Edukacyjne warsztaty naukowe wpisały się już w tradycję naszej szkoły. Od wielu lat klasy z rozszerzonym programem nauczania biologii i chemii uczestniczą w wyjazdowych warsztatach naukowych. W ciągu trzech lat nauki uczniowie mają możliwość uczestnictwa w zajęciach na uczelniach lubelskich UM, UMCS, UP, KUL, PL oraz w laboratoriach SGGW i Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, a także w Ośrodkach Edukacyjnych wybranych Parków Narodowych. Warsztaty motywują uczniów do nauki i przyczyniają się do świadomej  decyzji o kierunku dalszego  kształcenia.

1 7

Dnia 20 lutego 2014 r. wizytą  na Wydziale Nauk Rolniczych w Zamościu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, uczniowie  pierwszej klasy medycznej  rozpoczęli cykl wyjazdowych warsztatów edukacyjnych.W ramach warsztatów uczniowie wysłuchali wykładów oraz  uczestniczyli w ćwiczeniach laboratoryjnych prowadzonych przez pracowników naukowych UP. Dzięki uprzejmości władz i pracowników  uczelni  uczniowie mogli zdobywać nowe wiadomości i umiejętności z  biologii i chemii korzystając  z profesjonalnego sprzętu.
Warsztaty dotyczyły  czterech sekcji tematycznych :
  • Mikrobiologii, gdzie uczniowiedowiedzieli się jak zakładać hodowle mikroorganizmów, jak izolować je z powietrza , gleby i innych miejsc  oraz jak rozpoznawać   kolonie konkretnych szczepów.
  • Biologii eksperymentalnej, gdzie uczniowie izolowali chlorofil z różnych roślin, badali wpływ wybranych czynników na intensywność fotosyntezy oraz obserwowali ruchy aparatów szparkowych roślin.
  • Chemiczno- biochemicznej, gdzie uczniowie  pracowali na roztworach barwnych, dokonywali analizy jakościowej  i ilościowej roztworów.
  • Analizy jakości żywności, gdzie uczniowie badali owoce pod kątem obecność i zawartości  tzw. antyoksydantów , czyli  substancjiwstrzymujących  lub opóźniających  proces utleniania w komórkach człowieka , uważanych  za środek prewencyjny w zapobieganiu licznym chorobom m. in. nowotworom.
Uczniowie samodzielnie wykonywali ćwiczenia zgodnie z instrukcją  lub pod kierunkiem pracowników naukowych. Z niecierpliwością uczestnicy oczekują kolejnych warsztatów naukowych, które odbędą się w kwietniu br w Międzynarodowym  Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie wspólnie z finalistami II Powiatowego Konkursu Przyrodniczego dla Gimnazjalistów.
Organizacja i opieka nad uczestnikami wyjazdu:
Elżbieta Kargul- nauczyciel biologii, Agnieszka Jarosz- nauczyciel chemii.
{gallery}GALERIE_2014/warsztaty_medyczna
{/gallery}