Nasze liceum po raz ósmy włączyło się w ogólnopolską akcję Narodowe Czytanie. 
Dnia 6 września  2021 r. w szkolnej czytelni przedstawialiśmy wybrane sceny Moralności pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej. W akcji udział wzięli uczniowie klas: I A, I B, I C, II A, II B, III A i III C.
Nad przebiegiem Narodowego Czytania czuwały: p. Monika Adamczuk – Szamik, p. Bożena Szafran – Ogonowska i p. Ewa Żelazko.