Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Filmowy, działający przy II Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Krasnymstawie i Krasnostawskim Domu Kultury, zrealizował w dn. 6 – 8 lipca 2022 r. 10. letni projekt „Kręćmy film!”. Dziesiąta edycja po dwuletniej przerwie została zorganizowana w ramach zadania „Edukacja filmowa Iluzjon” finansowanego przez Powiat Krasnostawski i Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie. Wsparcia rzeczowego udzieliły także Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie oraz Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Zagrodzie.

Opiekunem artystycznym projektu „Kręćmy film!” i reżyserem filmu wspomnieniowego był aktor Grzegorz Emanuel, koordynatorem była Ewa Magdziarz – opiekun MDKF-u. Projekt, w którym wzięło udział około 30 uczestników, mógł być zrealizowany dzięki pomocy wielu osób i instytucji. Podziękowania należą się p. Andrzejowi Leńczukowi – staroście krasnostawskiemu, p. Markowi Nowosadzkiemu – wicestaroście krasnostawskiemu, p. Radosławowi Chmielewskiemu – prezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie, p. Tadeuszowi Badachowi – prezesowi Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnymstawie, p. Adamowi Bojarskiemu – prezesowi Zarządu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Zagrodzie, p. Bożenie Dąbrowskiej - dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w  Krasnymstawie, p. Damianowi Kozyrskiemu – dyrektorowi Krasnostawskiego Domu Kultury. Także p. Anna Antyga – dyrektor II LO w Krasnymstawie – udzieliła wszechstronnego wsparcia i udostępniła pomieszczenia szkoły. W projekcie wzięli udział uczniowie z liceów w Krasnymstawie oraz absolwenci II LO - studenci z Warszawy, Łodzi i Lublina.
W czasie projektu kręcony był dokument będący podsumowaniem poprzednich edycji. W filmie swoimi wspomnieniami i doświadczeniami z planu filmowego dzielili się m. in:  p. Anna Antyga, p. Grzegorz Emanuel, p. Marek Nowosadzki, p. Zbigniew Atras, p. Ewa Magdziarz, p. Piotr Zieliński oraz Ilona Kalamon, Kinga Żelisko, Zofia Kędra, Karol Sawczuk (w projekcie po raz dziewiąty), Mateusz Liśkiewicz, Karolina Gaweł, Wiktoria Stasieczek, Agata Drozd Andrzej Szałaj, Marcin Rudzki, Filip Rybczyński. Nowi członkowie ekipy filmowej to: Filip Galan, Szymon Karpiński, Robert Radomski, Jan Oleszczuk, Jakub Bednarski, Wojciech Pitucha, Adam Mąka, Małgorzata Adamska, Kornelia Kisiel, Emilia Fila i Kamil Cegłowski.
Projekt okazał się dużym wyzwaniem, ponieważ był o wiele krótszy od poprzednich. W dziewięciu edycjach wzięło udział tak wielu uczestników, że nagranie wszystkich wspomnień było niemożliwe, chociaż praca na planie filmowym trwała wiele godzin. Spotkanie po latach było niezwykłym doświadczeniem. W rozmowach uczestnicy podkreślali, że wiele nauczyli się w czasie projektu, deklarowali także chęć udziału w kolejnej edycji. W ramach 10. projektu odbyły się także warsztaty operatorskie i montażowe oraz pokaz filmów z poprzednich edycji.
Dziesiąty letni projekt „Kręćmy film!” zakończy się dopiero wiosną 2023 roku. W czasie festiwalu organizowanego przez „Norwida” będzie można obejrzeć efekty wakacyjnej pracy, czyli premierowy pokaz filmu dokumentalnego pod roboczym tytułem „Dziesięć edycji „Kręćmy film! Wspomnienia”.

Tekst: Ewa Magdziarz - opiekun MDKF „Iluzjon”