23 lutego uczniowie klasy 4 b wybrali się do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie. Celem wycieczki było poznanie jednego z zawodów mundurowych, jakim jest straż pożarna. Spotkanie rozpoczęło się od pouczającej pogadanki, którą poprowadził Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej, st. kpt. mgr inż. Kamil Bereza oraz zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej st. kpt. mgr inż. Tomasz Wesołowski.

Uczniowie podczas spotkania dowiedzieli się, jakie kompetencje i kwalifikacje należy posiadać, by wykonywać zawód strażaka, poznali także komórki organizacyjne Straży Pożarnej i zadania, jakie do nich należą. Zaprezentowano młodzieży przykłady akcji ratowniczych, do których wzywana jest najczęściej Straż Pożarna. Kolejnym etapem wizyty było zwiedzanie obiektu, podczas którego uczniowie mieli okazję zobaczyć pełne umundurowanie strażaka oraz wyposażenie wozu strażackiego.
Spotkanie zorganizowane zostało w ramach zajęć związanych z wyborem dalszego kierunku kształcenia i zawodu. Opiekunami młodzieży były p. Małgorzata Biłan oraz p. Justyna Witkowska.
Tekst: Małgorzata Biłan
Zdjęcia: Małgorzata Biłan, Justyna Witkowska