W dniu 12-12-2022 r. w II LO w Krasnymstawie studenci koła naukowego geoinformatyków działającego na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, przeprowadzili warsztaty poświęcone wykorzystaniu systemu informacji geograficznej QGIS. W warsztatach uczestniczyli uczniowie wszystkich klas o profilu geoinformatycznym.
02