18 listopada 2021 r. nauczyciele II LO, którzy w lipcu i sierpniu br. uczestniczyli w metodycznych i językowych kursach w Hiszpanii i na Malcie, podzielili się swoimi wrażeniami oraz zdobytą wiedzą. W szkoleniowym posiedzeniu Rady Pedagogicznej uczestniczył również przedstawiciel organu prowadzącego szkołę - wicestarosta krasnostawski pan Marek Nowosadzki.
Nauczyciele – uczestnicy projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, opowiedzieli o szczegółach projektu II LO „Szkoła europejska”, który rozpoczął się 1 października 2020 r. Nauczyciele w ramach przygotowań uczestniczyli we wstępnym kursie językowym prowadzonym przez p. Anetę Karczmarek jeszcze w Polsce, a następnie poszerzali swoje kompetencje kluczowe podczas kursów językowych na Malcie. Nauczyciele angliści oraz nauczyciel języka hiszpańskiego uczestniczyli w ramach tego samego projektu w kursach metodycznych na temat stosowania różnorodnych metod aktywizujących oraz wykorzystania nowoczesnej technologii w nauczaniu. Podczas szkolenia nauczyciele Ewa Łubińska, Aneta Karczmarek oraz koordynator projektu Leszek Kluch zaprezentowali metody aktywizujące z użyciem technologii, które mogą być wykorzystane nie tylko w nauce języków obcych, ale także na dowolnych lekcjach przedmiotowych.
Materiały szkoleniowe oraz prezentację multimedialną dotyczącą projektu zaprezentowano na nowoczesnym sprzęcie multimedialnym, tj. 75 calowym monitorze interaktywnym Newline z ekranem dotykowym wraz ze stojakiem wideokonferencyjnym, zakupionym przez II Liceum Ogólnokształcące w ramach funduszy tego projektu.