W niedzielę, 10 października 2021, do Krasnegostawu przybyła grupa 6 nauczycieli i 16 uczniów z Amsterdamu, Palermo i L'Isle sur la Sorgue - uczestników projektu "Sans eau dans l'eau. L'eau comme bien précieux sur notre planète: du particulier à l'universel". Przez kolejnych pięć dni, wraz z uczniami i nauczycielami z naszej szkoły, realizowali założone w projekcie cele.

W poniedziałek, dyrektor II LO im. C. K. Norwida pani Anna Antyga powitała gości z zagranicy. Następnie odbyły się zajęcia integracyjne prowadzone przez Panią Karolinę Koman-Wardę, dzięki którym zostały przełamane pierwsze lody i uczestnicy mogli się trochę lepiej poznać.
Tego dnia odbyła się lekcja chemii prowadzona przez panią Małgorzatę Świech oraz lekcja geografii pod kierunkiem pani Eweliny Mazur-Kluch. Obydwie lekcje zostały zorganizowane specjalnie dla grupy projektowej. Podczas zajęć realizowane były poruszane w projekcie zagadnienia dotyczące wody i jej ochrony. Nauczyciele biorący udział w lekcjach obserwowali wykorzystane formy i metody pracy. Po południu odbył się spacer po Krasnymstawie i wizyta w muzeum. W tej wycieczce, dzięki swojej uprzejmości, naszym gościom towarzyszył i dzielił się swoją wiedzą o mieście pan dr Leszek Janeczek.
We wtorek, 12 października, uczniowie biorący udział w projekcie udali się na Roztocze, gdzie zwiedzili fragment parku narodowego oraz Ośrodek Edukacyjno - Muzealny Roztoczańskiego PN. Podczas wizyty poznali zwierzęta i niektóre rośliny występujące na tamtym terenie.
W drugiej części dnia udali się do Zamościa, po którym zostali oprowadzeni przez pana Piotra Zielińskiego - nauczyciela historii. Pomimo niesprzyjającej pogody, miasto wraz ze swoimi kolorowymi kamienicami wywarło na nich duże wrażenie.
Środa była dniem intensywnej pracy nad realizacją celów projektu. Najpierw w I LO im. W. Jagiełły odbyły się lekcje dla uczestników projektu. Następnie uczestnicy zostali podzieleni na międzynarodowe grupy, w których pracowali nad stworzeniem prezentacji dotyczącej zagadnień związanych z ochroną środowiska naturalnego oraz z problematyką wody. Chętni uczniowie uczestniczyli w konkursie na projekt koszulki.
Następnego dnia grupa projektowa wybrała się do Poleskiego Parku Narodowego, gdzie uczestnicy zobaczyli dwutygodniowe żółwie błotne oraz zapoznali się z formami ochrony wody i podmokłych środowisk w tym parku. Zwiedzili muzeum Parku oraz ścieżkę przyrodniczą “Dąb Dominik”.
Piątek był ostatnim dniem, który uczestnicy projektu spędzili w II LO im. C. K. Norwida. Podczas zajęć uczniowie zaprezentowali wykonane przez siebie prace. Odbył się konkurs na koszulkę promującą nasz projekt oraz ochronę wody. Na podium znalazły się uczennice z Polski i uczeń z Włoch.
Czas spędzony razem podczas tego tygodnia był bardzo owocny. Uczestnicy projektu pogłębili swoją wiedzę na temat ochrony środowiska naturalnego w Polsce, rozwinęli swoje kompetencje kluczowe, w szczególności umiejętność komunikowania się w języku obcym. Nauczyciele zapoznali się z metodami i formami pracy na lekcjach oraz podzielili się przykładami dobrych praktyk. Mamy nadzieję, że pomimo pandemii będziemy mogli kontynuować pracę nad projektem i w niezmienionym składzie spotkamy się podczas mobilności we Francji.
Realizacja działań podczas naszego spotkania byłaby utrudniona bez pomocy różnych osób i instytucji, którym z tego miejsca chcielibyśmy serdecznie podziękować. Dziękujemy panu dr Leszkowi Janeczkowi za poświęcony czas i podzielenie się z uczestnikami wiedzą i ciekawostkami o Krasnymstawie. Dziękujemy Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Krasnystaw za przekazanie swoich produktów dla uczestników projektu. Dziękujemy Urzędowi Miasta Krasnystaw oraz Starostwu Powiatowemu w Krasnymstawie za przekazanie materiałów promocyjnych i pamiątek związanych z naszym miastem. Dziękujemy Pani Dyrektor Annie Antydze i nauczycielom II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie za pomoc i poświęcony czas: p. Małgorzacie Świech, p. Ewelinie Mazur-Kluch, p. Beacie Skrzypie, p. Piotrowi Zielińskiemu, p. Piotrowi Bartoszkowi, p. Joannie Szufnarze oraz p. Agnieszce Warchockiej.