Systemy informacji geograficznej (ang. geographic information system, GIS) to systemy informacyjne służące do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji wszelkich danych przestrzennych. Są tak ważne dla współczesnego świata, że w listopadzie obchodzimy ich święto. Uczniowie z klas geoinformatycznych naszego liceum - II C i III C wzięli udział w prelekcjach, konkursie, warsztatach i escape room, zorganizowanych przez studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS.
GIS jest obecnie wykorzystywany przez setki instytucji i przedsiębiorstw do tworzenia map i zarządzania przestrzenią, a dziedzina wiedzy, która się nimi zajmuje – geoinformatyka jest niezbędna do funkcjonowania współczesnego świata. GIS Day 2022 to inicjatywa skierowana przede wszystkim do uczniów szkół ponadpodstawowych, tegoroczna edycja odbyła się 16 listopada 2022 i prowadzona była w formie stacjonarnej.
Podczas finałowego konkursu wiedzy o systemach GIS, uczennica z kl. III C, Olga Sawa zajęła jedno z czołowych miejsc i otrzymała cenną nagrodę. Oldze serdecznie gratulujemy!
Opiekę nad uczniami sprawowali: Renata Czerniak, Justyna Witkowska i Andrzej Ziarko.