Zgodnie z tradycją II Liceum Ogólnokształcące imienia Cypriana Kamila Norwida rozpoczęło 1 września kolejny rok pracy. Pani dyrektor Anna Antyga powitała przybyłych gości: panią Ewę Gajewską - sekretarza Powiatu Krasnostawskiego i księdza dziekana Romana Skowrona - proboszcza parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie.
Pani dyrektor szczególnie gorąco powitała uczniów i wychowawców klas pierwszych, życząc im wytrwałości i wielu sukcesów w szkole. Wychowawczyniami zostały: pani Renata Czerniak (klasa 1a), pani Iwona Karpińska (klasa 1b) i pani Elżbieta Kargul (klasa 1c).
W swoim wystąpieniu pani dyrektor Antyga nawiązała także do 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej, podkreślając rolę szacunku dla bohaterów walczących za wolność ojczyzny i potrzebę pamięci o ich poświęceniu.
Dyrektor Anna Antyga przedstawiła panią Dorotę Mąkę jako wicedyrektora szkoły. Do grona pedagogicznego dołączyły: pani Edyta Ścibior - nauczyciel matematyki i pani Justyna Witkowska - psycholog szkolny. Dyrekcja poinformowała również, że nauka będzie odbywała się do 30 września w systemie zdalnym w związku z koniecznością ukończenia prac remontowych.
W czasie akademii uczniowie z klasy 2a prowadzący uroczystość - Hanna Boratyn i Cyprian Miksza w żartobliwy sposób udzielili młodszym kolegom i koleżankom cennych wskazówek dotyczących radzenia sobie w nowej społeczności szkolnej.
Na zakończenie dyrektor Anna Antyga podziękowała pani Monice Adamczuk-Szamik za przygotowanie uroczystości, pani Joannie Szufnarze za wykonanie dekoracji. Uczniowie Adam Mąka Wojciech Pitucha otrzymali podziękowania za obsługę sprzętu nagłaśniającego.
Tekst: Monika Adamczuk-Szamik
Zdjęcia: Ewa Żelazko