Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie zatytułowanym „Kraje francuskojęzyczne na świecie”, organizowanym przez III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie. Konkurs składał się z dwóch etapów: szkolnego i międzyszkolnego. Do etapu szkolnego, który odbył się w lutym, przystąpiły uczennice klasy I B: Aleksandra Góźdź, Monika Król i Julia Policha. Etap międzyszkolny miał miejsce 16 marca w Lublinie, w siedzibie organizatora konkursu. II LO reprezentowały: Monika Król i Julia Policha.
Tegoroczny test składał się z 30 pytań w języku polskim i trwał 30 minut. W większej części przeważały zagadnienia z historii, wos-u i cywilizacji. Poziom testu był bardzo wysoki. Naszym uczennicom nie udało się zdobyć premiowanych miejsc, ale było to dla nich nowe przeżycie, cenne doświadczenie i dobra okazja do sprawdzenia swojej wiedzy.
Dziewczęta miały także możliwość uczestniczenia w Dniu Francuskim przygotowanym przez uczniów III LO. Podczas tego wydarzenia, nasze uczennice dowiedziały się wielu ciekawostek o modzie francuskiej i obejrzały pokaz mody. Uczestniczyły w karaoke z muzyką francuską. Rozwiązywały quiz o Francji, a także zapoznały się z francuskim światem piłki nożnej. Po ogłoszeniu wyników nadszedł czas na poczęstunek w stylu francuskim.