Od 18 do 31 lipca oraz od 1 do 14 sierpnia br. trzynastu nauczycieli II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie przebywało na Malcie oraz w Hiszpanii, gdzie wzięli udział w dwutygodniowych szkoleniach w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry nauczycielskiej" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W szkoleniach na Malcie wzięli udział nauczyciele języka polskiego: pani Anna Antyga - dyrektor szkoły, pani Ewa Magdziarz, pani Monika Adamczuk - Szamik, pani Bożena Szafran - Ogonowska, nauczyciele języka angielskiego: pani Aneta Karczmarek, pani Ewa Łubińska, pan Piotr Bartoszek, pan Leszek Kluch, nauczyciel matematyki - pani Dorota Mąka, nauczyciel chemii - pani Małgorzata Świech, nauczyciel wychowania fizycznego - pani Joanna Szufnara oraz nauczyciel historii - pan Piotr Zieliński.
Nauczyciele podnosili swoje kompetencje poprzez udział w kursach języka angielskiego oraz kursach metodycznych m. in. "Creative Methodology". Uczestnicy zgodnie twierdzą, że warto brać udział w projektach międzynarodowych, gdyż nie tylko pozwalają one nauczycielom na rozwijanie swojego warsztatu pracy, ale również dają możliwość otwierania się na inne kultury. „Nieustanne podnoszenie swoich umiejętności i wymiana doświadczeń z innymi to ważny element w pracy nauczyciela” – podkreślają uczestnicy projektu. I dodają: „Z nowymi pomysłami i pełni zapału wracamy do pracy we wrześniu. Chcemy wykorzystać nabyte umiejętności w pracy z młodzieżą, a także podzielić się cennymi doświadczeniami z innymi nauczycielami.”
Swoją mobilną część projektu zakończyła również pani Magdalena Szymańska, nauczyciel języka hiszpańskiego, która w dniach 18 - 31 lipca br. szkoliła się w Hiszpanii. Trwający dwa tygodnie kurs dla nauczycieli języka hiszpańskiego odbywał się w szkole językowej Don Quijote / Enforex w Maladze. Był podzielony na dwie części: obserwacja lekcji prowadzonych przez różnych nauczycieli oraz zajęcia z metodykiem, którym był Jose Ramon Rodriguez - autor podręczników do języka hiszpańskiego, twórca materiałów dydaktycznych, wykładowca i prowadzący bloga dla nauczycieli języka hiszpańskiego jramonele.blogspot.com. „Kurs był bardzo inspirujący, a zajęcia z metodykiem były prowadzone w ciekawy i nieszablonowy sposób skłaniający do myślenia i ewaluacji własnego warsztatu pracy. Wiele z poznanych tam metod z pewnością wykorzystam na własnych lekcjach” – mówi pani Magdalena Szymańska.
W nadchodzącym roku szkolnym w II Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida z pewnością nie zabraknie ciekawych i inspirujących zajęć.