9 grudnia 2022 r. uczniowie II LO mogli po raz kolejny uczestniczyć w warsztatach filmowych prowadzonych przez naszych absolwentów: Aleksandrę Węcławek i Andrzeja Szałaja. Dawni członkowie działającego przy szkole MDKF ,,Iluzjon” (Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Filmowego) dzisiaj są studentami i przyjeżdżają do nas, aby zainteresować młodzież tematyką filmową. Tym razem pokazali uczniom zasady tworzenia scenariusza oraz wprowadzili w podstawy aktorstwa. W pierwszej części spotkania młodzież dowiedziała się, w jaki sposób powinien być zbudowany scenariusz dobrego filmu.


Uczestnicy warsztatów poznali zależności między scenariuszem a gotowym dziełem, m. in. na podstawie prac z Powiatowego Konkursu Filmowego, których autorami byli prowadzący warsztaty. Studenci w przystępny sposób wytłumaczyli proces oznaczania poszczególnych scen, czy zmian scenografii. Następnie rozpoczęła się druga część, czyli ćwiczenia aktorskie. Na pozór łatwe zadania, takie jak przedstawienie się w ograniczonym limicie słów lub naśladowanie drugiej osoby, okazały się ciekawym wyzwaniem. Na koniec szkolna biblioteka zamieniła się w komfortową salę kinową. Wszyscy z zaciekawieniem oglądali poprzednie produkcje MDKF-u, takie jak np. ,,Urodziny” czy ,,Amulet”, czyli dzieła uczestników letniego projektu ,,Kręćmy film!”. Po zakończonych warsztatach zebrani dowiedzieli się o kolejnych przedsięwzięciach, które przygotowuje MDKF i jego koordynatorka – p. Ewa Magdziarz.
Teraz czas na komunikat do wszystkich uczniów II LO: jeśli zobaczycie kogoś, kto chodzi po naszej szkole z kamerą, to oznacza, że MDKF przygotowuje kolejną ciekawą produkcję.
Tekst: Paweł Kapuśniak, kl. I A
djęcia: Ewa Magdziarz – opiekun MDKF „Iluzjon”