Miło nam poinformować, że nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu badawczego pt. MŁODE GŁOWY. OCENA POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI I SPRAWCZOŚCI MŁODZIEŻY W POLSCE. Projekt "MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym" jest inicjatywą Fundacji UNAWEZA, założonej przez Martynę Wojciechowską. W jego ramach, wspólnie z Fundacją Dbam o Mój Zasięg, realizowane jest, pierwsze na tę skalę, bezpłatne badanie stanu psychicznego młodzieży w Polsce. Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych (10-19 lat), a jego celem jest zbadanie, jaka jest ogólna kondycja psychiczna młodzieży –  co tak naprawdę na nią wpływa oraz jak uczniowie w Polsce radzą sobie ze stresem i płynącą ze świata zewnętrznego presją. Jednym z głównych założeń  jest przygotowanie na podstawie wyników badań kampanii społecznej, która pomoże młodym ludziom myśleć o sobie lepiej.
MŁODE GŁOWY to oprócz badania również działania edukacyjne, które mają zwrócić uwagę na zdrowie psychiczne młodych ludzi, wskazać bariery, z którymi na co dzień się mierzą i przyczynić się do normalizacji sięgania po pomoc. Chociaż temat kondycji psychicznej dzieci i młodzieży był już podejmowany w różnych badaniach, to po raz pierwszy powstało narzędzie badawcze, które obejmuje tak dużą grupę młodych ludzi Zarówno z dużych miast jak i małych miejscowości z każdego krańca Polski. Chcemy dowiedzieć się co wzmacnia kondycję psychiczną młodzieży, a co podcina im skrzydła? Jakie komunikaty otrzymują od swojego otoczenia? Na kogo mogą liczyć w kryzysowej sytuacji? Do kogo by się zwrócili po pomoc? I wiele innych kwestii, które pozwolą opracować kompleksową kampanię społeczną, z konkretnymi narzędziami dla szkół i rodziców.
Badanie jest w pełni anonimowe, ale dzięki systemowi kodowania, każda szkoła otrzyma szczegółowe opracowanie na temat samooceny swoich uczniów. Taki raport to ogromna korzyść dla wszystkich placówek, które wezmą udział w badaniu, bo większość z nich nie może sobie pozwolić finansowo na przeprowadzenie profesjonalnej diagnozy naukowej. Dzięki połączeniu sił Fundacji UNAWEZA i Fundacji Dbam o Mój Zasięg, szkoła otrzyma wsparcie merytoryczne i będzie mogła  realnie zająć się zdrowiem psychicznym swoich uczniów.
Projekt MŁODE GŁOWY wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 określone przez MEN w pkt. 2: Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
Oficjalna strona projektu: www.mlodeglowy.pl