Pierwszego września 2020 roku II LO im. C. K. Norwida zostało koordynatorem międzynarodowego projektu “Sans eau dans l’eau! L'eau comme bien précieux sur notre planète: "du particulier à l'universel" nr 2020-1-PL01-KA229-081452_1, którego celem jest zwiększenie wiedzy i kompetencji dotyczących ochrony środowiska, a w szczególności ochrony wody pitnej oraz rozwijanie kompetencji związanych z porozumiewaniem się w języku obcym.

Uczniowie zaangażowani w projekt uczestniczyli w szeregu działań pozwalających na realizację zamierzonych celów: nrali udział w zajęciach z języka francuskiego i geografii, spotkaniach on-line z pozostałymi uczestnikami z innych krajów, tworzyli prezentacje w języku obcym o sobie, swojej szkole i mieście, współtworzyli ankietę na temat wykorzystania wody pitnej oraz brali udział w spotkaniu on-line, podczas którego omawiali i porównywali wyniki ankiety zebrane w poszczególnych krajach projektu.
W przyszłym roku szkolnym postaramy się zorganizować więcej spotkań on-line dla uczestników projektu. Mamy też nadzieję, że uda nam się zrealizować przewidziane w projekcie wyjazdy do Włoch, Holandii i Francji, a także wizytę w Polsce.