2 czerwca 2023 r. w Muzeum Regionalnym odbyła się uroczystość podsumowania XVII edycji  Powiatowego Konkursu Historycznego „Ocalmy naszą przeszłość”. Jego organizatorami były  Stowarzyszenie „Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej” oraz Miejska Biblioteka Publiczna. Podobnie jak w ubiegłych latach, i w tym roku uczniowie naszego liceum zdobyli laury.
Największy sukces stał się udziałem Pawła Kapuśniaka z kl. 1 a, który wykonał pracę „Dworki i pałace powiatu krasnostawskiego”. W kategorii prezentacji multimedialnych uczniów szkół ponadpodstawowych okazał się najlepszy i zdobył 1. miejsce. Z kolei w kategorii prac pisemnych uczniów szkół ponadpodstawowych 2. miejsce za pracę nt. „Stanisław Wrona–Merski – sylwetka działacza niepodległościowego, posła, samorządowca i lekarza” zdobył Kacper Kiszczak z kl. 3a. Ponadto, w tej samej kategorii wyróżnienie przyznano Marcinowi Lewczukowi z kl. 2 c. Nauczycielami prowadzącymi nagrodzonych uczniów byli panowie Artur Zaprawa i Piotr Zieliński.