Pierwszy etap VIII Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej we wszystkich szkołach w Polsce odbył się 14 listopada 2023 r. Olimpiada jest organizowana przez Filmotekę Narodową - Instytut Audiowizualny. Temat przewodni VIII edycji to „Psychologia w filmie i mediach”. Przybliżeniu tej problematyki służył wykład on-line prof. dr hab. Agnieszki Ogonowskiej. W zmaganiach w II LO w Krasnymstawie wzięło udział 9 uczniów: Małgorzata Adamska, Emilia Barlakowska, Kamil Cegłowski, Natalia Drygasiewicz, Julia Kaszak, Kornelia Kisiel, Amelia Padzińska (III A), Małgorzata Jóźwiak (II B) oraz Paweł Kapuśniak (II A).

Uczniowie przygotowywali się do Olimpiady na zajęciach MDKF „Iluzjon”, edukacji filmowej oraz on-line, korzystając z materiałów udostępnionych przez organizatorów. Skład Komisji Szkolnej to: p. Ewa Magdziarz (przewodnicząca), p. Dorota Mąka, p. Ewa Żelazko i p. Andrzej Ziarko. I etap polegał na wykonaniu przez uczestników testu na platformie internetowej, składającego się z 2 części. Uczniowie mieli 50 minut na rozwiązanie całego testu: 30 minut na 40 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru i 20 minut na 20 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru o podwyższonym poziomie trudności. Zakres tematyczny obowiązujący na wszystkich etapach to: psychologia mediów i komunikowania, psychologia filmu jako subdyscyplina psychologii mediów, psychoanaliza i media, montaż i prawa umysłu, wpływ przekazów audiowizualnych na postawy i zachowania widzów, dramat psychologiczny jako gatunek, gatunki filmowe a emocje widzów (np. horror, thriller, komedia, melodramat, film przygodowy itp.), psychologia jako temat filmu, kinoterapia/filmoterapia (realizacja filmu jako autoterapia; wykorzystanie filmu w psychoterapii), edukacja psychologiczna poprzez filmy i seriale o tematyce psychologicznej. W Informatorze w „Słowie od Organizatorów” można przeczytać: „Z każdą edycją poszerzamy ofertę szkół wyższych, do których nasi laureaci i finaliści mogą otrzymać indeksy z pominięciem postępowania rekrutacyjnego. W minionej edycji do grona partnerskich uczelni dołączyły Uniwersytet Rzeszowski oraz Uniwersytet w Białymstoku. Wielu z naszych laureatów skorzystało z nagród w postaci indeksów uczelni wyższych, co otworzyło im wspaniałe możliwości rozwoju na wybranej ścieżce zawodowej”.
Do II etapu Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej zakwalifikował się Paweł Kapuśniak – uczeń klasy II A.
Serdecznie gratulujemy!
Tekst: Ewa Magdziarz - opiekun MDKF „Iluzjon”
Zdjęcia: Ewa Żelazko