W piątek 04 czerwca odbyło się kolejne spotkanie uczestników projektu Erasmus+ realizowanego w II LO. Podczas spotkania nasi uczniowie omawiali wyniki przeprowadzonej ankiety na temat wody.
W grupach złożonych z uczniów ze szkół z Francji, Holandii, Włoch i Polski zostały porównane rezultaty ankiet z poszczególnych krajów projektu. Uczniowie musieli porozumiewać się między sobą w języku francuskim lub angielskim. Dzięki temu mogli sprawdzić swoje umiejętności językowe, ale także poszerzyć swoją wiedzę o poszczególnych krajach, ponieważ niektóre z pytań zawartych w kwestionariuszu obnażyły różnice kulturowe.
Niektórzy uczniowie biorący udział w spotkaniu poznali się trochę lepiej, gdyż po omówieniu ankiety, pozostały czas wykorzystali na luźną rozmowę. Być może będzie to początkiem przyjaźni, które będą miały szansę rozwinąć się podczas spotkań w poszczególnych miastach biorących udział w projekcie.