W czwartek 16 listopada 2023r. w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie miała miejsce uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów dla najlepszych uczniów z terenu naszego województwa. Jest ono przyznawane uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, a jednocześnie osiągnął najwyższą w szkole średnią ocen lub wykazuje się szczególnymi uzdolnieniami w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy ma wyniki co najmniej dobre. W naszej szkole w ubiegłym roku szkolnym 2022/2023 takie kryteria spełniła Amelia Kluch, uczennica obecnej klasy II A. Podczas uroczystości Amelia odebrała dyplom z rąk wojewody lubelskiego Lecha Sprawki i lubelskiego kuratora oświaty Teresy Misiuk. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.