - -

Mąka Dorota Środa 13.35- 14.20 10 24 3 5 4 5 3 4

Kiszczak Maria Środa 13.35-14.20 25 16 1 4 4 4 2 2

8. Zajęcia dodatkowe z biologii Kargul Elżbieta Czwartek 13.35-14.20 29 24 5 4 5 3 2 5

9. Zajęcia dodatkowe z geografii Czerniak Renata Piątek 14.25-15.10 25 24 3 4 5 3 6 3

10. Zajęcia dodatkowe z chemii Jarosz Agnieszka Piątek 7.10-7.55 15 24 4 4 5 3 3 5

Dzień Patrona

Dnia 24 września 2007 r.w II LO im. Cypriana Kamila Norwida w Krasnymstawie odbyły się uroczyste obchody Dnia Patrona w rocznicę Jego urodzin. Uroczystości o godzinie jedenastej rozpoczęła Msza św. odprawiana przez ks. proboszcza Romana Skowrona i ks. Mikołaja Ścibora.

W atmosferze powagi i skupienia modlono się za spokój duszy Norwida i w intencji społeczności szkolnej. Następnie odbyła się uroczysta akademia, zainaugurowana wystąpieniem dyrektora szkoły - pana Edwarda Kawęckiego, który powitał zaproszonych gości : pana wicestarostę Andrzeja Kmicica, Naczelnika Wydziału Oświaty – pana Tadeusza Błyskosza i przewodniczącego Rady Powiatu - pana Marka Nowosadzkiego.

Pan dyrektor Edward Kawęcki przypomniał o sukcesach i jakości kształcenia II Liceum. Następnie głos zabrał pan wicestarosta Andrzej Kmicic, który podkreślił aktualność hasła przewodniego uroczystości „Heroizm będzie trwał, dopóki praca”.

Tradycyjnie w czasie Dnia Patrona uczniowie klas pierwszych ślubowali na sztandar szkoły. Rotę ślubowania odczytała wicedyrektor szkoły – p. Anna Cichosz.

Klasy pierwsze reprezentowali:

kl. Ia –Piotr Puziewicz

kl. Ib – Emil Kleban

kl. Ic – Anna Miciuła

kl. Id – Konrad Pitucha

kl. Ie –Kamil Domina

Część artystyczną uroczystości prowadzoną przez Marlenę Szymaniak (kl.IIa) i Kamila Beruna ( kl.IId) rozpoczął konkurs poezji śpiewanej, oceniany przez jury w składzie: Andrzej Kmicic, Bożena Szafran–Ogonowska i Monika Adamczuk–Szamik. Wystąpił zespół z kl. Ia w składzie: Maria Podgórska, Katarzyna Darmochwał, Paulina Ziarko, Justyna Kwiecińska (II miejsce) oraz Ewelina Łaba z klasy II e (I miejsce).

W następnej kolejności odbył się konkurs recytacji wiersza C. K. Norwida.

Przed społecznością szkoły wystąpili:

kl. Ia- Justyna Iłowiecka

kl. Ib – Agnieszka Chwała

kl. Ic- Marlena Śmigasiewicz

kl. Id.- Ewelina Ciołek

kl. Ie- Anna Brzozowska

kl. II a- Marlena Szymaniak

kl. II b – Magdalena Szafraniec

kl. II a –Katarzyna Martyna

kl. III b – Agnieszka Kuśmierczuk

kl. II d- Izabela Kasprzak

kl. III a – Paweł Magdziarz.

kl. III b – Aleksandra Orzechowska

W części finałowej przedstawiciele poszczególnych klas przystąpili do konkursu wiedzy o życiu i twórczości C. K. Norwida – kl. Ib – Ewa Sieniawska, kl. Ie – Klaudia Kowalska, kl. IIa- Karolina Zaręba, kl. IIc – Ewelina Pieczykolan, kl. IId- Łukasz Rybiński, kl.IIe – Izabela Czwórnóg, kl. IIIa – Agnieszka Krzyżanowska, kl. IIIb- Cezary Czwórnóg, kl. IIIc- Ewa Lasek

Regulamin konkursu przypominał zasady turnieju „1 z 10”. Uczestnik, który prawidłowo podał odpowiedź na zadane pytanie – otrzymywał 1 cukierek. Osoby z największą liczbą cukierków znalazły się w półfinale. Konkurs wygrała Agnieszka Krzyżanowska (kl. IIIa), II miejsce – Cezary Czwórnóg ( kl. IIIb) i III miejsce – Ewa Lasek ( kl. IIIc).

Nagrody zwycięzcom wręczyli: przewodniczący jury – pan Andrzej Kmicic i pan dyrektor Edward Kawęcki. Dyrektor Edward Kawęcki zakończył uroczystości dziękując wszystkim zebranym, a w szczególności organizatorom imprezy – pani Bożenie Szafran–Ogonowskiej i Monice Adamczuk–Szamik.

Opracowała: Monika Adamczuk -Szamik

Znów w Zwierzyńcu!!!

Do Zwierzyńca przyjechaliśmy 10 sierpnia. Zamieszkaliśmy na terenie pięknego Ośrodka Turystycznego „Echo”.

Kolejną - 8. Letnią Akademię Filmową rozpoczął tradycyjnie rektor Piotr Kotowski. I zaczął się prawdziwy maraton filmowy – do obejrzenia 250 filmów, nie mówiąc o licznych imprezach towarzyszących – koncertach i spektaklach teatralnych. Na filmy chodziliśmy od rana do nocy. Po projekcjach często odbywały się spotkania autorskie, m. in. z Piotrem Szczepańskim – reż. filmu Aleja gówniarzy, z Cezarym Ciszewskim – reż. filmu Wolność jest darem Boga, Łukaszem Palkowskim – reż. filmu Rezerwat, Jackiem Bławutem – reż. filmu Wojownik, Markiem T. Pawłowskim – reż. filmu Uciekinier czy Marcelem Łozińskim –reż. filmu Jak to się robi.

Aby wytrzymać tempo LAF-u, musieliśmy także odpoczywać. A w lecie najlepiej odpoczywa się i … integruje przy ognisku!. Nasze siły skutecznie wzmacniały także smaczne posiłki, które jedliśmy w „Leśniczance”.

Dzięki wielu sponsorom program LAF-u był tak bogaty, że … aż niektórych przytłaczał a inni nie mogli się nadziwić. Po obfitym obiedzie czas na popołudniowe seanse. Kasia Cichosz nie mogła się doliczyć, ile filmów dzisiaj obejrzała! Mateusz Krupa miał już dosyć, więc schował się na drzewie. W drodze do Kina „Dzięcioł” podziwialiśmy piękny park zwierzyniecki i „utrwalaliśmy” piękne widoki. Siostry Sieniawskie [1] [2] wybrały krótszą, ale równie piękną drogę, aby zdążyć do Kina „Dzięcioł” na film Z przewiązanymi oczami Carlosa Saury. Paweł Magdziarz już nie mógł się doczekać i zaczął „stroić” miny. Po męczącym dniu trzeba było odpocząć i przygotować się do kolejnego filmowego maratonu, przeglądając katalog albo trenując . Kinomanów, którzy do Zwierzyńca przyjechali z całej Polski, uwieczniała na zdjęciach Milena Martyn. Panowie starali się wyglądać schludnie, aby zasłużyć na zdjęcie Mileny.

Nie wiadomo, kiedy 8.Letnia Akademia Filmowa dobiegła końca . Trzeba było pakować bagaże. Wracaliśmy do domu, ale już cieszyliśmy się, że wrócimy tu za rok!

Ewa Magdziarz

Na warsztaty do Gardzienic!!!

Zostawiliśmy „Przedwiośnia”, „XX-lecia międzywojenne” i wyruszyliśmy do magicznego miejsca – do Gardzienic. Oczywiście, trudno się rozstać, ale … komu w drogę, temu czas, chociaż niektórzy mieli kwaśną minę! Po przybyciu na miejsce w tak „pięknych okolicznościach przyrody, niepowtarzalnych” i miny były lepsze! Raźnym krokiem ruszyliśmy do chaty. Zachodziło już słońce a przed nami rozpościerał się tajemniczy ogród.

I w drogę do gospodarzy. Po zakwaterowaniu się wróciliśmy do Ośrodka Praktyk Teatralnych – tam wszystko jest niezwykłe! Gości z całego świata witają urokliwe ruiny. Przed spektaklami - spotkanie w chacie. W „foyer pod eternitem” gości powitał Włodzimierz Staniewski. Prosił o nierobienie zdjęć w salach teatralnych w czasie spektakli, a następnie przedstawił program wieczoru. Czekała nas prawdziwa uczta duchowa przenoszona z miejsca na miejsce – Antyczny Kosmos Gardzienic. W przerwie coś dla ciała, czyli gorąca kawa, herbata i … słynne gardzienickie pierogi! A dla ducha: Metamorfozy według Lucjusza Apulejusza, Ifigenia w Aulidzie ( Mała Ifigenia ) i prapremiera Dużej Ifigenii. Premiera ostatniego spektaklu planowana jest na początek października tego roku w Teatrze La MaMa w Nowym Jorku. Tym większą mieliśmy satysfakcję, że byliśmy pierwsi! Po spektaklach „zgromadzenie” w chacie – każdy mógł zaprezentować to, co chciał, ale po „gardzienickim misterium” nie było wielu odważnych! Za to pięknie prezentowali się studenci Akademii Teatralnej i … chłopcy z Gardzienic. Po wieczorze pełnym niezapomnianych wrażeń wracaliśmy po północy do gospodarzy na nocleg. W księżycową noc nie obyło się bez „bliskich spotkań trzeciego stopnia” – z gardzienickimi psami spuszczonymi z łańcuchów. Tutaj nawet psy są inne – ogromny wilczur podprowadził nas pod dom!

O 10-tej przed śniadaniem zaczął się poranny rozruch – biegaliśmy po parku łąkach, lesie, starym sadzie … Po drodze zatrzymywaliśmy się, aby wykonać wspólne ćwiczenia. Aktorzy prowadzący to poranne misterium podkreślali, jak ważne jest skupienie, otwarcie na naturę i partnera. O dziwo! Okazało się, że potrafiliśmy wykonać nawet bardziej skomplikowane ćwiczenia - wręcz akrobatyczne salta! Oczywiście z asekuracją! Bo to jest bardzo ważne – dbać o bezpieczeństwo partnera.

Po rozruchu porannym bardzo smakowało nam śniadanie! Talerze szybko opustoszały. Jeszcze tylko chwila odpoczynku, rozmów, ćwiczeń … i pracy przed porannymi warsztatami. W Gardzienicach każde miejsce jest piękne i zaprasza do wniknięcia w tę niezwykłą atmosferę.

Aktorka z Ośrodka – pani Ania Dąbrowska prowadziła z nami warsztaty „głosowe” – uczyła nas technik oddychania, wydobywania dźwięku, koordynacji ruchowo-dźwiękowej. Po krótkim czasie pięknie brzmieliśmy w chórze. Pani Ania udowodniła nam, że jesteśmy „instrumentami muzycznymi”. Po zajęciach zachwycaliśmy się niezwykłymi instrumentami zgromadzonymi w sali ćwiczeń: organami wodnymi pozwalającymi na wydobywanie mikrodźwięków, zrekonstruowanymi lirami i kołatkami. Niektórzy wczuli się w rolę starożytnych aojdów … i „metalowców”. Po zajęciach z panią Anią obudziła się w nas dusza artysty .

Następny punkt zajęć to warsztaty z panem Mariuszem Gołajem – aktorem, którego podziwialiśmy za mistrzostwo w wieczornych spektaklach. Najpierw trzeba było przygotować salę do ćwiczeń. Jedni pracowali, inni odpoczywali lub pozowali. Przed zajęciami ruchowymi pani Ania uczyła nas fragmentu ukraińskiej pieśni ludo-wej. Pan Mariusz Gołaj pytał o kontakty z Gardzienicami, wrażenia z wieczornych spektakli, o elementy ruchowe, nad którymi chcielibyśmy pracować. Ćwiczenia ruchowe i wzajemnościowe wymagały koncentracji i zaangażowania. Z pozoru proste zadania aktorskie okazały się trudne, ale staraliśmy się … Warsztaty zakończyliśmy rozmową nt. Akademii Teatralnej prowadzonej przez Ośrodek.

Po obiedzie odbyła się projekcja filmu Trening, w którym pan Włodzimierz Staniewski - założyciel Ośrodka - mówił o formach działania wypracowanych przez aktorów z Gardzienic, o treningu gardzienickim. Prezentowane były także ćwiczenia i etiudy w wykonaniu aktorów z Ośrodka.

Nasz pobyt w Gardzienicach dobiegł końca. Chwila zadumy nad tym, co przeżyliśmy w ciągu dwóch dni w tak niezwykłym miejscu. Niektórzy na pewno chcieliby zostać tu na dłużej. Aż żal wyjeżdżać! Tak tu pięknie! I tacy serdeczni, otwarci ludzie! Na koniec pamiątkowe zdjęcia. Niektórzy już cieszą się – ja tu wrócę! Na razie jednak wracamy do Krasnegostawu.

Ewa Magdziarz

Hej ho! Hej ho! Na warsztaty do Gardzienic by się szło!!!

Po niecałych dwudziestu dniach nauki, ja oraz kilkanaście osób z mojej szkoły (było nas tylko trzech chłopaków i dużo dziewczyn - nie pamiętam ile) 22 września pojechaliśmy na warsztaty do Gardzienic. Po niecałych 40 minutach byliśmy na miejscu. W Gardzienicach byłem po raz kolejny, więc wiedziałem, że jest to niezwykłe miejsce. Przyglądając się „ekipie” ze szkoły, miałem wrażenie, że dla nich jest to taka normalna wycieczka. Bardzo szybko to magiczne miejsce oczarowało całą grupę. Spacerowaliśmy po Ośrodku, a gdy nadszedł czas spektakli, z żalem opuszczaliśmy te piękne, zielone tereny. Jednak po obejrzeniu spektakli wiedzieliśmy, że uczestniczyliśmy w niezwykłym wydarzeniu. Po spektaklach wróciliśmy do domów gospodarzy na nocleg.

Następnego dnia o 1000 rano warsztaty zaczęły się od porannego rozruchu. Trochę sobie pobiegaliśmy. Gdy dobiegliśmy do lasu, zaczęły się ćwiczenia grupowe. Po ćwiczeniach wróciliśmy do chaty na śniadanie. Później poszliśmy do głównego budynku teatru i tam mieliśmy zajęcia głosowe z panią Anią Dąbrowską. Następnie przeszliśmy na scenę główną i mieliśmy zajęcia z panem Mariuszem Gołajem. Najbardziej mi się podobały ćwiczenia głosowe. Podzieliliśmy się na 3 grupy. Śpiewaliśmy wszyscy tę samą głoskę np. „o”. Połączenie w różnych tonacjach dawało niesamowity efekt. Ćwiczenia ruchowe też mi się podobały, ale i bawiły. Pan Mariusz kazał nam wykrzyknąć swoje imię i przebiec szybko przez salę … i schować się. 100% chłopaków wykonało swoje zadanie dobrze. W końcu, jaki to problem krzyknąć swoje imię i przebiec przez salę? Z dziewczynami było inaczej. Niektóre nie mogły wykrzyknąć głośno swojego imienia. Takie proste zadanie, a sprawiało problemy.

Po obiedzie poszliśmy do sali projekcyjnej i obejrzeliśmy film dokumentalny o Gardzienicach. Oglądanie filmu było ostatnim punktem warsztatów. Po projekcji nie chciało nam się stamtąd wychodzić i każdy zaczął grać, na czym mógł - na pianinie, bębnach, gitarze (to ja) i innych cudacznych instrumentach muzycznych. Niestety w końcu musieliśmy wracać do „Krasnego Yorku”.

Warsztaty bardzo mi się podobały, były świetne. Mam nadzieję, że będę miał jeszcze okazję w nich uczestniczyć. Mam także nadzieję, że uda mi się dostać do Akademii Praktyk Teatralnych w Gardzienicach. Kiedy po raz pierwszy obejrzałem spektakl w Ośrodku Praktyk Teatralnych, zostałem zauroczony teatrem, występowaniem na scenie. W przyszłości chciałbym zostać aktorem. Wierzę, że warsztaty w Gardzienicach i udział w zajęciach Akademii pozwolą mi spełnić moje marzenia.

Paweł Magdziarz, II LO w Krasnymstawie, kl. III A

W Gardzienicach …

Pobyt na warsztatach w Gardzienicach bardzo wpłynął na moje wyobrażenie o teatrze. Wspaniali ludzie nauczyli mnie w tym krótkim czasie szacunku do sztuki i sceny. Zrozumiałam, ze aktorstwo nie jest takie łatwe, jak wydawało mi się, gdy siedziałam na widowni i oglądałam spektakl. Aby zostać aktorem, trzeba cierpliwości i wielu dni żmudnej pracy nad samym sobą.

Gardzienice oczarowały mnie swoim pięknem i spokojem. Również poranne ćwiczenia bardzo mi się podobały i nastawiły pozytywnie do aktywności fizycznej.

W przyszłości pragnę zostać aktorką, więc warsztaty pozwoliły mi zrozumieć problemy, nad którymi do tej pory zastanawiałam się i pomogły mi zrozumieć „rolę” aktora w teatrze.

Jednego jestem pewna – to nie był mój ostatni pobyt w Gardzienicach!

Sylwia Łukaszczyk, II LO kl. I A

Warsztaty w Gardzienicach

Warsztaty teatralne w Gardzienicach były bardzo ciekawe, pouczające i dobrze zorganizowane. Wpłynęły bardzo pozytywnie na mój stosunek do sztuki teatralnej. Teraz wiem, że praca aktora nie jest taka prosta, jak wydaje się widzowi. Cieszę się, że mogłam uczestniczyć w zajęciach, które przygotowują aktorów do występów na scenie. Zajęcia te były niezmiernie ciekawe i nietypowe. Przyznaję szczerze, ze zajęcia poranne były dla mnie wielkim zaskoczeniem - nigdy w takich nie uczestniczyłam!

Spektakle były świetne, perfekcyjnie zagrane. Lubię mitologię, dlatego spektakle zrobiły na mnie ogromne wrażenie, ukazując w tak niezwykły sposób znane mity.

Atmosfera w Gardzienicach była niesamowita. Wszyscy byli dla nas mili i oferowali swoją pomoc. Mam nadzieję, że będę jeszcze miała okazję brać udział w takim przedsięwzięciu, bo to naprawdę wspaniałe!

Monika Wójtowicz, II LO kl. I A

Analiza losów absolwentów II LO im. C.K. Norwidaw Krasnymstawie w 2007 roku

W 2007 roku 145 uczniów ukończyło szkołę. Z dalszego kształcenia zrezygnowało 6 osób, w tym cztery wyjechały za granicę. Nieznane są losy 5 uczniów. Naukę na wyższych uczelniach podjęło 122 osób, co stanowi prawie 84,2% wszystkich absolwentów.

UCZELNIE WYBRANE PRZEZ ABSOLWENTÓW II LO

UNIWERSYTETY

Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie-24

Katolicki Uniwersytet Lubelski-16

Uniwersytet Warszawski-1

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu-1

Uniwersytet Jagielloński-1

Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie-1

POLITECHNIKI

Politechnika Lubelska-10

Politechnika Krakowska-1

AKADEMIE

Akademia Rolnicza w Lublinie-8

Akademia Rolnicza w Krakowie-1

Akademia Medyczna W Lublinie-2

Akademia Ekonomiczna W Poznaniu-1

Wojskowa Akademia Techniczna-2

Sggw-2

Seminarium Duchowne-2

Wyższa Szkoła Ekonomii I Innowacji W Lublinie-13

Wyższa Szkoła Społeczno - Przyrodnicza W Lublinie-9

Wyższa Szkoła Zarządzania I Administracji W Zamościu-8

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości I Administracji W Lublinie-7

Wyższa Szkoła Im. Jasińskiego W Warszawie-1

Szkoła Wyższa Im. Jańskiego W Chełmie-1

Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki I Pielęgnacji Zdrowia-1

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa W Chełmie-1

Teb - Edukacja W Lublinie-1

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych W Lublinie-1

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa W Białej Podlaskiej-1

Bussiness School Warszawa-1

Kursor W Lublinie-1

Dolnośląska Szkoła Wyższa-1

2008/2009

Spotkanie z premierem Jerzym Buzkiem

W dniu 22 maja w hali sportowej MOSiR-u odbyło się spotkanie p.t. „Media, idee, wartości” organizowane przez fundację \\\\\\\\\\\\\\\"Zacny uczynek\\\\\\\\\\\\\\\" i lokalny tygodnik „Echo Krasnegostawu”.

Uczestniczyli w nim m.in. były premier Jerzy Buzek, prof. Zdzisław Najder, pani profesor Lena Kolarska-Bobińska i wiele innych znanych osobistości ze świata polityki i mediów.

W spotkaniu uczestniczyła 10-osobowa grupa uczniów II LO im. C.K. Norwida w Krasnymstawie z dyrektorem Edwardem Kawęckim. W trakcie konferencji dowiedzieliśmy się , że asystentka pana premiera J. Buzka, Ania Paradowska jest absolwentką naszej szkoły. To miłe i zaskakujące spotkanie zarejestrowaliśmy na naszych zdjęciach.

Reżyser A. Marek Drążewski w „Iluzjonie”

Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Filmowy „Iluzjon”, działający przy II Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida i Krasnostawskim Domu Kultury, zaprosił reżysera A. Marka Drążewskiego na spotkanie autorskie z uczniami krasnostawskich szkół ponadgimnazjalnych. A. Marek Drążewski ukończył Wydział Reżyserii PWSFTviT w Łodzi w 1979 r. Jest autorem filmów dokumentalnych, realizatorem telewizyjnych widowisk artystycznych i telewizyjnych programów poetyckich. W jego filmografii znajduje się wiele dokumentów, m. in.: „Z Gdańska do Europy”, „Władysław Szpilman 1911 – 2000. Własnymi słowami” i „Dzięki niemu żyjemy”. Ostatni z wymienionych dokumentów ukazuje sylwetkę Wilma Hosenfelda, niemieckiego oficera znanego głównie jako wybawca Władysława Szpilmana. Niezwykła postać bohatera filmu skłoniła opiekuna MDKF-u do nawiązania kontaktu z rodziną Hosenfelda. Taki kontakt został nawiązany dzięki uprzejmości reżysera. Tłumaczeniem korespondencji zajęła się Beata Ortyl – nauczyciel języka niemieckiego w II LO im. C. K. Norwida.

Spotkanie z A. Markiem Drążewskim- sfinansowane ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej - odbyło się 20 kwietnia w sali kinowej Krasnostawskiego Domu Kultury w ramach przeglądu „Sacrum w Filmie”. Grażyna Bukowska – producent wykonawczy TVN Discovery Historia - wyraziła zgodę na bezpłatny pokaz. Projekcja poprzedzona została prelekcją reżysera, który mówił o okolicznościach powstania filmu. Przed pokazem zostały odczytane również dwa listy – wysłany do Detleva Hosenfelda– syna bohatera filmu, a także odpowiedź, którą otrzymaliśmy. Detlev Hosenfeld pisał o ojcu: „W swoich listach, a przede wszystkim w „Dziennikach Warszawskich”, daje wyraz zwątpieniu we wszystko, co dzieje się w imię Niemiec. Mówi tutaj o aktach nieopisanego terroru dokonanego na Polakach i niepojętego wyniszczenia ludności żydowskiej. W tym kontekście staje się zrozumiałe, że próbuje ratować Polaków i Żydów, narażając własne życie. Władysław Szpilman opowiada dokładnie o swoim uratowaniu. Jest to dobre uzupełnienie do filmu „Pianista“ Romana Polańskiego. Pan profesor Kulesza z Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie zaangażował się już w 2003 roku w proces uhonorowania naszego ojca w Yad Vashem. W lutym 2009 roku pojawiła się oficjalna strona Yad Vashem z doniesieniem, że Wilm Hosenfeld został przyjęty do grona „Sprawiedliwych wśród Narodów Świata“. Panu A. Markowi Drążewskiemu, my, dzieci Wilma Hosenfelda, jesteśmy szczególnie wdzięczni jako ostatni świadkowie tamtych lat za to, że mogliśmy opowiedzieć o naszym ojcu. Mamy nadzieję, że dzięki temu filmowi historia naszego ojca znajdzie zainteresowanie również wśród młodzieży polskiej i niemieckiej trzeciego pokolenia po wojnie.” Odczytanie listu od Detleva Hosenfelda było wzruszającą niespodzianką dla reżysera. Następny punkt spotkania to projekcja filmu „Dzięki niemu żyjemy”, który młodzież obejrzała w wielkim skupieniu. Obraz filmowy wzbogaciła dyskusja. Reżyser zaczął od pytania o zrozumienie przesłania filmu. Podkreślił, że sytuacje ukazane przez niego mogą dotyczyć także młodych ludzi, bo trudne wybory zdarzają się w każdym czasie. Reżyser mówił o swoich kontaktach z rodziną Hosenfelda. Zaznaczył, że współpraca w trakcie pracy nad filmem układała się bardzo dobrze. Wiele pamiątek po Wilmie Hosenfeldzie udostępnionych przez rodzinę do wykorzystania w filmie w znacznym stopniu wzbogaciło ten niezwykły dokument. W czasie dyskusji pytano, czy film był pokazywany młodzieży niemieckiej. Okazało się, że takich spotkań nie było, ponieważ nie było nimi zainteresowania. Nawet po „Pianiście” oddźwięk był ograniczony. Pytano również , czy znani byli reżyserowi Niemcy, którzy w czasie wojny zachowywali się podobnie jak Hosenfeld. Drążewski mówił o dwunastu takich Niemcach w różnych krajach Europy. Być może byli i inni, ale ich działania trudno dziś udokumentować

Młodzież pytała także o plany na przyszłość. Przygotowanie dokumentu zajmuje średnio około dwóch lat, więc jest to proces czasochłonny. Najbliższe projekty to dokument o tajemnicach świadomości. Zainteresowanie reżysera strukturą mózgu wiąże się z powrotem do studiów biofizycznych. Inny projekt związany jest z filmem dokumentalnym o Lublinie. Reżyser zachęcał młodzież do filmowania, chociażby telefonem komórkowym. Radził także, jak robić film. Przede wszystkim należy sobie odpowiedzieć na trzy pytania: dla kogo i o czym ma być film oraz jakimi środkami należy się posłużyć? Reżyser musi być pewny, że temat, który chce pokazać, będzie interesujący dla innych. Liczy się także jasność przekazu, klarowność formy i niezależność w wyrażaniu poglądów – podkreślał A. Marek Drążewski.

Po wręczeniu kwiatów i podziękowaniu zrobiono pamiątkowe zdjęcia. Na tym spotkanie nie skończyło się. Młodzież jeszcze długo rozmawiała z reżyserem - świetnym gawędziarzem Młodzi z uwagą słuchali rad – tych związanych ze sztuką filmową, ale także tych dotyczących określonych wyborów życiowych. Może uda się powrócić do pewnych niedokończonych tematów? Mamy nadzieję, że spotkamy się jeszcze z A. Markiem Drążewskim, jeżeli nie na spotkaniu autorskim, to może na warsztatach filmowych?

Opiekun MDKF „Iluzjon” Ewa Magdziarz

Zdjęcia: Katarzyna Darmochwał, Paweł Kura

Spotkanie z reżyserem A. Markiem Drążewskim

Dnia 20 kwietnia w KDK o godzinie 11.00 odbyło się spotkanie z panem Andrzejem Markiem Drążewskim - polskim scenarzystą, montażystą i reżyserem.

Spotkanie rozpoczęło się od powitania reżysera i prelekcji wygłoszonej przez pana Drążewskiego na temat filmu pod tytułem „Dzięki niemu żyjemy” powstałego w 2008 roku. Następnie odczytano dwa listy - jeden z II LO do pana Hosenfelda – syna bohatera filmu, natomiast drugi był odpowiedzią od pana Hosenfelda skierowaną do pana Drążewskiego i uczestników spotkania.

Po odczytaniu listów odbyła się projekcja filmu „Dzięki niemu żyjemy” o Wilmie Hosenfeldzie. Dokument mówi o niemieckim oficerze, który między innymi uratował życie pianiście, Władysławowi Szpilmanowi. Postawa Wilma Hosenfelda powinna stanowić przedmiot wspólnej refleksji Polaków i Niemców, a także zapoczątkować próby zrozumienia i pojednania obu narodów. W filmie wypowiadali się potomkowie słynnego oficera oraz uratowanych przez niego Polaków.

Po prezentacji dokumentu nadszedł czas na pytania do reżysera. Było ich mnóstwo i dotyczyły one nie tylko samego filmu, ale także innych projektów pana Drążewskiego oraz komplikacji w ich realizacji. Dowiedzieliśmy się wiele o realizacji filmów , a także o problemach towarzyszących pracy nad nimi. Reżyser mówił również o satysfakcji z wykonywanej pracy i zachęcał młodzież do robienia filmów.

Na zakończenie uczniowie podziękowali reżyserowi za wspólnie spędzony czas i wręczyli kwiaty. Zrobiliśmy też pamiątkowe zdjęcia z panem Drążewskim.

Spotkanie zostało zorganizowane przez panią Ewę Magdziarz – opiekuna MDKF-u.

Jestem pewna, że spotkanie skłoniło młodzież do refleksji na temat tego, co jest ważne w życiu i jak trudno dokonywać życiowych wyborów. Historia Wilma Hosenfelda i jego rodziny dała nam dużo do myślenia!

Paulina Ziarko, kl. II A

20 kwietnia 2009 r. w Krasnostawskim Domu Kultury odbyła się projekcja filmu dokumentalnego pt. „Dzięki niemu żyjemy” w reżyserii pana Marka Drążewskiego. Film przedstawia postać Wilma Hosenfelda, niemieckiego oficera , który od czerwca 1940 r. stacjonował w Warszawie jako oficer przy warszawskiej komendzie Wermachtu. Dokument ukazuje całkowicie odmienny obraz żołnierza niemieckiego, który do tej pory znaliśmy. Wilm Hosenfeld w 1944 r. uratował życie polskiemu pianiście Władysławowi Szpilmanowi. Kompozytor zalicza się do grona wielu osób, którym podczas II wojny światowej Hosenfeld uratował życie. Wilm Hosenfeld celnie opisywał w listach do rodziny sytuację panującą w Polsce i problemy miejscowej ludności. Krytykował w swoich zapiskach faszyzm i komunizm jako bliźniacze systemy totalitarne. Pięknie pisał o miłości do swojej rodziny i o mocnej wierze w Boga. Podczas oglądania filmu nasunęła mi się refleksja, iż postawa Hosenfelda powinna skłonić do refleksji Polaków i Niemców. Jego doświadczenia w czasie niemieckiej okupacji Pabianic, a także powojenne losy powinny utrwalić się w pamięci Polaków i Niemców. Pamięć o Wilmie Hosenfeldzie o czym mówił reżyser – to rzeczywisty fundament służący pojednaniu i wzajemnemu zrozumieniu. Magdalena Wilińska, kl. II A.

Magdalena Wilińska, kl. II A

Matura 2009

Około 440 tysięcy maturzystów w Polsce i 157 w II LO im. C. K. Norwida rozpoczęło sesję egzaminów pisemnych, która potrwa do 29 maja 2009r.Większość uczniów naszego Liceum pisało maturę na sali gimnastycznej, pozostali w salach nr 18 i 19.

Maturzystów powitał pan dyrektor Edward Kawęcki, życząc im jak najlepszych wyników.

Na maturze z języka polskiego na poziomie podstawowym maturzyści zetknęli się z takimi lekturami jak: \\\\\\\\\\\\\\\"Pan Tadeusz\\\\\\\\\\\\\\\" i \\\\\\\\\\\\\\\"Chłopi \\\\\\\\\\\\\\\" , a na poziomie rozszerzonym mieli do napisania wypracowania na temat.: \\\\\\\\\\\\\\\"Metafora drogi w powieści \\\\\\\\\\\\\\\"Kamień na kamieniu\\\\\\\\\\\\\\\" Wiesława Myśliwskiego\\\\\\\\\\\\\\\" oraz \\\\\\\\\\\\\\\"Różnica między rozumem a mądrością na podstawie \\\\\\\\\\\\\\\"Pieśni XXII\\\\\\\\\\\\\\\" i \\\\\\\\\\\\\\\"Trenu IX\\\\\\\\\\\\\\\" Jana Kochanowskiego\\\\\\\\\\\\\\\".

Zdecydowana większość maturzystów II LO twierdziło iż bez większych problemów poradziło sobie z egzaminem dojrzałości z języka polskiego.

Życzymy powodzenia podczas kolejnych egzaminów maturalnych!

„Norwid” pożegnał absolwentów

„Człowiek jest tak długo mądry, dopóki szuka mądrości”

W II Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Krasnymstawie wręczono świadectwa ukończenia szkoły 157 uczniom klas trzecich. Uroczystość podsumowania roku szkolnego 2008/2009 odbyła się 24 kwietnia br. Wszyscy absolwenci będą mogli teraz przystąpić do egzaminu maturalnego.

W uroczystości wzięły udział władze powiatu: starosta Janusz Szpak, wicestarosta Andrzej Kmicic, przewodniczący Rady Powiatu Marek Nowosadzki oraz przewodniczący Komisji Oświaty Marek Kiciński.

Dyrektor Edward Kawęcki przedstawił wyniki nauczania i osiągnięcia uczniów klas trzecich i wspólnie z panią wicedyrektor Anną Cichopsz wręczyli świadectwa z wyróżnieniem osobom, które uzyskały najwyższe średnie ocen: Agacie Wróbel – śr. 5,19, Ewelinie Pieczykolan – śr. 5,13, Patrycji Patyrze – śr. 5,0, Magdalenie Szafraniec – śr. 4,87, Iwonie Poździk – śr. 4,88, Łukaszowi Rybińskiemu – śr. 4,87, Katarzynie Grabek – śr. 4,81, Karolinie Zarębie – śr. 4,81, Marlenie Szymaniak – śr. 4,75, Justynie Iłowieckiej – śr. 4,94, Izabeli Czwórnóg – śr. 4,88, Dorocie Radziszewskiej – śr. 4,75. Dyrektor i wychowawcy klas wręczyli też najlepszym uczniom dyplomy i nagrody książkowe.

Uczniowie „Norwida brali udział w wielu olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych. Szkoła otrzymała dyplom za zajęcie II miejsca w „Powiatowych Konkursach Przedmiotowych”. Spośród klas trzecich najwyższe średnie ocen uzyskała klasy IIIa (3,89) i IIIc (3,78). Sukcesy uczniów, wysokie średnie, praca wychowawcza – te elementy decydują o tym, że szkoła cieszy się popularnością wśród gimnazjalistów.

Powodzenia na egzaminach maturalnych i kontynuowania nauki na wyższych uczelniach życzył uczniom klas trzecich starosta Janusz Szpak. „W imieniu samorządu powiatu dziękuję rodzicom za wychowanie dzieci, wychowawcom za trud nauczania. Cieszę się, że tak wielu z was uzyskało wysokie osiągnięcia w nauce” – mówił starosta. Następnie wspólnie z wicestarostą Andrzejem Kmicicem wręczyli najlepszym absolwentom nagrody książkowe ufundowane przez samorząd powiatowy.

Korzystając z okazji starosta Janusz Szpak wspólnie z wicestarostą A. Kmicicem, przewodniczącym Rady M. Nowosadzkim i przewodniczącym Komisji M. Kicińskim uhonorowali też najlepszych uczniów „Norwida” stypendiami starosty krasnostawskiego za najlepsze wyniki w nauce w I półroczu. Stypendystami zostali: Justyna Iłowiecka z IIIe - śr. 5,00, Karolina Rudnik z IIc - śr 4,92, Anna Brzozowska z IIe - śr. 4,92, Bartłomiej Gwarda z IIb - śr. 4,86, Ewelina Pieczykolan z IIIc - śr. 4,8, Klaudia Kowalska z IIe - śr. 4,75.

Ważnym punktem uroczystości było wręczenie Nagrody Patrona Szkoły. Nagrodę przyznaje kapituła absolwentowi, który zbliża się do ideałów wskazanych przez patrona, w podejmowaniu decyzji kieruje się osądem sumienia, akceptuje wartości bliskie Norwidowi, twórczo uczestniczy w życiu społecznym oraz cieszy się dobrą opinią w środowisku. W tym roku kapituła pod przewodnictwem dyrektora E. Kawęckiego nominowała aż 11 uczniów: z klasy IIIa Marlenę Szymaniak i Annę Poniewozik, z klasy IIIb Pawła Kawęckiego i Katarzynę Grabek, z klasy IIIc Ewelinę Pieczykolan, Patrycję Patyrę i Monikę Łukasik, z klasy IIId Iwonę Poździk i Dorotę Radziszewską, z klasy IIIe Justynę Iłowiecką i Agatę Wróbel. Uczniowie nominowani otrzymali dyplomy i statuetki „Norwida” a główną Nagrodę Patrona zdobyła Justyna Iłowiecka. Nagrodą jest 4-dniowa wycieczka Praga – Złote Miasto w dniach 11-14 czerwca. Wręczenia nagród dokonali fundatorzy: ks. Roman Skowron i przewodniczący Rady Powiatu Marek Nowosadzki.

„Chciałabym podziękować za to wyróżnienie. Ta nagroda bardzo wiele dla mnie znaczy. Chcę podziękować nauczycielom, wychowawcy oraz rodzicom za wpojone zasady” – powiedziała wzruszona laureatka. Chwile radości i wzruszenia przeżyli także rodzice uczniów wyróżnionych i nagrodzonych odbierając z rąk dyrektora Kawęckiego i wicedyrektor Anny Cichosz listy gratulacyjne.Dyrektor Kawęcki wraz z panią Joanną Szufnarą wręczyli absolwentom nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe w latach 2006-2009.

„Gratuluję wam ukończenia liceum i pragnę podziękować wszystkim, którzy pracowali na ten sukces. Życzę wam drodzy uczniowie szczęścia na egzaminie dojrzałości oraz kultywowania ideałów patrona szkoły – mówił na zakończenie uroczystości Edward Kawęcki.

Ostatnim akcentem pożegnania były kwiaty dla dyrekcji i wychowawców klas trzecich: Ewy Bijaty (IIIa), Anety Karczmarek (IIIb), Bożeny Szafran-Ogonowskiej (IIIc), Agnieszki Kontek (IIId) i Leszka Klucha (IIIe). Wyrazy uznania za trud wychowawczy skierowała też do grona pedagogicznego przewodnicząca Rady Rodziców Lidia Rogowska-Szostek.

Uroczystość pożegnania uświetniła część artystyczna przygotowana przez uczniów klas drugich i pierwszych pod kierunkiem pani Beaty Tokarskiej-Kruk O oprawę plastyczną uroczystości zadbała pani Joanna Szufnara.

Marek Nowosadzki

Studniówka 2009

SZKOLNA WYCIECZKA TRASĄ Krasnystaw-Leżajsk-Łańcut

Dnia 22 pażdziernika 2008 r o godzinie 8.00, uczniowie II LO im.C.K. Norwida z klas Ic,Id, IIa,IIb,IIc,IIIc.pod opiekę wychowawców: Piotra Zielińskiego, Marii Kiszczak i Adama Pytera, wyruszyli na wycieczkę trasą Krasnystaw - Leżajsk- Łańcut. Łącznie było 39 uczestników wycieczki. Autokar wiózł uczniów przez piękne i malowniczo położone tereny zachodniego skraju Roztocza. Pierwszym punktem programu zwiedzania była Bazylika Zwiastowania NMP w Leżajsku – wzniesiona w miejscu, gdzie według tradycji ukazała się w 1590 roku Tomaszowi Michałkowi Matka Boska. Sprawują nad nią opiekę ojcowie bernardyni. Uczniowie zwiedzali wczesnobarokowy kościół powstały w latach 1618-1628 z fundacji marszałka nadwornego koronnego Łukasza Opalińskiego Pierwotny kościół drewniany został wzniesiony w 1594 r., zaś murowany w 1610. W 1608 do Leżajska sprowadzono bernardynów. Obecny, wczesnobarokowy, kościół powstał w latach 1618-1628 z fundacji marszałka nadwornego koronnego Łukasza Opalińskiego.. Kościół ma 60 metrów długości, 26 metrów szerokości i 28 metrów wysokości. Może on pomieścić 5 tysięcy ludzi.W roku 1637 zbudowano ołtarz, a nieco później bogate zdobione stalle oraz ambonę.W roku 1675 kościół otoczono wysokim murem, aby chronić go przed najazdami tatarskimi. Bazylika stanowi sanktuarium Matki Boskiej Pocieszenia.

Następnie wycieczka udała się do Łańcuta aby obejrzeć Zamek Lubomirskich i Potockich w Łańcucie – dawną rezydencję magnacką w Łańcucie, która była jedną z najbardziej znaczących rezydencji arystokratycznych w całej Europie. Na tle innych magnackich rezydencji w Polsce zamek w Łańcucie wyróżnia się – mimo strat – bogactwem zbiorów i zachowanymi założeniami parkowo-pałacowymi, a więc ogrodami, budynkami mieszkalnymi i służebno-gospodarczymi. Po wejściu do zamku przechodzi się do Wielkiej Sieni, której układ zachował się aż z XVII wieku. Jest tam jeden filar i 4 przęsła sklepienia. Na sklepieniu znajdują się 3 herby rodzin spokrewnionych z Lubomirskimi (Czartoryskich, Sanguszków i Radziwiłłów) oraz herb samych Lubomirskich. Wokół zamku znajduje się park o charakterze angielskiego parku krajobrazowego. Obecny jego kształt w znacznym stopniu powstał pod koniec XVIII i na początku XIX wieku kiedy należał on do Stanisława i Izabeli Lubomirskich. Księżna marszałkowa Izabela Lubomirska z zamiłowaniem dbała o sukcesywne powiększanie i ulepszanie zamkowych ogrodów, zamkowej Oranżerii oraz parku. Park ma obszar 36 ha. Ostatnim punktem zwiedzania była wizyta w stajni i wozowni rodu Potockich. Wycieczka powróciła do Krasnegostawu około godziny 19.

Cudowne chwile w Zwierzyńcu

Do Zwierzyńca przyjechałyśmy 8 sierpnia i od razu udałyśmy się do Ośrodka „Echo”, w którym opłaciłyśmy swój pobyt na polu namiotowym. W ośrodku nie brakowało rozrywek, znajdowało się tam boisko do piłki plażowej, huśtawki oraz miejsca na ognisko. Następnie udałyśmy się po główny cel naszej wycieczki, czyli wykupienie 3 dniowej akredytacji filmowej, dzięki której miałyśmy wstęp przez 3 dni na wszystkie wyświetlane projekcje filmowe. Nie mogłyśmy także odmówić sobie pójścia nad staw Echo, który cieszył się dużą popularnością wśród wczasowiczów. Słońce silnie prażyło, dzięki czemu pobyt nad jeziorem był wspaniały ! Niestety pod wieczór na niebie pojawiły się ciemne chmury, które zwiastowały nadchodzącą burzę. Od razu schroniłyśmy się w kuchni wraz z innymi wczasowiczami. Burza minęła, ale my poniosłyśmy dużą stratę, jaką było zalanie namiotu. Nie zastanawiając się, zaczęłyśmy suszyć nasze przemoknięte ubrania.

Przez kolejne dni codziennie przeglądałyśmy katalog 9. Letniej Akademii Filmowej, w którym znajdowały się krótkie recenzje filmów, ich czas i miejsce wyświetlania. Wybór był naprawdę duży, gdyż do obejrzenia było aż 350 filmów o przeróżnej tematyce! Projekcje filmowe były wyświetlane w 5. kinach: w kinie „Salto” , „Jowita”, ”Dzięcioł”, „Skarb” oraz w ZOKiRZE . Kierowałyśmy się do nich za pomocą cennych drogowskazów specjalnie powstałych na tę imprezę. Najbardziej zaciekawiły nas filmy: „Bitwa o Irak” w reż. Nicka Broomfielda, „Istnienie” w reż. Marcina Koszałki oraz „Niezawodny system” w reż. Izabeli Szylko. Po projekcjach dwóch ostatnich filmów odbyły się ciekawe spotkania autorskie, podczas których poznałyśmy tajniki powstawania filmów.

Podczas Letniej Akademii Filmowej bawiłyśmy się aż do późnych godzin nocnych, chodziłyśmy na cykl filmów „Kino nocne” , które wyświetlane były codziennie od godz. 22.00 na dziedzińcu niemal 200-letniego Browaru Zwierzyniec. Największym zainteresowaniem cieszył się znany horror Juana Antonia Bayona pt. „Sierociniec”. Po filmowych atrakcjach był czas na muzykę i dobrą zabawę, którą zapewniały koncerty muzyczne. Wystąpiły na nich aż dwa zespoły prezentujące muzykę cygańską, która porwała nas do tańca!

Cudowne chwile tegorocznych wakacji dobiegły końca, ale mamy nadzieję, że za rok znów weźmiemy udział w Letniej Akademii Filmowej !

Katarzyna Martyna, II A

Zwierzyniec filmowy

Wraz z trzema dziewczętami z klasy: Kasią Martyną, Moniką Niedzielą i Olą Pijas postanowiłyśmy wybrać się na 9. Letnią Akademię Filmową w Zwierzyńcu.

Do Zwierzyńca przyjechałyśmy 8 sierpnia. Zamieszkałyśmy w namiocie na terenie pięknego Ośrodka Turystycznego ,,ECHO”. W pierwszym dniu postanowiłyśmy pójść nad staw ,,ECHO’’ oraz zwiedzić miasteczko. Pogoda dopisała, woda była ciepła a krajobraz wspaniały. Najbardziej spodobał mi się ,,kościół na wodzie’’. Podczas LAF można było obejrzeć około 350 filmów, zapoznać się z kulturą romską, zwiedzić Zwierzyniec, obejrzeć film w wozie cygańskim, wybrać się na spływ kajakowy czy na kurs tańca cygańskiego. Wykupiłyśmy trzydniową akredytację, dzięki której już od soboty mogłyśmy zacząć oglądanie filmów. Projekcje można było podziwiać w 5 kinach: ,,Skarb’’, ,,Dzięcioł’’, ,,Jowita’’, ,,Salto’’ i ,,ZOKiR’’. Pierwszym filmem, jaki obejrzałyśmy, był obraz ,,Ojcze nasz”, którego projekcja odbyła się w kinie ,,Jowita’’. Ze wszystkich filmów, które mogłam obejrzeć, najbardziej podobał mi się film ,,Niezawodny system” w reż. Izabeli Szylko i ,,Istnienie’’ w reż. Marcina Koszałki. Filmy te były naprawdę ciekawe a po ich projekcji odbyły się dodatkowo spotkania autorskie. W filmie ,,Niezawodny system” główną bohaterkę gra aktorka Alina Janowska. Starsza pani próbuje naprawić błąd z przeszłości i odzyskać bezcenny naszyjnik. Bohaterka opracowuje niezawodny system, który ma jej zapewnić wygraną w kasynie. Bohaterem filmu ,,Istnienie’’ jest Jerzy Nowak, który postanawia oddać po śmierci swoje ciało na cele naukowe. Film stawia najważniejsze pytania o to, co w życiu ma sens i co po nas zostanie po śmierci. Wieczorami często wybierałyśmy się na koncerty nocne, które odbywały się na dziedzińcu zabytkowego zwierzynieckiego browaru. Bardzo podobał mi się koncert cygański, na którym można było posłuchać pięknych cygańskich piosenek jak również potańczyć.

Jeszcze się nie spostrzegłyśmy, kiedy 9. Letnia Akademia Filmowa dobiegła końca. Jednak w pamięci pozostały ciekawe filmy, wspaniałe krajobrazy i niepowtarzalna atmosfera, jaka panuje w Zwierzyńcu podczas LAF. Wszystkich zachęcam do udziału w 10. Letniej Akademii Filmowej, gdyż na każdego miłośnika kina czeka tu mnóstwo atrakcji.

Karolina Gmiter, IIA

9. LAF

Letnia Akademia Filmowa rozpoczęła się 8 sierpnia. Ponad 350 filmów - w większości to te \\\\\\\\\\\\\\\"mniej znane i lubiane\\\\\\\\\\\\\\\", ale to kino imponujące, efektowne, intrygujące i zabawne. Filmy mają na celu przekazanie określonego systemu wartości, ale to właśnie takie kino zdaje się prowadzić do indywidualnej interpretacji przez odbiorcę. Kino, które możemy określić niepodległym, niezależnym, w przeciwieństwie do komercyjnych produkcji. LAF demonstruje dzieła, które nie mają masowego odbiorcy. Letnia Akademia Filmowa jest unikatową, jedyną w swoim rodzaju możliwością spotkania się z \\\\\\\\\\\\\\\"kunsztownym dziełem\\\\\\\\\\\\\\\". Bogaty repertuar (m.in.: \\\\\\\\\\\\\\\"Niezawodny system\\\\\\\\\\\\\\\" , \\\\\\\\\\\\\\\"Istnienie\\\\\\\\\\\\\\\", \\\\\\\\\\\\\\\"Bitwa o Irak\\\\\\\\\\\\\\\", \\\\\\\\\\\\\\\"Rumba\\\\\\\\\\\\\\\") przyciągał tłumy. Organizatorzy LAF-u umożliwili spotkania z wieloma reżyserami pokazywanych produkcji m.in. z reż. Izabelą Szylko.

Dyskusjom poseansowym towarzyszyła duża aktywność wielu odbiorców, którzy próbowali utożsamiać się z rolą reżysera, wypowiadali swoje, nierzadko srogie, opinie, które wyrażały jak najbardziej subiektywne spostrzeżenia. Widzowie wnikliwie wypytywali o kulisy powstania filmu. Twórcy sumiennie i skrupulatnie wyjaśniali, \\\\\\\\\\\\\\\"czemu tak, a nie inaczej\\\\\\\\\\\\\\\". W Zwierzyńcu panował klimat z pewnością jak najbardziej integracyjny, sprzyjający poszerzaniu swojej wiedzy o filmie. LAF to wspaniała rozrywka na wysokim poziomie stanowiąca idealne połączenie wakacyjnego wypoczynku i edukacji filmowej.

Ola Pijas, kl. II A

2009/2010

Pierwszy Festiwal Filmoteki Szkolnej odbył się w Warszawie w dniach 14-15 czerwca 2010 r. Spotkanie to było podsumowaniem całorocznej pracy szkół, które brały udział w projekcie. Na festiwal przyjechali uczniowie i nauczyciele z 40 szkół z całej Polski. Pierwszego dnia uczestnicy mieli okazję zwiedzać: Wytwórnię Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, Archiwum Filmoteki Narodowej, The Chimney Pot, Platige Image, telewizję TVN, Warszawską Szkołę Filmową i Mistrzowską Szkołę Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy. Wieczorem odbyły się warsztaty integracyjne, które były doskonałą okazją do wymiany doświadczeń. Ostatni punkt programu to wieczór filmowy, czyli pokaz filmów uczniowskich połączony z dyskusją. Projekcje odbywały się w dwóch salach. Łącznie zaprezentowano 31 filmów, m.in. pracę „Oby gadać” Aleksandry Mochniej, uczennicy II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie. Film ten zajął pierwsze miejsce w VIII Powiatowym Konkursie Filmowym „Spotkanie z X Muzą – bliżej marzeń”. Duże wrażenie na uczestnikach festiwalu zrobiły plakaty filmowe Agnieszki Dolskiej, Idy Krzyżanowskiej i Małgorzaty Śruty - uczennic z Państwowego Liceum Plastycznego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Drugi dzień zaczął się od uroczystego otwarcia festiwalu z udziałem Agnieszki Odorowicz – dyrektor PISF, Alicji Pacewicz – dyrektor ds. programów i wydawnictw CEO oraz Wiktora Jędrzejca – dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN. Następnie odbył się pokaz filmów nagrodzonych w konkursie dla uczniów i wręczenie dyplomów laureatom. Nagrodę główną zajęła etiuda filmowa „Krótki film o Małgosi” Agnieszki i Zosi Tucholskich poświęcona ich siostrze z zespołem Downa. Kolejny punkt programu to targi projektów w foyer Kina „Kultura”. Równolegle odbyły się projekcje dziesięciu najlepszych filmów nagrodzonych w konkursie Filmoteki Szkolnej. W czasie targów 4 osobowe reprezentacje ( 3 uczniów i nauczyciel ) ze szkół miały możliwość przedstawić swoje działania: filmy, plakaty, fotorelacje, reportaże z wydarzeń organizowanych w szkołach. Uczestnicy festiwalu mieli również możliwość wymiany doświadczeń z ekspertami, którymi byli m. in. Agata Buzek, Karolina Gruszka i Andrzej Jakimowski. Moderator kursu internetowego dla uczniów organizowanego przez Filmotekę Szkolną, aktor Grzegorz Emanuel zaproponował opiekunowi MDKF „Iluzjon” zorganizowanie letnich warsztatów filmowych dla młodzieży. Miejmy nadzieję, że takie wakacyjne spotkanie filmowe uda się zorganizować w Krasnymstawie w czasie przyszłych wakacji. Festiwal zakończyły wystąpienia Alicji Pacewicz, prof. Małgorzaty i Marka Hendrykowskich oraz Andrzeja Jakimowskiego. W swoich wypowiedziach wyrazili oni uznanie dla pasji filmowej uczniów. Z podziwem mówili o pracy nauczycieli w zakresie edukacji filmowej a także o ich wieloletnim zaangażowaniu w działania związane z filmem.

Ewa Magdziarz - opiekun MDKF „Iluzjon”

„Święto szkolnego kina”

Nie tak dawno Filmoteka Szkolna gościła w naszej szkole na zajęciach poświeconych filmowi „Amator” Krzysztofa Kieślowskiego. Tym razem to my postanowiliśmy odwiedzić Filmotekę. Mogło się to stać dzięki Festiwalowi Filmoteki Szkolnej. Nasza czteroosobowa grupa w składzie: p. Ewa Magdziarz – opiekunka DKF oraz trójka uczniów z klasy II A - Paula Kuźniewska, Aleksandra Mochniej i Paweł Kura– udała się do Warszawy na dwudniowe zabawy z filmem pod każdą postacią. Co można zrobić w dwa dni? Okazuje się, że dużo. Chwila odpoczynku po kilkugodzinnej podróży i jazda! Młodocianych zapaleńców kina na spotkaniu nie brakowało, więc podzielono nas na grupy i przydzielono nam przewodników. My znaleźliśmy się pod skrzydłami pana Grzegorza Emanuela. Od razu udaliśmy się do Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. Kilka minut spaceru w deszczu uliczkami stolicy i jesteśmy na miejscu. Tu czekała na nas masa ciekawostek związanych z montażem obrazu i dźwięku. Na własne oczy zobaczyliśmy stare (ale nadal działające!) maszyny do wywoływania filmu. Jednak największa zabawa czekała za drzwiami Zakładu Montażu i Dźwięku. Tu na własnej skórze przekonaliśmy się, jak wygląda (i brzmi) praca nad postsynchronem (czyli, największym skrótem mówiąc, podkładaniem dialogów pod nagrany obraz). W sali prelekcyjnej zaś czekały na nas zagadki muzyczne. Po usłyszeniu dwóch motywów muzycznych mieliśmy dopasować je do filmu oraz kompozytora. Wcześniej czy później musieliśmy jednak opuścić budynek wytwórni i wrócić do hotelu…, gdzie czekały na nas kolejne zadania. Tym razem były to warsztaty integracyjne. W podobnych grupach rozeszliśmy się do sal, gdzie opowiadaliśmy o swoich doświadczeniach z tworzeniem filmu. Chwilę później wykazaliśmy się zdolnościami malarskimi i aktorskimi w filmowych kalamburach. Nieskromnie stwierdzę, że szło nam świetnie – zarówno w zgadywaniu jak i pokazywaniu. Niepostrzeżenie zaszło słońce, więc nadszedł czas na… wieczór filmowy. A oglądaliśmy filmy uczniowskie nadesłane przez uczestników festiwalu. Po projekcji był też oczywiście czas na dyskusje. Niektóre filmy zachwyciły, niektóre dały do myślenia, inne wzbudziły wiele kontrowersji – jednak warto było obejrzeć je wszystkie. Tu skończył się nasz pierwszy „dzień pracy”. Dnia następnego, z zaczerwienionymi oczami, udaliśmy się na szybkie śniadanie i z walizkami przeprowadziliśmy się do Kina „Kultura”, gdzie nadszedł czas na rozstawienie swoich stoisk i zaprezentowanie dorobku DKF-ów. Bezpośrednio na sali kinowej zaś odbyła się część oficjalna. Obejrzeliśmy filmy nagrodzone i nominowane do konkursu Filmoteki Szkolnej, m.in. „Krótki film o Małgosi” (I miejsce), „Nightmare” (nagroda publiczności) i „Piano” (wyróżnienie). Gośćmi byli między innymi Agata Buzek, Karolina Gruszka, Andrzej Jakimowski, Adam Woronowicz, Paweł Sala, Joanna Kaczmarek czy Julia Kolberger. Niektórzy z nich udali się w podróż pomiędzy stoiskami i oceniali prace młodych filmowców. Wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. Jeszcze tylko kilka pamiątkowych zdjęć i niestety każdy rozchodzi się w swoją stronę. Jednak i nabyte umiejętności, i zawarte znajomości na długo zostaną w głowie. Teraz tylko pozostaje nam powiedzieć „Do zobaczenia za rok!” i trzymać kciuki za to, że II Festiwal Filmoteki Szkolnej się odbędzie.

Aleksandra Mocniej, kl. II A

Zakończenie roku szkolnego klas trzecich

II Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida pożegnało swych absolwentów 30 kwietnia b.r.

Dyrektor Edward Kawęcki rozpoczynając uroczystość powitał przybyłego wicestarostę Andrzeja Kmicica, nauczycieli, rodziców i uczniów.

Następnie przedstawił wyniki nauczania i osiągnięcia uczniów klas trzecich, po czym wspólnie z wicedyrektor Anną Cichosz wręczył świadectwa z wyróżnieniem osobom, które uzyskały najwyższe średnie ocen.

Wychowawcy klas dokonali uroczystego wręczenia nagród najlepszym absolwentom.

Jak co roku przyznano Nagrodę Patrona, którą otrzymał Grzegorz Witkowski z klasy III e. Wśród nominowanych znaleźli się: Aleksandra Pijas, Paulina Ziarko, Ewa Sieniawska, Bartłomiej Gwarda, Anna Miciuła, Anna Kliszowska, Ewelina Ciołek, Natalia Brzozowska oraz Anna Brzozowska. Wszyscy otrzymali statuetki Norwida a Laureat pojedzie na czterodniową wycieczkę do Wiednia. Nagrodę ufundował pan Marek Nowosadzki i ks. Roman Skowron.

Uroczystość uświetniła część artystyczna przygotowana przez uczniów z klasy II c i II a pod opieką pani Ewy Magdziarz i Piotra Zielińskiego.

Ewa Żelazkoo

IX Młodzieżowych Warsztatach Dziennikarskich „Unia 2010 -w laboratorium reportażu”

Dnia 9 kwietnia 2010 roku, aby doskonalić się w sztuce dziennikarskiej, uczniowie naszej szkoły - Aleksandra Mochniej, Paula Kuźniewska, Agnieszka Soczyńska z klasy II a, Mazurek Kasia i Ireneusz Dynkiewicz z klasy I e oraz Magdalena Korkosz z I d pod opieką pani Ewy Żelazko uczestniczyli w IX Młodzieżowych Warsztatach Dziennikarskich „Unia 2010 -w laboratorium reportażu”.

O godzinie 10 00 w studiu Telewizji Lublin rozpoczęły się zajęcia.

Na początku dla rozluźnienia atmosfery, na kilka ciepłych słów pozwolił sobie dyrektor TVP 3 Lublin - pan Tomasz Rakowski.

Kolejnym punktem programu były zajęcia prowadzone przez panią Martę Pietrasiewicz, pracownika TVP Lublin, która podczas ćwiczeń warsztatowych „Jak zrobić i nakręcić newsa?” zapoznała młodych reporterów z podstawowymi pojęciami związanymi z pracą dziennikarza, takimi jak: forszpan- zapowiedź najważniejszych informacji zawartych w programie, albo apszpan, czyli przypomnienie najważniejszych informacji z poprzedniego programu.

Kiedy wszyscy poznali kluczowe słownictwo, którym będą posługiwać się podczas warsztatów, przyszedł czas na wyłonienie grupy ochotników, którzy podejmą się nagrywania newsa. Chętne osoby, zobowiązały się do stworzenia krótkiego filmu informacyjnego, który przedstawi warsztaty. Mieli oni szansę poznać Panoramę Lubelską „od kuchni”.

Gdy ekipa „śmiałków” ruszyła na poszukiwania materiałów na swego newsa, pozostali mieli okazję uczestniczyć w konferencji z księdzem Leszkiem Surmą, który w swej wypowiedzi pt. „Człowiek czy sensacja? - Miny medialne”, uczył młodych ludzi jak być świadomym odbiorcą mediów.

Następnie przyszedł czas na dyskusję, w której młodzi dziennikarze, zadając pytania ks. Surmie poruszali nie tylko kwestie czysto dziennikarskie, ale też dotykali problemów moralności reporterów i kultury mediów.

Dysputę tę, według planu, przerwało niezwykle ciekawe spotkanie z panią Dorotą Gajewską- dziennikarką, reporterką TVP Lublin oraz TVN 24, która przybliżyła młodzieży kulisy swej pracy dziennikarskiej, opowiedziała o różnych sytuacjach, z którymi spotkała się oraz zaprezentowała 3 rodzaje reportażu. Pierwszy informacyjny przedstawiał sytuację na granicy polsko- ukraińskiej gdzie korupcja oraz przemyt wręcz „kwitną”. Drugi dotyczył historii pewnej kobiety, która zaskarżyła swą fryzjerkę, za nieudolne spowodowanie szkody powódki, z powodu nieprawidłowego wykonania trwałej ondulacji, po której pokrzywdzonej wypadły włosy. Sytuacja niezwykle absurdalna, ale. MAMY TEMAT! Trzeci materiał, bez wątpienia najbardziej wzruszający opowiadał historię dziewczynki z domu dziecka w Krasnymstawie, którą mama sama przyprowadziła do ośrodka wraz z dwójką rodzeństwa. Reportaż pokazywał cierpienie małej dziewczynki, która w wieku trzech lat sama ścieliła sobie łóżko, sama zjadała posiłek i odnosiła brudny talerz do kuchni. Proste czynności, które niezwykle obrazują samotność tego małego człowieka.

Po obejrzeniu tych wzruszających materiałów oraz rozmowie z panią Dorotą Gajewską, zajęcia z uczestnikami poprowadził pan Krzysztof Ożóg, student dziennikarstwa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, który podczas ćwiczeń warsztatowych „Fotoreportaż od A do Z...” zaprezentował uczestnikom tajniki dobrego fotoreportażu, jak i cechy dobrego reportera.

Mówił że „w każdej pracy najważniejszy jest człowiek i to na nim należy skupiać całą swą uwagę”. Opowiadał o różnych sytuacjach, które spotkały go podczas fotografowania, a następnie zaprezentował fotoreportaż, który sam wykonał.

Pan Krzysztof nauczył młodych dziennikarzy, że w każdej pracy, należy traktować człowieka indywidualnie, podchodząc do niego i rozmawiając z nim, zanim zacznie się swą pracę, a także to by być otwartym na świat. To bardzo ważne dla tych, którzy chcą zostać dobrymi reporterami.

Po zakończeniu warsztatów fotoreportażu, przyszła kolej na prezentację newsa, który stworzony został przez uczestników warsztatów. Trzeba przyznać, że wyszedł znakomicie, wręcz profesjonalnie.

Warsztaty dziennikarskie były okazją do poznania pracy reportera- dobrego reportera. Młodzi ludzie uczestniczący w nich mieli niepowtarzalną szansę kształtowania swego charakteru, dzięki pomocy znanych dziennikarzy, którzy byli gotowi odpowiedzieć na wszystkie pytania. To spotkanie było bardzo owocne dla tych, którzy z pracą reportera chcą wiązać swoją przyszłość a redakcja Gryzipiórka z pewnością wzbogaciła swoją dziennikarską wiedzę.

Paula Kuźniewska

Konkurs Poezji i Prozy Niemieckojęzycznej

14 maja 2010 roku odbył się po raz piąty „Konkurs Poezji i Prozy Niemieckojęzycznej” dla uczniów gimnazjów powiatu krasnostawskiego, którego głównym celem jest motywowanie do poznawania języka niemieckiego oraz uwrażliwianie na piękno poezji i prozy niemieckojęzycznej.

Spotkanie rozpoczęto od przypomnienia słów Johanna Wolfganga von Goehte „Świat jest tak wielki i bogaty, a życie tak pełne, że nie brak okazji do wierszy”.

Uroczystego otwarcia oraz powitania wszystkich przybyłych gości, uczestników oraz nauczycieli języka niemieckiego dokonał Dyrektor II LO im. C.K.Norwida, pan Edward Kawęcki.

W finałowym etapie konkursu rywalizowało siedmioro gimnazjalistów. Każdy prezentował w języku niemieckim wybrany wiersz poety wywodzącego się z krajów niemieckojęzycznych.

Jury, w skład którego wchodziły panie: Katarzyna Magier (nauczycielka w Zespole Szkół Nr 4 oraz Zespole Szkół Nr 5 w Krasnymstawie), Beata Stępniowska (nauczycielka Gimnazjum w Łopienniku Górnym) oraz organizatorki z II Liceum Ogólnokształcącego Beata Ortyl i Agnieszka Kontek, przyznało I miejsce – Łukaszowi Cholewie (uczniowi drugiej klasy Gimnazjum w Łopienniku Górnym). Drugie miejsce zajął Maciej Marucha - uczeń klasy pierwszej Gimnazjum Nr 4 w Krasnymstawie, a trzecie miejsce Dorota Bielesza – uczennica klasy drugiej Gimnazjum w Łopienniku Górnym.

Uroczystego wręczenia dyplomów, nagród oraz podziękowań dokonał Dyrektor II LO, pan Edward Kawęcki.

Spotkanie wzbogaciła uczennica klasy II LO Katarzyna Złomańczuk, wykonując piosenkę „Einsam ohne dich”

Na zakończenie wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.

Od Schuberta do Chopina

II Liceum im. C. K. Norwida i Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Krasnymstawie realizowaly wraz z Prywatnym Gimnazjum „Derksen-Institut” z Monachium jesienią ubiegłego roku i na początku roku bieżącego kolejny, polsko-niemiecki projekt „Feind-Bild-Propaganda”. Temat trudny, ale intrygujący. Celem projektu było wyjaśnienie pojęcia propaganda, ukazanie metod jej działania w różnych państwach w okresie II Wojny Światowej i Zimnej Wojny oraz opracowanie dokumentacji w postaci plakatów, artykułów prasowych i ulotek.

Młodzież spotkała się w Motyczu Leśnym, w budynku fundacji „Szczęśliwe Dzieciństwo”, z którą szkoły współpracują owocnie od wielu lat. Zwiedzano Majdanek i Zamek Lubelski, następnie w Zamojskim Centrum Wolontariatu miało miejsce niezwykle ciekawe spotkanie z panem Zenonem Bujnowskim, który jako dziecko wywieziony został wraz z rodzicami na roboty przymusowe do Niemiec. O działalności ośrodka opowiedziała naszym uczniom pani Krystyna Smyk, realizująca szereg projektów międzynarodowych. Następnie zwiedzono Rotundę. Globalizacja ma to do siebie, ze uczniowie monachijskiego gimnazjum dowiedzieli się w Krasnymstawie o działającym w ich mieście Radiu Wolna Europa od redaktora „Echa Krasnegostawu”, pana Romana Żelaznego, korespondenta tej stacji w latach osiemdziesiątych. Niemcy wykazali też zainteresowanie naszym regionem podczas wizyty w Starostwie Krasnostawskim, zadając wiele pytań dotyczących gospodarki, polityki i oświaty Powiatu Krasnostawskiego. Podczas pobytu w Krasnymstawie uczniowie niemieccy mieszkali w polskich rodzinach, co jest już tradycją tych spotkań, integruje i pozwala łamać stereotypy.

Efektem spotkania było powstanie materiału roboczego wypracowanego w pracowni komputerowej II Liceum. Projekt miał charakter dziennikarski.

Podczas drugiej części spotkania w pięknym alpejskim ośrodku Wildbad Kreuth referentem był Rainer M. Schubert, dziennikarz berliński, który organizował ucieczki z Berlina Wschodniego do Zachodniego po wybudowaniu Muru Berlińskiego w 1961 r. Dziennikarz, nie tylko miłośnik Polski i Polaków, po zakończeniu zajęć chętnie spotkał się z polską grupą, pozwolił powielić swoje materiały i zdjęcia, a młodzież miała lekcję historii „na żywo”. Pan Schubert obiecał też, że odwiedzi nasze miasto.

Cały projekt miał charakter symulacji dziennikarskiej, bowiem grupy międzynarodowe pracowały w profesjonalnych zespołach redakcyjnych, prowadzonych podczas warsztatów pod nadzorem Matthiasa J. Lange, dziennikarza z Monachium. Wykłady na temat zastosowania barw, metod i technik dziennikarskich oraz pracy z profesjonalnymi programami z cała pewnością zmotywowały młodzież do zainteresowania pracą dziennikarza.

Były tez akcenty polskie w stolicy Bawarii. Wieloletnia przyjaciółka naszego miasta i jego honorowy obywatel, pani Wiltrud Wessel, zorganizowała spotkanie w Konsulacie Polskim. Pani Konsul Sobótka przyjęła nas ciepło i serdecznie, opowiedziała o działalności Konsulatu, o jego misji na terenie Niemiec. W 200 rocznicę urodzin Fryderyka Chopina w Monachium zorganizowano koncert młodych talentów w dniu 22 lutego- jednej z dat uznawanych za dzień urodzin artysty. Młody, 21letni Chopin koncertował niegdyś w stolicy Bawarii. Na podstawie zachowanych dokumentów udało się odtworzyć koncert młodych talentów z Polski, Niemiec i Austrii. Nasz „polski skrawek” w Bawarii aktywnie działa i reprezentuje Polskę na terenie Niemiec. Pani Konsul zachęcała do realizacji dalszych projektów międzynarodowych. W spotkaniu młodzieży w Konsulacie uczestniczyli oprócz opiekunów B. Ortyl i E. Wolfa, pani W. Wessel, dyrektor Szkoły p. Jan Derksen oraz jej założycielka, pani Barberina Derksen i przyjaciele Krasnegostawu, państwo Genz. W Monachium nasi uczniowie mieszkali u niemieckich rodzin i jak za każdym razem szkoda było opuszczać tonącą w śniegu Bawarię.

Może fakt, ze dzięki uprzejmości przewoźników zabraliśmy ze sobą dary serca dla Państwowego Domu Dziecka w Krasnymstawie pozwoli naszym uczniom pamiętać, ze przecież nie żyjemy w próżni i warto czasami rozejrzeć się wokół siebie i podzielić tym, co mamy w nadmiarze z innymi, którzy są w potrzebie. Bo być obywatelem Europy i Świata znaczy przede wszystkim być człowiekiem.

A my, opiekunowie grup polskiej i niemieckiej oraz realizatorzy projektu już mamy pomysły na dalsza współpracę. I dziękujemy pani W. Wessel, dzięki której Krasnystaw rozpoczął kontakty z Monachium, Fundacji „Szczęśliwe Dzieciństwo”, panu Andrzejowi Smykowi, dyrektorom naszych szkół, Starostwu Krasnostawskiemu, Konsulatowi Polskiemu w Monachium, panu Romanowi Żelaznemu, który za każdym razem spotyka się z uczestnikami projektów, oraz Fundacji Europeans for Peace z Berlina.

Beata Ortyltyl

Matura 2010

Dokładnie 138 maturzystów rozpoczęło w II LO im. C. K. Norwida maturalnelne egzaminy pisemne. 4 maja uczniowie naszego Liceum pisali maturę z języka polskiego na sali gimnastycznej . W ten sposób maturzyści rozpoczęli pierwszą w swoim życiu prawdziwą sesję egzaminacyjną. W kolejnym dniu uczniowie mieli do napisania maturę z matematyki, która jest od tego roku obowiązkowa dla każdego maturzysty. 6 maja 132 osoby pisały język angielski , w tym 14 uczniów poziom rozszerzony. 10 maja 35 absolwentów rozpoczęło maturę z biologii, 17 osób pisało poziom podstawowy a 18 rozszerzony.

Zdecydowana większość maturzystów II LO twierdziło iż bez większych problemów poradziło sobie z egzaminem dojrzałości . Życzymy powodzenia podczas kolejnych egzaminów maturalnych!!!

Adam Pyter

Stypendium Starosty

W dniu 26 kwietnia 2010 r. o godz. 10 00 w Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Starosty za najlepsze wyniki w nauce oraz nagród laureatom konkursów przedmiotowych, które wręczali: Starosta pan Janusz Szpak, Wicestarosta pan Andrzej Kmicic, Przewodniczący Rady Powiatu pan Marek Nowosadzki i Przewodniczący Komisji Oświaty pan Marek Kiciński.

Z naszej szkoły stypendium otrzymali:

Kinga Kwiatoń - klasa II c- średnia ocen 5,00

Ewelina Suszek - klasa II c- średnia ocen 4,93

Aleksandra Pijas - klasa III a- średnia ocen 4,90

Kamila Ślusarska - klasa III c- średnia ocen 4,85

Karolina Rudnik - klasa III c -średnia ocen 4,78

Wyniki jakie nasi uczniowie uzyskali w powiatowych konkursach przedmiotowych:

Język polski:

Katarzyna Martyna, klasa III a- 1 miejsce

Aleksandra Pijas, klasa III a- 2 miejsce

Klaudia Kowalska, klasa III e- 2 miejsce

Matematyka:

Bartłomiej Gwarda, klasa III b - 1 miejsce

Historia:

Jacek Kiszczak, klasa III a- 1 miejsce

Paweł Dziechciarz, klasa I a- 2 miejsce

Grzegorz Cieślik, klasa II b- 3 miejsce

Informatyka: 1 miejsce

Wojciech Marucha, klasa II b

Daniel Duda, klasa I b

Marcin Ciastach, klasa I b

Aleksandra Mochniej, klasa II a

Cheerleaders Roxy

W ostatnią sobotę miesiąca 27.03.2010 zespół taneczny cheerleaders „Roxy” z naszej szkoły wystąpił w szóstym spotkaniu tanecznym ,MarceDance\\\\\\\\\\\\\\\", organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury imprezie Krasnymstawie. W imprezie wzięło udział aż 52 zespoły taneczne podzielone na trzy kategorie. Nasz zespół \\\\\\\\\\\\\\\"Roxy\\\\\\\\\\\\\\\" wystąpił w najstarszej kategorii (powyżej 16 lat) i rywalizował z 12 innymi zespołami. Pomimo, iż dziewczęta nie stanęły na podium zostały pochwalone za ładne i estetyczne stroje. Miejmy nadzieje, że za rok uda im się osiągnąć wysokie miejsce.

Katarzyna Dębska- Kmieć

Rozmowy” w MDKF „Iluzjon”

MDKF „Iluzjon”, działający przy II LO im. C. K. Norwida i KDK od marca 2000 r., zorganizował po raz ósmy Powiatowy Konkurs Filmowy „Spotkanie z X Muzą – bliżej marzeń”. Finał 8. edycji konkursu odbył się 30 marca 2010 r. w sali widowiskowej Krasnostawskiego Domu Kultury. Polska Federacja Dyskusyjnych Klubów Filmowych po raz kolejny ufundowała dla laureatów nagrodę specjalną – akredytacje na 11. Letnią Akademię Filmową w Zwierzyńcu.

Konkurs filmowy o zasięgu powiatowym poprzedziły dwie edycje konkursu wewnątrzszkolnego (2001, 2002). Przedsięwzięcie to służy popularyzowaniu idei DKF oraz szerzeniu kultury filmowej wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu krasnostawskiego. Od piątej edycji konkurs jest realizowany w ramach zadania Edukacja filmowa prowadzona przez MDKF „Iluzjon” finansowanego ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie.

W celu przygotowania uczniów do konkursu MDKF zorganizował warsztaty filmowe „Rozmowy”. Pierwszą część, która odbyła się 3 lutego w II LO, prowadził dr Marian Janusz Kawałko. Temat spotkania to „Wielokulturowość i przeszłość – bogactwem naszego regionu”. Druga część warsztatów odbyła się 10 lutego w Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie. Uczniowie pod kierunkiem Renaty Kiciak i Marty Zorskiej pracowali nad przewodnikiem filmowym po Ziemi Krasnostawskiej. Materiał wypracowany na zajęciach w muzeum prezentowany był na warsztatach 3 marca. Na tym spotkaniu Sławomir Kozyrski zapoznał także uczniów z zasadami tworzenia plakatów filmowych, podstawami reżyserii i pracy z aktorem. 10 marca odbyła się 4. część warsztatów, w czasie których uczestnicy konkursu mieli możliwość porozmawiania ze Sławkiem Kozyrskim o projektach prac. Natomiast Artur Kiciak pokazał, że operator jest współtwórcą filmu. Nakręcono również kolejne sceny do filmu „Nie o tytuł tu chodzi”.

VIII Powiatowy Konkurs Filmowy odbył się w trzech kategoriach: praca filmowa/fotograficzna, plakat filmowy i logo MDKF „Iluzjon”. Honorowy patronat objęli: starosta krasnostawski Janusz Szpak oraz wiceprzewodniczący Rady PF DKF Piotr Kotowski. Plakaty i projekty logo oceniali: Sławomir Kozyrski – pracownik TVP Lublin - przewodniczący jury, Joanna Szufnara – nauczyciel II LO i Tadeusz Kiciński – pracownik Starostwa Powiatowego; prace filmowe/fotograficzne oceniali: Piotr Kotowski - przewodniczący jury, Sławomir Kozyrski i Stanisław Kliszcz – pracownik KDK.

Zaproponowane kategorie konkursowe spotkały się z dużym zainteresowaniem uczniów wspomaganych przez nauczycieli opiekunów. Szkoły, z których nadesłano 79 prac, to: Gimnazjum Nr 1 w Krasnymstawie, Gimnazjum Nr 3 w Krasnymstawie, Gimnazjum Nr 4 w Krasnymstawie, Gimnazjum w Małochwieju Dużym, Gimnazjum w Siennicy Nadolnej, Gimnazjum w Rejowcu, Gimnazjum w Zakręciu, Gimnazjum w Izbicy, Gimnazjum w Łopienniku Górnym, Gimnazjum w Siedliskach oraz I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy i II Liceum Ogólnokształcące.

Finał konkursu prowadzili: Katarzyna Martyna z kl. III A i Piotr Szuryga z kl. II B. Po prezentacji prac filmowych i fotograficznych odbył się pokaz zwiastuna filmu „Nie o tytuł tu chodzi” nakręconego na warsztatach „Amator 2009” i „Rozmowy”. Następnie wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek do kawiarenki KDK. Przed ogłoszeniem wyników Sławomir Kozyrski analizował prace konkursowe w kategorii: plakat filmowy.

W kategorii praca filmowa/fotograficzna jury przyznało pierwszą nagrodę Karolowi Domańskiemu z Gimnazjum Nr 3 w Krasnymstawie za film „Rozmowy” i Aleksandrze Mochniej z II LO za film „Aby gadać”. Drugie miejsce zajęły Estera Moniakowska z Gimnazjum w Rejowcu za pracę fotograficzną „Rozmowy” i Paula Kuźniewska z II LO za pracę fotograficzną „Słowa ciszy”. Trzecie miejsce zajęły Agnieszka Kusiak z Gimnazjum w Rejowcu za pracę fotograficzną „Moje rozmowy z niebem” oraz Alicja Lisiecka i Magdalena Wilińska z II LO za pracę fotograficzną „A może ktoś czeka …”. Pierwsze miejsce w kategorii plakat filmowy zajęły Karolina Semla z Gimnazjum w Siennicy Nadolnej („Syzyfowe prace”) i Aneta Chwała z I LO („Hamlet”). Drugie miejsce zdobyły Magdalena Krupa z Gimnazjum Nr 1 w Krasnymstawie („Hamlet”) i Dominika Wojtal z II LO („Nad Niemnem”). Trzecie miejsce zajęły Żaneta Bieżuńska z Gimnazjum w Izbicy („Hamlet”) i Karolina Łaniewska z I LO („Hamlet”).

Po odczytaniu protokołów przez przewodniczących jury uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody a nauczyciele prowadzący - podziękowania i upominki. Następnie odbyła się prezentacja nagrodzonych prac i zwiastuna filmu „Nie o tytuł tu chodzi”.

Na konkurs przybyli zaproszeni goście: Janusz Szpak – starosta krasnostawski, Andrzej Kmicic - wicestarosta krasnostawski, Piotr Kotowski - wiceprzewodniczący Rady PF DKF, Marek Nowosadzki – przewodniczący Rady Powiatu, Andrzej Jakubiec – burmistrz Miasta Krasnystaw, Tadeusz Błyskosz – naczelnik Wydziału Oświaty, Marcin Miś – radny Rady Miasta Krasnystaw, Marek Kiciński – przewodniczący Komisji Oświaty, Ewa Jabłońska – dyrektor Krasnostawskiego Domu Kultury, Anna Antyga – dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Zakręciu, Beata Korszla – dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Joanna Szufnara – przedstawiciel Stowarzyszenia „Gloria Vitae”, Sławomir Kozyrski – pracownik TVP Lublin, Andrzej Misiura – redaktor naczelny „Nestora” i Stanisław Kliszcz – pracownik KDK.

Sponsorzy nagród to: Polski Instytut Sztuki Filmowej, Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie, Polska Federacja Dyskusyjnych Klubów Filmowych, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Krasnostawski Dom Kultury, Stowarzyszenie „Gloria Vitae”, Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej, Wydawnictwo STENTOR, Wydawnictwo DANTE Oficyna, Studio-Foto Sarzyńscy, Poligraficzny Zakład Usługowo-Handlowy ,,TAMGAGRAF\\\\\\\\\\\\\\\" i Drukarnia ROMAR, „Gazeta Wyborcza”, „Rzeczpospolita”, Tygodnik „Gala”, „Przyjaciółka”, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie, Zakład Cukierniczo–Piekarniczy „Kawa” oraz sponsorzy prywatni: Marek Nowosadzki i Marcin Miś.

Za organizację konkursu odpowiedzialne były Ewa Magdziarz i Joanna Szufnara. W prace organizacyjne włączyli się: Beata Pasik, Ewa Żelazko, Elżbieta Kargul, Andrzej Ziarko, Stanisław Kliszcz i uczniowie II LO z kl. II A, II B, II C, III A i III E.

Finał konkursu zakończyły podziękowania starosty Janusza Szpaka osobom współpracującym z MDKF-em. Natomiast wicestarosta krasnostawski Andrzej Kmicic i dyrektor II LO Edward Kawęcki skierowali słowa uznania pod adresem organizatorów konkursu popularyzującego sztukę filmową. Andrzej Kmicic podkreślił rolę, jaką II LO odgrywa w środowisku lokalnym, dzięki m.in. takim przedsięwzięciom jak Powiatowy Konkurs Filmowy. Edward Kawęcki podziękował instytucjom wspomagającym finansowo działalność „Iluzjonu”. Dyrektor II LO podkreślił, że konkurs daje możliwość rozwijania zainteresowań uczniów, uczy wartościowania zjawisk otaczających młodego człowieka.

Organizatorów cieszy fakt, że z roku na rok zwiększa się liczba uczestników i szkół biorących udział w konkursie. Wzrastającemu zainteresowaniu edukacją filmową niewątpliwie służy projekt Filmoteka Szkolna adresowany do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w całej Polsce, w którym MDKF „Iluzjon” aktywnie uczestniczy. W przedsięwzięcia edukacyjne Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej - organizatora programu Filmoteka Szkolna - z dużym powodzeniem wpisuje się MDKF „Iluzjon” działający już od 10 lat.

Opiekun MDKF „Iluzjon”

Ewa Magdziarz

II LO kształci przyszłych przedsiębiorców

Od stycznia bieżącego roku najlepsi uczniowie klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida uczestniczą w projekcie „Młodzi przedsiębiorcy na start-nowe umiejętności kluczowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski Pd.-Wsch.”, w ramach którego uczęszczają na kurs języka angielskiego biznesowego oraz biorą udział w warsztatach przedsiębiorczości. Szkolenie organizowane jest przez rzeszowską firmę Promar-International, w współfinansowanie jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki czemu jest dla uczniów bezpłatne. Szkolenie będzie trwało 1,5 roku. Po jego ukończeniu „młodzi przedsiębiorcy” przystąpią do międzynarodowego egzaminu BEC (Business English Certicate) przeprowadzonego przez Uniwersytet Cambridge. Certyfikat który zdobędą po zdaniu egzaminu jest honorowany przez największe firmy na całym świecie gdyż jest jednym z najbardziej prestiżowych dokumentów potwierdzających znajomość języka biznesu.

Ostatnie warsztaty przedsiębiorczości odbyły się w II LO w piątek 19 marca. W ich trakcie uczniowie kontynuowali swoją przygodę ze światem biznesu poprzez omówienie obecnej sytuacji gospodarczej oraz rozwiązywanie problemów ekonomicznych.

II Liceum jako jedyna szkoła ponadgimnazjalna w powiecie krasnostawskim i jedna z nielicznych w województwie zdecydowała się na realizację tego projektu. Jest to kolejny krok poczyniony przez szkołę nie tylko w kierunku przygotowywania uczniów do matury, ale również zapewnienia lepszego startu w ich przyszłym życiu zawodowym.

Kamil Franaszczak

Adam Pyter

II Targi Edukacyjne w II Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida

Targi Edukacyjne są miejscem spotkań, wymiany doświadczeń, pomagają młodzieży w wyborze dalszej drogi kształcenia. Celem tegorocznego spotkania było przybliżenie gimnazjalistom i ich rodzicom pełnej oferty edukacyjnej, znalezienie dobrej, ciekawej szkoły na kolejnym etapie nauczania, co niewątpliwie pomoże w przyszłości także w wyborze kierunku studiów.

II Targi Edukacyjne obyły się 12. 03. 2010r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Krasnymstawie. W spotkaniu uczestniczyły szkoły ponadgimnazjalne z terenu powiatu krasnostawskiego:

- I Liceum Ogólnokształcące w Krasnymstawie,

- II Licem Ogólnokształcące w Krasnymstawie,

- Społeczne Licem Ogólnokształcące w Krasnymstawie,

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie,

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krasnymstawie,

- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Tarnogórze,

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce,

- Zespół Szkół w Siennicy Różanej.

Na Targach obecne były także instytucje współpracujące z oświatą:

- Kuratorium Oświaty w Krasnymstawie,

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Krasnymstawie,

- Młodzieżowy Dom Kultury w Krasnymstawie,

- Krasnostawski Dom Kultury,

- Ochotnicze Hufce Pracy.

Komendant Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP – pan Tomasz Piecak– otwierając Targi stwierdził, iż każdy uczeń szkoły gimnazjalnej znajdzie dla siebie wyjątkową i interesującą ofertę edukacyjną. Następnie głos zabrali: pan Wiesław Wróblewski – dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Chełmie, pan Edward Kawęcki – dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Krasnymstawie, starszy wizytator – pan Henryk Radej, burmistrz Krasnegostawu – pan Andrzej Jakubiec, a także przewodniczący Rady Powiatu – pan Marek Nowosadzki. Zebrani mieli możliwość wysłuchania wykładu inauguracyjnego Moja kariera w moich rękach wygłoszonego przez panią mgr Barbarę Zdrojewską – pracownika naukowego Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

W dalszej części spotkania młodzież miała okazję poznać najnowsze propozycje szkół średnich, uzyskać informacje bezpośrednio u przedstawicieli szkół lub ich uczniów. Każda placówka zadbała o oryginalny wystrój swojego stanowiska, prowadziła indywidualne pokazy lub prezentacje multimedialne.

W trakcie zwiedzania stoisk odbywały się występy artystyczne młodzieży powiatu krasnostawskiego. Maturzyści z naszego liceum (Ewa Siemko, Klaudia Kowalska, Adam Antoniak, Kamil Domina, Kamil Drozd, Grzegorz Witkowski i Radosław Grzesiak z kl. III E), pod kierunkiem pani Beaty Tokarskiej – Kruk, zaprezentowali scenkę kabaretową z życia szkoły pt. Lekcja o Norwidzie. Podczas targów można było podziwiać również występ Cheelreadrs Roxy z II LO ( Anna Miciuła, Katarzyna Darmochwał, Agnieszka Kazanowska, Karolina Kura, Sylwia Kłosowska i Kamila Robak) pod kierownictwem pani Katarzyny Dębskiej-Kmieć.

Targi to nie tylko stoiska szkół, to także możliwość uczestnictwa w interesujących seminariach, poświęconych m.in. szeroko rozumianej tematyce edukacyjnej i prezentacji nowych ofert wydawniczych, dla nauczycieli oraz uczniów.

Zwieńczeniem II Targów Edukacyjnych był niewątpliwie występ pani Magdaleny Wójcik – solistki zespołu GOYA.

Tegoroczne Targi cieszyły się ogromnym zainteresowaniem młodzieży, ich rodziców, ale także lokalnych władz edukacyjnych i samorządowych.

Beata Tokarska – Kruk

Czwarte spotkanie z AMATOREM!

Warsztaty filmowe AMATOR - organizowane od 2006 r. - to przedsięwzięcie realizowane w ramach zadania: Edukacja filmowa prowadzona przez MDKF „Iluzjon” finansowanego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej i Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie.

Zajęcia warsztatowe poprzedzone zostały pokazem filmu „Amator” w reż. Krzysztofa Kieślowskiego, który odbył się 21 października w kinie „Morskie Oko” w ramach przeglądu „Kino polskie – bliżej młodych”. 29 października w czasie spotkania MDKF-u dyskutowano na temat filmu Kieślowskiego. W zajęciach uczestniczyli przedstawiciele Filmoteki Szkolnej na czele z p. Anną Sienkiewicz – Rogowską - Kierownikiem Działu Upowszechniania Kultury Filmowej (PISF) - i grupa producencka „Beetle” z Lublina. Relacja z tego spotkania znajduje się na stronie PISF-u i Filmoteki Szkolnej. Materiał filmowy można obejrzeć na: www.beetle.pl/work/mdkf/mdkf_mpg.zip. Niedługo będzie on dostępny także na stronie Filmoteki Szkolnej.

Pierwsza część warsztatów „Amator 2009” odbyła się 18 listopada w II LO. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie kl. II A i uczniowie Gimnazjum w Siennicy Nadolnej z opiekunem – p. Bożeną Miturą. Sławomir Kozyrski- prowadzący zajęcia - przypomniał podstawowe pojęcia przydatne w pracy nad filmem, takie jak: storyboard, scenopis, scenariusz. Uczestnicy przypomnieli także główne rodzaje ujęć i przedstawiali swoje pomysły na film. W czasie „burzy mózgów” znaleziono wreszcie temat, który spodobał się większości uczestników, i zaczęła się wspólna praca nad scenariuszem. Podczas żywiołowej dyskusji stworzono historię samotnej dziewczyny uwikłanej w trudne sytuacje życiowe. Opracowaniem ostatecznej wersji scenariusza zajęła się Kamila Gierczak – uczennica kl. II A.

Kolejna część warsztatów - prowadzona przez Sławomira Kozyrskiego i Artura Kiciaka - odbyła się 16 grudnia. Na tym spotkaniu rozpoczęto zdjęcia do filmu krótkometrażowego na podstawie scenariusza opracowanego na poprzedniej części warsztatów. Zdjęcia były kręcone na terenie II LO. Główne role grały Justyna Piasecka, Katarzyna Rutkowska i Karolina Kura z kl. II A. Inni uczniowie tej klasy grali role statystów. Filmowaniem pracy na planie zajęła się Aleksandra Mocniej a dokumentację fotograficzną wykonał Paweł Kura. Relację z planu filmowego można było obejrzeć w TKK.

Film nie ma jeszcze tytułu, a jego ciąg dalszy powstanie na początku następnego roku. Premierowy pokaz odbędzie się w czasie finału VIII Powiatowego Konkursu Filmowego w marcu 2010 r. Już dziś zapraszamy!

Ewa Magdziarz – opiekun MDKF „Iluzjon”

Młodzieżowa integracja polski-niemiecka. Projekt polsko-niemiecki,

część I \\\\\\\\\\\\\\\"Feindbild- Propaganda\\\\\\\\\\\\\\\" Motycz Leśny-Krasnystaw.

II Liceum Ogólnokształcące realizuje projekt „Wizerunek wroga w propagandzie okresu wojennego i powojennego na przykładzie plakatów, filmu w krajach Europy i Ameryce”.

W dniach 11-18 listopada 2009 roku w ramach wymiany gościliśmy w naszej szkole delegację niemieckiej grupy z prywatnego gimnazjum Dersken w Monachium.

Uczniowie realizowali dostępny materiał w Internetu, muzeów oraz spotkań w ramach prowadzonych warsztatów przez fundację „Szczęśliwe dzieciństwo” w ośrodku w Motyczu Leśnym oraz w II Liceum Ogólnokształcącym w Krasnymstawie.

Niemiecka młodzież była zakwaterowana w domach naszych uczniów. Wizyty takie stanowią możliwość przyjacielskich kontaktów, poznania wzajemnych potrzeb oraz wymiany poglądów na tematy historyczne trudne dla obydwu państw.

Uczniowie zwiedzali też obóz koncentracyjny na Majdanku oraz spotkali się z byłym pracownikiem przymusowym w Ośrodku Wolontariatu w Zamościu.

Prace wykonane przez uczniów- plakaty i prezentacje multimedialne wezmą udział w konkursie organizowanym przez fundację Europe- Peace w Berlinie.

Część druga projektu odbędzie się w Monachium i Wildbed Kreutz w terminie 05.02.-11.02.2010 r.

Beata Ortyl

Stypendia Starosty

Stypendia Starosty uczniom szkół ponadgimnazjalnych za najlepsze wyniki w nauce w roku szkolnym 2008/2009. Z naszej szkoły wyróżniono następujących uczniów: Karolinę Rudnik (kl. III C) ze średnią ocen 5,00; Bartłomieja Gewardę (kl..III B) - 5,00 Ewelinę Suszek (kl. II c) - 5,00 Ewelinę Ciołek (kl. III D)-4,93; oraz Aleksandrę Pijas (III A) - 4,92 .Dyplomy wręczył starosta krasnostawski. Gratulację złożyli również oraz przewodniczący .W spotkaniu uczestniczyli również dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych.

Adam Pyter

Ogólnopolskiego Konkursu Norwidowskiego „Bliżej Norwida 2009”

W dniu 12 listopada 2009 roku, uczennice II Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Krasnymstawie wzięły udział w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Norwidowskiego „Bliżej Norwida 2009” organizowanego przez XXIV Liceum Ogólnokształcące w Warszawie. Reprezentacja szkoły w składzie: Katarzyna Złomańczuk (IIB), Monika Czwórnóg (IIB) i Paula Kuźniewska (IIA) wystąpiła w kategorii poezja śpiewana. Dziewczęta zaprezentowały interpretację muzyczną wiersza C. K. Norwida pt. „Trzy Strofki”.

Poziom konkursu był bardzo wysoki. Uczennice z naszej szkoły postawą, brzmieniem a także nienagannym doborem repertuaru wywalczyły wyróżnienie. Biorąc pod uwagę ilość zespołów z innych szkół, a było ich aż 25, i wysoki poziom prezentowany przez pozostałych uczestników konkursu, dziewczęta stanęły na wysokości zadania i godnie reprezentowały krasnostawskie liceum Norwida. Towarzyszył im dzielny fotograf szkolny, Paweł Kura (IIA), który upamiętnił chwile spędzone w Warszawie.

„Zadumki Norwidowe”

„Bo pieśń nim dojrzy, człowiek nieraz skona,

A niźli skona pieśń, naród pierw wstanie.”

C. K. Norwid „Do obywatela Johna Brown”

Norwid towarzyszy społeczności naszej szkoły przy różnych okazjach: „Dzień Patrona Szkoły”, „Ogólnopolski Konkurs Norwidowski” i - jedenaste już – „Zadumki Norwidowe”.

W czasie spotkania, które odbyło się 25 listopada w sali kawiarnianej Krasnostawskiego Domu Kultury, dyrektor II LO – p. Edward Kawęcki podkreślał, że te listopadowe spotkania stanowią tradycję szkoły. Są one niezwykle ważne, gdyż skłaniają do refleksji, pozwalają w wielkim dziele Poety odnaleźć uniwersalne wartości. Następnie dyrektor II LO powitał przybyłych gości p. Andrzeja Kmicica – wicestarostę krasnostawskiego, p. Marka Nowosadzkiego – przewodniczącego Rady Powiatu, p. Marka Kicińskiego – przewodniczącego Komisji Oświaty, p. Ewę Jabłońską – dyrektora Krasnostawskiego Domu Kultury, przedstawicieli mediów, nauczycieli i młodzież. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z klas: I C, II A i II C.

W montażu słowno – muzycznym wystąpili: Katarzyna Martyna, Aleksandra Pijas, Katarzyna Darmochwał, Paulina Ziarko, Maciej Kwiatkowski z kl. III A, Ewelina Ciołek z III D, Paula Kuźniewska, Weronika Wójcik, Agnieszka Soczyńska z II A, Katarzyna Złomańczuk, Monika Czwórnóg, Piotr Szuryga z II B, Kinga Kwiatoń z II C i Przemysław Pitwała z I A. Poczęstunek przygotowany został przez uczniów kl. II A: Dagmarę Zienkiewicz, Kingę Szoździńską, Annę Staroń i Pawła Wysockiego. Obsługą sprzętu nagłaśniającego zajęli się: Grzegorz Witkowski z III E, Jacek Wróbel i Łukasz Dużyński z kl. I C. Za obsługę kamery odpowiedzialna była Aleksandra Mochniej z kl. II A. Dokumentację fotograficzną wykonał Paweł Kura z kl. II A. Autorką scenariusza i osobą odpowiedzialną za przygotowanie „Zadumek Norwidowych” była p. Ewa Magdziarz wspomagana przez p. Beatę Tokarską – Kruk. Nastrojową scenografię wykonała p. Joanna Szufnara.

W czasie spotkania uczniowie zaprezentowali fragmenty „Czarnych kwiatów”, w których C. K. Norwid wspominał Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i Stefana Witwickiego. Wysłuchano wierszy Norwida ( m.in. „Pielgrzym”, „Bema pamięci żałobny – rapsod”) i Słowackiego („Hymn”). Recytację wzbogacił podkład muzyczny w wykonaniu Katarzyny Darmochwał ( skrzypce ) i Moniki Czwórnóg ( gitara ). Młodzież zachwyciła również poezją śpiewaną Norwida: „Jak”, „Moja piosnka [II]”, „Trzy strofki”, „W Weronie”, „Do Józefa Bohdana Zaleskiego”, „Krzyż i dziecko” i „Modlitwa”. W końcowej części montażu uczniowie przywołali fakty z ostatnich lat życia Norwida, które poeta spędził w Zakładzie św. Kazimierza. Przypomnieli także słowa Jana Pawła II wygłoszone w 2001 r. w czasie uroczystości związanych z obchodami 180. rocznicy urodzin C. K. Norwida. Papież mówił wtedy o konieczności spłaty długu wobec wielkiego poety – czwartego wieszcza.

Piękną prezentację twórczości dwóch wybitnych romantyków – Norwida i Słowackiego – zakończyły gromkie brawa i podziękowania dla młodzieży i nauczycieli. Dyrektor II LO – p. Edward Kawęcki podkreślał wysoki poziom recytacji i poezji śpiewanej, godny wykonawców poprzednich „Zadumek Norwidowych”. Podniosły nastrój kameralnego spotkania – mówił dyrektor szkoły – niewątpliwie przyczyni się do tego, że refleksyjna poezja Norwida na długo pozostanie w pamięć słuchaczy. Wicestarosta - p. Andrzej Kmicic, odwołując się do słów Jana Pawła II, podkreślał znaczenie kultury w rozwoju społeczeństw i także wygłosił słowa uznania pod adresem młodych wykonawców i ich opiekunów.

„Zadumki Norwidowe” pozwoliły wszystkim uczestnikom zatrzymać się na chwilę i wspomnieć „ostatnie rozmowy z osobami, co już w niewidzialny świat odeszły”.

Ewa Magdziarz

Spotkanie z FILMOTEKĄ SZKOLNĄ - Amatorzy o „Amatorze”

Czwartek, 29 października. Na dworze zimno a na szkolnych korytarzach charakterystyczny gwar. Sielanka przepełniona zapachem zeszytów i smakiem herbaty. Uczniowie należący do Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Filmowego nieco oderwali się od tego schematu i ten dzień spędzili na dyskusji o filmie „Amator” Krzysztofa Kieślowskiego. Nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie fakt, że lekcji przyglądali się goście z Filmoteki Szkolnej. Przyglądali się i … rejestrowali nasze poczynania na taśmie filmowej.

Wbrew powszechnej opinii, że ludzie przed kamerą przestają być sobą, nasi uczniowie zachowywali się nader naturalnie. Skierowany na nich obiektyw wcale nie przeszkadzał w wygłaszaniu odważnych opinii na temat zachowań głównego bohatera filmu – Filipa Mosza. Jedni bronili go, drudzy krytykowali w każdy możliwy sposób. Całe szczęście nie ograniczyliśmy się do samego ganienia postaci. Skrupulatnie przeanalizowaliśmy wszystkie walory artystyczne filmu, zwracając uwagę na symbolikę oraz poruszone w nim problemy. Przed dyskusją przedstawiliśmy dorobek naszej szkolnej filmoteki związanej z Kieślowskim oraz przybliżyliśmy wszystkim sylwetkę reżysera. Trochę trudniej z zachowaniem naturalności było w starciu vis-à-vis z kamerą w czasie nagrywania indywidualnych wywiadów. Mniej pewni siebie, ale szczerze mówiliśmy o działalności DKF oraz o tym, co ona dla nas znaczy. Efekty pracy lubelskiej ekipy filmowej będzie można niebawem zobaczyć na stronie internetowej Filmoteki. Już teraz możemy przeczytać krótki artykuł o tym spotkaniu pod adresem http://www.filmotekaszkolna.pl/.

Niewątpliwie było to ważne wydarzenie dla naszego klubu, który od lat jest prowadzony przez p. Ewę Magdziarz. Zajęcia pozwoliły pokazać dorobek naszego klubu. Mieliśmy także okazję, aby podpatrzeć pracę profesjonalnej ekipy i zobaczyć, jak takie nagrania wyglądają „od kuchni”. Spotkanie z Filmoteką Szkolną było bardzo udane! Mamy nadzieję, że materiał filmowy, który niebawem będzie można obejrzeć na ww. stronie, potwierdzi nasze wrażenia.

Aleksandra Mochniej, kl. II A

Jubileuszowa Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu

Na początku sierpnia do Zwierzyńca zjechali po raz dziesiąty miłośnicy X Muzy z całej Polski a także goście z zagranicy, m.in. z Rosji, Ukrainy, Czech, Słowacji czy Włoch. Uczestników Akademii, jak co roku, skusił bogaty program podzielony na wiele cykli filmowych. W programie LAF-u znalazło się około 350 filmów, które były wyświetlane na 6 ekranach. Letnią Akademię Filmową rozpoczął, tradycyjnie już, rektor Piotr Kotowsk i i zaczął się prawdziwy maraton filmowy wzbogacony o liczne imprezy towarzyszące – warsztaty, koncerty i spektakle teatralne.

Gwiazdą 10. Akademii był włoski reżyser Pupi Avati, który przybył do Zwierzyńca ze swoim bratem AntonioAvatim - producentem filmowym i scenarzystą. Spotkanie z tym wybitnym, ale mało znanym w Polsce reżyserem dopełniła retrospektywa jego filmów. Trudno wymienić wszystkie tytuły, gdyż w programie znalazło się ich aż 21! Obejrzenie każdego filmu Avatiego było niezapomnianym doświadczeniem – począwszy od jednego z jego wcześniejszych horrorów „Dom o śmiejących się oknach” (1975 r.), przez obraz „Magnificat” (1993 r.), którego akcja rozgrywa się w średniowiecznym włoskim miasteczku, po film „Przyjaciele z baru Margherita” z 2009 r. nawiązujący do wspomnień reżysera z okresu dzieciństwa.

Do Zwierzyńca przyjechali także inni zagraniczni twórcy – oto kilka przykładów. Po projekcji filmu „Camera obscura” prezentowanego w ramach cyklu „Odkrywanie Ameryki” z widzami spotkała się Maria Victoria Menis – reżyser z Argentyny. Pokaz filmu „Kredens” wzbogacony został rozmową z Jacobem Dammasem - reżyserem z anii mającym polskie korzenie (jego matka jest Polką). Odbyło się również spotkanie z Czechem Vitem Janečkiem - reżyserem filmu dokumentalnego „Nawiedzenie”. m. in. z Tomaszem Wolskim („Szczęściarze”), z Grzegorzem Linkowskim („Niewygodny”), Marcinem Koszałką („Wyrok na życie”), Jackiem Głombem („Operacja Dunaj”). W cyklu „Stronnicza historia polskiego kina” prezentowany był film „Pokój z widokiem na morze”. Po pokazie odbyło się spotkanie z reżyserem Januszem Zaorskim. Warto również wspomnieć o filmie „Jeszcze nie wieczór” - debiucie fabularnym Jacka Bławuta. Na Akademii nie mogło zabraknąć także najnowszego filmu Andrzeja Wajdy „Tatarak” – przejmującego obrazu o śmierci – prezentowanego w ramach cyklu „W polskim obiektywie”.

Stałą pozycją programu Akademii jest cykl „Klubowy karnet” zawierający repertuarowe propozycje dla Dyskusyjnych Klubów Filmowych. „Che. Rewolucja” (2008 r.) to piękna opowieść o słynnym bojowniku. Natomiast film „Kobieta w Berlinie” (2008 r.) ukazuje koszmar wojny niszczącej obie strony światowego konfliktu. Kontrowersyjny obraz filmowy „Obywatel Milk” warto obejrzeć chociażby ze względu na świetną grę Seana Penna nagrodzonego Oscarem w 2008 r. za rolę męską. „Trzy królestwa” Johna Woo to widowiskowa ekranizacja jednej z najważniejszych powieści w literaturze chińskiej. Oczywiście w tym cyklu nie mogło zabraknąć najnowszego filmu Woody’ego Allena „Vicy Cristina Barcelona” ze świetną Penelope Cruz nagrodzoną za tę rolę Oscarem’2008 za drugoplanową rolę kobiecą. Inne cykle filmowe to: „Z tamtej strony Tatr” (kino słowackie), „Bohemia stories” (kino czeskie), „Rosyjska panorama”, „Przystanek Budapeszt”, „Kino pod okupacją”, „Filmy w sieci” – trudno wymienić wszystkie! Filmy można było obejrzeć w kinach, ale także pod gołym niebem. Po nocnych seansach na dziedzińcu zabytkowego browaru zwierzynieckiego odbywały się jeszcze koncerty, m.in. zespołów: „Drewutnia”, „Testamentum Terrae”, „Słoma i Przewietrze”, „Hrdza”. Do historii LAF-u przeszła także projekcja plenerowa komedii „Generał” Bustera Keatona z 1926 r., do której muzykę skomponował i wykonał na żywo z Orkiestrą Symfoniczną im. Karola Namysłowskiego w Zamościu – Rafał Rozmus. Dużym zainteresowaniem cieszył się niezwykły koncert Gendosa – muzyka z Tuwy, autonomicznej republiki w ramach Federacji Rosyjskiej.

Nie sposób opisać wszystkich ważnych wydarzeń jubileuszowej Akademii, dlatego zachęcam do przejrzenia strony internetowej LAF-u (www.laf.net.pl). Daje ona wyobrażenie o randze tej niezwykłej imprezy filmowej, których tak wiele odbywa się ostatnio w naszym kraju w czasie letnich miesięcy. Warto wspomnieć, że w Akademii uczestniczyli laureaci VII Powiatowego Konkursu Filmowego organizowanego przez Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Filmowy „Iluzjon” działający przy II Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Krasnymstawie i Krasnostawskim Domu Kultury. Dzięki współpracy z Piotrem Kotowskim – wiceprzewodniczącym Polskiej Federacji DKF i przewodniczącym jury w kategorii: praca filmowa/fotograficzna w ww. konkursie – laureaci otrzymują od PF DKF akredytacje na Letnią Akademię od 2001 r.

10. edycja LAF-u przeszła już do historii. Uczestniczyłam w 9. edycjach Akademii, gdyż jest ona dla mnie zawsze inspirującym doświadczeniem. Będę mogła wzbogacić program MDKF-u „Iluzjon” na kolejny rok o obrazy filmowe obejrzane na LAF-ie. Być może uda się także zorganizować spotkania autorskie z poznanymi tam reżyserami. Na zaproszenie MDKF-u przyjechali przecież do Krasnegostawu Piotr Szczepański - reżyser filmu „Aleja Gówniarzy” i A. Marek Drążewski - reżyser filmu „Dzięki niemu żyjemy”.

Lafowicze z niecierpliwością czekają na kolejne spotkanie z X Muzą w gościnnym Zwierzyńcu! Ci, którzy jeszcze nie byli w sierpniu na LAF-ie, będą mogli już za rok przyjechać na urokliwe Roztocze. Mieszkańcy Lubelszczyzny to szczęściarze, bo mają blisko! Jednak miłośników Akademii nie zraża odległość – niektórzy jadą do Zwierzyńca 16 godzin i dłużej! Pupi Avati stwierdził, że droga do Zwierzyńca zajęła mu tyle, ile lot do Melbourne.

Opiekun MDKF „Iluzjon” Ewa Magdziarz

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla najlepszych uczniów

Stypendia przyznawane są od 1997 r. uczniom, którzy uzyskali promocję z wyróżnieniem, osiągając przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen albo wykazali się szczególnymi uzdolnieniami z przynajmniej jednego przedmiotu, a z pozostałych otrzymali co najmniej dobre wyniki.

W roku szkolnym 2009/2010 stypendia Prezesa rady Ministrów otrzymało 30 uzdolnionych uczniów chełmskich, krasnostawskich i włodawskich szkół średnich. Uroczystości z tej okazji odbyła się 6 listopada o godz. 10 w IV LO w Chełmie. Stypendium otrzymała Anna Brzozowska uczennica II LO z klasy III E –jej średnia to 5,0.

VIII POWIATOWY KONKURS FILMOWY \\\\\\\\\\\\\\\"Spotkanie z X Muzą- bliżej marzen\\\\\\\\\\\\\\\"

Na prośbę młodzieży przekazujemy informację dla chętnych do wzięcia udziału w VIII Powiatowym Konkursie Filmowym.

Temat pracy filmowej / fotograficznej to „Rozmowy”.

Regulamin konkursu zostanie przesłany w późniejszym terminie.

opiekun MDKF „Iluzjon”

Ewa Magdziarz

Wojewódzki dzień Edukacji Narodowej

W dniu 13 października 2009r. o godz. 13:00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie odbyły się uroczyste Obchody Dnia Komisji Edukacji Narodowej . Zostały one zorganizowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty wspólnie ze Starostą Krasnostawskim i Wójtem Gminy Krasnystaw.

Podczas uroczystości nastąpiło wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych a także nagród starostów chełmskiego i krasnostawskiego. Odznaczenia państwowe w imieniu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej nagrody wręczała wojewoda lubelski pani Genowefa Tokarska.

Uroczystość uświetniona została częścią artystyczną, w której wystąpili uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. W. Lutosławskiego w Krasnymstawie i poprowadzona przez dyrektora ZSP nr 2 panią Elżbietę Zadrąg i nauczyciela naszej szkoły pana Marka Nowosadzkiego. Lubelski Kurator Oświaty nagrodził 93 nauczycieli województwa lubelskiego. Złoty Krzyż Zasługi otrzymał dyrektor II LO Edward Kawęcki. Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymała pani Ewa Bijata, a nagrodę Starosty otrzymali: Dyrektor Edward Kawęcki, Renata Czerniak, Aneta Pitucha i Joanna Szufnara.

Adam Pyter

Dzień Edukacji Narodowej

Dnia 13.10.2009 roku w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, która rozpoczęła się wprowadzeniem pocztu sztandarowego i odśpiewaniem hymnu narodowego.

Z tej okazji swoją obecnością zaszczycili nas znamienici goście: starosta pan Janusz Szpak, wicestarosta pan Andrzej Kmicic, przewodniczący Rady Powiatu pan Marek Nowosadzki oraz przewodnicząca Rady Rodziców pani Ewa Winiarczyk.

Prowadzący uroczystość: Ewelina Suszek i Maciej Kwiatkowski, powitali zgromadzonych gości, a także pana Edwarda Kawęckiego – dyrektora szkoły, panią Annę Cichosz –wicedyrektora szkoły, oraz nauczycieli, pracowników i społeczność uczniowską.

Jako pierwszy zabrał głos pan Edward Kawęcki, który nauczycielom, wychowawcom i pracownikom szkoły podziękował za kolejny rok wspólnych działań, za trud wychowawczy, cierpliwość i pasję, z jaką wykonują powierzone zadania. Na koniec pan dyrektor wręczył Nagrody Dyrektora Szkoły nauczycielom, którzy w sposób szczególny, poprzez swoje oddanie, postawę oraz rzetelne wykonywanie pracy kształtują osobowość młodych ludzi. Wśród wyróżnionych nauczycieli i pracowników szkoły znaleźli się: pani Anna Cichosz, pan Marek Nowosadzki, pani Monika Adamczuk – Szamik, pani Agnieszka Kontek, pan Piotr Zieliński, pan Andrzej Ziarko, pani Maria Pliszczyńska, pani Beata Pasik oraz pan Henryk Huba.

Korzystając z okazji, wicestarosta pan Andrzej Kmicic, całemu gronu pedagogicznemu złożył życzenia: zdrowia, satysfakcji z wykonywanej pracy, a także sukcesów w życiu zawodowym i osobistym. Na koniec pan Andrzej Kmicic zaprosił wszystkich zgromadzonych do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. B. Głowackiego w Krasnymstawie na uroczyste Obchody Dnia Edukacji Narodowej organizowane dla powiatów: krasnostawskiego, włodawskiego i chełmskiego, podczas których Złotym Krzyżem Zasługi uhonorowany zostanie dyrektor pan Edward Kawęcki, Medal Komisji Edukacji Narodowej wręczony zostanie pani Ewie Bijacie zaś Nagrody Starosty otrzymają: pan Edward Kawęcki, pani Renata Czerniak, pani Aneta Pitucha oraz pani Joanna Szufnara.

W dalszej części obchodów pani Monika Adamczuk – Szamik, w imieniu uhonorowanych osób, podziękowała dyrekcji za uznanie zasług i wysiłku nauczycieli, a także za stworzenie sprzyjających warunków do pracy.

Po wystąpieniach gości prowadzący uroczystość odczytali listy okolicznościowe od Lubelskiego Kuratora Oświaty pana Krzysztofa Babisza i Marszałka Województwa Lubelskiego pana Krzysztof Grabczuka, którzy wszystkim nauczycielom, pedagogom i pracownikom szkoły złożyli najserdeczniejsze życzenia.

W imieniu młodzieży życzenia pedagogom złożyła również Paulina Miciuła – przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego. Podziękowała za troskę, cierpliwość, ofiarną pracę, przekazaną wiedzę oraz okazaną sympatię. Kwiaty dla nauczycieli przekazała na ręce pana dyrektora i pani wicedyrektor.

Zwieńczeniem uroczystości była część artystyczno – kabaretowa przygotowana przez społeczność uczniowską pod kierunkiem pani Beaty Tokarskiej – Kruk. Na koniec uczniowie obdarowali dyrekcję, nauczycieli, pracowników szkoły i zgromadzonych gości symbolicznymi serduszkami.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej przygotowała pani Agnieszka Kontek, zaś dekorację wykonała pani Katarzyna Dębska – Kmieć.

Beata Tokarska – Kruk

Dzień Patrona

Obchody Dnia Patrona szkoły na dobre wpisały się do szkolnego kalendarza. To swoiste urodziny naszej palcówki. Najważniejsze szkolne święto ma propagować znajomość najistotniejszych faktów z życia C. K. Norwida, przypominać o wartościach wyznawanych przez poetę, a także promować je wśród społeczności uczniowskiej.

Tegoroczna uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem pocztu sztandarowego i odśpiewaniem hymnu państwowego. Prowadzący obchody Dnia Patrona (Katarzyna Martyn z kl. III a i Grzegorz Witkowski z kl. III e ) powitali zgromadzonych gości: pana starostę Janusza Szpaka, przewodniczącego Rady Powiatu – pana Marka Nowosadzkiego, ks. katechetę Grzegorza Dobosza, dyrektora szkoły pana Edwarda Kawęckiego, panią wicedyrektor Annę Cichosz, a także nauczycieli, pracowników szkoły i społeczność uczniowską.

Następnie zabrał głos pan Edward Kawęcki. W swoim wystąpieniu przypomniał o tradycjach związanych z patronem szkoły (Zadumki Norwidowe, Ogólnopolski Konkurs Norwidowski, Nagroda Patrona Szkoły). Pan dyrektor, odnosząc się do motta przyświecającego uroczystości „Nie chcę już smutków, nie…”, podkreślił nową koncepcję przybliżenia przez uczniów twórczości C. K. Norwida w formie żartobliwej i humorystycznej.

W dalszej części obchodów odbyło się przyjęcie w poczet społeczności szkolnej uczniów klas pierwszych, czego wyrazem było ślubowanie na sztandar. Rotę ślubowania odczytała wicedyrektor szkoły – pani Anna Cichosz.

Po wyprowadzeniu sztandaru rozpoczął się konkurs – prezentacja klas. Uczniowie zaprezentowali się w kategoriach: recytacja, poezja śpiewana oraz scenka kabaretowa. Jury w składzie: pani Ewa Magdziarz, pani Bożena Szafran – Ogonowska, pani Monika Adamczuk – Szamik oraz pani Beata Tokarska – Kruk, oceniało ogólny wyraz artystyczny, dykcję, dobór repertuaru, a także twórcze, nowatorskie interpretowanie utworów poety. Gdy komisja udała się na naradę uczniowie: Kinga Kwiatoń z kl. II c i Paweł Kargul z kl. III b, zaprezentowali układ taneczny własnej choreografii.

Po udanym występie zostały ogłoszone wyniki:

I miejsce – Monika Czwórnóg, Katarzyna Złomańczuk z kl. II b (poezja śpiewana),

II miejsce – klasa III e - scenka kabaretowa pt. „Lekcja o Norwidzie”,

III miejsce – Paulina Ziarko, Katarzyna Darmochwał z kl. III a (poezja śpiewana).

wyróżnienie – Klaudia Kowalska z kl. III e (recytacja),

wyróżnienie – klasa III d ((Auto)biografia Norwida utwór własnej kompozycji),

wyróżnienie –Paula Kuźniewska, Weronika Wójcik (poezja śpiewana),

Dyplomy zwycięzcom wręczyli: przewodnicząca jury – pani Ewa Magdziarz, pan Edward Kawęcki oraz starosta krasnostawski pan Janusz Szpak.

Dyrektor szkoły Edward Kawęcki zakończył uroczystość dziękując wszystkim zebranym, a w szczególności organizatorom obchodów Dnia Patrona – paniom polonistkom.

Beata Tokarska – Kruk

Rajd rowerowy

23 września b.r. odbył się raj rowerowy zorganizowany przez PTTK w Krasnymstawie, w którym licznie uczestniczyła młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego. Celem organizatorów było przede wszystkim poznanie walorów historycznych, przyrodniczych i turystycznych Ziemi Krasnostawskiej.

Rajd rozpoczął się o godzinie 9 00 zbiórką w parku miejskim. Następnie rowerzyści udali się w kierunku Stężycy. Trasa rajdu wynosiła 42 km. i przebiegała przez Zakręcie- Jaślinków-Olesin-Bobrowe-Felicjan-Wielkopole-Wiśniów-Las „Namule” i powrót do Krasnegostawu.

Z naszej szkoły uczestnikami byli: dyrektor - pan Edward Kawęcki, pani Monika Filewicz, pani Katarzyna Dębska –Kmieć oraz uczniowie: Gołębiowska Karolina, Matwiej Patrycja, Ola Żerebiec – kl. Ia, Mucha Maja- kl. Ic, Rut Patrycja, Atras Mateusz, Kleszowski Przemysław - kl. Id, Szufnara Michał - kl. Ie, Wysocki Paweł - kl. II a, Marucha Radek, Szuryga Piotr kl. II b, Bojarczuk Joanna, Krupa Łukasz, Wójcik Magdalena, Gładosz Marcin, Mróż Mateusz, Wygachiewicz Dawid, Garbacz Łukasz, Łazeba Tomek i Winiarczyk Adam z kl. IIId

Rajd prowadził pan Stanisław Rycyk.

Atrakcją spotkania były konkursy: przyrodniczy, w którym nasi uczniowie: Łazeba Tomek, Szufnara Michał i Winiarczyk Adam zajęli I miejsce, wygrywając kaski rowerowe oraz konkurs piosenki turystycznej, w którym wzięli udział wszyscy nasi uczniowie i uplasowali się na II miejscu, otrzymując w nagrodę po czekoladzie. Sponsorem nagród było Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie.

W miłej atmosferze wszyscy posilili się kiełbaską pieczoną w ognisku.

Ewa Żelazko

2010/2011

Nagroda Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej za rok 2010 dla MDKF „Iluzjon”

Uroczysta Gala wręczenia nagród w 13 kategoriach odbyła się 6 czerwca w czasie otwarcia 36. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Nominacje do nagród zostały wręczone w Muzeum Miasta Gdyni na kilka godzin przed uroczystością w Teatrze Muzycznym. Dyrektor PISF Agnieszka Odorowicz gratulowała nominowanym i dziękowała za przybycie na tak ważne wydarzenie filmowe, jakim jest FPFF. Kondycja polskiego kina zależy przecież nie tylko od twórców filmowych, ale także od tych, którzy ten film promują. PISF wraz z Kapitułą Nagrody nominował i nagrodził w 13 kategoriach te przedsięwzięcia, inicjatywy i wydarzenia, które w 2010 roku w istotny sposób wpłynęły na promocję sztuki filmowej – podkreślała Agnieszka Odorowicz.

Kategorie, w których przyznawano nagrody to: kino, międzynarodowe wydarzenie filmowe, krajowe wydarzenie filmowe, promocja za granicą, dystrybucja polskiego filmu, dystrybucja filmu zagranicznego, krytyka filmowa, audycja radiowa lub program telewizyjny, portal internetowy, książka o filmie, edukacja młodego widza, dyskusyjny klub filmowy i rekonstrukcja cyfrowa dzieł polskiej kinematografii.

W kategorii „Edukacja młodego widza” nominację otrzymali: „Animacja dla każdego” prowadzona przez Studio Miniatur Filmowych, Młodzieżowy DKF „Iluzjon” działający przy II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie i Krasnostawskim Domu Kultury, Edukacja filmowa w kinie Rejs w Słupsku i Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej.

W czasie uroczystości otwarcia festiwalu laureaci otrzymali Nagrody od wybitnych twórców związanych z X Muzą. Grażyna Szapołowska i Andrzej Wajda wręczyli to zaszczytne wyróżnienie w kategorii „Edukacja młodego widza” opiekunowi MDKF „Iluzjon” Ewie Magdziarz. Andrzej Wajda w swoim wystąpieniu podkreślał znaczenie edukacji filmowej, która łączy pokolenia i wpływa na rozwój sztuki filmowej. Ewa Magdziarz podziękowała tym wszystkim, którzy docenili działalność MDKF-u i przyczynili się do przyznania Nagrody „Iluzjonowi”. Podkreśliła także znaczenie osób i instytucji, dzięki którym MDKF rozwija się i funkcjonuje nie tylko w świadomości lokalnej społeczności. Przypomniała, że pomysłodawcą tego przedsięwzięcia był dyrektor II LO Edward Kawęcki. Od 2000 r. działania MDKF-u wspiera Piotr Kotowski wiceprzewodniczący PF DKF. Dzięki dofinansowaniu klubu przez PISF od 2006 r. edukacja młodego widza nabrała innego wymiaru, dlatego szczególne podziękowania skierowane zostały pod adresem Agnieszki Odorowicz. Na poziom przedsięwzięć MDKF-u istotny wpływ mają twórcy filmowi, którzy chętnie przyjeżdżają do Krasnegostawu a także młodzież biorąca udział w różnorodnych projektach „Iluzjonu”. Nagroda Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej to także nagroda pieniężna w wysokości 15 000 zł. Otrzymanie tak znaczącego dofinansowania to wielkie wyróżnienie, ale także zobowiązanie, aby jak najlepiej wykorzystać przyznane pieniądze na edukację filmową młodego widza prowadzoną przez MDKF

Należy podkreślić, że przez lata wielu życzliwych ludzi interesowało się dokonaniami MDKF-u i doceniało rolę, jaką „Iluzjon” wypełnia w zakresie edukacji filmowej. Do grona tych osób należy niewątpliwie Marta Kosnowska z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, która szczególnie interesowała się naszą działalnością i zachęcała opiekuna MDKF do zgłoszenia „Iluzjonu” do Nagrody PISF. Anna Rogowska – Sienkiewicz kierownik Działu Upowszechniania Kultury Filmowej i Promocji PISF odwiedziła MDKF z ekipą filmową w 2009 r. Promowanie edukacji filmowej w gimnazjach przez „Iluzjon” spotkało się z dużym zainteresowaniem Anny Majewskiej koordynatorki programów edukacji kulturalnej Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej, zajmującej się m.in. projektem PISF Filmoteka Szkolna. „Iluzjon” jest doskonale znany także przewodniczącemu PF DKF Maciejowi Gilowi, który był członkiem Kapituły Nagród PISF. MDKF jest znany wielu DKF-om w Polsce, stał się swego rodzaju rozpoznawalną marką, a Nagroda PISF wręczona na festiwalu w Gdyni tylko ten pozytywny wizerunek wzmocni.

Na 36. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych do Gdyni zjechali najwybitniejsi twórcy polskiego kina. FPFF to projekcje filmów w ramach konkursu głównego, konkursu młodego widza, panorama polskiego kina i różnego rodzaju imprezy towarzyszące. W czasie festiwalu można było obejrzeć m.in. filmy konkursu głównego: „Czarny Czwartek. Janek Wiśniewski padł” w reż. Antoniego Krauze, „Essential Killing” Jerzego Skolimowskiego, „Kret” w reż. Rafała Lewandowskiego czy „Młyn i Krzyż” Lecha Majewskiego. Ciekawe imprezy towarzyszące to np. konferencja Szkoły Andrzeja Wajdy, wernisaż wystawy „Andrzej Wajda i Przyjaciele. Fotografie Piotra Bujnowicza”, „Jak to się robi? – prezentacja techniczna filmu „Młyn i Krzyż”, anatomia sceny – Andrzej Wajda i Janusz Morgenstern „Popiół i diament”, międzynarodowe sympozjum „Kieślowski i jego uczniowie” czy wernisaż wystawy „Dekalog Krzysztofa Kieślowskiego”. W spotkaniach poświęconych wybitnemu reżyserowi uczestniczyła jego żona Maria Kieślowska

36. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych to prawdziwe święto polskiego kina. Dzięki zaangażowaniu wielu organizatorów m.in. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej czy Stowarzyszenia Filmowców Polskich festiwal jest wyjątkowym wydarzeniem filmowym, w którym swój udział miał w tym roku także Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Filmowy „Iluzjon”.

Ewa Magdziarz - opiekun MDKF „Iluzjon”

Spotkanie z MDKF-em w „Jedynce”

Zajęcia z edukacji filmowej w gimnazjach organizowane są w ramach zadania „Spotkania z Młodzieżowym Dyskusyjnym Klubem Filmowym Iluzjon” współfinansowanego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej i Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie. Tym razem „Iluzjon”, działający przy II LO i KDK, został zaproszony przez nauczycieli języka polskiego p. Edytę Pajurę i p. Marzenę Morylowską do Zespołu Szkół nr 1 w Krasnymstawie. Dyrektorzy szkół – p. Maria Kowalczyk i p. Edward Kawęcki - z chęcią wyrazili zgodę na przeprowadzenie zajęć z edukacji filmowej, które odbyły się 6 kwietnia.

W dwugodzinnym spotkaniu uczestniczyło 33 uczniów z klas pierwszych gimnazjum i z klasy piątej szkoły podstawowej. Zajęcia – tradycyjnie już - zaczęły się od tworzenia filmowego portretu uczestników utrwalonego za pomocą kamery przez Monikę Berezę z II LO. Następnie opiekun MDKF-u przedstawił w formie prezentacji multimedialnej różnorodne działania klubu m.in.: warsztaty filmowe „Amator”, warsztaty przygotowujące do konkursu, Powiatowy Konkurs Filmowy, spotkania z reżyserami i operatorami. Gimnazjaliści mogli zapoznać się 10-letnią pracą „Iluzjonu” na podstawie folderów, które otrzymali w czasie spotkania. Na zajęciach promowany był także projekt „Filmoteka Szkolna” adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. MDKF angażuje się w wiele przedsięwzięć tego projektu. O swoich doświadczeniach związanych z „Iluzjonem” i „Filmoteką Szkolną” opowiadały także uczennice II LO: Paula Kuźniewska z kl. III A, Magdalena Krupa i Katarzyna Kozyrska z I A. Zachęcały one do wzięcia udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez Polski Instytut Sztuki Filmowej i Centrum Edukacji Obywatelskiej takich jak kursy internetowe i konkursy, Festiwal Filmoteki Szkolnej w Warszawie czy Wirtualny Festiwal Filmoteki Szkolnej

Kolejny punkt zajęć to projekcje i zabawy filmowe. Uczestnikom spotkania pokazano film „Oby gadać” Aleksandry Mochniej finalistki VIII Powiatowego Konkursu Filmowego (I miejsce) i finalistki konkursu ogłoszonego przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach projektu „Filmoteka Szkolna. Akcja!”. Uczniowie z zainteresowaniem obejrzeli także film „CKN News” z warsztatów „Amator 2010”. Gry i zabawy przygotowane przez uczennice z II LO wzbudziły wiele emocji. Quizy zawierały pytania odwołujące się do filmów np.: „Władca Pierścieni”, „Pan Tadeusz”, „Stara baśń” czy „Mój brat niedźwiedź”. Kalambury polegały na losowaniu kartek z tytułem filmu i jego odgadywaniu na podstawie rysunków wykonywanych przez uczniów. Natomiast krzyżówka sprawdzała, czy uczniowie uważnie słuchali w czasie spotkania. W odgadnięciu haseł pomagały także foldery. Za aktywny udział w zabawach filmowych uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjaliści zostali nagrodzeni upominkami przekazanymi przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Nauczycielom ZS nr 1 - p. Edycie Pajurze i p. Marzenie Morylowskiej - zostały przekazane publikacje „DLA. Animacja kultury (metody/działania/inspiracje) i „Informator Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej” popularyzujące sztukę filmową. Wyniki ankiety przeprowadzonej na zakończenie spotkania pokazały, że uczniowie tej szkoły bardzo interesują się edukacją filmową. W ankietach pisali, że chcieliby brać udział w działaniach MDKF-u m.in. w warsztatach, konkursie filmowym, projekcjach filmów i spotkaniach z twórcami filmowymi. Chętnie pojechaliby także na Letnią Akademię Filmową do Zwierzyńca organizowaną przez Polską Federację DKF, z którą MDKF współpracuje od 2000 r. Uczniowie Gimnazjum nr 1 od wielu lat biorą udział w Powiatowym Konkursie Filmowym i odnoszą w nim sukcesy. W dziewiątej edycji konkursu wzięło udział 15 uczniów z tej szkoły. Ponownie spotkamy się z nimi 15 kwietnia na finale. Laureaci konkursu otrzymują akredytacje na Letnią Akademię Filmową od Piotra Kotowskiego wiceprzewodniczącego PF DKF. Być może spotkamy się z uczniami Gimnazjum nr 1 w Zwierzyńcu na 12. LAF. Już dziś życzymy sukcesów uczestnikom IX Powiatowego Konkursu Filmowego!

Ewa Magdziarz – opiekun MDKF „Iluzjon”

Filmowe spotkania MDKF-u MDKF w Siennicy Różanej i warsztaty filmowe „Ślady”, cz. III

Kolejne warsztaty w ramach zadania „Spotkania z Młodzieżowym Dyskusyjnym Klubem Filmowym Iluzjon” odbyły się w Gimnazjum w Siennicy Różanej i w II LO w Krasnymstawie. Zajęcia z edukacji filmowej są organizowane dzięki wsparciu finansowemu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie.

Dyrekcja gimnazjum pozytywnie odpowiedziała na propozycję współpracy z II LO i 16 marca odbyły się zajęcia z edukacji filmowej w Siennicy Różanej. W dwugodzinnym spotkaniu, prowadzonym przez opiekuna MDKF i 4 uczennice z II LO, uczestniczyło 22 uczniów z klas drugich i trzecich. Zajęcia rozpoczęły się od tworzenia filmowego portretu uczestników.

Kolejny punkt spotkania to przedstawienie przez opiekuna MDKF-u prezentacji multimedialnej ukazującej różnorodne działania klubu filmowego. Gimnazjalistom rozdano foldery wydane z okazji jubileuszu 10-lecia „Iluzjonu” i regulaminy IX Powiatowego Konkursu Filmowego. Uczniowie zostali zaproszeni na warsztaty filmowe „Ślady”, które przygotowują do konkursu filmowego.

W czasie spotkania promowano różnorodne działania Filmoteki Szkolnej. Uczennice z kl. III A z II LO Aleksandra Mochniej i Paula Kuźniewska opowiadały o swoich kilkuletnich doświadczeniach związanych z udziałem w wielu przedsięwzięciach Filmoteki. Uczestniczące w zajęciach uczennice z kl. I A Żaneta Kozłowska i Magdalena Krupa również angażują się w działania proponowane przez Filmotekę Szkolną.

Dzięki udziałowi w Wirtualnym Festiwalu Filmoteki Szkolnej narodził się pomysł gier i zabaw filmowych przygotowanych dla gimnazjalistów. Ta część spotkania wzbudziła wiele emocji, tym bardziej że gimnazjaliści zostali nagrodzeni upominkami przekazanymi przez Filmotekę Szkolną i Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Na zakończenie spotkania zostały zaprezentowane prace z VIII Powiatowego Konkursu Filmowego – film „Oby gadać” Aleksandry Mochniej (I nagroda) i praca fotograficzna „Słowa ciszy …” Pauli Kuźniewskiej (II nagroda).

Uczestników warsztatów zainteresowały działania MDKF-u m.in. Powiatowy Konkurs Filmowy, o czym świadczą wyniki ankiet. Nauczycielowi gimnazjum i opiekunowi grupy p. Maryli Rudzkiej zostały przekazane publikacje „DLA. Animacja kultury (metody/działania/inspiracje) i „Informator Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej” popularyzujące sztukę filmową.

18 marca w II LO odbyła się trzecia część warsztatów filmowych „Ślady” prowadzona przez Sławomira Kozyrskiego operatora TVP Lublin. W spotkaniu wzięło udział 51 uczniów z gimnazjów nr 3, nr 5 w Krasnymstawie, z gimnazjum w Małochwieju Dużym, z I LO, II LO i ZSP nr 2 w Krasnymstawie, a także 2 absolwentów II LO.

Prowadzący analizował projekty plakatów, które uczniowie przygotowują na IX Powiatowy Konkurs Filmowy. Rozmawiano także o projektach prac filmowych i fotograficznych. Cenne i trafne uwagi Sławomira Kozyrskiego na pewno pozwolą na uniknięcie błędów i wykonanie prac na wysokim poziomie.

Kolejna część zajęć była poświęcona montażowi. Prowadzący zaczął od teorii – omówił rodzaje i techniki montażu, zwrócił także uwagę na dobór muzyki do filmu. Następnie zaprezentował popularne programy do montowania filmów i omówił zasady korzystania z nich. Ta część zajęć bardzo zainteresowała uczniów, dlatego Sławomir Kozyrski obiecał, że poprowadzi jeszcze zajęcia praktyczne z montażu filmowego.

Ostatni punkt warsztatów to pokaz fragmentów filmu „Kapitan Sowa na tropie” w reż. Stanisława Barei oraz ich analiza ze zwróceniem szczególnej uwagi na montaż. Na zakończenie spotkania uczestnicy zostali zaproszeni do wzięcia udziału w kolejnym projekcie MDKF-u „Kręćmy film!”, który będzie realizowany na przełomie czerwca i lipca tego roku. W pracy nad projektem wezmą udział: aktor Grzegorz Emanuel, sekretarka planu Mirosława Panas, operatorzy Dariusz Panas, Sławomir Kozyrski i Artur Kiciak. Już dziś zapraszamy uczniów zainteresowanych współpracą przy realizacji filmu!

Ewa Magdziarz – opiekun MDKF „Iluzjon”

VII Ogólnopolski Konkurs Norwidowski

W dniach 5-6 czerwca 2011 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida w Krasnymstawie miał miejsce VII Ogólnopolski Konkurs Norwidowski. Patronat nad konkursem objęli: Zakład Badań nad Twórczością C .K. Norwida KUL , Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie, Rada Miasta Krasnystaw, Kuratorium Oświaty w Lublinie. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy o twórczości Norwida, przybliżanie dorobku poety i odkrywanie chrześcijańskiego charakteru jego dzieł.

Dnia 5 czerwca odbył się koncert poświęcony Cyprianowi Norwidowi. Wzięli w nim udział laureaci poprzednich edycji konkursu w kategorii poezji śpiewanej oraz aktor filmowy i teatralny Jerzy Rogalski, który recytował wiersze poety w Kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie.

Kolejny dzień konkursu odbywał się w budynku II LO im. C.K. Norwida w Krasnymstawie . W kategorii literackiej uczestnicy pisali test sprawdzający znajomość biografii i twórczości Norwida. Kategoria plastyczna( polegała na samodzielnym wykonaniu logo konkursu. W kategorii poezji śpiewanej uczestnicy prezentowali utwory muzyczne inspirowane poezją Norwida.

Na uroczystość finałową przybyli: senator RP Lucjan Cichosz, Starosta Krasnostawski Janusz Szpak, Wicestarosta Henryk Czerniej, Burmistrz Krasnegostawu Andrzej Jakubiec, Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego Tadeusz Błyskosz,starszy wizytator Kuratorium Oświaty Arkadiusz Kwieciński, Wójt Gminy Krasnystaw Janusz Korczyński, prof. dr hab. Józef Fert Prorektor ds. Dydaktyki i Wychowania KUL i dr Włodzimierz Toruń z Instytutu Badań nad Twórczością Norwida. Gości przywitali w imieniu organizatorów prowadzący uroczystość nauczyciele II LO Marek Nowosadzki i Agnieszka Jarosz. Następnie prof.dr hab. Józef F. Fert wygłosił wykład na temat „Zbiory Norwidowskie w Muzeum w Licheniu”. W ramach podziękowania dyrektor Edward Kawęcki wręczył panu profesorowi pracę plastyczną wykonaną przez jednego z uczestników konkursu oraz pamiątkową statuetkę patrona szkoły. W dalszej części konkursu nastąpiło ogłoszenie wyników i wręczenie nagród .

W kategorii literackiej jury w składzie: prof.dr hab.Józef Fert, dr Włodzimierz Toruń, Monika Adamczuk-Szamik- II LO, Bożena Szafran-Ogonowska-II LO, Ewa Byra –KLO

w Biłgoraju wyłoniło następujących laureatów:

I miejsce-Anna Drabik z I LO w Lubartowie -nagroda rower górski

II miejsce-Marzenna Sulowska z II LO im. C.K.Norwida w Krasnymstawie-radiomagnetofon

III miejsce-Aleksandra Dynerowicz z I LO w Lubartowie – głośniki komputerowe

wyróżnienie-Natalia Banaszkiewicz z ZSPS w Poznaniu -kamera internetowa

wyróżnienie-Barbara Różańska z III LO im. C.K. Norwida w Rzeszowie- album książkowy

wyróżnienie-Martyna Okoń z I LO im. ks.P.K.Sanguszki w Lubartowie- torba sportowa

wyróżnienie-Paulina Kondratowicz z I LO w Gizycku- materiały promocyjne

wyróżnienie-Diana Gałkowska z ZS w Sejnach -materiały promocyjne

wyróżnienie-Agnieszka Szczepańska z ZS w Lubsku-materiały promocyjne

W kategorii plastycznej jury w składzie :Joanna Kawęcka, Elżbieta Bęcal i Bronisława Żuk nagrodziło następujące osoby:

I miejsce-Aleksandra Wąsik z ZSO nr 2 w Stalowej Woli-nagroda odtwarzacz dvd

II miejsce-Ewa Czarnecka z ZS nr 2 w Hrubieszowie- telefon komórkowy

III miejsce-Adrianna Słoka- z II LO w Lubartowie- głośniki komputerowe

wyróżnienie-Dominika Skrepnicka z ZSO w Lubsku- album Zabytki Architektury

wyróżnienie-Karolina Parol z KLK w Garwolinie- piłka nożna

wyróżnienie -Iryna Illicz-I LO we Włodawie- torba sportowa

wyróżnienie-Karolina Wyłupek z I LO w Krasnystawie- materiały promocyjne

wyróżnienie-Aleksandra Ordowska z I LO we Włodawie- materiały promocyjne

wyróżnienie-Paweł Stachyra z ZSO w Stalowej Woli- materiały promocyjne

W kategorii poezji śpiewanej jury w składzie : Jerzy Żuk, Krzysztof Darmochwał i Jadwiga Litkowska przyznało następujące nagrody:

I miejsce-Zespół z II LO im. Piotra Firleja w Lubartowie-nagroda odtwarzacz dvd

II miejsce-Jan Obroślak z I LO im. ks.P.K.Sanguszki w Lubartowie- drukarka

III miejsce-Piotr Sitkowski z I LO im. T.Kościuszki w Starachowicach- głośniki komputerowe

Wyróżnienie-Zespół z I LO im. T.Kościuszki we Włodawie- torba sportowa

Wyróżnienie-duet z ZSE im. Wł.Andersa w Chełmie- materiały promocyjne

Wyróżnienie –Jan Witkowski z XXIV LO im. C.Norwida w Warszawie- materiały promocyjne

Wyróżnienie-Marta Brecht z LO im. Jana Długosza w Dobroniu-materiały promocyjne

Sponsorami nagród byli :Starostwo Powiatowe, Firma PZU, Senator Lucjan Cichosz ,Bank Spółdzielczy Krasnystaw, Firma Kartonex, Stowarzyszenie Gloria Vitae, Urząd Gminy Krasnystaw, Sp. z .o.o ,Elewarr, PGNIK i II LO im. C.K.Norwida w Krasnymstawie.

Po ogłoszeniu wyników wręczono podziękowania wszystkim uczestnikom konkursu i ich opiekunom. Na zakończenie uroczystości finaliści kategorii poezji śpiewanej zaprezentowali swoje utwory. Następnie dyrektor Edward Kawęcki zaprosił gości na wspólny poczęstunek.

Monika Adamczuk-Szamik

Bożena Szafran-Ogonowska

Adam Pyter

Warsztaty „Kręćmy film!” z aktorem Grzegorzem Emanuelem

Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Filmowy przygotowuje się do letniego projektu „Kręćmy film!”, który będzie realizowany w dn. 27 czerwca – 3 lipca 2011 r. w ramach zadania „Edukacja filmowa prowadzona przez MDKF Iluzjon” finansowanego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej i Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie.

Warsztaty filmowe „Kręćmy film!”, prowadzone przez aktora i moderatora kursu internetowego „Filmoteka Szkolna. Akcja!” Grzegorza Emanuela, odbyły się 27 maja w II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie. W zajęciach uczestniczyło 22 uczniów z Gimnazjum nr 3 w Krasnymstawie, z Gimnazjum w Małochwieju Dużym a także z I LO i II LO w Krasnymstawie.

W czasie pierwszej część warsztatów „Kręćmy film!”, które odbyły się 6 maja, uczniowie szukali pomysłów na film. Dyskutowali nad wieloma problemami interesującymi młodzież. Materiał z zajęć opracowany przez Magdalenę Krupę posłużył do napisania wstępnej wersji scenariusza. Magdalena Szytko stworzyła portrety pięciorga przyjaciół i zarys historii ich znajomości. Nad scenariuszem uczniowie dyskutowali na zajęciach 18 maja. Po naniesieniu poprawek przygotowana została kolejna wersja scenariusza na warsztaty z Grzegorzem Emanuelem.

Na początku spotkania z aktorem każdy z uczestników miał powiedzieć kilka słów o sobie, o swoich zainteresowaniach filmowych i uzasadnić udział w letnim projekcie. Następnie uczestnicy warsztatów przypomnieli skład ekipy filmowej, przydział obowiązków w zespole i zaczęli dyskusję na temat materiału wypracowanego na poprzednich zajęciach. Dzielono się trafnymi uwagami dotyczącymi historii opisanej w scenariuszu, dopracowano portrety bohaterów i zastanawiano się nad różnymi wersjami poszczególnych scen. W trakcie zajęć zaproponowano wiele zmian, które zostaną wprowadzone do scenariusza. Następny punkt zajęć to przydział uczniów do konkretnych zadań w obrębie zespołu filmowego. Uczniowie odpowiedzialni za produkcję to Żaneta Kozłowska, Natalia Szczupak i Piotr Góźdź. Nad scenariuszem będą pracować Magdalena Szytko, Magdalena Krupa i Natalia Drygiel. Reżyserią zajmą się Bartłomiej Palus, Katarzyna Basa i Justyna Badio. Operatorami będą Marcin Terpiłowski, Karol Domański, Monika Bereza i Justyna Kulczyńska. Scenografią zajmą się Izabela Rotmańska i Katarzyna Kozyrska, a kostiumami - Olga Piśkiewicz, Sylwia Kłosowska i Karolina Miszczak.

Poszczególni członkowie ekipy filmowej dostali zadania, które zobowiązali się systematycznie wykonywać. Muszą m.in. dopracować scenariusz i sporządzić dokumentację planów zdjęciowych. Wypracowane materiały będą zatwierdzane przez Grzegorza Emanuela, który jest reżyserem i opiekunem artystycznym projektu. Inni członkowie ekipy filmowej wspomagający uczniów to Sławomir Kozyrski, który będzie asystentem reżysera, i operator – Artur Kiciak. W projekcie zapowiedzieli udział także operator Dariusz Panas i Mirosława Panas, która pracuje jako sekretarz na planie filmowym. W zespole filmowym pracować będą także uczestnicy kursu internetowego „Filmoteka Szkolna. Akcja!” zaproszeni przez Grzegorza Emanuela. Za całość projektu „Kręćmy film!” odpowiada opiekun MDKF „Iluzjon”. Tuż po zakończeniu roku szkolnego czeka nas ciężka praca i fascynująca przygoda! Mamy nadzieję, że powstanie ciekawy film, który zainteresuje nie tylko młodych widzów.

Ewa Magdziarz

opiekun MDKF „Iluzjon”

Nominacja do Nagród PISF dla MDKF „Iluzjon”

Polski Instytut Sztuki Filmowej wspólnie z Kapitułą Nagrody nominował i nagrodził w 13 kategoriach te przedsięwzięcia, inicjatywy i wydarzenia, które w 2010 roku w znaczący sposób wpłynęły na zainteresowanie polskim kinem i przyczyniły się do promocji sztuki filmowej – napisała w liście do nominowanych Agnieszka Odorowicz dyrektor PISF.

Nominowani zostali zaproszeni na uroczystą Galę wręczenia Nagród PISF, która odbędzie się w Teatrze Muzycznym w Gdyni 6 czerwca, tuż po ceremonii otwarcia 36. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.

Wśród nominowanych w kategorii „Edukacja młodego widza” oprócz Młodzieżowego DKF „Iluzjon”, działającego od 2000 r. przy II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie i Krasnostawskim Domu Kultury, znalazły się następujące przedsięwzięcia: „Animacja dla każdego” prowadzona przez Studio Miniatur Filmowych, Edukacja filmowa w kinie Rejs w Słupsku i Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej.

MDKF realizuje w ciągu roku szkolnego wiele przedsięwzięć z zakresu edukacji filmowej, ale niewątpliwie najważniejszym z nich jest Powiatowy Konkurs Filmowy „Spotkanie z X Muzą – bliżej marzeń” poprzedzony warsztatami filmowymi. To właśnie 8. edycja konkursu została wyróżniona w ten szczególny sposób przez PISF.

Przypomnijmy, że VIII Powiatowy Konkurs Filmowy „Spotkanie z X Muzą – bliżej marzeń”, który odbył się 30 marca 2010 r., zorganizowany został w celu popularyzowania idei DKF oraz szerzenia kultury filmowej wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu krasnostawskiego. Od piątej edycji, czyli od 2006 r., konkurs jest realizowany w ramach zadania Edukacja filmowa prowadzona przez MDKF „Iluzjon” finansowanego ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie.

W celu przygotowania uczniów do konkursu MDKF zorganizował 4 części warsztatów filmowych „Rozmowy”. VIII Powiatowy Konkurs Filmowy odbył się w trzech kategoriach: praca filmowa/fotograficzna, plakat filmowy i logo MDKF „Iluzjon”. Honorowy patronat objęli: starosta krasnostawski Janusz Szpak oraz wiceprzewodniczący Rady PF DKF Piotr Kotowski.

Zaproponowane kategorie konkursowe spotkały się z dużym zainteresowaniem uczniów wspomaganych przez nauczycieli opiekunów. Szkoły, z których nadesłano 79 prac, to: gimnazja nr 1, nr 3 i nr 4 w Krasnymstawie, gimnazja w Małochwieju Dużym, Siennicy Nadolnej, Rejowcu, Zakręciu, Izbicy, Łopienniku Górnym, Siedliskach oraz I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy i II Liceum Ogólnokształcące.

Po prezentacji prac filmowych i fotograficznych odbyły się warsztaty „Analiza prac konkursowych w kategorii plakat filmowy” prowadzone przez Sławomira Kozyrskiego.

W kategorii praca filmowa/fotograficzna jury przyznało pierwszą nagrodę Karolowi Domańskiemu z Gimnazjum nr 3 w Krasnymstawie za film „Rozmowy” i Aleksandrze Mochniej z II LO za film „Oby gadać”. Pierwsze miejsce w kategorii plakat filmowy zajęły Karolina Semla z Gimnazjum w Siennicy Nadolnej („Syzyfowe prace”) i Aneta Chwała z I LO („Hamlet”). Po odczytaniu protokołów przez przewodniczących jury - Piotra Kotowskiego i Sławomira Kozyrskiego - uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody a nauczyciele prowadzący - podziękowania i upominki. Polska Federacja Dyskusyjnych Klubów Filmowych po raz kolejny ufundowała dla laureatów nagrodę specjalną – akredytacje na 11. Letnią Akademię Filmową w Zwierzyńcu.

Na konkurs przybyli m.in. Janusz Szpak – starosta krasnostawski, Andrzej Kmicic - wicestarosta krasnostawski, Piotr Kotowski - wiceprzewodniczący Rady PF DKF, Marek Nowosadzki – przewodniczący Rady Powiatu, Andrzej Jakubiec – burmistrz Miasta Krasnystaw.

Za organizację konkursu odpowiedzialne były Ewa Magdziarz i Joanna Szufnara. W prace organizacyjne włączyli się także Beata Pasik, Ewa Żelazko, Elżbieta Kargul, Andrzej Ziarko, Stanisław Kliszcz i uczniowie II LO.

Finał konkursu zakończyły podziękowania starosty Janusza Szpaka osobom współpracującym z MDKF-em. Wicestarosta krasnostawski Andrzej Kmicic skierowali słowa uznania pod adresem organizatorów konkursu popularyzującego sztukę filmową. Wzrastającemu zainteresowaniu konkursem filmowym niewątpliwie służy projekt Filmoteka Szkolna adresowany do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w całej Polsce, w którym MDKF aktywnie uczestniczy. „Iluzjon”, obchodzący w 2010 r. jubileusz 10-lecia, z dużym powodzeniem wpisuje się w przedsięwzięcia edukacyjne Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

opiekun MDKF „Iluzjon”

Ewa Magdziarz

Matura 2011

4 maja 2011 roku rozpoczęły się w całej Polsce egzaminy maturalne. Przystąpiło do nich 400 tys. maturzystów w tym 133 uczniów naszego liceum. Oto kilka zdjęć z naszej matury.

Adam Pyter

Zakończenie roku szkolnego klas trzecich

29 kwietnia br. w II Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Krasnymstawie odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2010/2011 klas III. Dyrektor Edward Kawęcki rozpoczynając uroczystość powitał powitał Starostę Krasnostawskiego Janusza Szpaka, Przewodniczącego Rady Powiatu Marka Nowosadzkiego, proboszcza parafii pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej ks.kanonika Romana Skowrona, przewodniczącą Rady Rodziców Ewę Gajewską, nauczycieli rodziców i uczniów.

Dyrektor Edward Kawęcki przedstawił wyniki nauczania i osiągnięcia uczniów klas trzecich, po czym wręczył świadectwawa z wyróżnieniem osobom, które uzyskały najwyższe średnie ocen. Następnie wychowawcy klas dokonali uroczystego wręczenia nagród najlepszym absolwentom.

Jak co roku przyznano Nagrodę Patrona, którą otrzymała Monika Czwórnóg z klasy III b. Wśród nominowanych znaleźli się: Aleksandra Mochniej, Weronika Wójcik, Piotr Szuryga, Ewelina Suszek, Ewelina Pastuszak, Kamil Sobiesiak, Edyta Chytrosz, Magdalena Piszczek i Agnieszka Tokarska. Wszyscy otrzymali pamiątkowe statuetki Norwida a laureatka natomiast pojedzie na pięciodniową wycieczkę na Litwę. Nagrodę ufundował Przewodniczący Rady Powiatu Marek Nowosadzki oraz ks.kanonik Roman Skowron.

Uroczystość uświetniła część artystyczna przygotowana przez uczniów klas drugich pod opieką pań Elżbiety Kargul i Joanny Szufnary.

W roku szkolnym 2010/2011 uczęszczało 135 uczniów klas III a 133 otrzymało świadectwo ukończenia szkoły i przystąpi do egzaminu maturalnego. Zestawienie wyników klasyfikacji:

Klasa

Najlepsi uczniowie,średnia

Średnia klasy

Frekwencja

III A

Weronika Wójcik -4,63

3,9

84,52%

III B

Monika Czwórnóg- 5,13

Wojciech Marucha -5,06

3,55

88,90%

III C

Kinga Kwiatoń -5,10

Ewelina Suszek -4,75

Paulina Mikuła -4,50

3,95

88,40%

III D

Kamil Sobiesiak- 5,18

Edyta Chytrosz -4,75

3,85

89,50%

III E

Kamila Ślusarska -5,06

Monika Krasucka -4,94

Monika Bobel -4,75

Anna Drapsa -4,75

3,82

90,02%

Średnia wyników nauczania kl.III-3,82 (w ubiegłym roku 3,61)

Średnia frekwencja-86,58%

Świadectwa z wyróżnieniem otrzymało 10 uczniów.

Adam Pyter

IX Powiatowy Konkurs Filmowy rozstrzygnięty

MDKF „Iluzjon”, działający przy II LO im. C. K. Norwida i KDK, zorganizował po raz dziewiąty Powiatowy Konkurs Filmowy „Spotkanie z X Muzą – bliżej marzeń”. Finał konkursu odbył się 15 kwietnia 2011 r. w auli koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej. Polska Federacja Dyskusyjnych Klubów Filmowych ufundowała dla laureatów nagrodę specjalną – akredytacje na 12. Letnią Akademię Filmową w Zwierzyńcu.

Konkurs służy szerzeniu kultury filmowej wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu krasnostawskiego oraz zainteresowaniu młodzieży środowiskiem lokalnym poprzez sztukę filmową. Od dziewiątej edycji konkurs jest realizowany w ramach zadania Spotkania z Młodzieżowym Dyskusyjnym Klubem Filmowym „Iluzjon” finansowanego ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie.

W celu przygotowania uczniów do konkursu MDKF zorganizował warsztaty filmowe „Ślady”. Pierwszą część, która odbyła się 25 lutego w KDK, prowadził dr Leszek Janeczek. Temat spotkania to „Z przeszłości Krasnegostawu. Ludzie, miejsca i czasy Stanisława Bojarczuka”. Druga część warsztatów odbyła się 11 marca w II LO. Sławomir Kozyrski omówił zasady tworzenia plakatów filmowych, podstawy reżyserii i pracy z aktorem. Konsultacje dotyczące prac konkursowych odbyły się 18 marca także w II LO.

Uczestnikom IX Powiatowego Konkursu Filmowego zaproponowano trzy kategorie: praca filmowa/fotograficzna, plakat filmowy i logo MDKF „Iluzjon”. Honorowy patronat objęli: starosta krasnostawski Janusz Szpak oraz wiceprzewodniczący Rady PF DKF Piotr Kotowski. Plakaty i projekt logo oceniali: Sławomir Kozyrski – pracownik TVP Lublin - przewodniczący jury, Joanna Szufnara – nauczyciel II LO i Tadeusz Kiciński – pracownik Starostwa Powiatowego. Prace filmowe/fotograficzne oceniali: Piotr Kotowski – wiceprzewodniczący PF DKF - przewodniczący jury, Damian Kozyrski – dyrektor KDK i Sławomir Kozyrski.

Na konkurs nadesłano 96 prac - o 17 prac więcej niż na 8 edycję. Cieszymy się, że zaproponowane kategorie konkursowe spotkały się z tak dużym zainteresowaniem uczniów, wspomaganych przez nauczycieli – opiekunów. Zgłoszenia na konkurs zostały nadesłane przez 24 nauczycieli (14 z gimnazjów, 10 -ze szkół ponadgimnazjalnych). Szkoły, z których nadesłano prace, to: gimnazja nr 1, nr 3, nr 4 i nr 5 w Krasnymstawie, gimnazja z Małochwieja Dużego, Siennicy Nadolnej, Rejowca, Zakręcia, Izbicy, Krupego i Łopiennika Górnego oraz I Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego i II Liceum Ogólnokształcącego w Krasnymstawie.

Po prezentacji prac filmowych i fotograficznych odbył się pokaz filmu z zajęć integracyjnych z uczniami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Nasz filmowy portret” z 2010 r., filmu z warsztatów „Amator 2010” oraz pracy „Oby gadać” Aleksandry Mochniej - finalistki VIII Powiatowego Konkursu Filmowego (I miejsce) i finalistki konkursu ogłoszonego przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach projektu „Filmoteka Szkolna. Akcja!”. Po pokazie goście zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pod kierunkiem pani Elżbiety Kańczugowskiej i pani Katarzyny Oleszczuk. Sponsorzy poczęstunku to: Polski Instytut Sztuki Filmowej, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Krasnystaw i Zakład Cukierniczo – Piekarniczy „KAWA”. Następnie odbyły się warsztaty „Analiza prac konkursowych w kategorii plakat filmowy” prowadzone przez Sławomira Kozyrskiego.

W kategorii praca filmowa/fotograficzna jury przyznało pierwszą nagrodę Dagmarze Galińskiej z Gimnazjum nr 4 w Krasnymstawie za film „Sztetl” i Anecie Tarnogórskiej z II LO w Krasnymstawie za pracę fotograficzną „Ślady czerwieni”. Drugie miejsce zajęli Paweł Dziedzic z Gimnazjum nr 3 za film „Śladowe ilości informacji” i Natalia Wojciechowska z II LO za pracę fotograficzną „Ślady”. Trzecie miejsce zajęła Milena Tomaszewska z Gimnazjum w Krupem za pracę fotograficzną „Pozostawić ślad”. W drugiej grupie wiekowej trzeciej nagrody nie przyznano. Pierwsze miejsce w kategorii plakat filmowy zajęły Klaudia Watychowicz z Gimnazjum nr 1 w Krasnymstawie („Fala”) i Magdalena Krupa z II LO („Romeo i Julia”). Drugie miejsce zdobyły Aleksandra Czerniak z Gimnazjum w Siennicy Nadolnej („Wino truskawkowe”), Aleksandra Bochyńska z Gimnazjum nr 1 ( „Katyń”), Aneta Chwała z I LO („Romeo i Julia”), Wioletta Marczewska z ZSP Nr 2 („Katyń”) i Aleksandra Łazeba z II LO („Wino truskawkowe”). Trzecie miejsce zajęły Patrycja Chmielewska z Gimnazjum w Siennicy Nadolnej, Patrycja Podlaska z Gimnazjum Izbicy, Magdalena Gaweł z Gimnazjum nr 3 w Krasnymstawie, Ewa Merska z Gimnazjum nr 4 w Krasnymstawie, Agata Matczuk, Natalia Juszka i Ewelina Antoniak z I Liceum Ogólnokształcącego w Krasnymstawie, Paulina Markiewicz, Izabela Cichosz i Katarzyna Kozyrska z II Liceum Ogólnokształcącego w Krasnymstawie. Liczba nagrodzonych w kategorii plakat filmowy świadczy o wysokim poziomie nadesłanych prac.

Po odczytaniu protokołów przez przewodniczących jury uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody a nauczyciele prowadzący - podziękowania i upominki. Następnie odbyła się prezentacja prac laureatów.

Na konkurs przybyli zaproszeni goście: Henryk Czerniej – wicestarosta krasnostawski, Piotr Kotowski - wiceprzewodniczący Rady PF DKF, Marek Nowosadzki – przewodniczący Rady Powiatu, Andrzej Jakubiec – burmistrz Miasta Krasnystaw, Tadeusz Błyskosz – naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego, Marek Kiciński – przewodniczący Komisji Oświaty Urzędu Miasta, Tadeusz Kiciński – pracownik Starostwa Powiatowego, Elżbieta Patyk – dyrektor Publicznej Biblioteki Powiatowej, Artur Smelkowski – dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej, Damian Kozyrski – dyrektor Krasnostawskiego Domu Kultury, Maria Kmicic – wiceprezes Stowarzyszenia „Gloria Vitae”, dr Leszek Janeczek i Sławomir Kozyrski – pracownik TVP Lublin. Obecni byli także Edward Kawęcki – dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego i Anna Cichosz – wicedyrektor II LO. Nie zabrakło również przedstawicieli mediów – prasy lokalnej i TKK.

Sponsorzy nagród to: Polski Instytut Sztuki Filmowej, Starostwo Powiatowe Krasnymstawie, Polska Federacja Dyskusyjnych Klubów Filmowych, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Krasnostawski Dom Kultury, Stowarzyszenie „Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej”, Stowarzyszenie „Gloria Vitae”, Wydawnictwo STENTOR, Wydawnictwo DANTE Oficyna, Studio-Foto Sarzyńscy, „Rzeczpospolita”, Tygodnik „Gala”, „Przyjaciółka”, Czasopismo Artystyczne „Nestor” oraz sponsor prywatny Marek Nowosadzki.

Za organizację konkursu odpowiedzialne były Ewa Magdziarz i Joanna Szufnara. W prace organizacyjne włączyli się: Ewa Żelazko, Beata Pasik, Andrzej Ziarko i uczniowie II LO z kl. I A, I D, III A i III B.

Finał konkursu zakończyły podziękowania Henryka Czernieja osobom organizującym konkurs popularyzujący sztukę filmową. Wicestarosta podkreślił rolę, jaką odgrywa Powiatowy Konkurs Filmowy w integracji młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu krasnostawskiego. Edward Kawęcki także podziękował organizatorom konkursu i instytucjom wspomagającym finansowo działalność „Iluzjonu”. Dyrektor II LO podkreślił, że konkurs daje uczniom możliwość rozwijania zainteresowań dzięki wsparciu finansowemu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie. MDKF pozyskał na rok 2011 ze środków PISF 20 tys. zł na realizację różnorodnych przedsięwzięć związanych z edukacją filmową.

Organizatorów cieszy fakt, że coraz więcej uczniów bierze udział w konkursie. Niewątpliwie zainteresowaniu działalnością „Iluzjonu” służą także zajęcia z edukacji filmowej prowadzone w gimnazjach na terenie powiatu krasnostawskiego przez opiekuna MDKF-u i uczniów II LO. Popularyzacji sztuki filmowej służy także projekt Filmoteka Szkolna adresowany do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w którym „Iluzjon” aktywnie uczestniczy. MDKF wpisuje się z dużym powodzeniem w projekty edukacyjne Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, proponując wiele ciekawych form realizacji filmowej pasji.

Ewa Magdziarz - opiekun MDKF „Iluzjon”

Medal dla dyrektora II a Kawęckiego

„Za zasługi w upowszechnianiu twórczości Cypriana Norwida”

Dzień 11 kwietnia 2011r. był szczególnie uroczysty dla całej społeczności II LO im.C.K.Norwida. Dyrektor naszego liceum został uhonorowany medalem „Za zasługi w upowszechnianiu twórczości Cypriana Norwida”. Medal przyznaje Fundacja Norwidowska działająca przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Wyróżnia ludzi upowszechniających twórczość tego poety. Dotychczas medal otrzymali: Jan Paweł II, Czesław Niemen, Adam Czerniawski oraz abp Alfons Nossol. Na uroczystość przybyli p.Henryk Czerniej wicestarosta krasnostawski ,p. Andrzej Jakubiec-burmistrz Krasnegostawu, p.Andrzej Grabek członek Zarządu Powiatu w Krasnymstawie, p.Tadeusz Błyskosz-Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego , p.Andrzej Kmicic-sekretarz miasta Krasnegostawu, p.Małgorzata Furgała-doktor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i były pracownik II LO, dyrektorzy szkół oraz firm współpracujących z liceum a także licznie zgromadzeni goście i uczniowie. Uroczystość poprowadzili pan Marek Nowosadzki Przewodniczący Rady Powiatu i pani Ewa Magdziarz, nauczyciel naszej szkoły.

Po przywitaniu gości głos zabrał pan profesor Stefan Sawicki, prezes Fundacji Norwidowskiej. Przedstawił on założenia fundacji i omówił zasługi pana Edwarda Kawęckiego w propagowaniu poezji i twórczości Norwida. Według słów pana profesora Kamil Cyprian Norwid „nawoływał do schrystianizowania filozofii, sztuki, życia społecznego i w tym aspekcie działalność pana dyrektora jest spełnieniem tego norwidowskiego testamentu\\\\\\\\\\\\\\\". Jako dowód podawał zaangażowanie laureata w tworzenie i rozwój Konkursu Norwidowskiego nieprzerwanie od roku 1995.

Następnie głos zabrał dr Włodzimierz Toruń sekretarz Instytutu Badań Nad Twórczością Cypriana Norwida KUL, który przybliżył działalność Instytutu i jego kilkunastoletnią współpracę z panem dyrektorem i II LO. Po przemówieniu dra W.Torunia nastąpiło uroczyste wręczenie medalu laureatowi.

Dziękując za otrzymany medal pan dyrektor przypomniał dlaczego to właśnie Norwid został patronem II LO. Zwrócił szczególną uwagę na patriotyzm Norwida, jego miłość do ofiarnej chrześcijańskiej pracy i poczucie odpowiedzialności za los ojczyzny i świata. Zaznaczył również, iż w ciągu 11 lat w Konkursie Norwidowskim organizowanym przez II LO wzięło udział blisko 1000 osób pochodzących m.in.. z Warszawy, Poznania, Rzeszowa, Lublina, Krakowa i wielu mniejszych i wiekszych miast Polski.

Następnie pan dyrektor podziękował za wsparcie merytoryczne otrzymane od pana prof. Stefana Sawickiego ,dr Włodzimierza Torunia, prof. Józefa Ferta -prorektora KUL, prof. Grażyny Halkiewicz-Sojak i prof. Marka Stanisza, którzy poprzez swoje wykłady przybliżali młodzieży twórczość Norwida. Podziękowania otrzymali również: ks. Ryszard Winiarski, ks. Prałat Piotr Kimak, ks. Roman Skowron, pracownicy szkoły, władze powiatowe oraz prywatni sponsorzy, bez których konkurs norwidowski nie mógłby się odbywać w takiej formie jaka przyjął obecnie.

W ramach podziękowania prof. Stefan Sawicki i dr Włodzimierz Toruń otrzymali od pana dyrektora prace wykonane przez laureatów poprzednich edycji Konkursu oraz statuetki patrona naszej szkoły.

Podziękowania złożyli również wicestarosta p.Henryk Czerniej wicestarosta krasnostawski oraz p. Andrzej Jakubiec- burmistrz Miasta Krasnegostawu. Uroczystość zakończył występ młodzieży naszego liceum, która zaprezentowała montaż słowno-muzyczny dotyczący twórczości Norwida, po czym goście udali się na poczęstunek.

Bożena Szafran-Ogonowska

Adam Pyter

Wycieczka do Sejmu RP

W dniu 1.04.2011r. odbyła się wycieczka uczniów naszego liceum do miasta stołecznego Warszawy. Wyjazd nastąpił o godzinie 5.30 spod naszej szkoły. Kierownikiem i pomysłodawcą wycieczki był pan Piotr Zieliński a opiekunami pan Bartłomiej Czajka i pan Adam Pyter. W wyjeździe wzięli udział licealiści z klas: IIIB, IIIC, IIID, IIIE, IIC i IA w sumie 41 osób.

Głównym miejscem wycieczki był Sejm RP mieszczący się przy ul. Wiejskiej . Po przyjeździe do Warszawy i po odebraniu przez opiekunów specjalnych przepustek, młodzież naszego liceum mogła wejść na teren parlamentu. Pierwszą atrakcją po wyjściu z szatni było wejście schodami do tzw.: „wrót”, które sprawdzały czy ktoś nie wnosi metalowych przedmiotów. Następnie cała wycieczka udała się na galerię sejmową, gdzie przysłuchiwała się obradom naszych parlamentarzystów. Uczniowie mogli zobaczyć na własne oczy jak wygląda sejmowe głosowanie. Przysłuchiwali się jak posłowie uchwalają ustawy dotyczące m.in. przeciwdziałaniu narkomani oraz zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W Sali Wszechnicy Sejmowej licealistów powitał pan poseł Henryk Młynarczyk, który przybliżył pracę polskiego parlamentu. Wizyta w Sejmie była doskonałą okazją do spotkań ze światem wielkiej polityki. Po zakończeniu wizyty w Sejmie odbyło się zwiedzanie Muzeum Narodowego a później Starego Miasta. Podczas spaceru można było także zobaczyć budowę Stadionu Narodowego. Wycieczka była niezwykle interesująca, dostarczyła wszystkim niezapomnianych wrażeń.

Adam Pyter

Stypendia dla najlepszych

Dnia 17 marca 2011 roku w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów najlepszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych. Stypendia otrzymali uczniowie, którzy osiągnęli najwyższe średnie ocen w danej szkole.

Na uroczystość przybyli wicekurator Oświaty w Lublinie Anna Dudek-Janiszewska, starosta Janusz Szpak, wicestarosta Henryk Czerniej, przewodniczący Rady Powiatu Marek Nowosadzki, przedstawiciele Zarządu Powiatu i Komisji Oświaty oraz Komendant Policji, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych i stypendyści. Po raz pierwszy przybyli rodzice nagrodzonych gości co nadało uroczystości wyjątkowy charakter. Uroczystość uświetnił występ uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Krasnymstawie. Następnie pani wicekurator Anna Dudek-Janiszewska w towarzystwie starosty Janusza Szpaka Szpaka i przewodniczącego Marka Nowosadzkiego wręczyła stypendia dla osiemnastu wyróżniających się uczniów z terenu naszego powiatu.

Uczniowie II LO im. C. K. Norwida, którzy otrzymali stypendia:

Barbara Grzeszczyk-klasa IE- średnia - 5,00

Paulina Rut-klasa IB-średnia - 4,85

Monika Czwórnóg-klasa IIIB-średnia - 4,83

Kinga Kwiatoń-klasa IIIC-średnia -4,80

Wojciech Marucha-klasa IIIB-średnia -4,75

Adam Pyter

POWIATOWE KONKURSY PRZEDMIOTOWE

Jak co roku uczniowie z II LO biorą udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez starostwo powiatowe w Krasnymstawie. Nasi uczniowie zawsze zajmują w nich wysokie miejsca. Oto krótkie podsumowanie dotychczasowych wyników.

W Powiatowym Konkursie z Fizyki który odbył się w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Tarnogórze w dniu 21.03.2011r. nasi przedstawiciele zajęli następujące miejsca:

Kostecki Dawid(klasa IIIB)- miejsce I

Miazga Damian(klasa IIIB)- miejsce III

Kochańczyk Wojciech(klasa IIB) - miejsce V

W Powiatowym Konkursie z Geografii który odbył się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie w dniu 23.03.2011r. nasi przedstawiciele zajęli następujące miejsca:

Sobiesiak Kamil(klasa IIID)- miejsce I

Jarmosz Iwona(klasa IID)- miejsce III

Patyra Tomasz(klasa IIID)- miejsce VI

W Powiatowym Konkursie z Języka Polskiego który odbył się w II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie w dniu 14.03.2011r. nasi przedstawiciele zajęli następujące miejsca:

Anita Cichosz(klasa IE)-miejsce I

Paweł Dziechciarz(klasa IIA)- miejsce II

Paula Kuźniewska(klasa IIIA)- miejsce VII

W Powiatowym Konkursie Matematycznym który odbył się w I LO im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie przeprowadzonym w dniu 15.03.2011r. nasi przedstawiciele zajęli następujące miejsca:

Miazga Damian(klasa IIIB)- miejsce IV

Kostecki Dawid(klasa IIIB)- miejsce V

Marucha Wojciech(klasa IIIB)- miejsce VII

W Powiatowym Konkursie z Historii który odbył się w I LO im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie w dniu 22.03.2011r nasi przedstawiciele zajęli następujące miejsca:

Cieślik Grzegorz(klasa IIIB)- miejsce III

Dziechciarz Paweł(klasa IIA)- miejsce VI

Kurzyńska Agnieszka(klasa IIA)- miejsce VII

W Powiatowym Konkursie z Chemii który który odbył się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce w dniu 25.03.2011r nasi przedstawiciele zajęli następujące miejsca:

Fornal Zofia(klasa IIIE)- miejsce IV

Ślusarska Kamila(klasa IIIE)- miejsce VI

Bobel Monika(klasa IIIE)- miejsce VIII

W Powiatowym Konkursie z Przedsiębiorczości który odbył się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krasnymstawie w dniu 16.03.2011r nasi przedstawiciele zajęli następujące miejsca:

Czwórnóg Monika(klasa IIIB)- miejsce VII

Wrona Weronika(klasa IIIA)- miejsce IX

Dębski Łukasz(klasa IIIB)- miejsce XV

W Powiatowym Konkursie z Biologii który odbył się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krasnymstawie w dniu 17.03.2011r nasi przedstawiciele zajęli następujące miejsca:

Ślusarska Kamila(klasa IIIE)- miejsce V

Szufnara Michał(klasa IIE)- miejsce VIII

Drapsa Anna(klasa IIIE)- miejsce XI

W Powiatowym Konkursie z Języka Angielskiego który odbył się w II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie w dniu 18.03.2011r. nasi przedstawiciele zajęli następujące miejsca:

Kwiatoń Kinga(klasa IIIC)-miejsce II

Dynkiewicz Ireneusz(klasa IIE)- miejsce V

Wilk Weronika(klasa IIIC)- miejsce V

W konkursach przedmiotowych wzięło udział łącznie dziewięć szkół z naszego powiatu. Każda szkoła mogła wystawić do każdego konkursu po trzy osoby.

Adam Pyter

„Spotkanie z MDKF-em- nasz portret”

W piątek 4 marca 2011 r. odbyło się „Spotkanie z MDKF-em - nasz portret” w Gimnazjum w Siedliskach. Cztery osoby działające w MDKF-ie: Żaneta Kozłowska, Magdalena Krupa, Katarzyna Kozyrska i Marcin Terpiłowski pod opieką Pani Ewy Magdziarz, która zorganizowała wyjazd, przybliżyli gimnazjalistom działania klubu filmowego „Iluzjon”.

Na początku naszego spotkania Pani Ewa Magdziarz powiedziała kilka słów na temat naszej działalności, potem młodzież z MDKF-u przedstawiła się i opowiedziała o swoich zainteresowaniach, to samo zrobili gimnazjaliści. Wypowiedzi uczniów - „Mój filmowy portret” - nakręcił Marcin Terpiłowski. Kolejny punkt to przedstawienie 11. letniej działalności klubu filmowego w formie prezentacji multimedialnej przygotowanej przez opiekuna MDKF. Gimnazjaliści otrzymali regulaminy IX Powiatowego Konkursu Filmowego i zostali również zaproszeni na warsztaty filmowe „Ślady”. Uczniowie w Siedliskach mieli możliwość zapoznania się z pakietem Filmoteki Szkolnej2678. Dziewczyny z MDKF-u opowiedziały o kursie internetowym i Wirtualnym Festiwalu Filmoteki Szkolnej.

Ostatnim punktem spotkania było przeprowadzenie zabaw przygotowanych przez uczennice z klubu filmowego: zagadek, quizów filmowych, krzyżówki i kalamburów. Gimnazjaliści bardzo chętnie brali udział we wszystkich zabawach. Zwicięska drużyna otrzymywała drobne upominki, które otrzymaliśmy z Filmoteki Szkolnej. Na podsumowanie spotkania zostały zaprezentowane filmiki: „Spóźnialski”- warsztaty „Świat wokół nas” (2007), „Wiadomości” - warsztaty „Zatrzymane w kadrze” (2008), „Oby gadać”- praca filmowa Aleksandry Mochniej (I nagroda w VIII Powiatowym Konkursie Filmowym), „Nie o tytuł chodzi” - Amator 2009.

Całe spotkanie przebiegało w przyjemnej atmosferze. Gimnazjalistów zainteresowała działalność MDKF-u. Być może dzięki naszemu spotkaniu ktoś zechce rozwijać swoje zainteresowania związane z filmem.

Żaneta Kozłowska, kl. I A

Filmowe spotkania z „Iluzjonem”

MDKF zorganizował kolejne zajęcia w ramach zadania „Spotkania z Młodzieżowym Dyskusyjnym Klubem Filmowym Iluzjon” współfinansowanego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej i Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie. 9 marca odbyły się zajęcia z edukacji filmowej w Gimnazjum w Fajsławicach a 11 marca w II LO uczniowie spotkali się na drugiej części warsztatów filmowych „Ślady”.

26 uczniów z klas drugich i trzecich Gimnazjum w Fajsławicach wzięło udział w dwugodzinnym spotkaniu prowadzonym przez opiekuna MDKF i 3 uczennice z II LO. Na początku zajęć na podstawie wypowiedzi uczestników został stworzony filmowy portret.

Prezentacja multimedialna okazała się interesującą i obrazową formą przedstawiającą różnorodne przedsięwzięcia organizowane od 11. lat przez klub filmowy. Gimnazjalistom rozdane zostały foldery MDKF-u i regulaminy IX Powiatowego Konkursu Filmowego. Uczniowie zainteresowani konkursem zostali zaproszeni na trzecią część warsztatów filmowych.

Spotkanie w gimnazjum było także okazją do promocji różnorodnych działań Filmoteki Szkolnej m.in. kursów internetowych, konkursów filmowych czy festiwalu, który odbędzie się w czerwcu tego roku w Warszawie.

Dużym zainteresowaniem gimnazjalistów cieszyły się gry i zabawy filmowe przygotowane przez uczennice II LO. Dzięki wsparciu Filmoteki Szkolnej i Centrum Edukacji Obywatelskiej gimnazjaliści zostali nagrodzeni upominkami.

Pokaz prac z warsztatów i VIII Powiatowego Konkursu Filmowego zakończył spotkanie w Gimnazjum w Fajsławicach. Ankieta przeprowadzona wśród uczniów potwierdziła zainteresowanie uczestników warsztatów edukacją filmową. Organizatorzy mają nadzieję, że publikacje „DLA. Animacja kultury (metody/działania/inspiracje) i „Informator Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej”, które zostały przekazane dyrektorowi szkoły p. Mieczysławowi Paluchowi, zachęcą nauczycieli gimnazjum do popularyzowania wiedzy z zakresu edukacji filmowej.

Kolejne spotkanie MDKF-u to warsztaty „Ślady” przygotowujące do IX Powiatowego Konkursu Filmowego. W drugiej części wzięło udział 53 uczniów z gimnazjów nr 1, nr 3, nr 4 w Krasnymstawie, z gimnazjów w Małochwieju Dużym i Siennicy Nadolnej, z I LO, II LO i ZSP nr 2 w Krasnymstawie. Sławomir Kozyrski, operator TVP Lublin, przedstawił na przykładach plakatów filmowych zasady ich tworzenia. Na podstawie materiału „CKN News” wypracowanego na warsztatach filmowych „Amator 2010” omówił podstawy reżyserii i pracy z aktorem na planie filmowym. Na zakończenie odbyła się dyskusja na temat filmów obejrzanych w czasie warsztatów: „Odmieniec” (nowela z filmu \\\\\\\\\\\\\\\"Siedem czerwonych róż, czyli Benek Kwiaciarz o sobie i o innych” Jerzego Sztwiertni), „Niedziela Barabasza” Janusza Kondratiuka i „Sprawa mydła” Krzysztofa Gradowskiego.

Trzecia część warsztatów „Ślady” odbędzie się 18 marca w II LO im. C. K. Norwida w godzinach 12.45-14.20. Zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zainteresowanych udziałem w IX Powiatowym Konkursie Filmowym na konsultacje dotyczące prac konkursowych.

Ewa Magdziarz – opiekun MDKF „Iluzjon”

MDKF „Iluzjon” w Gimnazjum w Siedliskach

W ramach współpracy z II LO im. C. K. Norwida dyrektor gimnazjum p. Marian Bogusz z chęcią przyjął propozycję przeprowadzenia warsztatów popularyzujących edukację filmową. Zajęcia, które odbyły się 4 marca w Gimnazjum w Siedliskach, to kolejne warsztaty w ramach zadania „Spotkania z Młodzieżowym Dyskusyjnym Klubem Filmowym Iluzjon” współfinansowanego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej i Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie.

28 gimnazjalistów z klas drugich i trzecich – uczniów p. Agnieszki Lipy - uczestniczyło w dwugodzinnym spotkaniu prowadzonym przez opiekuna MDKF i 4 uczniów z II LO. Na początku zajęć każdy przedstawił się i powiedział kilka zdań o swoich zainteresowaniach, planach na przyszłość. W ten sposób stworzyliśmy filmowy portret uczestników spotkania utrwalony na zdjęciach przez Żanetę Kozłowską i na taśmie filmowej przez Marcina Terpiłowskiego.

Kolejny punkt warsztatów to przedstawienie 11. lat działalności MDKF-u w formie prezentacji multimedialnej. Gimnazjalistom zostały rozdane foldery „10 lat MDKF „Iluzjon” i regulaminy IX Powiatowego Konkursu Filmowego „Spotkanie z X Muzą – bliżej marzeń”. Uczniowie zostali zaproszeni także na drugą część warsztatów filmowych „Ślady”, które odbędą się 11 marca w II LO.

W czasie spotkania prezentowane były również przedsięwzięcia „Filmoteki Szkolnej” m.in. konkursy na filmy czy kursy internetowych. Warto wspomnieć, że film „Oby gadać” Aleksandry Mochniej, ucz. kl. III A z II LO, znalazł się wśród dziesięciu najlepszych filmów i zakwalifikował się do drugiego etapu konkursu na film ogłoszonego przez Filmotekę Szkolną.

Entuzjazm wśród uczniów wzbudziła część zajęć prowadzona przez uczennice II LO Żanetę Kozłowską, Magdalenę Krupę i Katarzynę Kozyrską – zagadki i quizy filmowe, krzyżówka, kalambury. Gimnazjaliści zostali nagrodzeni upominkami przekazanymi przez Filmotekę Szkolną i Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Na zakończenie zajęć odbył się pokaz filmów z warsztatów filmowych i VIII Powiatowego Konkursu Filmowego: „Spóźnialski”, „Szitomości”, „Oby gadać” Aleksandry Mochniej ( II LO) i „Rozmowy” Karola Domańskiego ( Gimnazjum nr 3 w Krasnymstawie). Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród gimnazjalistów pokazały, że temat zajęć był interesujący dla uczniów, warsztaty zostały dobrze zorganizowane a atmosfera w czasie spotkania sprzyjała integracji. Popularyzowaniu edukacji filmowej wśród gimnazjalistów z Siedlisk pomoże również publikacja Marianny Hajdukiewicz i Sylwii Żmijewskiej-Kwiręg „Filmoteka Szkolna. Scenariusze zajęć i materiały pomocnicze dla nauczycieli\\\\\\\\\\\\\\\" przekazana p. Agnieszce Lipie.

Ewa Magdziarz – opiekun MDKF „Iluzjon”

Przeszłość Krasnegostawu na warsztatach filmowych

MDKF „Iluzjon” działający przy II LO im. C.K. Norwida i KDK zorganizował po raz kolejny warsztaty filmowe przygotowujące do IX Powiatowego Konkursu Filmowego „Spotkanie z X Muzą – bliżej marzeń”. Spotkanie z dr. Leszkiem Janeczkiem odbyło się 25 lutego 2011 r. w sali kawiarnianej Krasnostawskiego Domu Kultury.

Warsztaty filmowe to jedno z przedsięwzięć realizowanych w ramach zadania „Spotkania z Młodzieżowym Dyskusyjnym Klubem Filmowym Iluzjon” współfinansowanego ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie.

W dwugodzinnym spotkaniu uczestniczyli uczniowie z gimnazjów nr 1 i nr 3 w Krasnymstawie, w Małochwieju Dużym, z I LO i II LO w Krasnymstawie. W czasie warsztatów dr Leszek Janeczek przedstawił prezentację multimedialną na temat: „Z przeszłości Krasnegostawu – ludzie, miejsca i czasy Stanisława Bojarczuka”. Uczestnicy spotkania mieli okazję poznać historię Krasnegostawu za czasów życia poety, tzn. w latach 1869 – 1956. Niesamowite wrażenie robiły zdjęcia przedstawiające miejsca, których już dzisiaj nie ma, a jeżeli są – to tak zmienione, że trudno je rozpoznać. Dr Janeczek przedstawił w zajmujący sposób historię znanych budowli krasnostawskich np. kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej czy ratusza. Mało kto wie, że niegdyś w tym kościele mieściła się cerkiew, a w budynku Gimnazjum im. W. Jagiełły - kasyno rosyjskiego garnizonu. Równie ciekawe historie związane są ze starym budynkiem szpitala św. Franciszka, rosyjskim szpitalem polowym czy obecnym Powiatowym Urzędem Pracy, w którym swoją siedzibę miały władze rosyjskie, austriackie, polskie, niemieckie i znowu polskie. Historia Krasnegostawu to także ludzie – Rosjanie, Austriacy, Niemcy i Polacy, którzy ginęli razem z miastem w czasach I wojny światowej. W prezentacji dr. Janeczka historia miasta splotła się z poezją Bojarczuka. Pierwszy znany wiersz 45-letniego poety pochodzi z 1914 r. Na tle wielkiej historii, jak mityczna Arkadia, jawią się Krakowskie Przedmieście i Rońsko. Z losami Bojarczuka związane są nie tylko miejsca, ale i ludzie - niegdyś znani mieszkańcy Krasnegostawu – Komorowscy i Bieńkowscy; Polacy i Żydzi ginący w Krasnymstawie, w obozach koncentracyjnych, w Katyniu. Po II wojnie światowej przyszedł czas gorzkiej refleksji: „Roku krwawy ! Gdy dni twe i tygodnie zbieżą, czy jakowyś ład wniesiesz, Ty czterdziesty czwarty?”. Obawy spełniły się - po wyzwoleniu nadszedł czas wywózek na Ural i skrytobójczych mordów. Po śmierci poety w 1956 r. nastał długi czas zapomnienia jego twórczości. W ostatnich latach można zaobserwować wzrost zainteresowania Bojarczukiem, o czym świadczy wybór sonetów „Linie liryki” opracowany przez dr. Józefa Ziębę czy Festiwal Sztuk Krasnych ( 2010 r.).

Historia Krasnegostawu za czasów Stanisława Bojarczuka, to fascynująca opowieść, która mogłaby być kanwą niejednego scenariusza filmowego. Organizatorzy warsztatów filmowych „Ślady” mają nadzieję, że spotkanie z dr Leszkiem Janeczkiem stanie się inspiracją do powstania konkursowych prac filmowych i fotograficznych.

Ewa Magdziarz - opiekun MDKF „Iluzjon”

Spotkanie z MDKF-em w „Piątce”

Przedstawiciele Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Iluzjon” działającego przy II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie i KDK 18 lutego spotkali się z uczniami Gimnazjum Nr 5.

Zajęcia z edukacji filmowej były odpowiedzią na propozycję pani dyrektor ZS nr 5 Justyny Haładyj zorganizowania warsztatów w szkole przedstawioną w czasie spotkania rozpoczynającego tworzenie „Strategii Rozwoju Krasnostawskiego Domu Kultury”. W ramach współpracy „Iluzjon” zaproponował zorganizowanie zajęć warsztatowych „Spotkanie z MDKF-em – nasz portret”. Cykl zajęć w gimnazjach został wpisany do harmonogramu zadania „Spotkania z Młodzieżowym Dyskusyjnym Klubem Filmowym Iluzjon” współfinansowanego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej i Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie. Zajęcia warsztatowe z gimnazjalistami mają na celu popularyzowanie działalności MDKF „Iluzjon”, Filmoteki Szkolnej a także promowanie sztuki filmowej.

W dwugodzinnym spotkaniu prowadzonym przez opiekuna MDKF a także 5 uczniów z II LO uczestniczyło 27 gimnazjalistów z klas drugich i trzecich oraz nauczyciele: p. Joanna Wojtaszek, p. Jolanta Piątkowska - Chwaszcz i p. Katarzyna Bujak. Spotkanie zaczęło się od stworzenia filmowego portretu uczestników. Każdy przedstawił się i powiedział kilka zdań o sobie, swoich zajęciach i zainteresowaniach. Następnie p. Ewa Magdziarz przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej 11-letnią działalność MDKF-u. Gimnazjaliści otrzymali foldery „10 lat MDKF „Iluzjon” i regulaminy Powiatowego Konkursu Filmowego „Spotkanie z X Muzą – bliżej marzeń. Zostali także zaproszeni na warsztaty filmowe „Ślady” przygotowujące do konkursu filmowego.

W kolejnej części zajęć została zaprezentowana „Filmoteka Szkolna” - projekt Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wszystkie gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne otrzymały zestaw płyt DVD zawierający 55 filmów służących wsparciu nauczycieli w zakresie edukacji filmowej. Filmoteka Szkolna organizuje wiele przedsięwzięć, w których aktywny udział biorą przedstawiciele MDKF-u, m.in. konkursy na scenariusz zajęć, na film, kursy internetowe dla nauczycieli i uczniów, Festiwal Filmoteki Szkolnej w Warszawie czy Wirtualny Festiwal Filmoteki Szkolnej.

Zagadki, quizy filmowe, krzyżówka i kalambury to część warsztatów przygotowana przez uczennice II LO: Żanetę Kozłowską, Magdalenę Krupę i Katarzynę Kozyrską. W prowadzeniu zabaw filmowych pomagały także Jagoda Królikowska i Sylwia Huba. Gimnazjaliści, podzieleni na 5 grup, bardzo chętnie brali udział w rozwiązywaniu zagadek filmowych. Dla uczniów przygotowano także nagrody, które zostały przekazane przez Filmotekę Szkolną i Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Po emocjonujących grach i zabawach filmowych zaprezentowano dwa filmiki: „Spóźnialski” z warsztatów „Świat wokół nas” z 2007 r. i pracę filmową „Oby gadać” Aleksandry Mochniej ( I nagroda w VIII Powiatowym Konkursie Filmowym w 2010 r, ).

Na zakończenie zajęć przeprowadzona została ankieta, której wyniki wyraźnie wskazują, że „Spotkanie z MDKF-em …” zostało bardzo wysoko ocenione przez gimnazjalistów. Nauczyciele uczestniczący w zajęciach otrzymali publikację opracowaną przez Mariannę Hajdukiewicz i Sylwię Żmijewską-Kwiręg „Filmoteka Szkolna. Scenariusze zajęć i materiały pomocnicze dla nauczycieli\\\\\\\\\\\\\\\". Dokumentację ze spotkania wykonali uczniowie II LO ( fotograficzną - Jagoda Królikowska i Żaneta Kozłowska, filmową – Marcin Terpiłowski ).

Mamy nadzieję, że z gimnazjalistami spotkamy się już w 25 lutego na warsztatach filmowych „Ślady”, cz. I, na których dr Leszek Janeczek przedstawi prezentację multimedialną na temat „Z przeszłości Krasnegostawu – ludzie, miejsca i czasy Stanisława Bojarczuka”.

Ewa Magdziarz – opiekun MDKF „Iluzjon”

Harmonogram warsztatów filmowych „Ślady”

Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Filmowy „Iluzjon”, działający przy II Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Krasnymstawie i Krasnostawskim Domu Kultury, organizuje warsztaty filmowe „Ślady”.

Warsztaty, realizowane w ramach zadania Spotkania z Młodzieżowym Dyskusyjnym Klubem Filmowym „Iluzjon” finansowanego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej i Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie, organizowane są w celu przygotowania uczniów do IX Powiatowego Konkursu Filmowego Spotkanie z X Muzą – bliżej marzeń.

Temat

Termin i czas trwania

Miejsce

Prowadzący

Cz. I. Z przeszłości Krasnegostawu – „Ludzie, miejsca iczasy Stanisława Bojarczuka”

25.02.2011 r.

12.10 – 13.50

KDK,

sala kawiarniana

Dr n. med.

Leszek Janeczek

Cz. II. Zasady tworzenia plakatów filmowych, podstawy reżyserii, praca z aktorem, operator jako współtwórca filmu

11.03.2011 r.

12.45 –14.20

II LO

sala nr 2

Sławomir Kozyrski- operator TVP Lublin

Cz. III. Konsultacje dotyczące prac konkursowych; ćwiczenia montażowee

18.03.2011 r.

12.45 – 14.20

II LO

sala nr 2

Sławomir Kozyrski- operator TVP Lublin

Cz. IV. Analiza plakatów filmowych nadesłanych na IX Powiatowy Konkurs Filmowy

11.04.2011 r.

12.00 – 12.45

II LO

sala gimnastyczna

Sławomir Kozyrski- operator TVP Lublin

Operatorzy Dariusz Panas i Tomasz Michałowski w „Iluzjonie

Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Filmowy „Iluzjon”, działający przy II Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida i Krasnostawskim Domu Kultury, zaprosił na spotkanie autorskie operatora Dariusza Panasa i autora zdjęć Tomasza Michałowskiego, którzy pracowali razem podczas kręcenia filmu „Wino truskawkowe” (2007) w reżyserii Dariusza Jabłońskiego.

Dariusz Panas pochodzi z Krasnegostawu, w 1982 r. ukończył Wydział Operatorski PWSFTviT w Łodzi. Jako operator pracował przy wielu filmach, m.in.: „Dekalog Trzy” (1988), „Lawa” (1989), „Chłopaki nie płaczą” (2000), „Od pełni do pełni” (2009), i serialach telewizyjnych m.in.: „Magda M.” (2005-2007), „Prawo miasta” (2009) i „Nowa” (2010).

Tomasz Michałowski ukończył Wydział Operatorski PWSFTviT w Łodzi w 1994 r., pracował m.in. przy filmach: „Noc Świętego Mikołaja” (2000), „Przedwiośnie” (2001), „Zdjęcie” (2009) i na planie serialu „Ratownicy” (2010).

Spotkanie - finansowane ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej - odbyło się 31 stycznia 2011 r. w sali widowiskowej Krasnostawskiego Domu Kultury w ramach przeglądu „Kino polskie - bliżej młodych”. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie i nauczyciele z gimnazjów nr 3 i nr 4 z Krasnegostawu, z Małochwieja Dużego, z Siennicy Nadolnej, z I LO, II LO a także słuchacze Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Filii w Krasnymstawie. Pokaz był otwarty dla wszystkich chętnych, więc sala kinowa wypełniła się po brzegi. Przed projekcją operatorzy zaprosili publiczność do obejrzenia filmu „Wino truskawkowe”, który powstał na podstawie „Opowieści galicyjskich” Andrzeja Stasiuka.

Po zakończeniu pokazu odbyło się spotkanie autorskie. Na wstępie Tomasz Michałowski opowiedział o pracy operatora. Następnie goście zaprezentowali zdjęcia, które były świetną ilustracją tego, co działo się na planie filmowym. Zdjęcia do filmu trwały 45 dni, ale były kręcone przez cały rok kalendarzowy. Z ekipą filmowców był także Andrzej Stasiuk, który pracował nad scenariuszem. Operatorzy mówili o trudnych ujęciach z lotu ptaka kręconych z helikoptera. Zainteresowanie widzów wzbudziły rekwizyty. Okazało się, że wszystkie elementy scenografii były prawdziwe, np. motor z przyczepką, którego właściciel był także na planie filmowym, gdyż tylko on potrafił go uruchomić. Operatorzy podkreślali, że na efekt końcowy składa się praca całego zespołu i każdy ma prawo proponować swoje pomysły, jeżeli są one uzasadnione i zostaną zaakceptowane przez reżysera. Praca na planie to również improwizacja. Wprowadza się różnego rodzaju zmiany w zależności od okoliczności. Pracując przy filmie, nie można zakładać, że coś nie uda się. Jednak na planie nie ma miejsca na przypadek, dlatego reżyser czuwa nad całością, aby osiągnąć zamierzony efekt.

W czasie spotkania odbył się pokaz slajdów z etiudy z egzaminu wstępnego Dariusza Panasa do szkoły filmowej, pokazano także ciekawe zdjęcie z planu pierwszej etiudy nakręconej w PWSFTViT w Łodzi przez operatora w 1979 r. Materiały sprzed wielu lat udostępniła p. Joanna Wojtaszek, która grała tych etiudach.

Po zakończeniu dyskusji przedstawiciele MDKF-u – Marzena Sulowska, Sylwia Kłosowska, Jacek Wróbel i Marcin Terpiłowski – podziękowali operatorom i wręczyli kwiaty oraz wydawnictwa promujące Krasnystaw i powiat krasnostawski. Gościom podziękował także dyrektor KDK Damian Kozyrski. Dariusz Panas obiecał, że chętnie przyjedzie znowu do Krasnegostawu, aby spotkać się z młodzieżą. Tym bardziej, że już mamy konkretne plany – wspólną realizację letniego projektu „Kręćmy film!”.

Ewa Magdziarz

opiekun MDKF „Iluzjon”

Spotkanie autorskie z operatorami filmowymi – Dariuszem Panasem i Tomaszem Michałowskim

31 stycznia 2011 roku w Krasnostawskim Domu Kultury odbyła się projekcja filmu w reżyserii Dariusza Jabłońskiego „Wino truskawkowe”. Dzięki Młodzieżowemu Dyskusyjnemu Klubowi Filmowemu „Iluzjon” na spotkanie zostali zaproszeni operatorzy Pan Dariusz Panas oraz Pan Tomasz Michałowski. Uczestnikami byli uczniowie z I LO i II LO w Krasnymstawie a także z gimnazjów nr 3 i nr 4 w Krasnymstawie, z gimnazjów w Siennicy Nadolnej i Małochwieju Dużym a także licznie przybyli mieszkańcy Krasnegostawu.

Przed projekcją nasi goście gorąco zachęcili nas do obejrzenia filmu. Realistycznie ukazana prowincja z XX wieku, ale także można powiedzieć magiczne realia oczarowały mnie. Film mówi o miłości, zbrodni, śmierci, jest trudny i skomplikowany. Nie opowiada o pięknej i cudownej miłosnej historyjce, ale o realiach małej mieściny, problemach mieszkańców i skomplikowanych relacjach między nimi. Andrzej rezygnuje z Warszawy, która mogła mu dać wiele możliwości i przenosi się na prowincję, do małej wsi daleko od stolicy. Próbuje uciec od problemów i odnaleźć spokój i równowagę. Wciąż myśli o córeczce, której już nigdy nie zobaczy, stracił wszystko, a teraz zastanawia się, jak potoczy się jego życie… Wino truskawkowe, które jest nieodłącznym elementem filmu, przenosi nas w klimat polskiej prowincji. Muzyka Lorenca na długo pozostaje w pamięci i sprawia, że przenosimy się w inny świat. Gdy wsłuchiwałam się w te muzykę, aż przechodziły mnie dreszcze.

Film powstał na podstawie „Opowieści galicyjskich” Andrzeja Stasiuka. Warto również przeczytać książkę, od której wszystko się zaczęło. Obraz filmowy powstał przy współpracy ze Słowacją w 2007 roku.

Po projekcji Pan Panas i Pan Michałowski pokazali nam zdjęcia z filmu ukazujące to, co się działo po drugiej stronie. Dowiedzieliśmy się, że praca operatorów polegała na dopasowaniu formy do treści, odnalezieniu klimatu oraz poszukiwaniu namacalności tego miejsca. Zdjęcia do filmu trwały przez cały rok kalendarzowy, trudne warunki terenu nie przyśpieszały ich pracy. Nagrania trwały ciągle, bez względu na porę roku. Nawet w lecie zostały nakręcone sceny zimowe, użyto wtedy sztucznego śniegu. By nie opóźniać prac, nagrania nad jeziorem trwały do nocy, choć scena była ostateczne nagrana w dzień. Te wszystkie triki ujawnili nam operatorzy. Czasami trzeba było z całym wyposażeniem iść na plan filmowy przez ¾ dnia. Przy filmie pracowało ponad 50 osób. Każda z nich kolejnego dnia dzięki improwizacji i ciężkiej pracy dążyła do czegoś lepszego i nowego. Profesjonalna kamera waży około 20 kilogramów, a czasami trzeba było użyć własnej siły, by móc nagrać ujęcie. Na planie wykorzystywano wiele urządzeń np. dźwigi, podnośniki, światłomierze, wizjer, technogram itd., dzięki czemu film został nagrany w zaawansowanej technologii i jest to obraz wysokiej jakości. Dowiedzieliśmy się również, że wiele scen nie zostało w ogóle włączonych do filmu. Został również nagrany materiał, który mógł być użyty do zmontowania serialu i wyświetlenia go w telewizji, niestety ten projekt nie doszedł to do skutku i - jak mówił Pan Panas - nie jest to już możliwe, gdyż upłynęło zbyt wiele czasu od premiery filmu. A szkoda, bo z wielką chęcią śledziłabym losy bohaterów.

Młodzież zadawała pytania dotyczące atmosfery na planie filmowym. Pytano, jak długo trwały zdjęcia, ile osób pracowało przy tym projekcie… Padały również pytania dotyczące pracy operatora i jego wpływu na aktorów. Dzięki naszym gościom poczuliśmy świeży powiew planu filmowego.

Organizacją spotkania zajęła się Pani Ewa Magdziarz a zdjęcia ze spotkania wykonał Paweł Kura a dokumentację filmową – Marcin Terpiłowski. Na koniec uczniowie podziękowali operatorom0438 za rozmowę i wręczyli kwiaty oraz drobne upominki. Z przyjemnością zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia.

Żaneta Kozłowska, I A

Projekcja filmu „Wino truskawkowe” w reżyserii Dariusza Jabłońskiego i spotkanie autorskie z operatorami Dariuszem Panasem i Tomaszem Michałowskim

Dnia 31.01.2011 roku w sali kinowej Krasnostawskiego Domu Kultury odbyło się spotkanie operatorami Dariuszem Panasem i Tomaszem Michałowskim poprzedzone projekcją znakomitego filmu „Wino truskawkowe”. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z gimnazjów w Małochwieju Dużym, w Siennicy Nadolnej, z Gimnazjum nr 4 oraz Gimnazjum nr 3 w Krasnymstawie, z I LO, II LO w Krasnymstawie, a także słuchacze Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Filii w Krasnymstawie.

Po krótkim powitaniu honorowi goście w kilku słowach zaprosili uczestników do obejrzenia wspomnianego wyżej filmu w reżyserii Dariusza Jabłońskiego. „Wino truskawkowe” opiera się na książce Andrzeja Stasiuka pod tytułem „Opowieści galicyjskie”.

Rzecz dzieje się w Żłobiskach – niewielkiej wsi w Beskidzie Niskim. Bohaterem filmu jest Andrzej, policjant borykający się z osobistą tragedią, który szuka ukojenia w pracy na wsi. Ponadto, mamy okazję zetknąć się z postaciami znanymi z opowiadań Stasiuka – Edkiem, Kościejnym, Janem Zalatywójem czy Lewandowskim. Wszystkim wydarzeniom towarzyszą butelki z tytułowym winem. Akcja filmu dość wiernie oddaje fabułę książki, chociaż trzeba pamiętać, że „Opowieści galicyjskie” to zbiór opowiadań. Niezaprzeczalnym atutem obrazu filmowego jest jego klimat, jak również pieczołowite przedstawienie realiów opisywanych przez Stasiuka.

Po zakończeniu projekcji głos zabrali operatorzy. W ramach wstępu pan Tomasz Michałowski opowiedział krótko, na czym polega praca operatora – głównie na wiernym odwzorowaniu rzeczywistości. Dowiedzieliśmy się, że zdjęcia trwały czterdzieści pięć dni. Można wyliczyć, że w jeden dzień powstawało średnio 2,5 minuty tego, co widzieliśmy na ekranie. Praca nad filmem była żmudna, głównie ze względu na trudne warunki atmosferyczne (jednak, jak stwierdził pan Tomasz, niezwykle ekscytująca). Dużo czasu pochłaniało także przemieszczanie się z miejsca na miejsce. Często ekipa musiała docierać na plan piechotą, niosąc ze sobą sprzęt. Wszystkie miejsca, pejzaże są naturalne. Postaci także są w dużym stopniu wzorowane na prawdziwych osobach. Żaden z rekwizytów nie był stworzony na potrzeby produkcji. Ciekawy jest fakt, iż pojazd filmowego Zalatywója jest machiną w stu procentach autentyczną, skonstruowaną przez jej właściciela, który musiał być obecny na planie, gdyż tylko on umiał uruchomić sprzęt.

W czasie spotkania mieliśmy okazję do zadawania pytań. Dyskusję wzbogaciła prezentacja zdjęć z planu. Dzięki temu udało się nam zobaczyć elementy sprzętu niezbędnego do nakręcenia niektórych scen (a także zrozumieć zasadę działania wizjera reżysera czy światłomierza). Panowie przybliżyli też pewne sztuczki, które stosuje się, by uwiarygodnić przekaz, np. kręcenie sceny w wodzie – aktorkę zabezpieczoną przed zimnem termoizolacyjną pianką polewano ciepłą wodą, następnie, po zakończeniu sceny, suszono, dawano gorący napój. Operatorzy zaznaczyli, że nierzadko ujęcia dzienne kręci się w nocy lub na odwrót, że na planie musi być miejsce na improwizację, nie może być jednak przypadku – błąd reżysera, niedopatrzenie pociąga za sobą stratę czasu i energii. Udało nam się wypytać o pewne szczegóły dotyczące zawodu – kiedy najlepiej namawiać reżysera na realizację swojego pomysłu, czym różni się kręcenie serialu od pracy nad filmem fabularnym, do czego służy klaps, jakie trudności napotkała ekipa podczas przygotowań do zdjęć (problem z uzyskaniem pozwolenia od właściciela mieszkania filmowego Lewandowskiego), na czym polega różnica między halą zdjęciową a naturalnym wnętrzem, ile waży profesjonalna kamera.

Dyskusja trwała dość długo, po jej zakończeniu wręczyliśmy gościom kwiaty i zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia.

Magdalena Krupa, kl. I A

Studniówka 2011

15 stycznia 2011 roku, po raz piętnasty odbył się w naszym liceum coroczny bal studniówkowy . Uczestniczyli w nim uczniowie klas III, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goście m.in.: senator Lucjan Cichosz, wicestarosta krasnostawski Henryk Czerniej, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Nowosadzki, przedstawiciel biura posła Henryka Młynarczyka- pan Mirosław Książek, były wicestarosta obecnie radny starostwa powiatowego Andrzej Kmicic.

Studniówka była niezapomnianym przeżyciem, które pozwoliło maturzystom na ten jeden wieczór oderwać się od myśli o czekającym egzaminie maturalnym.

Adam Pyter

Jasełka

Tradycyjnie jak co roku, 22 grudnia uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Krasnymstawie pod opieką ks. Józefa Jargieło przygotowali Jasełka bożonarodzeniowe. Ten wyjątkowy spektakl ukazywał dwa światy: jeden z czasów narodzin Jezusa-Zbawiciela i współczesny w którym człowiek często pogubił właściwe drogi życia.

Uczniowie biorący udział:

Klasa II a

Anna. Szewczak -scenariusz

Adrianna Tkaczyk -śpiew

Paweł Dziechciarz- Józef

Katarzyna Huszcza- Maryja

Paulina Matwiej, Patrycja Matwiej, Sidor Klaudia, Kucharczyk Agnieszka- diabełki

Przemek Pitwala - Piotr

Piotr Dziechciarz - przechodzień

Ewa Wilk - stara baba

Karolina Gołębiowska – kobieta

Klasa I a

Bałabuch Paweł – akompaniament, Marcin Terpiłowski – mężczyzna

Kozłowska Żaneta - anioł

Z klasy I d Wiktor Kociuba- Paweł

Z klasy III b

Iza Gładysz, Monika Czwórnóg, Katarzyna Złomańczuk – śpiew oraz Wojtek Marucha - Mikołaj

Ewa Żelazko

AMATOR 2010 w „Iluzjonie”

Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Filmowy organizuje warsztaty filmowe AMATOR od 2006 r. Jest to przedsięwzięcie realizowane w ramach zadania Edukacja filmowa prowadzona przez MDKF „Iluzjon” finansowanego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej i Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie.

Trzy części warsztatów odbyły się w II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie W spotkaniach uczestniczyli uczniowie z gimnazjów nr 1, nr 3 i nr 4 w Krasnymstawie, w Siennicy Nadolnej, w Małochwieju Dużym, uczniowie z kl. I A, I D, II C, III A z II LO, młodzież z I LO a także opiekunowie p. Teresa Berbeć, p. Bożena Mitura, p. Małgorzata Pomijan, p. Ewa Magdziarz i p. Piotr Galiński.

Pierwsza część warsztatów „Amator 2010” odbyła się 5 listopada. Sławomir Kozyrski - prowadzący zajęcia - przypomniał podstawowe pojęcia przydatne w pracy nad filmem takie jak storyboard, scenopis, scenariusz. Uczestnicy wymieniali główne rodzaje ujęć i osoby, które są potrzebne do stworzenia filmu. Oglądali fragmenty filmów „Potop” Jerzego Hoffmana i „Ptaki” Alfreda Hitchcocka. Następnie określali rodzaje ujęć i rozmawiali o muzyce, która uzupełnia obraz filmowy. Pod koniec spotkania dyskutowali nad pomysłami scenek do wiadomości telewizyjnych. W czasie burzliwej dyskusji wybrano te propozycje, które spodobały się uczestnikom zajęć. Zaplanowano pracę na następną część warsztatów. Opracowaniem materiału z tego spotkania zajęła się Żaneta Kozłowska.

Kolejna część warsztatów - prowadzona przez p. Sławomira Kozyrskiego przy współudziale p. Andrzeja Denisa - odbyła się 19 listopada. Na tym spotkaniu uczniowie, podzieleni na zespoły, rozpoczęli pracę nad poszczególnymi scenkami wiadomości telewizyjnych. Zdjęcia do programu „CKN NEWS” były kręcone na terenie II LO. Skład grupy pracującej nad prognozą pogody to: pogodynka - Paula Kuźniewska, operator - Aleksandra Mochniej, oświetleniowiec - Bartłomiej Wlizło, dźwiękowiec - Przemysław Policha. Kolejnym punktem warsztatów było nagranie wywiadu z zespołem „Dżem”. Skład drugiej grupy: dziennikarz - Wiktor Kociuba, członkowie zespołu „Dżem”: Patryk Bojarski, Kamil Kleszowski, Michał Pastuszak, Przemysław Policha, oświetleniowiec - Jakub Kurek. Następnie grupa uczniów przeniosła się przed szkołę, aby zainscenizować przyjazd Dody do Krasnegostawu. Reporterkę grała Weronika Stefańczyk, Dodę - Wiktoria Kosałka. W tej scence wzięła udział także Oliwia Zajączkowska, operatorem kamery była Dominika Żydziak. W szkolnej szatni nagrany został wywiad z dziewczynami z grupy „Chearleaderek”. Dziennikarkę grała Justyna Kulczyńska, w scence grały także: Sylwia Kłosowska, Karolina Kura, Olga Piśkiewicz. Z kolei w reklamie grały Aleksandra Semeniuk, Gabriela Poznańska, Agnieszka Bodio, Aleksandra Wybraniec; oświetleniowcem był Karol Domański. Pracę zakończono, nagrywając skróty newsów i prezentacji programu. Prowadzącą była Żaneta Kozłowska, operatorem - Aleksandra Mochniej. Na zakończenie tej części warsztatów prowadzący wyraził słowa uznania dla uczestników zajęć.

10.12.2010 r. odbyła się trzecia część warsztatów filmowych prowadzonych przez p. Henryka Radeja Na wstępie zastanawiano się, co znaczy słowo „kino”. Mówiono o magii kina, kwestii formy i treści filmu, elementach niezbędnych do powstania filmu i tej niezwykłej właściwości oka ludzkiego, dzięki której odbieramy obraz filmowy. Prowadzący zademonstrował fragmenty filmów „Persona” i „Milczenie” I. Bergmana, które posłużyły do dyskusji na temat sztuki filmowej.

Henryk Radej zaprezentował wiele opracowań związanych z filmem (np. „Spojrzenie za ekran” Andrzeja Kołodyńskiego), które przekazał MDKF-owi. Następnie wykonał pewien ciekawy eksperyment pokazujący zależność formy i treści a także znaczenie kompozycji dzieła sztuki. Wykorzystał do tego celu dzbanek napełniany kolejno mandarynkami, orzechami, ziarnami słonecznika … W trakcie przemawiającego do wyobraźni pokazu wnioski nasuwały się same. Zaczynając pracę nad dziełem, trzeba mieć pomysł. Ważny jest także układ poszczególnych elementów. Na zakończenie spotkania Henryk Radej pokazał fragmenty filmu „Nothing personal” (2009 r.), które posłużyły do porównania nowej produkcji klasykami gatunku z drugiej połowy XX wieku.

Dokumentację fotograficzną oraz filmową „Amatora 2010” wykonali Żaneta Kozłowska i Marcin Terpiłowski. Trzecia część zakończyła warsztaty w tym roku kalendarzowym. Duże zainteresowanie taką formą edukacji potwierdza potrzebę organizowania kolejnych edycji „Amatora”. Na zajęciach warsztatowych młodzież miała okazję wiele dowiedzieć się na temat sztuki filmowej. Atrakcją dla uczniów było uczestnictwo w tworzeniu scenek filmowych. Materiały wypracowane na warsztatach zostaną zaprezentowane w czasie finału IX Powiatowego Konkursu Filmowego w kwietniu 2011 r. Uczniowie już z niecierpliwością czekają na premierowy pokaz!

Ewa Magdziarz – opiekun MDKF „Iluzjon”

Warsztaty filmowe „Amator 2010”, cz. II

19 listopada pod czujnym okiem pana Sławomira Kozyrskiego odbyła się II część warsztatów filmowych. Zebrało się dużo młodzieży z Gimnazjum nr 4 i nr 1 w Krasnymstawie, Gimnazjum z Małochwieja, I i II LO w Krasnymstawie. Plan wiadomości telewizyjnych był już gotowy, gdyż przygotowaliśmy go na poprzednich warsztatach, naszym celem było nakręcenie i zmontowanie programu „CKN NEWS”.

Pracę zaczęliśmy od nakręcenia prognozy pogody. Skład tej grupy to: pogodynka - Paula Kuźniewska, operator - Aleksandra Mochniej, oświetleniowiec - Bartłomiej Wlizło, dźwiękowiec - Przemysław Policha.

Następnym punktem warsztatów było nagranie na schodach naszej szkoły wywiadu z zespołem „Dżem”. Skład drugiej grupy: dziennikarz - Wiktor Kociuba, członkowie zespołu „Dżem”: Patryk Bojarski, Kamil Kleszowski, Michał Pastuszak, Przemysław Policha, operator - pan Andrzej Denis, oświetleniowiec - Jakub Kurek. Profesjonalnie odegrana scena okazała się bardzo klimatyczna.

Następnie przenieśliśmy się przed szkołę w celu nagrania sceny przyjazdu Dody do Krasnegostawu. W rolę reporterki wcieliła się Weronika Stefańczyk. Dodę grała Wiktoria Kosałka, inni aktorzy to Stefan (kierowca) i Oliwia Zajączkowska. Za zdjęcia odpowiedzialna była Dominika Żydziak.

W szatni „dziennikarka” przeprowadziła wywiad z dziewczynami z grupy „Chearleaderek”, które przyjechały na mistrzostwa świata w tańcu do Chicago. Dziennikarkę grała Justyna Kulczyńska, aktorki to Sylwia Kłosowska, Karolina Kura, Olga Miśkiewicz. Operatorem był pan Andrzej Denis .

W naszym programie znalazł się również pomysł na stworzenie reklamy. Znudzone nauką uczennice skorzystały z możliwości zakupu pięknych wieczorowych sukni. W tej scence grały: Aleksandra Semeniuk, Gabriela Poznańska, Agnieszka Bodio, Aleksandra Wybraniec, oświetleniowcem był Karol Domański.

Ostatnim punktem warsztatów było podsumowanie pracy przy kręceniu wszystkich materiałów oraz nagranie skrótu newsów i prezentacji programu Prowadzącą była Żaneta Kozłowska, operatorem - Aleksandra Mochniej. Nad dźwiękiem czuwał Karol Domański.

Każdy z uczestników dobrze wypełnił swoją rolę. Ze wspólnej pracy wyciągnęliśmy wiele cennych wniosków. Dobrze się przy tym bawiliśmy, ale także szanowaliśmy się, słuchając opinii na temat naszej pracy. Liczył się naprawdę każdy szczegół: wzrok, gest, słowa, mimika twarzy, dobre oświetlenie… I najważniejsze - cisza na sali, o którą wspólnie zadbaliśmy. Przede wszystkim dużo pracy i świetna zabawa - tak najprościej można podsumować te warsztaty! Wiemy, że przy takiej pracy potrzebny jest plan, dzięki któremu można sprawnie zrealizować program. Jedna osoba nic nie zdziała w takim przedsięwzięciu, musimy znaleźć kilkanaście osób, które wspólnymi siłami stworzą projekt. Wiemy, jak wiele pracy trzeba włożyć, aby nakręcić taki krótki program jak „;CKN NEWS”, a następnie wszystko zmontować. Pan Sławomir Kozyrski w czasie wspólnej pracy pokazał nam wiele trików pomagających przy pracy z kamerą, usłyszeliśmy wiele miłych słów, co do naszego zaangażowania i gry aktorskiej.

Młodzież co roku bierze udział w warsztatach filmowych, rozwijając swoje zainteresowania, a przy tym świetnie się bawiąc i z tego miejsca wielkie ukłony i podziękowania dla Pani Ewy Magdziarz - opiekuna MDKF-u. Chętnie weźmiemy udział w kolejnych warsztatach filmowych, na które już z niecierpliwością czekamy!

Żaneta Kozłowska, kl. I A

Warsztaty filmowe „Amator 2010”, cz. III

Kinema, cinema, kino…

10.12.2010 r. odbyła się trzecia część warsztatów filmowych, tym razem prowadzonych przez Pana Henryka Radeja. Poza członkami MDKF-u uczestniczyli w nich uczniowie I LO w Krasnymstawie oraz uczniowie z Gimnazjum w Małochwieju, Siennicy Różanej oraz z Gimnazjum nr 3 w Krasnymstawie.

Pan Radej powitał nas krótkim, nieco żartobliwym wstępem. Następnie opowiedział o swoich studiach. Wspomniał o częstych wizytach w kinie, kiedy na ekrany wchodziły takie pozycje jak „Trędowata” czy „Żądło”. Przybliżył nam także sposób funkcjonowania dawnych kin, kiedy jeszcze nie znano nośników cyfrowych, a do projekcji używano niezmiernie nieporęcznych urządzeń.

Wspólnie zastanawialiśmy się nad znaczeniem słowa „kino”. Jak się okazało, ma ono rodowód grecki – od „kinema”, ruch; zatem „kinematograf” oznacza dosłownie „ruchomy obraz”. Pan Henryk zadał nam pytanie, dlaczego chętnie chodzimy do kina. Zdaje się to oczywiste, jednak po głębszym zastanowieniu… kino ma w sobie pewną magię, coś, co nas przyciąga. Cóż znaczy ta „magia? Być może to, że siedząc w sali kinowej w pewien sposób odrywamy się od codzienności, mamy szansę przeżyć coś niesztampowego, jednocześnie nie narażając się na szwank. Następnie poruszyliśmy kwestię formy i treści filmu. Otóż, jak podkreślił prowadzący, poza pomysłem niezbędne jest światło. Zademonstrował taśmę filmową i omówił poszczególne jej elementy. Wszyscy byliśmy zafascynowani tym, można powiedzieć, zjawiskiem. Zaskakujący jest fakt, iż oko ludzkie posiada specjalną właściwość, dzięki której możemy cieszyć się kinem. Jest to tak zwana bezwładność oka ludzkiego. Polega ona na tym, że oko na chwilę, ułamek sekundy zatrzymuje obraz; należy puścić 24 klatki na sekundę, by uzyskać złudzenie ruchu. Przejście pomiędzy nimi musi być skokowe, inaczej widzielibyśmy jedynie smugę.

Dalsze rozważania poprzedziła projekcja fragmentu filmu „Persona” Bergmana. Był to ciąg obrazów, pozornie całkowicie pozbawiony jakiejkolwiek logiki, wspomagany odpowiednio dobraną ścieżką dźwiękową. Sceny były, jak określił to Pan Radej, wypreparowane, pozbawione zbędnych elementów zakłócających przekaz. Doszliśmy do wniosku, że „Persona” przypomina sen, wspomnienia, myśli. Także dlatego kochamy sztukę filmową - bo nawiązuje do naszych snów, jest niejako urzeczywistnieniem marzeń.

Po krótkiej prezentacji literatury związanej z tematem (pozycje takie jak „Spojrzenie za ekran” Andrzeja Kołodyńskiego) przystąpiliśmy do obrazowego eksperymentu. Za dzieło sztuki posłużył nam dzbanek. Wrzucaliśmy do niego kolejno: mandarynki, orzechy, ziarna słonecznika i „na niby” dopełniliśmy dzieło wodą. Wnioski: kompletne, wartościowe dzieło zależy naturalnie od pomysłu, lecz nie tylko – równie ważna jest jego kompozycja, kolejność tworzenia poszczególnych elementów. Powinniśmy zaczynać od najistotniejszych części, stopniowo dodawać coraz drobniejsze detale, szczegóły wzbogacające pracę.

Obejrzeliśmy fragment filmu „Milczenie” Bergmana z 1963 roku. Podobnie jak w „Personie”, sceny są pozbawione niepotrzebnych elementów. Ujęcia są długie. O fabule można powiedzieć więcej niż w przypadku „Persony”. Na zakończenie porównaliśmy wyświetlone do tej pory fragmenty filmów z nową produkcją pod tytułem „Nothing personal” (2009 r.).

Trzecia część była doskonałym podsumowaniem całości warsztatów. Dowiedzieliśmy się mnóstwa ciekawych rzeczy, poznaliśmy film od strony bardziej teoretycznej. Myślę, że był to dobrze spędzony czas.

Magdalena Krupa, I A

Warsztaty filmowe „Amator 2010”, cz. III

10 grudnia w II LO im. C. K. Norwida odbyły się warsztaty filmowe „Amator” prowadzone przez Pana Henryka Radeja. W trzeciej części uczestniczyli uczniowie z gimnazjum w Małochwieju, Siennicy Nadolnej, nr 3 w Krasnymstawie, z I LO i II LO w Krasnymstawie.

Na zajęciach poruszony został temat dzieła sztuki i kina jako Dziesiątej Muzy. Pan Henryk lubi klasyczne kino, gdzie kupuje się bilet i popcorn, gaśnie światło w wielkiej sali kinowej, gdzie słychać reakcje widzów - śmiech i płacz ludzi - to jest dla niego magia kina. Dowiedzieliśmy się, skąd wywodzi się słowo kino ( z greckiego kinema, z francuskiego le cinema) i co ono oznacza ( kino – ruch). Dlaczego zachwycamy się kinem i filmem? Co jest w nim niezwykłego? Przyciąga nas obraz, bo wszystko ma swoją formę i treść. Co jest tworzywem dzieła? Oczywiście pomysł, bez niego nic by nie zakiełkowało. Następnym punktem warsztatów było obejrzenie fragmentu filmu „Persona” Bergmana. Na tym przykładzie zobaczyliśmy, że najważniejsze w filmie jest światło. Wspomnieliśmy również o ważnej dacie 1895 r. – to data narodzin filmu. Nie mogło w naszej rozmowie zabraknąć braci Lumiere - twórców kinematografii.

Wspólnie odpowiadaliśmy na pytanie: co jest tworzywem filmu? W dobie współczesności i ciągle rozwijającej się techniki wiele osób ogląda film i nie zastanawia się, do ilu procesów musiało dojść, by teraz móc zasiąść w wygodnym fotelu i miło spędzić czas przy oglądaniu filmu. Aby wszystko ze sobą grało, potrzebnych jest kilka elementów: światło, taśma, kinematograf. Z ciekawością słuchaliśmy o zjawisku bezwładności oka ludzkiego, które sprawia, że w trakcie oglądania mamy wrażenie ciągłości ruchu obrazów. Muszą przejść aż 24 klatki/ s, aby odbierać wrażenie ruchu obrazu. 1926 rok to data kończąca etap niemego kina, wtedy wprowadzono głos.

Przeprowadziliśmy ciekawe doświadczenie- napełnialiśmy dzbanek różnymi rzeczami, by móc zobaczyć, że tak samo i w filmie wszystko musi być przemyślane. Trzeba zacząć od najbardziej istotnych elementów, by potem zająć się szczegółami. Obejrzeliśmy również fragment filmu „Nothing personal” w reż. Urszuli Antoniak z 2009 r. Ten trudny film jest nasycony wieloma emocjami. Po obejrzeniu fragmentu mogliśmy się zastanowić na historią młodej kobiety – bohaterki filmu. Stwierdziliśmy, że ten obraz nawiązuje do filmu „Persona” Bergmana z 1966. W filmach wykorzystano wspólny język, zmieniła się jedynie technika i obraz świata.

Spotkanie z Panem Henrykiem Radejem, który przybliżył nam zagadnienia związane z kinem i różne koncepcje filmu, upłynęło w bardzo miłej i przyjemnej atmosferze. Wspólnie odpowiadaliśmy na wiele intrygujących pytań. Dzięki zaprezentowanym fragmentom filmów, mogliśmy je porównać i wyszukać ich wspólne cechy. Zastanawialiśmy się, co zmieniło się w filmie przez ostatnie lata i jak rozwinęła się technika. Kino to temat rzeka, ale poruszyliśmy wiele problemów i dowiedzieliśmy się kilku ciekawostek o tworzeniu filmu.

Żaneta Kozłowska, I A

Wigilia w Domu Dziecka

W dniu 15.12.2010 „Szkolne Koło Wolontariatu” z II LO im.C.K.Norwida w Krasnymstawie pod kierunkiem pani psycholog Katarzyny Domoń zorganizowało Wigilię dla dzieci z Domu Dziecka w Krasnymstawie. Jest on prowadzony przez panią Alicję Kwiatosz. Wigilię rozpoczęto od przedstawienia jasełek, przygotowanych przez uczniów II LO oraz dzieci z Domu Dziecka. Następnie do uroczystej kolacji wigilijnej zasiedli wychowankowie Domu Dziecka wraz z opiekunami i zaproszonymi gośćmi. Nie zabrakło na niej tradycyjnych potraw. Był więc barszcz z uszkami, kluski z makiem, śledzie i kompot z suszu. Najbardziej wzruszające chwile tego wieczoru to wspólne dzielenie się opłatkiem, składanie sobie życzeń oraz wspólne śpiewanie kolęd. Najmłodsze dzieci mówiły, że dla nich najbardziej oczekiwanym momentem jest wizyta Mikołaja, który oczywiście przybył i obdarował wszystkich prezentami. Duża w tym zasługa ks. Romana Skowrona z parafii Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie który zorganizował paczki dla wychowanków Domu Dziecka.

Dzięki tak przygotowanej wigilii wolontariusze II LO pokazali jak bardzo ważna jest chęć niesienia pomocy i zrozumienie potrzebujących, zwłaszcza w zbliżające się święta Bożego Narodzenia.

Adam Pyter

„Zadumki Norwidowe - Fortepian Szopena”

Społeczność II Liceum Ogólnokształcącego w Krasnymstawie spotyka się z Norwidem przy okazji różnych uroczystości: „Dzień Patrona Szkoły”, „Ogólnopolski Konkurs Norwidowski” i „Zadumki Norwidowe”.

W jedenastym już spotkaniu, które odbyło się 1 grudnia w sali kawiarnianej Krasnostawskiego Domu Kultury, uczestniczyli p. Tadeusz Błyskosz – Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, p. Elżbieta Patyk - dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie, p. Damian Kozyrski – dyrektor Krasnostawskiego Domu Kultury, p. Edward Kawęcki - dyrektor II LO, p. Anna Cichosz – wicedyrektor II LO, przedstawiciele mediów, nauczycieli i młodzież. W spotkaniu udział wzięli uczniowie z klas: I A, I C, II C z II LO a także uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego.

W montażu słowno – muzycznym wystąpili: Anna Dobrysiak , Karolina Kura, Paula Kuźniewska, Marzena Sulowska i Weronika Wójcik z III A, Katarzyna Złomańczuk, Monika Czwórnóg i Piotr Szuryga z III B, Izabela Gładysz z III C, Żaneta Kozłowska i Paweł Bałabuch z I A. Obsługą sprzętu nagłaśniającego zajęli się Wiktor Kociuba i Michał Pastuszak z I D. Za obsługę kamery odpowiedzialny był Marcin Terpiłowski z kl. I A. Dokumentację fotograficzną wykonały Jagoda Królikowska, Paulina Mencik i Karolina Hać z kl. I A. Poczęstunek przygotowały Dagmara Zienkiewicz i Roksana Sędłak z III A. Autorką scenariusza i osobą odpowiedzialną za przygotowanie „Zadumek” była p. Ewa Magdziarz. Nastrojową scenografię wykonała p. Joanna Szufnara. W organizację spotkania włączyła się także p. Ewa Żelazko.

Spotkanie upamiętniło dwóch wybitnych twórców romantycznych – Cypriana Kamila Norwida i Fryderyka Chopina. W 2010 roku przypada dwusetna rocznica urodzin tego najwybitniejszego polskiego kompozytora. Fryderyk Chopin to jeden z największych artystów w historii polskiej kultury. Ten „poeta fortepianu” był niezwykle ceniony także przez Cypriana Kamila Norwida.

Uczniowie zaprezentowali fragmenty „Czarnych kwiatów”, w których C. K. Norwid wspomina Fryderyka Chopina. Wysłuchano także recytacji, m.in. fragmentu poematu „Promethidion”, wierszy „Fortepian Szopena”, „Klaskaniem mając obrzękłe prawice”, „Za wstęp ( Ogólniki )”. W drugiej części wieczoru wysłuchano poezji śpiewanej w wykonaniu uczniów II LO Na program koncertu złożyły się następujące utwory: „Jak”, „Trzy strofki”, „W Weronie”, „Moja piosnka” [II], „Krzyż i dziecko”, „Modlitwa” Norwida i „Grande Valse Brillante” ( sł. J. Tuwim). Recytację wierszy wzbogaciła muzyka Fryderyka Chopina.

Prezentację twórczości dwóch wybitnych romantyków – Norwida i Chopina – zakończyły gromkie brawa. Dyrektor II LO – p. Edward Kawęcki podkreślił, że „Zadumki Norwidowe” stanowią tradycję szkoły. Są one wyjątkowo ważne, gdyż skłaniają do przemyśleń i pozwalają w wielkich dziełach twórców romantycznych – Norwida i Chopina - odnaleźć wartości uniwersalne. Podniosły nastrój tego kameralnego spotkania – mówił dyrektor szkoły – niewątpliwie sprawi, że refleksyjna poezja Norwida i piękna muzyka Chopina na długo pozostaną w pamięci słuchaczy. Dyrektor II LO skierował także słowa uznania pod adresem młodych wykonawców i podziękował nauczycielom, którzy przygotowali po raz kolejny to piękne spotkanie z poezją i muzyką. „Zadumki” zakończyły się miłym akcentem – życzeniami urodzinowymi złożonymi przez p Edwarda Kawęckiego - dyrektora II LO p. wicedyrektor Annie Cichosz i gromkim „Sto lat” odśpiewanym przez uczestników spotkania.

Ewa Magdziarz

Harmonogram warsztatów filmowych Amator 2010

organizowanych przez MDKF \\\\\\\\\\\\\\\"Iluzjon\\\\\\\\\\\\\\\"

Temat

Termin i czas trwania

Miejsce

Prowadzący

Cz. I. Ćwiczenia w pisaniu scenariuszy filmowych.

5.11.2010 r.

13.35 – 15.10

II LO,

sala nr 2

Sławomir Kozyrski

Cz. II. .Podstawy pracy z kamerą i aparatem fotograficznym. Ćwiczenia montażowe.

19.11.2010 r.

12.45 – 15.10

II LO,

sala nr 2

Sławomir Kozyrski

Cz. III. Warsztat filmoznawcy

10.12.2010 r.

13.35 – 15.10

II LO

sala nr 2

Henryk Radej

Opiekun MDKF „Iluzjon” Ewa Magdziarz

Losy absolwentów

W roku szkolnym 2009/2010 II Liceum Ogólnokształcące opuściło 138 absolwentów. Badając losy naszych uczniów zebrano informacje od 122 osób, co stanowi 88,41% wszystkich absolwentów. Wśród przebadanych - 3 osoby nie podjęły studiów, jedna wyjechała za granicę, jedna pracuje na stażu w Straży Pożarnej, zaś 117 osób, czyli 95,9% kontynuuje naukę. Dwie osoby zdecydowały się na szkoły policealne, pozostali absolwenci (115 osób) wybrali naukę w szkołach wyższych i na uniwersytetach.

Poniższy wykres przedstawia, jaki tryb studiów wybrali nasi byli uczniowie.

W tabeli zostały przedstawione szczegółowe informacje dotyczące wyboru uczelni wyższych. Najbardziej popularne to uczelnie lubelskie: UMCS, Politechnika Lubelska, KUL, Uniwersytet Przyrodniczy i Akademia Medyczna. Jedna z uczennic wybrała szkołę poza granicami naszego kraju: Erasmus Universiteit Rotterdam, na której studiuje prawo

Uczelnie wybrane w 2010 roku przez absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego w Krasnymstawie

Liczba absolwentów

Udział procentowy

Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie

22

18,80

Politechnika Lubelska

16

13,68

Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie

13

11,11

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

12

10,26

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

10

8,55

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

5

4,27

Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie

3

2,56

Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

3

2,56

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

3

2,56

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

3

2,56

Akademia Morska w Gdyni

2

1,71

Akademia Obrony Narodowej w Warszawie

2

1,71

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

2

1,71

Uniwersytet Rzeszowski

2

1,71

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

2

1,71

Akademia Muzyczna we Wrocławiu

1

0,85

Akademia Wychowania Fizycznego w Białej Podlasce

1

0,85

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

1

0,85

Centrum Nauki i Biznesu \\\\\\\\\\\\\\\'\\\\\\\\\\\\\\\'ŻAK\\\\\\\\\\\\\\\'\\\\\\\\\\\\\\\' w Lublinie

1

0,85

Erasmus Universiteit Rotterdam

1

0,85

Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie

1

0,85

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Zamościu

1

0,85

Policealne Studium Farmaceutyczne w Zamościu

1

0,85

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach,

1

0,85

Politechnika Warszawska

1

0,85

Szkoła Policealna Futura Edukacja & Przyszłość w Lublinie

1

0,85

Szkoła Policyjna w Szczytnie

1

0,85

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

1

0,85

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

1

0,85

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych

1

0,85

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Lublinie

1

0,85

Zamiejscowy Wydział Prawa i Nauk Gospodarczych KUL w Stalowej Woli

1

0,85

117 osób

Najpopularniejsze kierunki studiów

liczba absolwentów

procent

Pedagogika

6

5,26

Filologia angielska

5

4,39

Mechanika i budowa maszyn

5

4,39

Prawo

5

4,39

Turystyka i rekreacja

5

4,39

Administracja

4

3,51

Ekonomia

4

3,51

Ratownictwo medyczne

4

3,51

Stosunki międzynarodowe

4

3,51

Transport

4

3,51

Budownictwo

3

2,63

Chemia podstawowa i stosowana

3

2,63

Fizjoterapia

3

2,63

Informatyka

3

2,63

Technika rolnicza i leśna

3

2,63

Zarządzanie

3

2,63

Zarządzanie i inżynieria produkcji

3

2,63

Biologia

2

1,75

Edukacja techniczno - informatyczna

2

1,75

Europeistyka

2

1,75

Gospodarka przestrzenna

2

1,75

Inżynieria środowiska

2

1,75

Kulturoznawstwo

2

1,75

Leśnictwo

2

1,75

Rolnictwo

2

1,75

Socjologia

2

1,75

Administracja samorządowa

1

0,88

Analityka chemiczna

1

0,88

Archeologia

1

0,88

Biomatematyka

1

0,88

Biotechnologia

1

0,88

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

1

0,88

Edukacja osób niedostosowanych

1

0,88

Elektronika i telekomunikacja

1

0,88

Elektrotechnika

1

0,88

Farmacja

1

0,88

Filologia germańska

1

0,88

Filologia polska

1

0,88

Finanse i rachunkowość

1

0,88

Geodezja

1

0,88

Geografia

1

0,88

Informatyka i Ekonometria

1

0,88

Inżynieria naftowa

1

0,88

Inżynieria produkcji

1

0,88

Logistyka

1

0,88

Matematyka

1

0,88

Nawigacja

1

0,88

Ochrona środowiska

1

0,88

Sport

1

0,88

Technik farmaceutyczne

1

0,88

Technik Farmacji

1

0,88

Technika Fizyczna

1

0,88

Techniki dentystyczne

1

0,88

Towaroznawstwo

1

0,88

Transport morski

1

0,88

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla najlepszych uczniów

Dnia 4 listopada 2010 r. o godz. 10 00 w I LO w Krasnymstawie odbyło się wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów za najlepsze wyniki w nauce. Takie stypendium może uzyskać uczeń, który otrzymał świadectwo z wyróżnieniem uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen albo wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki. Premier przyznaje stypendium jednemu uczniowi danej szkoły. W uroczystości wzięli udział: Wicekurator Oświaty Pan Henryk Wagner, Krzysztof Grabczuk – Marszałek Województwa Lubelskiego, Jarosław Szymczyk – dyr. generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Arkadiusz Kwieciński - kierownik Delegatury Kuratorium w Chełmie, Janusz Szpak – Starosta Krasnostawski, Andrzej Kmicic – Wicestarosta , Tadeusz Błyskosz – naczelnik wydziału oświaty w Krasnymstawie. Na uroczystości pojawili się również dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz rodzice uczniów.

Stypendystą Prezesa Rady Ministrów został uczeń II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie Paweł Dziechciarz z klasy II A. Średnia jego ocen wynosi 5,08 dzięki czemu dołączył on do grona wyróżnionych stypendystów. Dodatkowo zostały także wręczone stypendia Starosty Krasnostawskiego-pana Janusz Szpaka, który wręczał je razem z Wicestarostą Andrzejem Kmicicem. Z naszej szkoły stypendium otrzymało pięcioro uczniów:

1. Kinga Kwiatoń - klasa III c- średnia ocen 5,00

2. Dominika Wojtal - klasa II e- średnia ocen 5,00

3. Kamil Sobiesiak - klasa III d- średnia ocen 5,00

4. Kamila Ślusarska - klasa III e- średnia ocen 5,00

5. Wojciech Marucha –III b- średnia ocen 4,93

Adam Pyter

Wyniki ewaluacji problemowej w obszarze „Procesy zachodzące w szkole”

Od 28 września, przez pięć dni wizytatorzy Kuratorium Oświaty Lublinie, pani Ewa Lik – Matuła oraz pani Monika Żur prowadziły w naszej szkole ewaluację problemową w obszarze „Procesy zachodzące w szkole” oraz ustalały poziom spełnienia przez szkołę poszczególnych wymagań.

20 listopada miało miejsce posiedzenie Rady Pedagogicznej kończące ewaluację.

Nauczyciele pracowali nad wymaganiami w celu wypracowania wniosków do dalszej pracy w 6 zespołach:

I. Szkoła ma koncepcję pracy: Ewa Bijata, Agnieszka Jarosz, Piotr Zieliński, Monika Filewicz, Arkadiusz Żelazko

II. Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej: Ewa Magdziarz, Irena Kawęcka, Elżbieta Kargul, Ks. Józef Jargieło, Kamil Franaszczak

III. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany: Dorota Mąka, Ks. Bogusław Marzęda, Agnieszka Kontek, Leszek Kluch, Aneta Karczmarek

IV. Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli: Marek Nowosadzki, Andrzej Orzechowski, Aneta Pitucha, Beata Ortyl, Maria Pliszczyńska

V. Kształtuje się postawy uczniów: Monika Adamczuk-Szamik, Piotr Bartoszek, Bartłomiej Czajka, Renata Czerniak,

VI. Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych: Joanna Szufnara, Ewa Żelazko, Andrzej Ziarko, Bożena Szafran-Ogonowska, Aam Pyter

Wymaganie

Poziom spełnienia wymagania

Szkoła ma koncepcję pracy

B

Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej

A

Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany

B

Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli

B

Kształtuje się postawy uczniów

A

Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych

B

Poziom A – oznacza bardzo wysoki stopień wypełniania wymagań

Poziom B - oznacza wysoki stopień wypełniania wymagań

Poziom C- oznacza średni stopień wypełniania wymagań

Poziom D- oznacza podstawowy stopień wypełniania wymagań

Poziom E- oznacza niski stopień wypełniania wymagań

Adam Pyter

Dzień Otwartych Drzwi na KUL

28 października uczniowie klasy III A i III C z opiekunami - Ewą Magdziarz i Ewą Żelazko - uczestniczyli w Dniu Otwartych Dni na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Do wyjazdu na wyższą uczelnię zachęcał bogaty program tego spotkania. Dla przyszłych studentów wszystkie wydziały przygotowały ciekawe materiały promocyjne, m.in. plakaty, informatory, foldery, programy poszczególnych kierunków studiów, ulotki.

Od godziny 9.00 do 12.00 odbywały się Jesienne Wykłady Otwarte. Maturzyści mieli okazję spotkać się z wykładowcami reprezentującymi poszczególne instytuty. Nasi uczniowie podzieleni na grupy wysłuchali następujących wykładów:

9.00 - 9.45

Co robi złoto na ołtarzu? - o. dr Cyprian Moryc, Instytut Kulturoznawstwa

Osoba z niepełnosprawnością wyzwaniem dla pedagogiki – dr Ewa Domagała – Zyśk, Instytut Pedagogiki

10.00 – 10.45

Czy istnieje szatan? – ks. Prof. Dr hab. Krzysztof Góźdź , Instytut Teologii Dogmatycznej

Jaki jest twój światopogląd? – dr hab. Jacek Wojtysiak, prof. KUL, Instytut Filozofii Teoretycznej

Język Biblii językiem Boga? – ks. Dr hab. Wojciech Pikor, Instytut Nauk Biblijnych

Zagubieni w Dexterze? Współczesna kultura amerykańska oraz filmowe tłumaczenia; perspektywa tłumacza – dr Andrzej Antoszek, Instytut Filologii Angielskiej

11.00 – 11.45

ABC mikroelementów – dr hab. Halina Zaporowska, prof. KUL, Instytut Ochrony Środowiska

Kultura jako czynnik kształtowania dobrobytu – dr Katarzyna Sołkowicz, Instytut Ekonomii i Zarządzania

Maturzyści zwiedzali także Muzeum Uniwersyteckie Historii KUL. Uczniowie mieli również możliwość spotkania z Prorektorem ds. Dydaktyki i Wychowania prof. dr. hab. Józefem Fertem. Ostatni punkt programu Dnia Otwartych Drzwi to spotkanie ze znanym podróżnikiem, studentem KUL Wojciechem Cejrowskim.

Opracowała: Ewa Magdziarz

Rajd rowerowy

Dnia 12 października 2010 r. odbył się VII Rajd rowerowy pod hasłem: \\\\\\\\\\\\\\\"Poznajemy Obszary Chronionego Krajobrazu Ziemi Krasnostawskiej\\\\\\\\\\\\\\\" organizowany przez PTTK Oddział w Krasnymstawie.

Uczniowie naszego liceum pod opieką dyrektora Edwarda Kawęckiego i nauczyciela wychowania fizycznego Moniki Filewicz oraz młodzież z I LO, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 oraz Gimnazjum Nr 5 w Krasnymstawie wraz ze swoimi opiekunami i przewodnikiem wyruszyli o godz. 9:00.

Program obejmował przejazd przez Siennicę Nadolną, Siennicę Różaną, Chełmiec, Starą Wieś, Kraśniczyn, Czajki, Surhów, Krasnystaw. Długość trasy ok. 57 km. Przewodnik opowiadał nam o ciekawych wydarzeniach i obiektach. W Surhowie koło Domu Pomocy Społecznej skorzystaliśmy z poczęstunku. Odbył się także konkurs zorganizowany przez PTTK dla uczniów, w którym uczniowie odpowiadali na pytania związane z odwiedzanymi miejscowościami. Konkurs wygrali uczniowie z II LO Michał Szufnara i Małgorzata Kura, drugie miejsce zajęli uczniowie z I LO, trzecie miejsce przypadło uczniom z ZSP Nr 2. Zwycięzcy otrzymali ciekawe nagrody. Po konkursie i poczęstunku ruszyliśmy do domu. Czekamy na kolejne wyprawy.

Małgorzata Kura

Patrycja Marchewka

uczennice klasy III C

Dzień Patrona Szkoły w II LO im. C.K. Norwida

Jak każdego roku 24 września szkoła świętowała Dzień Patrona – Cypriana Kamila Norwida. Obchody rozpoczęły się Mszą św. w kościele pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej. Nabożeństwo odprawili ks. proboszcz Roman Skowron z ks. Józefem Jargieło. Po wspólnej modlitwie uczniowie z nauczycielami wrócili do szkoły, gdzie odbyły się uroczystości. Rozpoczął je dyrektor Edward Kawęcki, który powitał przybyłych gości, między innymi wicestarostę Powiatu Krasnostawskiego Andrzeja Kmicica, dr Włodzimierza Torunia z Zakładu Badań nad Twórczością Norwida KUL,

Dyrektor szkoły w swoim przemówieniu podkreślił, że C. K. Norwid wciąż przekazuje swoją twórczością wartości ważne dla współczesnych odbiorców. Wśród nich wymienił prawdę i czynienie dobra jako receptę na nieposkromioną ambicję i wszechobecna zawiść. Apoteoza życia i odrzucenia kultu pieniądza wyróżniają Norwida spośród innych artystów i korespondują z wrażliwością młodych ludzi. E. Kawęcki przypomniał, że w jednym z listów poeta pisał o sobie: „Cyprian Norwid zasłużył na dwie rzeczy od społeczeństwa polskiego: to jest, ażeby to społeczeństwo nie było dlań obce i nieprzyjazne”.

O patronie i o szkole mówił również wicestarosta Andrzej Kmicic, który podkreślał osiągnięcia społeczności II LO oraz znaczenie tej placówki w środowisku lokalnym. Następnie uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie. Słowa roty odczytała pani wicedyrektor Anna Cichosz. Po części oficjalnej prowadzący; Adrianna Tkaczyk z kl. II a i Jacek Wójcik z kl. II c zaprosili do obejrzenia części artystycznej, przygotowanej przez polonistki p. Monikę Adamczuk-Szamik, p. Bożenę Szafran-Ogonowską i p. Ewę Magdziarz. Reprezentanci klas przybliżyli dorobek patrona II LO C.K. Norwida potwierdzając że poeta może być atrakcyjny dla młodzieży.

Jako pierwsze wystąpiły uczennice kl. III b Monika Czwórnóg i Katarzyna Złomańczuk, które pięknie zaśpiewały utwór Norwida „W Weronie”. Aleksandra Janeczek z kl. I b recytowała z uczuciem wiersz pt. „Samotność”, a Żaneta Kozłowska z kl. I a wykonała utwory „Czasy” i „Wielkość”. Podkład muzyczny przygotował Paweł Bałabuch z kl. I a.

W programie wystąpili także: Weronika Wójcik z kl. III a z towarzyszeniem Pawła Magdziarza (gitara) oraz Anna Dobrysiak. Z nieco innej strony – niezupełnie, poważnej postać Norwida przybliżyli uczniowie kl. II a. W scence kabaretowej wzięli udział: Paweł Dziechciarz (Szopen), Przemysław Pitwała (Słowacki), Anna Szewczak (George Sand) i Patryk Jawor (Norwid). Występ młodych artystów został przyjęty entuzjastycznie. Wszyscy uczestnicy prezentacji otrzymali od dyrektora szkoły dyplomy i nagrody w podziękowaniu za podjęcie trudu zrozumienia poezji C.K. Norwida

Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego 2010/2011

Dnia 2 września 2010 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Krasnymstawie odbyła się uroczysta Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego 2010/2011.

Dyrektor szkoły Edward Kawęcki bardzo serdecznie powitał zgromadzonych gości, wśród których byli m.in. Wicekurator Lubelskiego Kuratorium Oświaty - Anna Dudek -Janiszewska, Starosta Krasnostawski - Janusz Szpak, Wicestarosta Krasnostawski - Andrzej Kmicic, Przewodniczący Rady Powiatu Krasnostawskiego - Marek Nowosadzki, Burmistrz Krasnegostawu - Andrzej Jakubiec. W uroczystości uczestniczyli także m.in. Arkadiusz Kwieciński - starszy wizytator KO w Lublinie, Ewa Lik-Matuła - starszy wizytator KO w Lublinie, wójtowie gmin oraz dyrektorzy szkół i placówek oświatowych.

Wystąpienia zaproszonych gości: Janusza Szpaka - Starosty Krasnostawskiego, Wicekuratora Lubelskiego Kuratorium Oświaty – Anny Dudek - Janiszewskiej oraz Dyrektora Biura Senatora Lucjana Cichosza zawierały życzenia owocnej pracy dla nauczycieli i uczniów, a także podkreślały rolę edukacji i wychowania w kształtowaniu młodego pokolenia.

Mottem przewodnim uroczystości były słowa patrona szkoły C. K. Norwida „Lecz aby drogę mierzyć przyszłą, trzeba nam pomnieć, skąd się wyszło”, które stanowiły myśl przewodnią montażu słowno-muzycznego przygotowanego przez młodzież II LO pod kierunkiem nauczyciela języka polskiego Pani Ewy Magdziarz. Montaż ukazywał bogactwo i piękno małej ojczyzny. Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego była drogowskazem dla uczniów, rodziców i nauczycieli na pomyślny rok szkolny 2010/2011.

Filmowy Zwierzyniec

Od 6 do 15 sierpnia Zwierzyniec po raz jedenasty gościł miłośników X Muzy, którzy licznie przybyli z Polski i z zagranicy. Jak co roku przyjechali stali bywalcy LAF-u z Rosji i Ukrainy, ale nie zabrakło także gości z RPA. Zwierzyniec przyciąga nie tylko dlatego, że jest to urokliwe miejsce. Program Letniej Akademii Filmowej jest niezwykle bogaty, więc trudno się dziwić, że przyjeżdża tam wielu kinomanów w różnym wieku. Około 350 filmów wyświetlanych w sześciu kinach podzielono na cykle, np. „Od apartheidu do mundialu”, „Urodziny pana Czechowa”, „Kłopoty z Witkacym”, „Elegia dla konia”, „Słowackie przypadki”, „Węgierski czas teraźniejszy”, „Bogowie rocka umierają młodo”, „W polskim obiektywie” czy retrospektywy Gianni Amelio i Marco Bellocchio. Program LAF-u to nie tylko filmy, ale także spektakle teatralne, koncerty i warsztaty.

Uroczyste otwarcie rozpoczęło się od reportażu o jubileuszowej Akademii zrealizowanego przez filmowców z Kijowa . Następnie rektor Piotr Kotowski przywitał licznie zgromadzonych lafowiczów. Natomiast burmistrz Zwierzyńca po wygłoszeniu wielu ciepłych słów pod adresem Kotowskiego wręczył mu klucz do miasteczka.

Niezwykłym wydarzeniem tegorocznej Akademii okazał się cykl filmów z RPA. Piotr Kotowski podkreślił, że cykl „Od apartheidu do mundialu” jest pierwszym, tak obszernym przeglądem filmów z tego kraju w Polsce. W Zwierzyńcu pokazano historię filmu południowoafrykańskiego: od „Pionierów” Harolda Shawa z 1916 r., przez „Kraj na uboczu” Svena Perssona z 1974, po filmy z ostatnich lat, np. „Dystrykt 9” Neilla Blomkampa z 2009 r. W ramach tego cyklu odbyły się także spotkania autorskie z reżyserami z RPA. Richard Stanley prezentował „Demona piasków”, natomiast Zola Maseko pokazał w Zwierzyńcu „Życie i czasy Sary Baartman” i „Drum”. W kinie „Skarb” reżyserzy dyskutowali z widzami nie tylko na temat swoich filmów, ale także rozmawiali o problemach społecznych w RPA.

Do Zwierzyńca przyjechali także goście z Europy. Reżyser Simon Szabó po projekcji filmu „Papierowe samoloty” przedstawił sytuację kina węgierskiego. W czasie spotkania autorskiego reżyser Vladimir Balko odpowiadał na pytania dotyczące filmu „Spokój w duszy”. Nie zabrakło także pytań dotyczących kondycji kina słowackiego.

Gianni Amelio i Marco Bellocchio, pomimo że nie mogli przyjechać, udzielili wywiadów specjalnie dla LAF-u w związku z retrospektywami ich filmów. Wypowiedzi włoskich reżyserów można było przeczytać w „Zwierzyńcu filmowym” – piśmie „Letniej Akademii Filmowej”. Dużym zainteresowaniem cieszył się film Bellocchio „Zwycięzca” o związku młodego Benito Mussoliniego z Idą Dalser. Na uwagę zasługuje także film Amelio „Klucze do domu” nakręcony na podstawie książki „Urodzeni dwa razy” Giuseppe Pontiggii, ojca Andreasa urodzonego z porażeniem mózgowym.

Zwierzyniecką „ucztę kinomana” dopełniły polskie filmy prezentowane w kilku cyklach, m. in. „Lech Majewski. Świat według Bruegela” Dagmary Drzazgi, „Hel” Kingi Dębskiej, „Prosta historia o miłości” Arkadiusza Jakubika, „Różyczka” Jana Kidawy-Błońskiego, „Mistyfikacja” Jacka Koprowicza, „Cudowne lato” Ryszarda Brylskiego czy „Wenecja” Jana Jakuba Kolskiego. Wymienione filmy reprezentują różne gatunki, ale łączy je jedno – na pewno są warte obejrzenia!

Atrakcje LAF-u to także nocne seanse i koncerty na dziedzińcu zabytkowego browaru zwierzynieckiego. W kinie nocnym pokazano, m.in. „ The Hurt Locker. W pułapce wojny” Kathryn Bigelow, „Co nas kręci, co nas podnieca” Woody’ego Allena, „Zdobyć Woodstock” Anga Lee. Imprezy towarzyszące zaczynające się o północy to koncerty zespołów, m.in.: „Huun Huur Tu” z Tuwy , autonomicznej republiki w ramach Federacji Rosyjskiej, rumuński „Fanfare Transylwania” czy lubelski zespół „Dron”.

Na koniec warto wspomnieć, że w Akademii uczestniczyli laureaci VIII Powiatowego Konkursu Filmowego organizowanego przez Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Filmowy „Iluzjon” działający przy II Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Krasnymstawie i Krasnostawskim Domu Kultury. Dzięki współpracy z Piotrem Kotowskim – wiceprzewodniczącym Polskiej Federacji DKF – od 2001 r. laureaci otrzymują od PF DKF akredytacje na Letnią Akademię. Pobyt trojga uczniów z II LO został sfinansowany ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w ramach zadania: Edukacja filmowa prowadzona przez MDKF „Iluzjon”.

Tych, którzy nie byli w Zwierzyńcu w pierwszej połowie sierpnia, zachęcam do przejrzenia strony internetowej LAF-u (www.laf.net.pl), gdyż nie sposób opisać wszystkich ciekawych wydarzeń 11. Akademii. Po prostu tam trzeba być! Za rok odbędzie się kolejna edycja Akademii, więc warto o LAF-ie pamiętać.

Ewa Magdziarz Opiekun MDKF „Iluzjon

7 CZERWCA 2010 ROKU W II LO MIAŁ MIEJSCE FINAŁ VI GÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NORWIDOWSKIEGO

O godz. 915 przewodniczący Komitetu Organizacyjnego pan Marek Nowosadzki powitał uczestników konkursu i ich opiekunów.

Następnie uczestnicy kategorii literackiej pisali test sprawdzający znajomość biografii i twórczości C. K. Norwida, kategorii plastycznej wykonali logo konkursu a poezji śpiewanej zaprezentowali kompozycję utworów Norwida.

Odbyły się warsztaty w grupach tematycznych: dr hab. prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego Marek Stanisz Artyści w poezji i grafice Norwida i mgr Wojciech Maryjka, doktorant Uniwersytetu Rzeszowskiego Norwid w poezji polskiej po 1989 r.

Po przerwie obiadowej nastąpiła uroczystość finałowa.

Dyrektor Edward Kawęcki serdecznie powitał gości, wśród których byli: władze powiatu i miasta Krasnystaw, dyrektorzy miejscowych szkół ponadgimnazjalnych i liceów, grono pedagogiczne oraz przede wszystkim bohaterowie roli głównej – uczestnicy finału konkursu.

Niezwykle miłym akcentem był wykład dr. hab. prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego Marka Stanisza Romantycy o sztuce i artystach (Mickiewicz, Słowacki, Chopin, Norwid), którego z zaciekawieniem przysłuchiwali się wszyscy zgromadzeni. „Poeta to rzecznik zbiorowości”, a siła poezji, tworzenia i nowatorstwa miała ogromne znaczenie na kształcenie przyszłych pokoleń. Dlatego też, zdaniem profesora Stanisza, tak ważne jest zrozumienie i dogłębna analiza twórczości poetów romantycznych.

Następnie ogłoszono wyniki i wręczono nagrody:

Urządzenie wielofunkcyjne ufundowane przez Starostwo Powiatowe

Drukarkę Epson ufundowaną przez Urząd Gminy

Głośniki komputerowe ufundowane przez poseł B. Mazurek

Kamerę ufundowana przez Urząd Miasta

Klawiaturę ufundowana przez Zakład Energetyczny

Album ufundowany przez Andrzeja Leńczuka

Odtwarzacz DVD ufundowany przez Urząd Miasta Krasnystaw

Drukarkę ufundowaną przez Kartonex

Głośniki ufundowane przez Bank Spółdzielczy

Słuchawki ufundowane przez Starostwo Powiatowe

Materac ufundowany przez Kartonex

Album ufundowany przez Gloria Vitae

Odtwarzacz DVD ufundowany przez Rejonowy Zakład Energetyczny

Radiomagnetofon ufundowany przez Firmę PZU

Głośniki ufundowane przez poseł B. Mazurek

Album ufundowany przez senatora Lucjana Cichosza

Słuchawki ufundowane przez Starostwo Powiatowe

Materac turystyczny ufundowany przez Cartonex

KATEGORIA LITERACKA

Warunkiem uczestnictwa w VI Ogólnopolskim Konkursie Norwidowskim wkategorii literackiej było napisanie pracy na temat: Norwid o sztuce i artystach. Po analizie nadesłanych prac do finału konkursu zakwalifikowano 26 uczniów. Wyłaniając laureatów konkursu, jury wzięło pod uwagę ocenę pracy pisemnej i liczbę punktów uzyskanych z testu.

Wyniki finału:

I miejsce-Katarzyna Martyna-II LO w Krasnymstawie

II miejsce-Anna Micał - III LO w Rzeszowie

III miejsce-Aleksandra Urban-II LO w Lubartowie

wyróżnienie-Inga Tokarska-I LO w Puławach

wyróżnienie-Martyna Okoń-Zespół Szkół nr 2 w Lubartowie

wyróżnienie-Anna Merecik - II LO w Przemyślu

KATEGORIA PLASTYCZNA

W tej kategorii wzięło udział 43 uczestników. Warunkiem uczestnictwa było wykonanie i przesłanie pracy zainspirowanej dowolnym utworem C.K. Norwida. Po wnikliwej analizie nadesłanych prac do finału konkursu jury zakwalifikowało pracę 12 uczniów.

Wyłaniając laureatów konkursu, jury wzięło pod uwagę pracę nadesłaną oraz wykonaną podczas finału.

Wyniki finału:

I miejsce - Łukasz Skoniecki, Zespół Szkół Licealnych w Przasnyszu

II miejsce - Milena Śmiech, Zespół Szkół nr 2 w Lubartowie

III miejsce - Roksana Hałasa, I LO im. Ks. Karola Sanguszki w Lubartowie

wyróżnienie- Rafał Wojtal, I LO im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie

KATEGORIA POEZJA ŚPIEWANA

Przesłuchania konkursowe odbyły się w Młodzieżowym Domu Kultury Krasnymstawie.

W tej kategorii wzięło udział 9 zespołów, które zakwalifikowano do finału konkursu. ;

Wyniki finału:

I miejsce – Katarzyna Szkutnik-III LO im. Cypriana Norwida w Rzeszowie

II miejsce – Jagoda Włoch, Monika Rola i Katarzyna Sobczyńska-

II LO im. Piotra Firleja w Lubartowie

III miejsce – Artur Zawora-III LO im. Cypriana Norwida w Rzeszowie

Wyróżnienie – Iwona Piech i Anna Gomuła -Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie

Wyróżnienie – Michał Śliwiński, Jan Witkowski i Grzegorz Paczkowski-XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Norwida

w Warszawie

Wyróżnienie – Izabela Gładysz i Monika Czwórnóg –II LO w Krasnymstawie