23 czerwca 2023 r. uczniowie i nauczyciele II Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Krasnymstawie zakończyli rok szkolny 2022/2023. W uroczystości uczestniczyli honorowi goście: pan Andrzej Leńczuk – Starosta Krasnostawski, ks. dziekan Roman Skowron – proboszcz parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie, pan Marcin Wojewoda – przewodniczący Rady Rodziców oraz rodzice uczniów, którzy osiągnęli w minionym roku szkolnym wysoką średnią ocen.
20

Dyrektor szkoły, pani Anna Antyga serdecznie powitała wszystkich zebranych, a następnie podsumowała rok szkolny 2022/2023, wyróżniła uczniów osiągających sukcesy w konkursach przedmiotowych, w sporcie oraz tych, którzy wykazali się dużą aktywnością na rzecz szkoły i społeczności lokalnej. Pani dyrektor podziękowała za wspieranie działań szkoły organowi prowadzącemu, rodzicom, nauczycielom.
Podczas uroczystości głos zabrał Starosta Powiatu Krasnostawskiego – pan Andrzej Leńczuk, który pogratulował szkole i uczniom sukcesów oraz osiągnięć edukacyjnych w mijającym roku szkolnym, wręczył stypendia oraz nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie. Stypendia Starosty Krasnostawskiego otrzymali: Amelia Kluch, Aneta Żdżyłowska, Kamil Cegłowski, Damian Drobek, Jakub Pitucha oraz Natalia Knap. 
W dalszej części uroczystości wręczono świadectwa z wyróżnieniem, pan Andrzej Leńczuk wręczył uczniom najlepszym w poszczególnych klasach nagrody książkowe. Nagrody ufundowane przez powiat otrzymali: Amelia Kluch kl. 1a, Aleksandra Góźdź kl. 1b, Ada Berbeć kl. 1c, Aneta Żdżyłowska kl. 2a, Damian Drobek kl. 2b, Amelia Czarnecka kl. 2c, Kacper Kiszczak kl. 3a, Kacper Kowalski kl. 3b, Piotr Lechus kl. 3c.
Uczniowie osiągający wysokie wyniki w nauce i konkursach, mający wzorowe zachowanie, wyróżniający się aktywnością społeczną i wysoką frekwencją, otrzymali nagrody książkowe, które wręczali im wychowawcy klas wraz z panią dyrektor. Rodzice uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce zostali wyróżnieni listami gratulacyjnymi, które otrzymali z rąk wicedyrektora szkoły, pani Doroty Mąki i przewodniczącego Rady Rodziców II LO – pana Marcina Wojewody. Dyplomy za osiągnięcia sportowe wręczyli pani Joanna Szufnara i pan Bartłomiej Czajka, natomiast uczniowie zaangażowani w pracę MDKF „Iluzjon” otrzymali nagrody od pani Ewy Magdziarz.
Uroczystość urozmaiciły występy uczniów utalentowanych wokalnie: Aleksandry Kozyrskiej z klasy IA, Anny Soczyńskiej z klasy IB i Ignacego Rachwała z klasy IIB. Prowadzący uroczystość złożyli podziękowania nauczycielom za trud, za serce, za uśmiech, wyrozumiałość, cierpliwość i życzliwość, a jako wyraz wdzięczności goście, pani dyrektor oraz wychowawcy klas otrzymali kwiaty.
Ważnym punktem uroczystej gali zakończenia roku szkolnego 2022/2023 było pożegnanie i podziękowanie za długoletnią pracę w II LO pani Elżbiecie Kargul, nauczycielce biologii i edukacji dla bezpieczeństwa. Podziękowania i życzenia wygłosili pani dyrektor, pan starosta i uczniowie.
Uroczystość prowadzili: Karolina Wojtiuk (IA) i Wiktor Kalisz (IC).
Obsługa sprzętu: Paweł Kapuśniak (IA) i Adam Mąka (IIIC).
Fotografie i nagrania: pani Ewa Żelazko oraz Małgorzata Jóźwiak (IB).
Pomoc w uroczystej gali: Amelia Kluch (IA), Kinga Podgórska i Piotr Dąbrowski (IC).
Przygotowanie zakończenia roku szkolnego panie Renata Czerniak i Elżbieta Kargul.
Wykonanie dekoracji, której hasło przewodnie brzmiało Kierunek Bezpieczne Wakacje pani Joanna Szufnara.
Na zakończenie pani dyrektor życzyła odpoczynku oraz bezpiecznych wakacji wszystkim uczniom i pracownikom szkoły.
Renata Czerniak