Uczniowie z II LO bardzo chętnie biorą udział w konkursach organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury w Krasnymstawie.Rozstrzygnięcie IX Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i Literackiego
odbyło się w grudniu 2020 r. Organizatorzy konkursu to: Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Konopnickiej i „Dzieci z pasją” Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieżowego Domu Kultury. Patronat nad konkursem objęli Lubelski Kurator Oświaty oraz Starosta Krasnostawski. W kategorii plastycznej nadesłano 686 prac z 94 placówek z województwa lubelskiego. W konkursie uczestniczyła po raz kolejny uczennica z „Norwida” z kl. II BG Gabriela Gronkowska, która wykonała piękny obraz tematycznie związany z aniołami i otrzymała wyróżnienie w konkursie. Rozstrzygnięcie XIX Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Rodzina - w leśnym zakątku”, zorganizowanego przez MDK w Krasnymstawie oraz Nadleśnictwo Krasnystaw,  odbyło się w czerwcu 2021 r. Patronat nad konkursem objęli Lubelski Kurator Oświaty oraz Starosta Krasnostawski. Na konkurs nadesłano 619 prac z 95 placówek z terenu województwa lubelskiego. Gabriela Gronkowska wzięła udział także w tym konkursie i wykonała obraz pięknie podkreślający związek rodziny z przyrodą. Praca została nagrodzona wyróżnieniem.                          
Ze względu na sytuację epidemiczną nie odbyły się uroczyste podsumowania konkursów. Dyplomy, nagrody i wyróżnienia dla laureatów, a także podziękowania dla nauczycieli i opiekunów zostały przekazane pocztą. Opiekunem Gabrieli Gronkowskiej była p. Ewa Magdziarz. Gratulujemy uczennicy i życzymy dalszych sukcesów w konkursach plastycznych.
Zdjęcia : Ewa Żelazko
Tekst: Ewa Magdziarz