6 grudnia 2022 r. w Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie odbyło się spotkanie Mikołajki w Szczekarzewie – Gawęda Tomasza Sienickiego. Uczniowie klasy trzeciej A pod opieką pani Joanny Szufnary wysłuchali opowieści o znamienitym mówcy, polityku i działaczu sejmowy, Mikołaju Sienickim herbu Bończa urodzonym ok. 1520 roku.
06