Pierwszy etap VI Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej we wszystkich szkołach w Polsce odbył się 19 listopada 2021 r. Olimpiada jest organizowana przez Filmotekę Narodową - Instytut Audiowizualny. Temat przewodni VI edycji Olimpiady to „Kino a inne sztuki”.


W zmaganiach w II LO wzięło udział 7 uczniów: Zuzanna Kołyga (III B), Gabriela Basińska, Hanna Boratyn, Martyna Chodorowska, Natalia Drygasiewicz, Kornelia Kisiel, Cyprian Miksza (I A). Uczniowie przygotowywali się do Olimpiady na zajęciach MDKF „Iluzjon” oraz on-line, korzystając z materiałów udostępnionych przez organizatorów. Skład Komisji Szkolnej to: p. Ewa Magdziarz (przewodnicząca), p. Dorota Mąka i p. Ewa Żelazko. I etap polegał na wykonaniu przez uczestników testu na platformie internetowej. Uczniowie mieli 50 minut na rozwiązanie testu: 30 minut na pytania zamknięte i 20 minut na pytania otwarte. Test składał się z 60 pytań - 40 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru oraz 20 otwartych. Zakres tematyczny obowiązujący na wszystkich etapach to: rodzaje i gatunki filmowe, środki filmowego wyrazu, główne nurty i kierunki w polskim kinie, polskie kino dokumentalne, wybitni twórcy polskiego i światowego kina, festiwale filmowe i ich polscy laureaci, przemysł filmowy, box office, instytucje finansujące polską twórczość filmową, zawody filmowe i etapy powstawania filmu, polski film o sztuce, rodzaje i gatunki dziennikarskie, osobowości polskiego dziennikarstwa, komunikacja w social media – język, zachowania, kultura. W Informatorze można przeczytać, że „Olimpiada to jedyna tego rodzaju interdyscyplinarna inicjatywa edukacyjna o zasięgu ogólnopolskim, której celem jest popularyzacja wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych wiedzy o kulturze filmowej oraz nauk o komunikowaniu. Szczególny nacisk położony jest na rozwijanie umiejętności sytuowania dzieł z dorobku kultury polskiej w stosownych kontekstach”.
Informator VI Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej
Poradnik dla uczniów i nauczycieli
Zdjęcia: Ewa Żelazko

Tekst: Ewa Magdziarz - opiekun MDKF „Iluzjon”, lider Filmoteki Szkolnej